Аграрний тиждень. Україна
» » П’ять пріоритетів АПК
» » П’ять пріоритетів АПК

  П’ять пріоритетів АПК


  Щопонеділка міністр аграрної політики України Юрій Мельник проводить в міністерстві апаратну нараду. Для обговорення найактуальніших питань АПК і планування робочого тижня в нараді беруть участь заступники міністра, директори департаментів Мінагрополітики, голови державних комітетів (рибного господарства, ветеринарної медицини).
  На кожну «апаратку» також запрошуються і керівники підвідомчих структур МінАП і профільних громадських організацій. Всі ці фахівці повинні знати все про діяльність галузевого відомства і брати активну участь в ній.
  На останній нараді Юрій Мельник чергового разу привернув увагу присутніх на п’ять пріоритетів, за якими цього року працюватиме агросектор. До речі, на засіданні колегії, яка відбулася ще на початку лютого, і згадуваним керівникам, і начальникам головних управлінь агропромислового розвитку ОДА були роздані текстові матеріали про основні напрямки діяльності АПК, які увійшли до Урядової програми «Український прорив: для людей, а не політиків».
  Втім, як з’ясувалось, чимало агрокерівників не орієнтуються в тому, які пріоритети визначив Уряд для агросектору в 2008 році. Тож наша газета надає всім, хто цікавиться, можливість освіжити в пам’яті інформацію про п’ять основних пріоритетів АПК.
  Пріоритети діяльності
  Міністерства аграрної політики України у 2008 році:
  1. Запровадження ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.
  2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс і розвиток сільських територій.
  3. Забезпечення розвитку інфраструктури агарного ринку.
  4. Створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва.
  5. Координація розвитку виробництва альтернативних видів палива.

  Характеристика пріоритетів діяльності
  Мінагрополітики у 2008 році

  І. Запровадження ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

  З цією метою передбачається виконання наступних заходів:

  1. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення цільового використання коштів від сплати земельного податку в порядку, визначеному чинним законодавством.
  Термін виконання: протягом 2008 року.
  Виконавці: Мінагрополітики за участю Мінфіну та Держземагентства.
  Показники виконання: дасть змогу збільшити обсяги фінансування відновлення та підвищення родючості ґрунтів.
  2. Для посилення відповідальності за продуктивне використання земель сільськогосподарського призначення забезпечити доопрацювання та прийняття проектів Законів України "Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель", "Про консервацію земель", "Про державну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення".
  Термін виконання: І-ІІ квартал 2008 року.
  Виконавці: Мінагрополітики разом з Мінфіном, Мінекономіки, Держземагентством, ГоловКРУ, Держказначейством.
  Показники виконання: прийняття вказаних законів дасть можливість відновити проведення комплексу робіт з охорони земель та підвищення родючості ґрунтів із залученням коштів державного бюджету. Вилучити з активного обробітку деградовані та малопродуктивні землі, створити умови для формування стійких агроландшафтів, поліпшити стан навколишнього середовища. Провести в законодавчому полі моніторинг ґрунтів, ґрунтове обстеження та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення, визначити якісні показники ґрунтів.
  3. Створення загальнодержавного кадастру землі в електронному вигляді та відповідної земельно-інформаційної бази даних, у тому числі про наявність вільних земель для можливої оренди інвесторами.
  Термін виконання: 2008-2009 роки.

                          П’ять пріоритетів АПК

  Обсяги та джерела фінансування: 2 млн. грн. коштів Державного бюджету в 2009 році.
  Виконавці: Держземагентство разом з Мінагрополітики.
  Показники виконання: створення в електронному вигляді земельно-інформаційної бази даних.
  4. Здійснити заходи щодо створення Державної служби охорони ґрунтів.
  Термін виконання: протягом року.
  Обсяги та джерела фінансування: 41,1 млн. грн. з Державного бюджету.
  Виконавці: Мінагрополітики за участі Мінфіну та Держземагентства.
  Показники виконання: формування та реалізація державної політики у сфері раціонального використання і охорони земель. Здійснення інспекційного нагляду за використанням та охороною земель.
  5. Удосконалення механізму надання державної підтримки в галузі рослинництва з метою забезпечення реалізації практичних заходів із захисту, охорони та підвищення родючості ґрунтів, раціонального розміщення виробництва за зональним принципом із дотриманням науково обґрунтованих сівозмін, проведення робіт з хімічної меліорації ґрунтів, активізації культивування сидеральних культур.
  Термін виконання: протягом року.
  Обсяги та джерела фінансування: 100 млн. гривень за рахунок коштів Державного бюджету.
  Виконавці: Мінагрополітики разом з Радою Міністрів АР Крим та облдержадміністраціями.
  Показники виконання: поглиблення спеціалізації та концентрації виробництва, відновлення порушених у попередні роки сівозмін, підвищення продуктивності сільгоспугідь. Покращаться якісні властивості ґрунту на площі 233 тис. гектарів, що дасть змогу підвищити врожайність у середньому на 15% та сприятиме реабілітації радіоактивно забруднених земель. Вирощування сидеральних культур дозволить поповнити ґрунт органічною речовиною. Вирощування „зелених добрив” дасть змогу внести в середньому 30 тонн органіки на 1 гектар на площі 75 тис. гектарів.
  6. Підготувати пропозиції з удосконалення законодавства щодо використання земель сільгосппризначення для розширення територій населених пунктів з урахуванням генеральних планів їх забудови та компенсації при цьому власникам земельних паїв їх часток за рахунок земель запасу й резервного фонду, а також відшкодування їх вартості.
  Термін виконання: протягом року.
  Виконавці: Держземагентство разом з Мінагрополітики, Радою Міністрів АР Крим та облдержадміністраціями.
  Показники виконання: дасть змогу вирішити вказану проблему в межах наявності земель запасу та резервного фонду, а в разі відсутності, в порядку, визначеному Законом України "Про ринок земель".
  Очікувані результати виконання:
  В короткостроковому періоді:
  - створення належної законодавчої бази щодо раціонального використання земель, захисту їх від антропогенного впливу та несприятливих погодних умов, стабілізації й відтворення родючості ґрунтів, поліпшення їх якості та підвищення продуктивності, посилення відповідальності в разі їх нецільового і неефективного використання та доопрацювання і схвалення на цій основі довгострокових програмних документів;
  - створення державної служби з охорони родючості ґрунтів;
  - завершення інвентаризації земель сільгосппризначення і визначення економічно обґрунтованих обсягів вилучення з активного обробітку деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель, а також зміни їх цільового призначення для розширення меж населених пунктів;
  - розробка і створення системи моніторингу стану впровадження ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства в базових господарствах.
  В середньостроковому періоді:
  - забезпечення проведення в необхідних обсягах робіт із захисту, відновлення родючості, поліпшення якості та продуктивності земель сільськогосподарського призначення. Проведення робіт з хімічної меліорації ґрунтів (вапнування, гіпсування) в науково обґрунтованих обсягах;
  - забезпечення проведення робіт по вилученню з активного обробітку малопродуктивних і деградованих земель та їх консервації;
  - виконання агротехнічних заходів, спрямованих на збереження ґрунтів, поновлення й розширення обсягів запровадження ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства, реалізація заходів з активного застосування нетрадиційних джерел органічних добрив, впровадження у виробництво нових видів агрохімікатів.
  В довгостроковому періоді:
  - створення сталих, екологічно безпечних агроландшафтів з раціональним співвідношенням ріллі, природних угідь, водойм;
  - проведення комплексу робіт з відтворення родючості ґрунтів у обсягах, які забезпечують високорентабельне виробництво продукції рослинництва та позитивний баланс гумусу, припинення процесів їх деградації, що забезпечить підвищення врожайності сільгоспкультур в середньому на 15% та стане одним із заходів по реабілітації радіоактивно забруднених земель.
  - удосконалення земельних відносин, підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання відносин власності на землю, зняття соціальної напруги навколо земельних питань.

  Прес-служба Мінагрополітики,
  Департамент економіки

  Далі буде.


  Схожі новини
 • Держсільгоспінспекція проводить семінари з контролю за використанням земель
 • Держсільгоспінспекція проводить семінари з контролю за використанням земель
 • МІНІСТР: ЗЕМРЕФОРМА ПЕРЕДБАЧАЄ СПРОЩЕННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА К ...
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК

 • Додати комментар

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.