Аграрний тиждень. Україна
» » » АСУ. Випробування й зміцнення
» » » АСУ. Випробування й зміцнення

  АСУ. Випробування й зміцнення


  АСУ. Випробування й зміцнення

  У Києві, у Великій залі будинку Федерації профспілок України нещодавно відбулась звітна конференція Аграрного союзу України (АСУ). Її учасники прослухали й обговорили звіт Ради АСУ про її діяльність з травня 2010-го по жовтень 2012 року та заходи з організаційного зміцнення і підвищення ефективності роботи структур АСУ всіх рівнів, посилення впливу на стан справ у аграрній галузі.

   

  У роботі конференції взяв участь 121 делегат із 140 обраних на зборах (конференціях) в АР Крим та областях України. Окрім того, були запрошені прямі члени АСУ, Герої України, які працюють в АПК, начальники Головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, представники центральних органів управління.

  З обговорюваних питань прийняте розгорнуте рішення, затверджено звіт Ревізійної комісії АСУ, ухвалені зміни й доповнення (нова редакція) Статуту Аграрного союзу. До речі, всі згадувані документи розміщені на сайті організації.

  Наприкінці заходу голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков вручив групі керівників господарств – прямим членам АСУ Свідоцтва, а низці активістів союзу – Почесні відзнаки союзу. В роботі конференції взяв участь заступник міністра агропроду Олександр Сень.

  Розуміючи важливість проведеного заходу і вплив АСУ в агросекторі держави, ми вирішили опублікувати виступ Геннадія Новікова. Аби ви були в курсі справ своєї громадської організації.

   

  Діяльність Аграрного Союзу України

  - Впродовж звітного періоду на пленарних засіданнях Ради АСУ розглянуто 37 і на засіданнях Виконавчого комітету - близько 50 питань, - зазначив Г. Новіков, перейшовши до практичної роботи АСУ. - Головними з них були проблеми цінової ситуації на ринках агропродукції, бюджетної підтримки, податків, земельних відносин, розвитку кооперації та організаційного становлення податкової структури АСУ. Прийняті рішення з найважливіших із них надсилались органам державного управління і влади, у тому числі Уряду, Адміністрації Президента і Верховній Раді.

  Хочу відмітити, що ми активно співпрацювали з нашим міністерством і, як правило, знаходили підтримку міністра та його заступників, які приймали участь у засіданні Ради АСУ.

  Ті питання, де наші погляди розходилися, ми виносили на розгляд Ради АСУ. Як приклад, проект закону «Про сільське господарство», який не був підтриманий членами Ради і поки що знятий з порядку денного. Не сприймалися товаровиробниками окремі дії Уряду щодо адміністративного втручання в роботу ринкових механізмів, заборони експорту, введення квот і мит. Функціонування ринкових механізмів чи не найбільш гостра проблема, що постає перед нами з року в рік.

  Потрібно самокритично визнати: нам не завжди вдавалося досягати поставлених цілей, оскільки діюча влада не завжди прислухається до думок громадських структур. І в цьому я не бачу трагедії. Діалог є діалог.

  Врешті-решт відбулася робоча зустріч Прем’єр-міністра Миколи Азарова з керівниками професійних асоціацій АПК, у якій брав участь і я, як голова союзу. За її результатами органи виконавчої влади отримали доручення, виконання яких поставлене на контроль.

  Більш результативною є наша співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

  АСУ координував свої дії з Українською аграрною конфедерацією, Клубом аграрного бізнесу, Асоціацією фермерів та приватних землевласників, «Укрцукор», «Тваринпром», «Укрмолоко», «Укроліяпром», Українською зерновою асоціацією та іншими. З багатьох актуальних питань ми виступали об’єднаними зусиллями, і це приносило користь. На регіональному рівні у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській та інших областях існує така практика роботи з обласними державними адміністраціями.

  Сфера агропромислового виробництва в Україні посідає не тільки провідне місце в національній економіці України, а й завдяки виключно сприятливим природним умовам має значення і для глобальної світової економіки. Разом із тим потенціал аграрної сфери країни досі використовується недостатньо. Ситуація в управлінні АПК лишається незадовільною. Реформування галузі, яке відбувається протягом останніх 20 років, має наслідком втрату керованості процесами, які відбуваються. Спроби відновити цю керованість несуть загрозу для сільгоспвиробника.

  Запропонований міністерством проект закону «Про сільське господарство» не тільки не запропонував дієві механізми управління та розвитку галузі, але й ніс пряму загрозу руйнації тих господарств реального агровиробництва, які попри величезні труднощі останніми роками стали на ноги.

  Зусиллями Аграрного союзу, інших авторитетних громадських організацій АПК сьогодні вдалося спинити натиск законотворчих ініціатив окремих реформаторів. Але проблеми запровадження ефективної сучасної системи управління галуззю лишаються невирішеними. Базовий параметр цієї системи управління галуззю – визначення її місії з точки глобальних переваг, національних інтересів і соціального захисту селян формується стихійно. Не усвідомлена навіть необхідність його законодавчого закріплення. Відсутні орієнтири для розвитку галузі в довгостроковій перспективі. Якість проектів нормативно-правових актів щодо стратегічних пріоритетів розвитку АПК лишається низькою. А відтак зберігається потенціал стихійного розвитку галузі з непередбачуваними наслідками.  

  Картавий

  Особливу увагу ми приділяли розвитку кооперації в агросекторі. За нашою ініціативою підготовлено законопроект «Про розвиток кооперації в сільському господарстві», внесені пропозиції щодо змін до податкового законодавства, яке відносить роботу кооперативних об’єднань до неприбуткових організацій. Створений і діє «Козацький зерновий союз» (кооперативне об’єднання, у роботі якого беруть участь більше 100 агропідприємств).

  Проте, процес розвитку кооперації просувається повільно. Причина цього - ментальність окремих працівників, консерватизм мислення. З такими підходами ми будемо постійно в «обіймах монополістів».

  АСУ, який має представляти загал аграріїв на найвищому координаційному рівні, є елементом сучасної демократичної системи управління галуззю. Багаторічною працею союз здобув авторитет і нині є впливовою громадською організацією у сфері АПК. Рішення Мінагропроду зараз, як правило, не приймаються без консультацій з Радою та керівництвом союзу.

   

  Як діє АСУ в нинішніх умовах?

  Потрібно самокритично визнати: нам не завжди вдається досягти поставлених цілей, діяти у відповідності до потреб часу. Внутрішні процеси, які відбуваються в АСУ, не надають основи для виконання ним ролі ключової ланки сучасної системи управління АПК, гаранта стабільності функціонування галузі. Ні регіональна структура, ні матеріально-технічна база не відповідають високому суспільному статусу організації.

  Для приведення внутрішніх процесів, форм і методів діяльності союзу у відповідність до його високого суспільного статусу сьогодні пропонується зробити перший крок – прийняти зміни і доповнення до Статуту, спрямовані на відновлення внутрішньої керованості в АСУ, відтворення і зміцнення регіональних організацій та фінансово-економічної бази організації.

  Попри ускладнення, спричинені слабкістю регіональних структур і пасивністю переважної більшості членів організації, останнім часом в АСУ відбулися зміни, спрямовані на розбудову його виконавчого апарату.

  Вовк

  Засновані дві спеціалізовані структури – Прес-служба і Аналітичний центр. Оновлено і модернізовано веб-сайт організації. Крім Робочої групи бухгалтерів та Незалежної експертної ради з питань цінової ситуації на ринку зерна, які вже увійшли в режим стабільного функціонування, нині на порядку денному – «запуск» Юридичної робочої групи, робочих груп по сівозмінам та технічному переоснащенню підприємств АПК.

  Основні зусилля спрямовуються на аргументований захист інтересів і прав членів АСУ шляхом розробки правового регулювання актуальних питань виробничої діяльності, соціального стану, аналізу нормативно-правових актів, узагальнення роботи підприємств у сфері фінансів, податків і бухгалтерського обліку.

  Синюха

  Виконавчий апарат АСУ працює сумлінно та напружено. Але цього недостатньо. Потрібне подальше його зміцнення, розбудова матеріально-технічної бази.

  За звітний період також був організаційно зміцнений ряд регіональних структур в АР Крим, Херсонській, Рівненській, Чернівецькій, Волинській і Черкаській областях. Разом із тим доводиться констатувати, що більшість районних та окремі обласні структури лишаються формальними об’єднаннями. Фіксоване членство в них відсутнє, діють вони від випадку до випадку, скоріше за вказівкою місцевих державних органів, аніж виходячи з потреби господарств. Вплив на вирішення актуальних питань таких організацій мізерний.

   

  Що далі?

  Давайте радитися, як працювати і жити далі. Адже без чіткого організаційного становлення та кадрового зміцнення відстоювати наші інтереси на всіх рівнях практично неможливо. Розпочата робота з прямого фіксованого членства сільгосппідприємств знайшла підтримку в ряді організацій, і від цього ми тільки виграли. Зокрема, активно включилися в цей процес ради Аграрного Союзу АР Крим, Запорізької, Луганської, Чернігівської та інших областей, приступивши до вирішення конкретних питань.

  Ми бачимо сенс в такому підході, тому пропонуємо внести відповідні зміни і доповнення до Статуту. Адже не секрет: за спиною авторитетних керівників обласної чи районної структури нині стоїть порожнеча.

  Трейтяк

  Ми розуміємо, що керівництво громадською організацією потребує додаткових затрат часу, енергії, що не завжди компенсується матеріальними стимулами. Проте це шлях для професійного становлення, формування політичного світогляду та власного іміджу. Більшість із вас стали відомими людьми в своєму регіоні. З вашою думкою все більше рахуються в органах державної влади, у впливових громадських організаціях.

  В цій залі присутні керівники, які за підтримки нашого союзу отримали високі урядові нагороди, стали депутатами місцевих рад, народними депутатами. Разом із тим АСУ потребує свіжих сил, сучасних, активних кадрів - з новими ідеями, з новим світоглядом, з конкретними пропозиціями по становленню нашої організації.

  Життя аграріїв багатогранне і триває в складних економічних умовах в процесі реформ, що здійснюються в країні. Ми бачимо роль Аграрного союзу в створенні сприятливих обставин для господарювання кожного керівника чи фермера, його впевненості в правильності обраного шляху.

   

                                                             Матеріали надані прес-службою АСУ

   

   

   

   

   

  Олексій Картавий, директор ПрАТ «Агрофірма «Мрія» (Сумська обл.):

  - Сьогодні селяни одноосібно не можуть впливати на законотворення. Тому роль Аграрного союзу України у відстоюванні прав сільгоспвиробників важко переоцінити. Він об’єднує саме практиків, котрі з власної праці знають, які саме потрібні закони для розвитку й гарантування прав того, хто працює на землі. Відтак АСУ розробляє й пропонує до розгляду відповідні законопроекти. Зокрема, щодо сівозмін, то їх мають планувати саме в господарствах, виходячи з конкретних місцевих умов, а затверджувати в сільгоспінспекції. А проекти землевпорядкування доцільніше розробляти на всю територію сільської або селищної ради, а не окремо на кожного суб’єкта господарювання. Тоді й сільськогосподарські землі, й водойми, і ліси, що на території місцевих рад, використовувалися б раціональніше.

  Павло Трейтяк, директор СТОВ «Перемога», голова організації АСУ Чорнухинського району Полтавської області:

  - Пропоную долучити до активної роботи в Аграрному союзі України профільних спеціалістів, зокрема: агрономів, аграрних інженерів, менеджерів, програмістів. Щоби в господарствах завжди можна було отримати фахову консультацію щодо запровадження нових технологій, ринкових відносин, інформаційного забезпечення. Такі послуги можна і в режимі «он-лайн» провадити. Головне, щоб українські аграрії завжди оперативно були поінформовані про аграрні події в Україні й світі, про тенденції й ситуацію на світових ринках. Рекомендував би я масштабніше застосовувати й досвід Козацького зернового союзу в організації закупівлі на вигідних умовах міндобрив і засобів захисту рослин, а також реалізації готової продукції.

  В’ячеслав Вовк, директор ТОВ «Адоніс-Агро», голова організації АСУ АР Крим:

  - Я слухав доповідь голови АСУ Геннадія Новікова з особливою увагою, бо в ній змістовно проаналізовано ситуацію в аграрному секторі й задачі союзу на сьогодення. Особливо важлива роль регіональних організацій, без діяльності яких АСУ не мав би такого масштабного впливу. Повернувшись до Криму, я планую об’їхати всі райони, зустрітися з усіма керівниками сільгосппідприємств, розповісти про результати конференції та перспективи й переваги членства в союзі. Думаю, масштаби кримської організації АСУ незабаром зростуть вдвічі-втричі. 

  Ольга Голобородько, голова ПСП «Синюха» (Кіровоградська обл.):

  - Сьогодні хотілося б підкреслити об’єднавче значення Аграрного союзу України в обстоюванні прав сільгоспвиробників та представництві їхніх інтересів в органах влади. АСУ безпосередньо бере участь у законотворенні. Чому й було приділено чимало уваги на звітній конференції. А завдяки спільним зусиллям є надія, що майбутні закони сприятимуть розвитку сільгосппідприємств. І ми надалі господарюватимемо з вірою в майбутнє, а недосконалий закон про ринок землі не вступить у дію. Бо, не дивлячись на те, що й договори оренди ми маємо, непокоїть, що все може змінитися. От приймуть якусь постанову, й усі наші угоди одним махом втратять чинність. До закону про ринок землі чимало зауважень від сільгоспвиробників і хотілося б, щоб їх врахували. Бо загроза є передусім для селян. Люди сьогодні біднуваті, не мають коштів, от і можуть продати свої наділи невідомо кому, залишившись і без землі, і без грошей, і без майбутнього. Треба спочатку землю розмежувати, зробити кадастр. Не слід забувати, що й великі холдинги нам дихають у спину. І де гарантія, що вони, як наше господарство, піклуватимуться про соціальну сферу села? Ви ж бачите, що багато сіл й так пустіють, вимирають. Ми ж навпаки намагаємося вдихнути в них життя. І спільними зусиллями всім нам це вдається найкраще.

   

   


  Схожі новини
 • А аграрії проти
 • Що зупинить сільське господарство
 • АСУ заявляє про свої амбіції
 • Задуми на завтра
 • МІНАГРОПОЛІТИКИ ЗНАЙОМИТЬ АГРАРНУ ЕЛІТУ З НОВИМ КУРСОМ РЕФОРМ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

АСУ. Випробування й зміцнення


АСУ. Випробування й зміцнення

У Києві, у Великій залі будинку Федерації профспілок України нещодавно відбулась звітна конференція Аграрного союзу України (АСУ). Її учасники прослухали й обговорили звіт Ради АСУ про її діяльність з травня 2010-го по жовтень 2012 року та заходи з організаційного зміцнення і підвищення ефективності роботи структур АСУ всіх рівнів, посилення впливу на стан справ у аграрній галузі.

 

У роботі конференції взяв участь 121 делегат із 140 обраних на зборах (конференціях) в АР Крим та областях України. Окрім того, були запрошені прямі члени АСУ, Герої України, які працюють в АПК, начальники Головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, представники центральних органів управління.

З обговорюваних питань прийняте розгорнуте рішення, затверджено звіт Ревізійної комісії АСУ, ухвалені зміни й доповнення (нова редакція) Статуту Аграрного союзу. До речі, всі згадувані документи розміщені на сайті організації.

Наприкінці заходу голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков вручив групі керівників господарств – прямим членам АСУ Свідоцтва, а низці активістів союзу – Почесні відзнаки союзу. В роботі конференції взяв участь заступник міністра агропроду Олександр Сень.

Розуміючи важливість проведеного заходу і вплив АСУ в агросекторі держави, ми вирішили опублікувати виступ Геннадія Новікова. Аби ви були в курсі справ своєї громадської організації.

 

Діяльність Аграрного Союзу України

- Впродовж звітного періоду на пленарних засіданнях Ради АСУ розглянуто 37 і на засіданнях Виконавчого комітету - близько 50 питань, - зазначив Г. Новіков, перейшовши до практичної роботи АСУ. - Головними з них були проблеми цінової ситуації на ринках агропродукції, бюджетної підтримки, податків, земельних відносин, розвитку кооперації та організаційного становлення податкової структури АСУ. Прийняті рішення з найважливіших із них надсилались органам державного управління і влади, у тому числі Уряду, Адміністрації Президента і Верховній Раді.

Хочу відмітити, що ми активно співпрацювали з нашим міністерством і, як правило, знаходили підтримку міністра та його заступників, які приймали участь у засіданні Ради АСУ.

Ті питання, де наші погляди розходилися, ми виносили на розгляд Ради АСУ. Як приклад, проект закону «Про сільське господарство», який не був підтриманий членами Ради і поки що знятий з порядку денного. Не сприймалися товаровиробниками окремі дії Уряду щодо адміністративного втручання в роботу ринкових механізмів, заборони експорту, введення квот і мит. Функціонування ринкових механізмів чи не найбільш гостра проблема, що постає перед нами з року в рік.

Потрібно самокритично визнати: нам не завжди вдавалося досягати поставлених цілей, оскільки діюча влада не завжди прислухається до думок громадських структур. І в цьому я не бачу трагедії. Діалог є діалог.

Врешті-решт відбулася робоча зустріч Прем’єр-міністра Миколи Азарова з керівниками професійних асоціацій АПК, у якій брав участь і я, як голова союзу. За її результатами органи виконавчої влади отримали доручення, виконання яких поставлене на контроль.

Більш результативною є наша співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

АСУ координував свої дії з Українською аграрною конфедерацією, Клубом аграрного бізнесу, Асоціацією фермерів та приватних землевласників, «Укрцукор», «Тваринпром», «Укрмолоко», «Укроліяпром», Українською зерновою асоціацією та іншими. З багатьох актуальних питань ми виступали об’єднаними зусиллями, і це приносило користь. На регіональному рівні у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській та інших областях існує така практика роботи з обласними державними адміністраціями.

Сфера агропромислового виробництва в Україні посідає не тільки провідне місце в національній економіці України, а й завдяки виключно сприятливим природним умовам має значення і для глобальної світової економіки. Разом із тим потенціал аграрної сфери країни досі використовується недостатньо. Ситуація в управлінні АПК лишається незадовільною. Реформування галузі, яке відбувається протягом останніх 20 років, має наслідком втрату керованості процесами, які відбуваються. Спроби відновити цю керованість несуть загрозу для сільгоспвиробника.

Запропонований міністерством проект закону «Про сільське господарство» не тільки не запропонував дієві механізми управління та розвитку галузі, але й ніс пряму загрозу руйнації тих господарств реального агровиробництва, які попри величезні труднощі останніми роками стали на ноги.

Зусиллями Аграрного союзу, інших авторитетних громадських організацій АПК сьогодні вдалося спинити натиск законотворчих ініціатив окремих реформаторів. Але проблеми запровадження ефективної сучасної системи управління галуззю лишаються невирішеними. Базовий параметр цієї системи управління галуззю – визначення її місії з точки глобальних переваг, національних інтересів і соціального захисту селян формується стихійно. Не усвідомлена навіть необхідність його законодавчого закріплення. Відсутні орієнтири для розвитку галузі в довгостроковій перспективі. Якість проектів нормативно-правових актів щодо стратегічних пріоритетів розвитку АПК лишається низькою. А відтак зберігається потенціал стихійного розвитку галузі з непередбачуваними наслідками.  

Картавий

Особливу увагу ми приділяли розвитку кооперації в агросекторі. За нашою ініціативою підготовлено законопроект «Про розвиток кооперації в сільському господарстві», внесені пропозиції щодо змін до податкового законодавства, яке відносить роботу кооперативних об’єднань до неприбуткових організацій. Створений і діє «Козацький зерновий союз» (кооперативне об’єднання, у роботі якого беруть участь більше 100 агропідприємств).

Проте, процес розвитку кооперації просувається повільно. Причина цього - ментальність окремих працівників, консерватизм мислення. З такими підходами ми будемо постійно в «обіймах монополістів».

АСУ, який має представляти загал аграріїв на найвищому координаційному рівні, є елементом сучасної демократичної системи управління галуззю. Багаторічною працею союз здобув авторитет і нині є впливовою громадською організацією у сфері АПК. Рішення Мінагропроду зараз, як правило, не приймаються без консультацій з Радою та керівництвом союзу.

 

Як діє АСУ в нинішніх умовах?

Потрібно самокритично визнати: нам не завжди вдається досягти поставлених цілей, діяти у відповідності до потреб часу. Внутрішні процеси, які відбуваються в АСУ, не надають основи для виконання ним ролі ключової ланки сучасної системи управління АПК, гаранта стабільності функціонування галузі. Ні регіональна структура, ні матеріально-технічна база не відповідають високому суспільному статусу організації.

Для приведення внутрішніх процесів, форм і методів діяльності союзу у відповідність до його високого суспільного статусу сьогодні пропонується зробити перший крок – прийняти зміни і доповнення до Статуту, спрямовані на відновлення внутрішньої керованості в АСУ, відтворення і зміцнення регіональних організацій та фінансово-економічної бази організації.

Попри ускладнення, спричинені слабкістю регіональних структур і пасивністю переважної більшості членів організації, останнім часом в АСУ відбулися зміни, спрямовані на розбудову його виконавчого апарату.

Вовк

Засновані дві спеціалізовані структури – Прес-служба і Аналітичний центр. Оновлено і модернізовано веб-сайт організації. Крім Робочої групи бухгалтерів та Незалежної експертної ради з питань цінової ситуації на ринку зерна, які вже увійшли в режим стабільного функціонування, нині на порядку денному – «запуск» Юридичної робочої групи, робочих груп по сівозмінам та технічному переоснащенню підприємств АПК.

Основні зусилля спрямовуються на аргументований захист інтересів і прав членів АСУ шляхом розробки правового регулювання актуальних питань виробничої діяльності, соціального стану, аналізу нормативно-правових актів, узагальнення роботи підприємств у сфері фінансів, податків і бухгалтерського обліку.

Синюха

Виконавчий апарат АСУ працює сумлінно та напружено. Але цього недостатньо. Потрібне подальше його зміцнення, розбудова матеріально-технічної бази.

За звітний період також був організаційно зміцнений ряд регіональних структур в АР Крим, Херсонській, Рівненській, Чернівецькій, Волинській і Черкаській областях. Разом із тим доводиться констатувати, що більшість районних та окремі обласні структури лишаються формальними об’єднаннями. Фіксоване членство в них відсутнє, діють вони від випадку до випадку, скоріше за вказівкою місцевих державних органів, аніж виходячи з потреби господарств. Вплив на вирішення актуальних питань таких організацій мізерний.

 

Що далі?

Давайте радитися, як працювати і жити далі. Адже без чіткого організаційного становлення та кадрового зміцнення відстоювати наші інтереси на всіх рівнях практично неможливо. Розпочата робота з прямого фіксованого членства сільгосппідприємств знайшла підтримку в ряді організацій, і від цього ми тільки виграли. Зокрема, активно включилися в цей процес ради Аграрного Союзу АР Крим, Запорізької, Луганської, Чернігівської та інших областей, приступивши до вирішення конкретних питань.

Ми бачимо сенс в такому підході, тому пропонуємо внести відповідні зміни і доповнення до Статуту. Адже не секрет: за спиною авторитетних керівників обласної чи районної структури нині стоїть порожнеча.

Трейтяк

Ми розуміємо, що керівництво громадською організацією потребує додаткових затрат часу, енергії, що не завжди компенсується матеріальними стимулами. Проте це шлях для професійного становлення, формування політичного світогляду та власного іміджу. Більшість із вас стали відомими людьми в своєму регіоні. З вашою думкою все більше рахуються в органах державної влади, у впливових громадських організаціях.

В цій залі присутні керівники, які за підтримки нашого союзу отримали високі урядові нагороди, стали депутатами місцевих рад, народними депутатами. Разом із тим АСУ потребує свіжих сил, сучасних, активних кадрів - з новими ідеями, з новим світоглядом, з конкретними пропозиціями по становленню нашої організації.

Життя аграріїв багатогранне і триває в складних економічних умовах в процесі реформ, що здійснюються в країні. Ми бачимо роль Аграрного союзу в створенні сприятливих обставин для господарювання кожного керівника чи фермера, його впевненості в правильності обраного шляху.

 

                                                           Матеріали надані прес-службою АСУ

 

 

 

 

 

Олексій Картавий, директор ПрАТ «Агрофірма «Мрія» (Сумська обл.):

- Сьогодні селяни одноосібно не можуть впливати на законотворення. Тому роль Аграрного союзу України у відстоюванні прав сільгоспвиробників важко переоцінити. Він об’єднує саме практиків, котрі з власної праці знають, які саме потрібні закони для розвитку й гарантування прав того, хто працює на землі. Відтак АСУ розробляє й пропонує до розгляду відповідні законопроекти. Зокрема, щодо сівозмін, то їх мають планувати саме в господарствах, виходячи з конкретних місцевих умов, а затверджувати в сільгоспінспекції. А проекти землевпорядкування доцільніше розробляти на всю територію сільської або селищної ради, а не окремо на кожного суб’єкта господарювання. Тоді й сільськогосподарські землі, й водойми, і ліси, що на території місцевих рад, використовувалися б раціональніше.

Павло Трейтяк, директор СТОВ «Перемога», голова організації АСУ Чорнухинського району Полтавської області:

- Пропоную долучити до активної роботи в Аграрному союзі України профільних спеціалістів, зокрема: агрономів, аграрних інженерів, менеджерів, програмістів. Щоби в господарствах завжди можна було отримати фахову консультацію щодо запровадження нових технологій, ринкових відносин, інформаційного забезпечення. Такі послуги можна і в режимі «он-лайн» провадити. Головне, щоб українські аграрії завжди оперативно були поінформовані про аграрні події в Україні й світі, про тенденції й ситуацію на світових ринках. Рекомендував би я масштабніше застосовувати й досвід Козацького зернового союзу в організації закупівлі на вигідних умовах міндобрив і засобів захисту рослин, а також реалізації готової продукції.

В’ячеслав Вовк, директор ТОВ «Адоніс-Агро», голова організації АСУ АР Крим:

- Я слухав доповідь голови АСУ Геннадія Новікова з особливою увагою, бо в ній змістовно проаналізовано ситуацію в аграрному секторі й задачі союзу на сьогодення. Особливо важлива роль регіональних організацій, без діяльності яких АСУ не мав би такого масштабного впливу. Повернувшись до Криму, я планую об’їхати всі райони, зустрітися з усіма керівниками сільгосппідприємств, розповісти про результати конференції та перспективи й переваги членства в союзі. Думаю, масштаби кримської організації АСУ незабаром зростуть вдвічі-втричі. 

Ольга Голобородько, голова ПСП «Синюха» (Кіровоградська обл.):

- Сьогодні хотілося б підкреслити об’єднавче значення Аграрного союзу України в обстоюванні прав сільгоспвиробників та представництві їхніх інтересів в органах влади. АСУ безпосередньо бере участь у законотворенні. Чому й було приділено чимало уваги на звітній конференції. А завдяки спільним зусиллям є надія, що майбутні закони сприятимуть розвитку сільгосппідприємств. І ми надалі господарюватимемо з вірою в майбутнє, а недосконалий закон про ринок землі не вступить у дію. Бо, не дивлячись на те, що й договори оренди ми маємо, непокоїть, що все може змінитися. От приймуть якусь постанову, й усі наші угоди одним махом втратять чинність. До закону про ринок землі чимало зауважень від сільгоспвиробників і хотілося б, щоб їх врахували. Бо загроза є передусім для селян. Люди сьогодні біднуваті, не мають коштів, от і можуть продати свої наділи невідомо кому, залишившись і без землі, і без грошей, і без майбутнього. Треба спочатку землю розмежувати, зробити кадастр. Не слід забувати, що й великі холдинги нам дихають у спину. І де гарантія, що вони, як наше господарство, піклуватимуться про соціальну сферу села? Ви ж бачите, що багато сіл й так пустіють, вимирають. Ми ж навпаки намагаємося вдихнути в них життя. І спільними зусиллями всім нам це вдається найкраще.

 

 


Схожі новини
 • А аграрії проти
 • Що зупинить сільське господарство
 • АСУ заявляє про свої амбіції
 • Задуми на завтра
 • МІНАГРОПОЛІТИКИ ЗНАЙОМИТЬ АГРАРНУ ЕЛІТУ З НОВИМ КУРСОМ РЕФОРМ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.