Аграрний тиждень. Україна
» » Агрогенерейшн: результати діяльності за перше півріччя 2017 року
» » Агрогенерейшн: результати діяльності за перше півріччя 2017 року

  Агрогенерейшн: результати діяльності за перше півріччя 2017 року


  м. Париж, 6 жовтня 2017р.

  Компанія «АгроДженерейшн», український виробник зернових та олійних культур, оприлюднила свою фінансову звітність за перше півріччя 2017 року, що була ухвалена Радою директорів 5 жовтня 2017р. Дана фінансова звітність не підлягала скороченій перевірці зовнішніми аудиторами. 

  Впродовж цих шести місяців «АгроДженерейшн» вдалося досягти стійких результатів по всіх основних показниках. Зокрема, валовий прибуток та показник EBITDA відповідають тенденції розвитку останніх 3-х років. Група досягла б ще вищого показника чистого прибутку, якби не негативний вплив валютного курсу на балансову вартість активів фермерських господарств, що були продані. 

  Завдяки своїй операційній діяльності та кращим умовам на українському ринку Група змогла вдосконалити та диверсифікувати свої фінансові зобов’язання. 

  Активно почався збір врожаю 2017 року; відмічено хороші результати врожайності пшениці. Попри це, існує занепокоєння через поточну засуху на Сході України, зокрема щодо соняшника. Загалом, відмічається досить сприятливий ціновий сценарій на тлі збільшення обсягів експорту. 

   

  Результати діяльності за перше півріччя 2017 року

   

  Фінансова звітність за перше півріччя 2017р. буде оприлюднена 6 жовтня 2017р. на сайті www.AgroGeneration.com

   

  Основні фінансові показники

  (в тис. євро)

  H1 2016

  H1 2017

  Виручка

  3,828

  11,429

  Біологічні активи та готова продукція (зміна справедливої вартості)

  7,868

  9,934

  Собівартість реалізованої продукції

  (2,930)

  (10,920)

  Валовий прибуток

  8,766

  10,443

  Адміністративно-господарські витрати

  (4,529)

  (5,595)

  Інші доходи та витрати

  (118)

  (1,459)

  Операційний прибуток

  4,119

  3,389

  Чистий фінансовий прибуток (витрати)

  (3,778)

  (3,569)

  Податки

  (108)

  (125)

  Чистий прибуток (збиток)

  233

  (305)

  (в тис. євро)

  станом на 30 червня 2016р.

  станом на 31 грудня 2016р.

  станом на 30 червня 2017р.

  EBITDA 1

  5,801

  19,382

  5,950

  Власний капітал

  67,077

  65,434

  66,049

  Чистий борг 2

  44,796

  39,835

  44,155

  Структурний борг 3

  16,875

  15,026

  12,335

  (1) EBITDA = прибуток до вирахування відсотків, податків, знецінення, амортизації, резервів та чистий прибуток або збиток від реалізації основних засобів і знецінення необоротних активів (для більш докладної інформації дивіться додаток)

  (2) загальна сума запозичень мінус доступні готівкові кошти та строкові депозити, віддані в заставу на забезпечення погашення заборгованості перед банками (для більш докладної інформації дивіться додаток)

  (3) сума основної заборгованості по кредиту від ЄБРР та сума майбутніх капіталізованих відсотків за облігаціями OSRANE (для більш докладної інформації дивіться додаток)


   

   

  У порівнянні з попереднім роком кількість товарних запасів на початок періоду була вищою, що забезпечило вищий дохід у першому півріччі 2017 року (11.4 млн. євро порівняно з 3.8 млн. євро за той самий період попереднього року). Збільшення кількості товарних запасів відображає стратегію групи з нарощення потужностей зберігання, аби відтермінувати продажі врожаю та скористатися можливістю отримати вищі ціни продажу згодом. 

  Сума валового прибутку склала 10.4 млн. євро порівняно з 8.8 млн. євро у першому півріччі 2016р. Таке зростання здебільшого пояснюється отриманням +2млн. євро від змін у справедливій вартості біологічних активів, які розподіляються наступним чином:

  ·-0.9 млн. євро вплив від продажу фермерських господарств;

  ·+8.3 млн. євро відображають збільшення суми очікуваної виручки від вдалого комбінування культур, зростання долі експорту та оптимізації часу реалізації;

  ·-6.6 млн. євро через вищі виробничі затрати пов'язані переважно з новим комбінуванням культур (особливо кукурудзою);

  ·+1.2 млн. євро переважно від чистого впливу валютних коливань. 

  Загальна сума адміністративно-господарських витрат становить 5.6 млн. євро порівняно з 4.5 млн. євро в І півріччі 2016р. Їх збільшення на +1.1млн. євро розкладається наступним чином:

  ·+0.6 млн. євро через вищі затрати на реалізацію, які відображають перенесення продаж на перше півріччя 2017 року та вищу долю експортних продаж;

  ·+0.5 млн. євро пояснюється підвищенням витрат на персонал в Україні через інфляцію. 

  Чистий інший прибуток та витрати показує збиток в (1.4) млн. євро порівняно з (0.1) млн. євро в І півріччі 2016р. Таке відхилення в (1.3) млн. євро пояснюється наступним:

  ·(0.6) млн. євро пов'язані з разовим доходом в І півріччі 2016 року;

  ·(0.7) млн. євро відповідає чистому результату від продажу фермерських господарств, що ділиться на 1 млн. євро чистої виручки та (1.7) млн. євро від коригувань валютного курсу. 

  Операційний прибуток склав 3.4 млн. євро проти 4.1 млн. євро у І півріччі 2016р. Після перегляду його суми для відображення впливу на звітність продажу активів, операційний прибуток за перше півріччя цього року наблизився до аналогічного показника першого півріччя 2016р. Показник EBITDA склав 6.0 млн. євро проти 5.8млн. євро у І півріччі2016р., що вказує на здатність групи досягати стабільних показників операційної діяльності на тлі незмінно несприятливих цін на товарну продукцію. 

  Нарешті, фінансовий результат склав (3.6) млн. євро порівняно з (3.8) млн. євро у першому півріччі 2016 року на тлі стабілізації гривні проти євро. 

  Відтак, чистий результат склав (0.3) млн. євро проти позитивних 0.2 млн. євро за І півр. 2016р. Після його перегляду для відображення впливу на звітність продажу активів, чистий результат склав 0.4 млн. євро.

  Постійне покращення структури фінансування 

  Сума операційного грошового потоку в період, який у першому півріччі є традиційно негативним через сезонність бізнесу, суттєво зросла до (1.9) млн. євро порівняно з (4.7) млн. євро у І півріччі 2016р., що демонструє ефективне управління групою оборотним капіталом. 

  При цьому група взялась за оновлення парку сільгосптехніки. В 2017 році в нього вкладуть 5.7 млн. євро при фінансуванні лізинговими та банківськими позиками; з них 3.4 млн. євро витрачено в І півріччі 2017р. 

  Завдяки своїй успішній діяльності та покращенню ринкових умов група поступово нарощує обсяги доступного зовнішнього фінансування оборотного капіталу з такими партнерами як компанія «Quadra» та «Перший український міжнародний банк». При цьому вона зберігає історично складені стосунки з «Альфа-Банком», доля в загальному обсязі фінансування якого становить приблизно 75% проти 95% два роки тому. Очікується зниження відсоткової ставки за кредитами на оборотний капітал десь на 3 базові пункти в порівнянні між 2016 та 2017 роками. 

  Сума структурного боргу, що відповідає сумі заборгованості за кредитом ЄБРР та капіталізованих відсотків за облігаціями OSRANE, за рік знизилась на 25% і становить 12.3 млн. євро (а це лише 19% власного капіталу).

  Стан кампанії зі збору врожаю 2017 року

  Вже зібраний врожай в чистому об’ємі (дані компанії)

  2016 (факт)

  2017 (план)

  Культура

  Гектари

  Продукція
  (тони)

  Врожай-ність (т/га)

  Гектари

  Продукція
  (тони)

  Врожай-ність (т/га)

  Пшениця

  36,493

  159,126

  4.4

  29,642

  153,380

  5.2

  Ячмінь

  11,228

  46,472

  4.1

  8,589

  34,277

  4.0

  Рапс

  4,876

  9,874

  2.0

  4,013

  10,536

  2.6

  Горох

  10,520

  32,891

  3.1

  13,361

  32,839

  2.5

  Нут

  1,067

  1,547

  1.5

  2,202

  2,617

  1.2

  ВСЬОГО

  64,184

  249,910

  57,807

  233,650

   

   

  В 2017 році загальна площа збору врожаю становитиме орієнтовно 105,000 га, що загалом відповідає обсягам минулого року. Маємо хороші результати по озимим культурам, зокрема по пшениці, врожайність якої різко зросла у порівнянні з минулим роком. 

  Врожай пізньоспілих культур (соняшник, кукурудза та соя) збиратиметься з приблизно 47,000 га пізніше. Проте продовжується засушлива погода, особливо на сході України. Це може вплинути на плани Групи отримати загальні обсяги виробництва на рівні, наближеному до минулого року (приблизно 390,000 тон зернових та олійних культур). 

  «АгроДженерейшн» також націлена на розширення земельного банку в Україні. При цьому компанія не виключає можливість заміни земель на привабливих фінансових умовах, як показав продаж фермерського господарства у Харківській області в першому семестрі. За потоком угод питання про розширення набирає обертів на заході України. Група вже запланувала віддати в обробіток додаткові 1,000 гектарів.

  Про компанію «АГРОДЖЕНЕРЕЙШН»

  Компанія «АгроДженерейшн» була заснована у 2007 році і є світовим виробником зернових та олійних культур. Після злиття з компанією «Harmelia» новостворена Група ввійшла у п'ятірку провідних виробників зернових та олійних культур в Україні, а її земельний банк склав близько 120,000 га орних земель. Завдяки оренді високоякісних сільськогосподарських земель з високим потенціалом, Група прагне успішно вирішити проблеми майбутнього з огляду на прогнозований подвійний ріст глобального споживання до 2050 року.

   

  Отримуйте фінансову інформацію компанії «АгроДженерейшн» безкоштовно на електронну пошту. Для цього зареєструйтесь на сайті: www.actusnews.com


  AgroGeneration
  +33 (0)1 56 43 68 60
  investisseurs@AgroGeneration.com
  www.AgroGeneration.com

  Actus Finance

  Гійом Ле Флош, відділ зв’язків з інвесторами

  +33 (0)1 53 67 36 70

  Ан-Полін Петюро, відділ зв’язків з інвесторами

  +33 (0)1 53 67 36 72

  Александра Пріза, відділ зв’язків зі ЗМІ

  +33 (0)1 53 67 36 90

  ДОДАТОК

   

  Розрахунок показника EBITDA

  (в тис. євро)

  H1 2016

  FY 2016

  H1 2017

  Операційний прибуток

  4,119

  11,777

  3,389

  Амортизація необоротних активів

  1,322

  7,017

  1,798

  Резерви та чистий прибуток або збитки від реалізації основних засобів і знецінення необоротних активів

  360

  588

  763

  EBITDA

  5,801

  19,382

  5,950

   

  Розрахунок чистого боргу

  (в тис. євро)

  станом на 30 червня 2016р.

  станом на 31 грудня 2016р.

  станом на 30 червня 2017р.

  Загальна сума заборгованості

  51,581

  44,887

  48,156

  Доступні готівкові кошти

  (2,863)

  (3,130)

  (3,300)

  Строкові депозити*

  (3,922)

  (1,922)

  (1,061)

  Чистий борг

  44,796

  39,835

  44,155

  * Строкові депозити, віддані в заставу на забезпечення заборгованості перед банком

  Структура загальної суми заборгованості

  (в тис. євро)

  станом на 30 червня 2016р.

  станом на 31 грудня 2016р.

  станом на 30 червня 2017р.

  Структурний борг

  16,875

  15,026

  12,335

  Облігації OSRANE*

  11,202

  9,703

  8,070

  Біржові облігації / облігації Konkur

  32

  -

  -

  Основна сума заборгованості по ЄБРР

  5,641

  5,323

  4,265

  Інша фінансова заборгованість

  34,706

  29,861

  36,181

  Загальна сума запозичень

  51,581

  44,887

  48,516

   

  * Дана сума включає виплати по відсотках до строку погашення інструменту. Погашення основної суми заборгованості не передбачено.


  Схожі новини
 • Рішення для сільського господарства забезпечив ріст прибутку компанії BASF
 • Прибуток Danone впав вперше за 10 років
 • Bayer підбиває проміжні підсумки
 • Чистий прибуток агрохолдингу Astarta в 2011 р. виріс на 9,3% - до 87,5 млн ...
 • Директор ЄБРР в Україні: обсяг фінансування агробізнесу щороку зростає

 • Додати комментар

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.