Аграрний тиждень. Україна
» » Допоможемо рослинам засвоїти азот
» » Допоможемо рослинам засвоїти азот

  Допоможемо рослинам засвоїти азот


  ЖитоВідомо, що частка азоту в повітрі перевищує 78%. Відтак, над поверхнею кожного гектара землі його міститься близько 80 тис. тонн. Маючи довкола себе таку кількість «атмосферного добрива», рослини, проте, не здатні самостійно засвоїти і використати його. Допомогти їм у цьому можуть азотфіксувальні бактерії.

   

       Найбільше практичне значення у збагаченні ґрунтів атмосферним азотом мають: бульбочкові бактерії, які фіксують його у симбіозі з бобовими рослинами, та діазотрофи, здатні засвоювати молекулярний азот в асоціаціях з кореневою системою не бобових рослин.

       В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН на основі азотфіксувальних бактерій роду азоспірилум створено мікробний препарат Діазобактерин® для підвищення урожаю і поліпшення якості зерна озимого жита. Порівняно з мінеральним азотом, азотфіксувальні мікроорганізми мають низку суттєвих переваг. Так, наприклад, виділені з агробіоценозів бактерії-азотфіксатори не порушують природні екологічні системи і не забруднюють довкілля. Крім того, їх дія, як правило, багатофункціональна. Забезпечуючи рослини біологічним азотом, вони здатні продукувати фітогормональні речовини, які сприяють росту і розвитку кореневої системи рослин, завдяки чому останні більш активно використовують поживні речовини ґрунту. Інокуляція озимого жита азоспірилами підвищує стійкість рослин до кореневих патогенів, що сприяє схоронності посівів від сходів до збирання. Діазобактерин® зареєстрований і дозволений до використання в Україні (посвідчення про державну реєстрацію: серія А №01555 від 17 квітня 2008 р.).

       Діазобактерин® може застосовуватись як при внесенні різних доз мінерального азоту, так і без цього. З наведеної нижче таблиці видно, що у варіанті без внесення добрив і з внесенням тільки P90K90 застосування Діазобактерину® дозволило підвищити активність процесу фіксації молекулярного азоту в кореневій зоні рослин у 1,8-3 рази. При цьому врожайність зернових культур зросла на 5,1-5,8 ц/га (10,7-13,4%).

        Найбільш ефективним було використання інокуляції по фону N90P90K90 з дробним внесенням мінерального азоту (перед посівом - 30, в період відновлення вегетації - 30 та виходу в трубку - 30 кг/га). У цьому випадку урожай зерна збільшився на 9,6 ц/га або на 20%.

   

  Таблиця. Вплив Діазобактерину на урожайність та вміст азоту в зерні озимого жита сорту Верхнячське 32

   

  Варіант досліду

  Урожай зерна, т/га

  Загальний азот, %

  Білковий азот, %

  Активність азотфіксації, мкг азоту/м2 за годину

  Без добрив, без інокуляції

  4,34

   

   

  143

  Інокуляція Діазобактерином

  4,92

   

   

  260

  P90K90 (фон)

  4,76

  1,07

  0,85

  116

  Фон + інокуляція

  5,27

  1,58

  1,23

  346

  Фон + N45

  5,14

  1,21

  0,76

  159

  Фон + N45 + інокуляція

  5,60

  1,21

  1,04

  318

  Фон + N90

  4,78

  1,51

  0,74

  178

  Фон + N90 + інокуляція

  5,74

  1,78

  1,48

  285

  НІР05

  0,2

  0,05

  0,07

  83,2

   

       З таблиці видно, що застосування Діазобактерину® по фону P90K90 сприяє отриманню такої ж урожайності, як і по N45P90K90 без інокуляції. Отже, вплив біопрепарату в даних умовах є еквівалентним дії мінерального азоту в дозі 45 кг/га у діючій речовині. Відповідно до цього, дозу мінерального азоту при вирощуванні жита, за умови використання Діазобактерину®, можна зменшити без зниження урожайності культури.

       Під впливом Діазобактерину® суттєво зростає вміст білкового азоту в зерні. Ще одним важливим показником якості збіжжя є його амінокислотний склад. Сумарна кількість амінокислот при застосуванні Діазобактерину® зростає, порівняно з контрольним варіантом, на 18-40% – в залежності від застосування добрив та року досліджень. Також варто відмітити істотне збільшення вмісту незамінних амінокислот – ізолейцину, лейцину, лізину, валіну, фенілаланіну, треоніну.

       Існують дані щодо здатності азотфіксувальних бактерій, зокрема азоспірил, поряд із покращенням росту і розвитку рослин, підвищувати їхню стійкість до дії патогенних організмів. У наших дослідженнях показано, що застосування Діазобактерину® сприяє схоронності посівів озимого жита від сходів до збирання. Так, наприкінці вегетації в посівах з інокуляцією Діазобактерином® рослин озимого жита збереглося, в середньому, на 8,6% більше, ніж у контрольному варіанті.

       Отже, застосування Діазобактерину® дозволяє суттєво посилити активність процесу фіксації молекулярного азоту в кореневій зоні рослин озимого жита, підвищити рівень загального і біологічного азоту, вміст незамінних амінокислот у зерні цієї культури, зберегти рослини від сходів до збирання і, зрештою, підвищити урожайність.

   

   

  Олена НАДКЕРНИЧНА,

  доктор біологічних наук, професор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового розвитку НААНУ

  Схожі новини
 • Підтримати зернові урожаю-2013
 • Для підвищення урожаю і поліпшення якості зерна гречки
 • Особливості вирощування ячменю ярого при застосуванні Мікрогуміну
 • Невикористані резерви підвищення урожайності гороху
 • Резерви підвищення продуктивності озимих культур

 • Додати комментар

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.