Аграрний тиждень. Україна
» » Попередні підсумки роботи аграрного сектору
» » Попередні підсумки роботи аграрного сектору

  Попередні підсумки роботи аграрного сектору


  Відкриваючи нараду, Юрій Лузан зазначив, що без перебільшення поточний сільськогосподарський рік через низку причин був одним із найскладніших за останній час. Ускладнення викликали, перш за все, аномальні погодні умови і цінові тенденції світового та внутрішнього продовольчих ринків.
  Отже, міркуємо разом.

  Юрій Лузан: «В регіонах справилися з поставленим завданням».

  За експертними оцінками загальна ємність внутрішнього продовольчого ринку держави за 10 місяців складає 108 - 110 млрд. грн., експорт продукції сільського господарства та харчової промисловості – 27 млрд. грн., імпорт – 17 млрд. гривень. Тобто, зовнішній фактор впливу на внутрішній ринок, в т.ч. і на цінові тенденції, складає до 40% за масою товару та обігового капіталу, отже досить відчутний. Тому, мабуть, твердження деяких політиків про відсутність зовнішнього впливу на внутрішні тенденції у 2007 році є, м’яко кажучи, безпідставними.
  Об’єктивно оцінюючи ситуацію на аграрному ринку, можна з впевненістю заявити: завдяки своєчасним та оперативним заходам, які приймалися на рівні держави і регіонів, було забезпечено формування необхідних продовольчих балансів та сировинних ресурсів. І що дуже важливо: збережено темпи нарощування експортного потенціалу, які спостерігалися у попередні, більш сприятливі для розвитку аграрної галузі, роки (в межах 20-25%).
  Нині можна стверджувати: вже дещо перевищуються попередні прогнозні обсяги виробництва зерна (до 29,0 млн. т), пшениці (14,6 млн. т, дещо більше 2006 р.), зернової кукурудзи (7,5 млн. т), соняшнику (більше 4,0 млн. т). Забезпечується виробництво цукру в обсягах 1,85 млн. тонн.
  Порівняно з минулим роком зросли обсяги виробництва плодів, ягід, винограду і баштанних культур, ріпаку, а також деяких інших видів продукції.
  За 11 місяців виробництво м’яса зросло на 12%, стабілізується виробництво молока і м’яса. В цілому виробництво валової продукції тваринництва збільшиться на 1,4%.
  Нарощування виробництва валової продукції забезпечили 14 регіонів держави. І не дивлячись на складні погодні умови, темпи виробництва валової продукції сільського господарства становитимуть близько 95%.
  Об’єктивно цьому сприяло і зростання обсягів державної підтримки, і удосконалення її механізмів, і зростання майже у 2 рази видатків державного бюджету у першому півріччі, поліпшення діяльності Аграрного фонду, непогана організація регіональних закупівель, і державні продовольчі й фінансові інтервенції, і зростання підтримки кредитування та інші організаційні й фінансові заходи, включаючи не зовсім популярні обмеження експорту зерна.
  Дуже важливим є те, що відбулося зменшення простроченої заборгованості сільгоспвиробників по платежах до Пенсійного фонду (на 13%), по виплаті заробітної плати в усіх галузях АПК, зокрема у сільському господарстві – на 72%, харчовій промисловості – 45%, риболовній галузі – 16%. При цьому забезпечено ріст середньомісячної зарплати у сільському господарстві на 32% і доведено її до 712 гривень.

  Попередні підсумки роботи аграрного сектору

  За 10 місяців агропідприємствами сплачено 9,9 млрд. грн. податків (+19%) і на 21% зменшено податковий борг. За оцінками науковців Інституту аграрної економіки УААН сільгосппідприємства зможуть отримати прибутків у межах 6,5-7,0 млрд. грн. і забезпечити рівень середньої рентабельності до 20%.
  Безумовно, за деякими позитивними зрушеннями в АПК криється чимало негативних явищ і тенденцій. Над ними необхідно більш предметно і професійно працювати у 2008 році.
  Це перш за все питання формування ефективної інфраструктури аграрного ринку, подальшої розбудови системи контролю за якістю аграрної продукції, організації форвардних закупівель, підвищення ефективності використання земель, проблеми розвитку тваринницьких галузей, зокрема удосконалення державної і регіональної політики для створення потужних сучасних тваринницьких комплексів, створення умов для ефективного поєднання розвитку крупно- і дрібнотоварного аграрного виробництва, розширення підтримки розвитку виробничої і обслуговуючої кооперації, розвитку мікрокредитування, питання меліорації земель, технічного переозброєння галузі...
  Більше того, нам необхідно розпочати широкомасштабну роботу по забезпеченню комплексного розвитку сільських територій, запровадження регіональних програм облаштування українських сіл, створення додаткових робочих місць, вирішення інших соціальних проблем села. Порівняно із попередніми роками це додаткова робота, яка вимагає термінових системних заходів і значних зусиль на рівні держави, а особливо в регіонах, районах та безпосередньо в сільських радах і господарствах.
  Всі ці питання знайшли своє відображення у Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року. І до 1 лютого 2008 року необхідно в кожному регіоні розробити конкретні заходи облдержадміністрацій щодо забезпечення виконання її вимог. Цю велику і відповідальну роботу необхідно розпочати вже сьогодні.
  На цей час виділено всі кошти Держбюджету, передбачені на 2007 рік. Тому не менш відповідальну роботу потрібно провести для забезпечення ефективного використання цих коштів як у грудні, так і в 2008 році. Практично за менш ніж 2 тижні роботи нам потрібно освоїти ще 970 млн. грн. бюджетних коштів (13% річних обсягів!):
  580 млн. грн. – ще не відправлені кошти з міністерства в регіони;
  397 млн. грн. – сьогодні невикористані кошти (є на рахунках обласних і районних казначейств).
  Та головне, що ці кошти уже є на різних рахунках в системі Мінагрополітики. Не використати їх в інтересах АПК буде, м’яко кажучи, неправильним і незрозумілим для багатьох учасників аграрного ринку.
  Тож необхідно терміново наступне.

  Попередні підсумки роботи аграрного сектору

  Через день-два в регіони будуть направлені погоджені з Мінфіном накази щодо перерозподілу бюджетних коштів і бюджетні паспорти по всіх державних програмах, зокрема підтримки тваринництва, здешевлення закупівлі техніки, електроенергії, кредитів, страхування, по лісовому господарству, насіннєвому фонду та деяких інших.
  Прохання до керівників головних управлінь оперативно провести розподіл коштів між регіонами та підприємствами, організувати проведення конкурсних комісій та здійснити інші організаційні заходи для освоєння фінансів.
  Потрібно терміново освоїти кошти, які є в залишках (397 млн. грн.). Найбільші суми, за даними казначейства, накопичені у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Харківській, Закарпатській та деяких інших областях. Особливу стурбованість викликає використання коштів по програмах бюджетної тваринницької дотації та здешевлення кредитів.
  Складається враження, що в більшості регіонів не володіють ситуацією з потребою та станом освоєння виділених коштів по даних програмах. Постійні зміни цифр звітності та заявок не дають можливості міністерству оформити остаточні дані по обсягах, по регіонах тощо.
  Заступник міністра також звернув увагу учасників наради на низьку виконавську дисципліну, нагадавши присутнім про особисту відповідальність за надання своєчасної та достовірної інформації щодо аграрного виробництва.
  Об’єктивно оцінив роботу АПК у поточному році і заступник міністра Сергій Мельник. Він також зазначив, що оргзаходи, вжиті Урядом, міністерством та органами управління АПК в регіонах, підкріплені своєчасним фінансуванням, створили належні умови для закінчення сівби озимих культур, проведення збиральних робіт, підготовки площ під урожай 2008 року. А отже, і в цілому сприяли успішному завершенню одного з найвідповідальніших періодів у сільгоспвиробництві – комплексу осінніх польових робіт.

  Сергій Мельник: «Є підстави очікувати покращення ситуації з виробництвом зерна».
  Усіма категоріями господарств одержано в первинно-оприбуткованій вазі 30,8 млн. т зерна (в т.ч. кукурудза), у вазі після доробки цей показник становитиме близько 29 млн. тонн. В трьох областях – Полтавській, Харківській та Черкаській – намолотили по 2 і більше млн. т, а ще в 12 регіонах – по 1 і більше млн. т зерна.
  Порівняно з 2006 р. виробництво зерна зменшилось на 15% через несприятливі умови вегетації для зернових культур у основних регіонах їх вирощування, і як наслідок, – зменшення площ до збирання і зниження врожайності майже на 12%.
  Але нам вдалося не допустити зменшення виробництва основної продовольчої культури – пшениці, валовий збір якої у заліковій вазі очікується в межах 14,0 млн. т (минулорічний рівень). Покращенню хлібофуражного балансу сприяв непоганий урожай кукурудзи на зерно (майже 6,6 млн. т у вазі після доробки, або на 2% більше, ніж торік). Практично на рівні минулого року намолочено жита (565 тис. т). Валове виробництво пізніх круп’яних культур (просо, гречка, рис) за даними регіонів становитиме 447 тис. т (рівень 2006 р.).
  Основний недобір зерна викликаний низьким, внаслідок посухи, врожаєм ячменю, якого зібрано лише 6,0 млн. т, що на 47% менше, ніж в минулому році.
  Зменшення валового збору соняшнику до 4,0 млн. т проти 5,3 млн. т у 2006 р. та сої до 700 тис. т проти 890 тис. т відбулось за рахунок як скорочення посівних площ, так і зменшення врожайності. Цукрових буряків у заліковій вазі накопано понад 16 млн. т, що дозволить цукровим заводам виробити понад 1,8 млн. т цукру і повністю забезпечити внутрішні потреби держави.
  За даними Держкомстату, під урожай 2008 року озимі на зерно та зелений корм посіяні на площі 8,1 млн. га, в т.ч. на зерно – 8 млн. га. Площі посіву озимого жита збільшились на 110 тис. га (30%) і становлять 466 тис. гектарів. Окрім того посіяно 1,5 млн. га озимого ріпаку (в 2 рази більше, ніж у 2006 р.).
  Посів озимих зернових культур проведено виключно кондиційним насінням в обсязі 1,4 млн. т, з яких 97% - насінням не нижче 3 репродукції. Це на 4% краще минулорічного показника.
  Умови осінньої вегетації озимих культур можна охарактеризувати як задовільні. За даними регіонів, в доброму стані знаходяться 4,8 млн. га (61%), задовільному – 2,2 млн. га (28%). Викликають занепокоєння 832 тис. га (11%), на яких посіви озимих слабкі та зріджені. Найбільше таких площ в Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Тернопільській областях.
  На 7 грудня, за даними регіонів, для посіву ярих зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) на прогнозованій площі при потребі у 1158,2 тис. т насіння, сільгоспвиробники засипали 1156,2 тис. т або 99% до потреби, в т.ч. пшениці – 103%, ячменю – 100%, вівса – 100%. Повністю забезпечені власним посівним матеріалом всі регіони, крім Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, де забезпеченість складає відповідно 79, 67 та 93 відсотки. На 6 грудня агропідприємствами із засипаних 1029,6 тис. т до посівних кондицій доведено 557,0 тис. т (54%) насіння ярих зернових і зернобобових культур. Більше 70% підготовлено кондиційного насіння в Луганській (87%), Волинській (86%), Івано-Франківській (84%), Хмельницькій (82%), Вінницькій (79%) областях. Зволікають з його підготовкою в Миколаївській (8%), Донецькій (23%), Херсонській (28%) областях та АР Крим (29%).
  Регіони, не забезпечені власним посівним матеріалом, закуповуватимуть його в Київській області (є 113% до потреби), Черкаській та Тернопільській (по 109%), Івано-Франківській (106%), Хмельницькій (104%), Чернівецькій, Полтавській та Рівненській (по 103 %).
  Для надання практичної допомоги із забезпечення та підготовки насіння ярих культур під урожай-2008 до Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які найбільш постраждали від посухи, виїзджали відповідальні працівники Мінагрополітики й підвідомчих організацій. В кожному районі цих областей проведена організована робота з опрацювання заявок на закупівлю й обмін насіння за рахунок міжобласних, міжрайонних ресурсів, а також придбання насіння в науково-дослідних установах УААН, резервному насіннєвому фонді та по імпорту.
  На сьогодні у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» на зберіганні є 20,7 тис. т насіння ярих культур та очікується надходження майже 10,0 тис. т за рахунок сортозаміни і сортопоновлення. В науково-дослідних установах підготовлено до реалізації 18,9 тис. т елітного насіння ярих зернових та зернобобових культур. По імпорту закуплено 1300 т насіння, з яких 1085 т – насіння кукурудзи.

  Попередні підсумки роботи аграрного сектору

  Під урожай 2008 року внесено 823,7 тис. т поживних речовин мінеральних добрив (на 124 тис. т більше, ніж у 2007 р.). Зокрема, для комплексу осінніх польових робіт закуплено 302 тис. т поживних речовин, а з урахування перехідних залишків використано 331 тис. т (в т.ч. азотних – 161 тис. т, фосфорних – 96 тис. т, калійних – 74 тис. т) або на 34% більше проти відповідного періоду минулого року.
  Поставлено за імпортом та виготовлено на хімічних підприємствах України близько 19,6 тис. т засобів захисту рослин. Це дало можливість провести захисні заходи на площі 25,3 млн. гектарах. Захист озимих зернових від шкідників (хлібної жужелиці, цикадок, злакових мух, попелиць) проведено вже на 166,0 тис. га (на 66 тис. га більше).
  Під посів ярих культур урожаю 2008 року підготовлено ґрунт на площі 12,8 млн. га (98% до прогнозу), в т.ч. глибоку оранку проведено на 837 тис. гектарах (99%). За оперативною інформацією регіонів, навесні посівні площі під озимими та ярими культурами складуть майже 26,5 млн. га (на 634 тис. га або 2,7% більше проти 2007 р.). Посівні площі під технічними культурами за рахунок озимого ріпаку зростуть на 5%, хоча й передбачається зменшення посівів цукрового буряку на 5%, соняшнику – 8%, сої – 5%. Загальна площа технічних культур у структурі посівних площ складе 20%, що відповідає науково обґрунтованим нормам для цих культур у сівозміні.
  Позитивною тенденцією є зменшення посівних площ соняшнику, обсяги посіву якого поступово наближаються до рекомендованих наукою навантажень у сівозміні. Разом з тим, спостерігається позитивна тенденція росту площ під кормовими культурами: вони займатимуть на 259 тис.га більше минулорічних (9%), що повинно позитивно відобразитись на розвитку тваринництва.
  Щодо використання коштів, виділених згідно з розпорядженням Уряду №549 для фінансової підтримки сільгосппідприємств, які постраждали внаслідок посухи, то на 7 грудня із 120 млн. грн. використано 111 млн. або 93%. Забезпечено 100% освоєння коштів у Луганській області. До кінця бюджетного року повністю планують використати кошти в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Черкаській областях. В АР Крим може залишитися невикористаними 892 тис. грн., Донецькій області – 175,5 тис., Одеській – 140 тис., Миколаївській – 36,5 тис. гривень.
  Постає питання: як ми визначали перелік підприємств, обраховували збитки від посухи, робили перерозподіли? Адже маємо ситуацію, коли міністерство щоденно звинувачують у неповному освоєнні коштів, хоча головними розпорядниками є облдержадміністрації.
  За програмою “Селекція в рослинництві” в регіони спрямовано 57,5 млн. грн., з яких фактично використано 42,3 млн. грн. (в т.ч. за останній тиждень 0,6 млн. грн.) або 74% від перерахованих сум. Повністю використали виділені кошти господарства Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. Їм направлені додаткові кошти на часткову компенсацію за зазначене насіння. Зволікають з проведенням цієї важливої роботи в АР Крим, Вінницькій, Запорізькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях.
  А з 18 млн. грн., виділених суб’єктами насінництва на часткову компенсацію витрат у ланках первинного насінництва, на 7 грудня залишаються невикористаними 498,0 тис. грн. (3%), які за інформацією підприємств будуть освоєні повністю.
  В державному бюджеті на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва передбачено 150 млн. грн. Для повного використання цих коштів, згідно пропозицій регіонів, було перерозподілено 3886 тис. грн., які додатково направлені 6 областям. Як наслідок, на 10 грудня в регіони спрямовано 149,1 млн. грн., останній транш направлено в обсязі 1319 тис. гривень. За оперативною інформацією всі кошти будуть використані. Виключення – Харківська область, яка закупила значну кількість імпортованих добрив, що не підлягають компенсації.
  Разом з тим до міністерства від інших областей надійшли звернення з проханням додатково виділити понад 5 млн. гривень. В даний час підготовлено і погоджується наказ про перерозподіл решти 867 тис. гривень.
  Відповідно до Розподілу коштів державного бюджету, які виділяються для надання фінансової підтримки агропідприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, 12 областям передбачені видатки в сумі 35 млн. гривень. На 7 грудня виділено 32,5 млн. грн. (93%). За даними областей не використаними залишаться 2,9 млн. гривень. В таких областях як Закарпатська та Івано-Франківська не використають понад 80% виділених асигнувань.
  Ось деякі питання організаційного та технологічного характеру, які потребують першочергового вирішення.
  Перше: спільно з регіональними центрами наукового забезпечення АПВ УААН необхідно здійснювати постійний моніторинг стану посівів озимих. Під особливу увагу взяти слабкі та зріджені посіви, прорахувати варіант їх загибелі і відповідно на рівні сільгосппідприємств й районів опрацювати структуру посівних площ ярих культур під урожай 2008 року.
  Друге: чітко визначити, особливо в тих регіонах, де є дефіцит, варіанти забезпечення насінням кожного агропідприємства та господарства. Необхідно прискорити оформлення заявок на насіння з Держрезервнасінфонду, а також максимально викупити його в наукових установах УААН.
  Третє: враховуючи невпинне зростання цін на мінеральні добрива, слід максимально використати кошти на часткову компенсацію їх вартості з тим, щоб до кінця року придбати необхідну кількість агрохімікатів на весняно-польові роботи. В регіони направлено телеграму про можливість відшкодування коштів за закуплене в поточному році насіння ярих зернових культур за програмою “Селекція в рослинництві“, яке буде використане в наступному році.
  В основній програмі рослинництва – проекті Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у держбюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва, враховано зауваження та пропозиції, які надійшли з 14 регіонів. І на наступний рік, на гектар посівів сільгоспкультур передбачається виділити з держбюджету 1 млрд. 28 млн. грн., з них на озимі культури – 545 млн. грн., на ярі – 483 млн. гривень.
  У 2007 році Державним бюджетом на підтримку виробництва продукції рослинництва на 1 га посіву озимих та ярих культур передбачено 750 млн. грн., з них на озимі – 586,9 млн. грн., на ярі – 163,1 млн. гривень. На озимі культури направлено 480,5 млн. грн., з яких фактично використано 480,2 млн. грн.(82% ліміту). На ярі культури в регіони направлено 120,9 млн. грн., фактично використано 119,2 млн. грн. (76% ліміту). Нині пропонується внесення наступних змін:
  1. На підставі очікуваних показників реалізації сільгосппродукції (її собівартості та рівня рентабельності) визначено перелік сільгоспкультур і розмір державної підтримки на 1 гектар посівів:
  - на озимі культури: пшеницю, тритікале та жито – 100 грн. на 1 га посівів;
  - на ярі культури: пшеницю, тритікале, горох, гречку, просо – 100 грн. на 1 га посіву; сою не нижче першої репродукції – 80, сою другої та третьої репродукцій – 50, овес – 100, рис – 220 грн. на 1 га посіву;
  - цукрові буряки для виробництва цукру в межах квоти “А” (для внутрішнього споживання) – 550 грн. на 1 га посіву. (Довідково: в 2007 р. на 1 га посівів гороху, гречки, проса виділено 80 грн.; овес, цукровий буряк – не дотувались);
  - льон-довгунець і коноплі на тресту – 640 грн. на 1 га посіву.
  2. Для раціонального спрямування та використання передбачених лімітів бюджетних коштів пропонується розподіляти їх пропорційно сумам, підтвердженим рішеннями комісій.
  3. Для вирішення земельних питань до комісії пропонується подавати довідку Центру Державного Земельного Кадастру чи органу місцевого самоврядування щодо наявної площі земель сільгосппризначення, які є у власності, постійному користуванні чи оренді. Також до складу комісії включено представника районного відділу земельних ресурсів. (Довідково: в 2007 р. подавались документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, акт на право власності чи договір оренди.).
  4. Передбачено подання прогнозного балансу виробництва та використання сільгоспкультур, на площі яких надається дотація, та протокол намірів між управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації та сільгосппідприємством щодо продажу окремих видів агропродукції до регіональних і державних ресурсів (в межах до 10% валового збору пшениці та жита).
  Також продовжено терміни подачі документів до комісії: на озимі – до 20 квітня, ярі – до 20 липня. Виконано вимоги щодо надання державної підтримки при умові обов’язкового страхування посівів визначених культур.
  Організоване проведення комплексу осінньо-польових робіт, здійснення інших організаційних заходів у зимовий період дає підстави очікувати, що за сприятливих умов перезимівлі озимини в наступному році буде значно покращена ситуація на зерновому ринку, і є можливості вийти на рубежі валового збору зерна, передбачені Комплексною галузевою програмою “Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року”, а також наростити виробництво валової продукції рослинництва в цілому.

  Схожі новини
 • Хід підготовки та проведення комплексу весняних польових робіт
 • Хід підготовки та проведення комплексу весняних польових робіт
 • ВЕСНА – НОВИЙ СТАРТ
 • Майбутній урожай формується сьогодні
 • ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ ДОБІГАЮТЬ КІНЦЯ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Фотозвіти
Новини техніки
Рослинництво
Тваринництво
Відео

Попередні підсумки роботи аграрного сектору


Відкриваючи нараду, Юрій Лузан зазначив, що без перебільшення поточний сільськогосподарський рік через низку причин був одним із найскладніших за останній час. Ускладнення викликали, перш за все, аномальні погодні умови і цінові тенденції світового та внутрішнього продовольчих ринків.
Отже, міркуємо разом.

Юрій Лузан: «В регіонах справилися з поставленим завданням».

За експертними оцінками загальна ємність внутрішнього продовольчого ринку держави за 10 місяців складає 108 - 110 млрд. грн., експорт продукції сільського господарства та харчової промисловості – 27 млрд. грн., імпорт – 17 млрд. гривень. Тобто, зовнішній фактор впливу на внутрішній ринок, в т.ч. і на цінові тенденції, складає до 40% за масою товару та обігового капіталу, отже досить відчутний. Тому, мабуть, твердження деяких політиків про відсутність зовнішнього впливу на внутрішні тенденції у 2007 році є, м’яко кажучи, безпідставними.
Об’єктивно оцінюючи ситуацію на аграрному ринку, можна з впевненістю заявити: завдяки своєчасним та оперативним заходам, які приймалися на рівні держави і регіонів, було забезпечено формування необхідних продовольчих балансів та сировинних ресурсів. І що дуже важливо: збережено темпи нарощування експортного потенціалу, які спостерігалися у попередні, більш сприятливі для розвитку аграрної галузі, роки (в межах 20-25%).
Нині можна стверджувати: вже дещо перевищуються попередні прогнозні обсяги виробництва зерна (до 29,0 млн. т), пшениці (14,6 млн. т, дещо більше 2006 р.), зернової кукурудзи (7,5 млн. т), соняшнику (більше 4,0 млн. т). Забезпечується виробництво цукру в обсягах 1,85 млн. тонн.
Порівняно з минулим роком зросли обсяги виробництва плодів, ягід, винограду і баштанних культур, ріпаку, а також деяких інших видів продукції.
За 11 місяців виробництво м’яса зросло на 12%, стабілізується виробництво молока і м’яса. В цілому виробництво валової продукції тваринництва збільшиться на 1,4%.
Нарощування виробництва валової продукції забезпечили 14 регіонів держави. І не дивлячись на складні погодні умови, темпи виробництва валової продукції сільського господарства становитимуть близько 95%.
Об’єктивно цьому сприяло і зростання обсягів державної підтримки, і удосконалення її механізмів, і зростання майже у 2 рази видатків державного бюджету у першому півріччі, поліпшення діяльності Аграрного фонду, непогана організація регіональних закупівель, і державні продовольчі й фінансові інтервенції, і зростання підтримки кредитування та інші організаційні й фінансові заходи, включаючи не зовсім популярні обмеження експорту зерна.
Дуже важливим є те, що відбулося зменшення простроченої заборгованості сільгоспвиробників по платежах до Пенсійного фонду (на 13%), по виплаті заробітної плати в усіх галузях АПК, зокрема у сільському господарстві – на 72%, харчовій промисловості – 45%, риболовній галузі – 16%. При цьому забезпечено ріст середньомісячної зарплати у сільському господарстві на 32% і доведено її до 712 гривень.

Попередні підсумки роботи аграрного сектору

За 10 місяців агропідприємствами сплачено 9,9 млрд. грн. податків (+19%) і на 21% зменшено податковий борг. За оцінками науковців Інституту аграрної економіки УААН сільгосппідприємства зможуть отримати прибутків у межах 6,5-7,0 млрд. грн. і забезпечити рівень середньої рентабельності до 20%.
Безумовно, за деякими позитивними зрушеннями в АПК криється чимало негативних явищ і тенденцій. Над ними необхідно більш предметно і професійно працювати у 2008 році.
Це перш за все питання формування ефективної інфраструктури аграрного ринку, подальшої розбудови системи контролю за якістю аграрної продукції, організації форвардних закупівель, підвищення ефективності використання земель, проблеми розвитку тваринницьких галузей, зокрема удосконалення державної і регіональної політики для створення потужних сучасних тваринницьких комплексів, створення умов для ефективного поєднання розвитку крупно- і дрібнотоварного аграрного виробництва, розширення підтримки розвитку виробничої і обслуговуючої кооперації, розвитку мікрокредитування, питання меліорації земель, технічного переозброєння галузі...
Більше того, нам необхідно розпочати широкомасштабну роботу по забезпеченню комплексного розвитку сільських територій, запровадження регіональних програм облаштування українських сіл, створення додаткових робочих місць, вирішення інших соціальних проблем села. Порівняно із попередніми роками це додаткова робота, яка вимагає термінових системних заходів і значних зусиль на рівні держави, а особливо в регіонах, районах та безпосередньо в сільських радах і господарствах.
Всі ці питання знайшли своє відображення у Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року. І до 1 лютого 2008 року необхідно в кожному регіоні розробити конкретні заходи облдержадміністрацій щодо забезпечення виконання її вимог. Цю велику і відповідальну роботу необхідно розпочати вже сьогодні.
На цей час виділено всі кошти Держбюджету, передбачені на 2007 рік. Тому не менш відповідальну роботу потрібно провести для забезпечення ефективного використання цих коштів як у грудні, так і в 2008 році. Практично за менш ніж 2 тижні роботи нам потрібно освоїти ще 970 млн. грн. бюджетних коштів (13% річних обсягів!):
580 млн. грн. – ще не відправлені кошти з міністерства в регіони;
397 млн. грн. – сьогодні невикористані кошти (є на рахунках обласних і районних казначейств).
Та головне, що ці кошти уже є на різних рахунках в системі Мінагрополітики. Не використати їх в інтересах АПК буде, м’яко кажучи, неправильним і незрозумілим для багатьох учасників аграрного ринку.
Тож необхідно терміново наступне.

Попередні підсумки роботи аграрного сектору

Через день-два в регіони будуть направлені погоджені з Мінфіном накази щодо перерозподілу бюджетних коштів і бюджетні паспорти по всіх державних програмах, зокрема підтримки тваринництва, здешевлення закупівлі техніки, електроенергії, кредитів, страхування, по лісовому господарству, насіннєвому фонду та деяких інших.
Прохання до керівників головних управлінь оперативно провести розподіл коштів між регіонами та підприємствами, організувати проведення конкурсних комісій та здійснити інші організаційні заходи для освоєння фінансів.
Потрібно терміново освоїти кошти, які є в залишках (397 млн. грн.). Найбільші суми, за даними казначейства, накопичені у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Харківській, Закарпатській та деяких інших областях. Особливу стурбованість викликає використання коштів по програмах бюджетної тваринницької дотації та здешевлення кредитів.
Складається враження, що в більшості регіонів не володіють ситуацією з потребою та станом освоєння виділених коштів по даних програмах. Постійні зміни цифр звітності та заявок не дають можливості міністерству оформити остаточні дані по обсягах, по регіонах тощо.
Заступник міністра також звернув увагу учасників наради на низьку виконавську дисципліну, нагадавши присутнім про особисту відповідальність за надання своєчасної та достовірної інформації щодо аграрного виробництва.
Об’єктивно оцінив роботу АПК у поточному році і заступник міністра Сергій Мельник. Він також зазначив, що оргзаходи, вжиті Урядом, міністерством та органами управління АПК в регіонах, підкріплені своєчасним фінансуванням, створили належні умови для закінчення сівби озимих культур, проведення збиральних робіт, підготовки площ під урожай 2008 року. А отже, і в цілому сприяли успішному завершенню одного з найвідповідальніших періодів у сільгоспвиробництві – комплексу осінніх польових робіт.

Сергій Мельник: «Є підстави очікувати покращення ситуації з виробництвом зерна».
Усіма категоріями господарств одержано в первинно-оприбуткованій вазі 30,8 млн. т зерна (в т.ч. кукурудза), у вазі після доробки цей показник становитиме близько 29 млн. тонн. В трьох областях – Полтавській, Харківській та Черкаській – намолотили по 2 і більше млн. т, а ще в 12 регіонах – по 1 і більше млн. т зерна.
Порівняно з 2006 р. виробництво зерна зменшилось на 15% через несприятливі умови вегетації для зернових культур у основних регіонах їх вирощування, і як наслідок, – зменшення площ до збирання і зниження врожайності майже на 12%.
Але нам вдалося не допустити зменшення виробництва основної продовольчої культури – пшениці, валовий збір якої у заліковій вазі очікується в межах 14,0 млн. т (минулорічний рівень). Покращенню хлібофуражного балансу сприяв непоганий урожай кукурудзи на зерно (майже 6,6 млн. т у вазі після доробки, або на 2% більше, ніж торік). Практично на рівні минулого року намолочено жита (565 тис. т). Валове виробництво пізніх круп’яних культур (просо, гречка, рис) за даними регіонів становитиме 447 тис. т (рівень 2006 р.).
Основний недобір зерна викликаний низьким, внаслідок посухи, врожаєм ячменю, якого зібрано лише 6,0 млн. т, що на 47% менше, ніж в минулому році.
Зменшення валового збору соняшнику до 4,0 млн. т проти 5,3 млн. т у 2006 р. та сої до 700 тис. т проти 890 тис. т відбулось за рахунок як скорочення посівних площ, так і зменшення врожайності. Цукрових буряків у заліковій вазі накопано понад 16 млн. т, що дозволить цукровим заводам виробити понад 1,8 млн. т цукру і повністю забезпечити внутрішні потреби держави.
За даними Держкомстату, під урожай 2008 року озимі на зерно та зелений корм посіяні на площі 8,1 млн. га, в т.ч. на зерно – 8 млн. га. Площі посіву озимого жита збільшились на 110 тис. га (30%) і становлять 466 тис. гектарів. Окрім того посіяно 1,5 млн. га озимого ріпаку (в 2 рази більше, ніж у 2006 р.).
Посів озимих зернових культур проведено виключно кондиційним насінням в обсязі 1,4 млн. т, з яких 97% - насінням не нижче 3 репродукції. Це на 4% краще минулорічного показника.
Умови осінньої вегетації озимих культур можна охарактеризувати як задовільні. За даними регіонів, в доброму стані знаходяться 4,8 млн. га (61%), задовільному – 2,2 млн. га (28%). Викликають занепокоєння 832 тис. га (11%), на яких посіви озимих слабкі та зріджені. Найбільше таких площ в Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Тернопільській областях.
На 7 грудня, за даними регіонів, для посіву ярих зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) на прогнозованій площі при потребі у 1158,2 тис. т насіння, сільгоспвиробники засипали 1156,2 тис. т або 99% до потреби, в т.ч. пшениці – 103%, ячменю – 100%, вівса – 100%. Повністю забезпечені власним посівним матеріалом всі регіони, крім Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, де забезпеченість складає відповідно 79, 67 та 93 відсотки. На 6 грудня агропідприємствами із засипаних 1029,6 тис. т до посівних кондицій доведено 557,0 тис. т (54%) насіння ярих зернових і зернобобових культур. Більше 70% підготовлено кондиційного насіння в Луганській (87%), Волинській (86%), Івано-Франківській (84%), Хмельницькій (82%), Вінницькій (79%) областях. Зволікають з його підготовкою в Миколаївській (8%), Донецькій (23%), Херсонській (28%) областях та АР Крим (29%).
Регіони, не забезпечені власним посівним матеріалом, закуповуватимуть його в Київській області (є 113% до потреби), Черкаській та Тернопільській (по 109%), Івано-Франківській (106%), Хмельницькій (104%), Чернівецькій, Полтавській та Рівненській (по 103 %).
Для надання практичної допомоги із забезпечення та підготовки насіння ярих культур під урожай-2008 до Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які найбільш постраждали від посухи, виїзджали відповідальні працівники Мінагрополітики й підвідомчих організацій. В кожному районі цих областей проведена організована робота з опрацювання заявок на закупівлю й обмін насіння за рахунок міжобласних, міжрайонних ресурсів, а також придбання насіння в науково-дослідних установах УААН, резервному насіннєвому фонді та по імпорту.
На сьогодні у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» на зберіганні є 20,7 тис. т насіння ярих культур та очікується надходження майже 10,0 тис. т за рахунок сортозаміни і сортопоновлення. В науково-дослідних установах підготовлено до реалізації 18,9 тис. т елітного насіння ярих зернових та зернобобових культур. По імпорту закуплено 1300 т насіння, з яких 1085 т – насіння кукурудзи.

Попередні підсумки роботи аграрного сектору

Під урожай 2008 року внесено 823,7 тис. т поживних речовин мінеральних добрив (на 124 тис. т більше, ніж у 2007 р.). Зокрема, для комплексу осінніх польових робіт закуплено 302 тис. т поживних речовин, а з урахування перехідних залишків використано 331 тис. т (в т.ч. азотних – 161 тис. т, фосфорних – 96 тис. т, калійних – 74 тис. т) або на 34% більше проти відповідного періоду минулого року.
Поставлено за імпортом та виготовлено на хімічних підприємствах України близько 19,6 тис. т засобів захисту рослин. Це дало можливість провести захисні заходи на площі 25,3 млн. гектарах. Захист озимих зернових від шкідників (хлібної жужелиці, цикадок, злакових мух, попелиць) проведено вже на 166,0 тис. га (на 66 тис. га більше).
Під посів ярих культур урожаю 2008 року підготовлено ґрунт на площі 12,8 млн. га (98% до прогнозу), в т.ч. глибоку оранку проведено на 837 тис. гектарах (99%). За оперативною інформацією регіонів, навесні посівні площі під озимими та ярими культурами складуть майже 26,5 млн. га (на 634 тис. га або 2,7% більше проти 2007 р.). Посівні площі під технічними культурами за рахунок озимого ріпаку зростуть на 5%, хоча й передбачається зменшення посівів цукрового буряку на 5%, соняшнику – 8%, сої – 5%. Загальна площа технічних культур у структурі посівних площ складе 20%, що відповідає науково обґрунтованим нормам для цих культур у сівозміні.
Позитивною тенденцією є зменшення посівних площ соняшнику, обсяги посіву якого поступово наближаються до рекомендованих наукою навантажень у сівозміні. Разом з тим, спостерігається позитивна тенденція росту площ під кормовими культурами: вони займатимуть на 259 тис.га більше минулорічних (9%), що повинно позитивно відобразитись на розвитку тваринництва.
Щодо використання коштів, виділених згідно з розпорядженням Уряду №549 для фінансової підтримки сільгосппідприємств, які постраждали внаслідок посухи, то на 7 грудня із 120 млн. грн. використано 111 млн. або 93%. Забезпечено 100% освоєння коштів у Луганській області. До кінця бюджетного року повністю планують використати кошти в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Черкаській областях. В АР Крим може залишитися невикористаними 892 тис. грн., Донецькій області – 175,5 тис., Одеській – 140 тис., Миколаївській – 36,5 тис. гривень.
Постає питання: як ми визначали перелік підприємств, обраховували збитки від посухи, робили перерозподіли? Адже маємо ситуацію, коли міністерство щоденно звинувачують у неповному освоєнні коштів, хоча головними розпорядниками є облдержадміністрації.
За програмою “Селекція в рослинництві” в регіони спрямовано 57,5 млн. грн., з яких фактично використано 42,3 млн. грн. (в т.ч. за останній тиждень 0,6 млн. грн.) або 74% від перерахованих сум. Повністю використали виділені кошти господарства Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. Їм направлені додаткові кошти на часткову компенсацію за зазначене насіння. Зволікають з проведенням цієї важливої роботи в АР Крим, Вінницькій, Запорізькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях.
А з 18 млн. грн., виділених суб’єктами насінництва на часткову компенсацію витрат у ланках первинного насінництва, на 7 грудня залишаються невикористаними 498,0 тис. грн. (3%), які за інформацією підприємств будуть освоєні повністю.
В державному бюджеті на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва передбачено 150 млн. грн. Для повного використання цих коштів, згідно пропозицій регіонів, було перерозподілено 3886 тис. грн., які додатково направлені 6 областям. Як наслідок, на 10 грудня в регіони спрямовано 149,1 млн. грн., останній транш направлено в обсязі 1319 тис. гривень. За оперативною інформацією всі кошти будуть використані. Виключення – Харківська область, яка закупила значну кількість імпортованих добрив, що не підлягають компенсації.
Разом з тим до міністерства від інших областей надійшли звернення з проханням додатково виділити понад 5 млн. гривень. В даний час підготовлено і погоджується наказ про перерозподіл решти 867 тис. гривень.
Відповідно до Розподілу коштів державного бюджету, які виділяються для надання фінансової підтримки агропідприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, 12 областям передбачені видатки в сумі 35 млн. гривень. На 7 грудня виділено 32,5 млн. грн. (93%). За даними областей не використаними залишаться 2,9 млн. гривень. В таких областях як Закарпатська та Івано-Франківська не використають понад 80% виділених асигнувань.
Ось деякі питання організаційного та технологічного характеру, які потребують першочергового вирішення.
Перше: спільно з регіональними центрами наукового забезпечення АПВ УААН необхідно здійснювати постійний моніторинг стану посівів озимих. Під особливу увагу взяти слабкі та зріджені посіви, прорахувати варіант їх загибелі і відповідно на рівні сільгосппідприємств й районів опрацювати структуру посівних площ ярих культур під урожай 2008 року.
Друге: чітко визначити, особливо в тих регіонах, де є дефіцит, варіанти забезпечення насінням кожного агропідприємства та господарства. Необхідно прискорити оформлення заявок на насіння з Держрезервнасінфонду, а також максимально викупити його в наукових установах УААН.
Третє: враховуючи невпинне зростання цін на мінеральні добрива, слід максимально використати кошти на часткову компенсацію їх вартості з тим, щоб до кінця року придбати необхідну кількість агрохімікатів на весняно-польові роботи. В регіони направлено телеграму про можливість відшкодування коштів за закуплене в поточному році насіння ярих зернових культур за програмою “Селекція в рослинництві“, яке буде використане в наступному році.
В основній програмі рослинництва – проекті Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у держбюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва, враховано зауваження та пропозиції, які надійшли з 14 регіонів. І на наступний рік, на гектар посівів сільгоспкультур передбачається виділити з держбюджету 1 млрд. 28 млн. грн., з них на озимі культури – 545 млн. грн., на ярі – 483 млн. гривень.
У 2007 році Державним бюджетом на підтримку виробництва продукції рослинництва на 1 га посіву озимих та ярих культур передбачено 750 млн. грн., з них на озимі – 586,9 млн. грн., на ярі – 163,1 млн. гривень. На озимі культури направлено 480,5 млн. грн., з яких фактично використано 480,2 млн. грн.(82% ліміту). На ярі культури в регіони направлено 120,9 млн. грн., фактично використано 119,2 млн. грн. (76% ліміту). Нині пропонується внесення наступних змін:
1. На підставі очікуваних показників реалізації сільгосппродукції (її собівартості та рівня рентабельності) визначено перелік сільгоспкультур і розмір державної підтримки на 1 гектар посівів:
- на озимі культури: пшеницю, тритікале та жито – 100 грн. на 1 га посівів;
- на ярі культури: пшеницю, тритікале, горох, гречку, просо – 100 грн. на 1 га посіву; сою не нижче першої репродукції – 80, сою другої та третьої репродукцій – 50, овес – 100, рис – 220 грн. на 1 га посіву;
- цукрові буряки для виробництва цукру в межах квоти “А” (для внутрішнього споживання) – 550 грн. на 1 га посіву. (Довідково: в 2007 р. на 1 га посівів гороху, гречки, проса виділено 80 грн.; овес, цукровий буряк – не дотувались);
- льон-довгунець і коноплі на тресту – 640 грн. на 1 га посіву.
2. Для раціонального спрямування та використання передбачених лімітів бюджетних коштів пропонується розподіляти їх пропорційно сумам, підтвердженим рішеннями комісій.
3. Для вирішення земельних питань до комісії пропонується подавати довідку Центру Державного Земельного Кадастру чи органу місцевого самоврядування щодо наявної площі земель сільгосппризначення, які є у власності, постійному користуванні чи оренді. Також до складу комісії включено представника районного відділу земельних ресурсів. (Довідково: в 2007 р. подавались документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, акт на право власності чи договір оренди.).
4. Передбачено подання прогнозного балансу виробництва та використання сільгоспкультур, на площі яких надається дотація, та протокол намірів між управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації та сільгосппідприємством щодо продажу окремих видів агропродукції до регіональних і державних ресурсів (в межах до 10% валового збору пшениці та жита).
Також продовжено терміни подачі документів до комісії: на озимі – до 20 квітня, ярі – до 20 липня. Виконано вимоги щодо надання державної підтримки при умові обов’язкового страхування посівів визначених культур.
Організоване проведення комплексу осінньо-польових робіт, здійснення інших організаційних заходів у зимовий період дає підстави очікувати, що за сприятливих умов перезимівлі озимини в наступному році буде значно покращена ситуація на зерновому ринку, і є можливості вийти на рубежі валового збору зерна, передбачені Комплексною галузевою програмою “Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року”, а також наростити виробництво валової продукції рослинництва в цілому.

Схожі новини
 • Хід підготовки та проведення комплексу весняних польових робіт
 • Хід підготовки та проведення комплексу весняних польових робіт
 • ВЕСНА – НОВИЙ СТАРТ
 • Майбутній урожай формується сьогодні
 • ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ ДОБІГАЮТЬ КІНЦЯ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.