Аграрний тиждень. Україна
» » Міжнародна наукова конференція "2016: Зернобобові культури та соя"
» » Міжнародна наукова конференція "2016: Зернобобові культури та соя"

  Міжнародна наукова конференція "2016: Зернобобові культури та соя"


  Міжнародна наукова конференція «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України».
  11 – 12 серпня 2016 року на базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудеться Міжнародна наукова конференція «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» на яку запрошуються керівники і провідні спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних закладів, відомі вітчизняні і закордонні вчені у галузі кормовиробництва, представники державних і недержавних об’єднань, сільськогосподарські товаровиробники та фермери.

  ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  - світові і вітчизняні ресурси рослинного білку;

  - генетика, селекція і насінництво зернобобових культур та сої;

  - технології вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур;

  - роль лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білку;

  - енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білку;

  - зернобобові культури та продовольча безпека країни;

  - якість і безпека кормів;

  - економіка виробництва рослинного білку, кормів та сировини.

  Для участі в роботі конференції необхідно до 1 липня 2016 року надіслати свою заявку та роздрукований і підписаний авторами один примірник статті та її версію на електронному носії або електронною поштою. Програма конференції формується із заявлених доповідей. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

  Приймаються статті і тези за тематикою конференції, які раніше не були опубліковані, містять нові теоретичні та практичні результати. Тексти статей та тез подаються в електронній формі (флеш-накопичувач, диск або e-mail) та в роздрукованому вигляді із підписами авторів у редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, на аркуші А4, через 1,5 інтервали з полями: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 20 мм. Обсяг статті від 5 до 8 стор., включаючи резюме, таблиці, рисунки, бібліографічний список. Тези – 1 сторінка (до 2000 знаків).

  Мова конференції: англійська, українська, російська.

  Вартість публікації - 20 грн. за 1 сторінку. Квитанція про оплату надсилається разом із статтею. Банківські реквізити: Р/р № 31251290102138 в ДКСУ у м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 00496588

  СТРУКТУРА СТАТТІ:

  1. УДК

  2. Ініціали, прізвище автора

  3. Науковий ступінь

  4. Місце роботи

  5. Назва статті

  6. Анотація (українською, російською та англійською мовами із зазначенням назви статті та її авторів)

  7. Ключові слова

  8. Вступ

  9. Матеріали і методика досліджень

  10. Результати досліджень

  11. Висновки

  12. Бібліографічний список (з обов’язковим посиланням у тексті)

  13. Відомості про авторів

  До статті необхідно додати:

  1. Дві завірені рецензії та експертний висновок

  СТРУКТУРА ТЕЗИ:

  1. УДК

  2. Ініціали, прізвище автора

  3. Науковий ступінь

  4. Місце роботи

  5. Назва статті

  6. Ключові слова

  Статті будуть опубліковані в Міжвідомчому тематичному науковому збірнику „Корми і кормовиробництво”, а тези доповідей в Матеріалах науково-практичної конференції.

  Запрошення на конференцію буде надіслано Вам на основі поданої заявки.

  Редактор: Гулько Леонід Петрович (моб.: 098-228-66-60).

  Адреса оргкомітету конференції: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, проспект Юності, 16, м. Вінниця, Україна, 21100, тел./факс: (0432) 46-41-16, e-mail: konf_2016@ukr.net www.fri.vіn.ua
  Зразок заяви за посиланням


  Схожі новини
 • ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ МОЛОДІ – СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВУ
 • 4-5 листопада відбудеться конференція «Продовольчі ресурси: проблеми і перс ...
 • Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення
 • «Корми і кормовий білок»
 • V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА. КОМБІКОРМИ'2007»

 • Додати комментар

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Фотозвіти
Новини техніки
Рослинництво
500% рентабельности
1
02 листопада

500% рентабельности

Тваринництво
Відео