Аграрний тиждень. Україна
» » Резерв підвищення врожаїв льону олійного
» » Резерв підвищення врожаїв льону олійного

  Резерв підвищення врожаїв льону олійного


             Завдяки високій олійності (45-50%), потенційній урожайності (2,0-2,5 т/га), невеликим витратам при вирощуванні та мінімальному застосуванні хімії льон олійний є високорентабельною культурою. За середньої врожайності 1,5 т/га рентабельність його вирощування становить близько 150%.

   

   

  Як відомо, найповніша «віддача» досягнень селекції можлива лише за добре налагодженого насінництва, основним завданням якого є прискорене розмноження сортового насіння, збереження його генетичної ідентичності, безперервне сортооновлення з одночасним упровадженням у виробництво нових сортів (сортозаміна).

  У Інституті олійних культур НААН (м. Запоріжжя) запроваджено систему насінництва льону олійного, яка забезпечує вирощування доброякісного чистосортного насіннєвого матеріалу на всіх його етапах. Виробництво добазового (розсадник випробування, розсадник розмноження) та базового насіння (супереліта, еліта) виконується безпосередньо в інституті. Насіння першої репродукції виробляється у передових фермерських господарствах України, які мають досвід вирощування льону олійного, високу культуру землеробства і необхідну матеріально-технічну базу.

  Важливою умовою підвищення врожайності льону є посів тільки сортами, які внесено до Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. На 2017 рік у реєстрі - 16 сортів льону олійного. Лідером за кількістю сортів і координатором селекційної роботи з льоном олійним є наша установа – 8 сортів, або 50% від усіх зареєстрованих, зокрема Дебют (2001), Південна ніч (2001), Айсберг (2001), Орфей (2002), Золотистий (2005), Ківіка (2007), Водограй (2009), Світлозір (2015). Комерційними сортами нашого інституту на вітчизняному ринку є високопродуктивні сорти технічного напряму використання Орфей, Водограй, Айсберг, Світлозір. Вони займають значну частку (70-80%) всіх площ під льоном в Україні.

  Контроль за чистосортністю насіннєвого матеріалу є дуже важливою ланкою насінницького процесу. Висів сорту протягом декількох років без дотримання заходів для збереження чистоти насіння призводить до «виродження» сорту, тобто зниження його врожайності та погіршення якості насіння. Причинами втрати сортової чистоти може бути механічне й біологічне засмічення сорту насінням інших сортів цієї самої культури й інших видів льону. Тому при розмноженні насіння різних репродукцій фахівці Інституту олійних культур дотримуються правил насінництва на всіх його етапах. Для сівби використовуємо насіння, що відповідає вимогам Державного стандарту України 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості».

  Схожість насіння визначає придатність зерна для сівби та норму його висіву. Насіння з високою схожістю дає швидкі й дружні сходи, що при дотриманні агротехніки забезпечує високий урожай, а насіння зі зниженою схожістю зазвичай дає низький урожай, навіть якщо його висівають зі збільшеною нормою.

  Зниження схожості може настати за тривалого перебування в полі скошеного у валки льону в разі дощової погоди, неправильного зберігання, механічного пошкодження насіння під час збирання врожаю, тривалого зберігання протягом кількох років. Також знижена схожість спостерігається у зерні, в якому не закінчилися процеси післязбирального дозрівання. Підвищити схожість фізіологічно недозрілого зерна льону можна підсушуванням і повітряно-тепловим обігріванням, у результаті чого зростає повітропроникність насіннєвих оболонок. Установлено значне наростання енергії проростання (на 6-25%) і схожості (на 5-37%) фізіологічно недозрілого насіння льону під час обробки його гексахлораном із розрахунку 1-2 кг препарату на 1 ц насіння.

  Під час зберігання треба враховувати стан вологості насіння льону олійного. Його нормальна вологість становить 8-10%. Насіння льону, призначене для промислової переробки, на тимчасове зберігання (строк до 1 місяця) в зерносховище треба закладати з вологістю не більше 10%, вмістом сміттєвої домішки – не більше ніж 4% та оліїстої домішки – не більше 5%. На тривале зберігання (строк від 1 місяця) в зерносховище треба закладати з вологістю не більше 8%, вмістом сміттєвої домішки – не більше 2% та оліїстої домішки – не більше 3%. Насіння з вологістю більше 10% треба зберігати на токах не довше доби. Якщо вологість насіння значно вища за стандартну, його можна зневоднити у шахтній установці ДСП-50. Температура теплоносія має бути + 55…+65°С, а нагрівання насіння - +35…+45°С. Також багато агровиробників пересвідчилися в ефективній роботі сушарок вітчизняного виробника Карлівського машинобудівного заводу (KMZ Industries) лінійки Brice-Baker. Сушарки мають репутацію одних із найкращих не лише за потужністю, а й за надійністю.

  У посівному матеріалі олійного льону не допускається вміст насіння карантинних бур’янів, хвороб, живих шкідників і їх личинок. Згідно зі стандартом, у 1 кг оригінального (добазового) насіння має бути не більше 20 штук насінин інших видів культурних рослин і не більше 120 штук насіння бур’янів. У 1 кг елітного (базового) допускається вміст 20 штук насінин інших видів культурних рослин і 140 штук бур’янів. Репродукційне насіння повинне мати не більше 40 штук насінин інших видів культурних рослин і не більше 500 штук бур’янів.

  Наразі компанії-імпортери висувають високі вимоги до показників чистоти (ступеня засміченості). Якщо раніше необхідна чистота насіння становила 97-98%, то зараз більшість європейських компаній вимагають чистоту 99,9%. Також у контрактах прописується вологість, яка повинна відповідати вимогам ДСТУ, відсутність ураженості сировини шкідниками й властивий здоровому насінню льону колір. Вимогою імпортерів є також насіння льону без ГМО, особливо після того, як було виявлено, що канадський льон генетично модифікований.

  Сортові якості визначаються сортовою чистотою (типовістю). Під час цвітіння насіннєвих ділянок підтримуємо їхню чистосортність, а саме видаляємо рослини інших сортів і видів з іншим забарвленням та формою квітки.

   

                        Норми якості насіння льону олійного

  Категорії насіння

  Сортова чистота, або типовість, min

  Вміст насіння

  Схожість, %, min

  основної культури, %, min

  інших видів, шт./кг, max

  культурних

  бур’янів

  ОН (добазове)

  99,7

  99

  20

  120

  90

  ЕН (базове)

  99,7

  98

  20

  140

  85

  РН-1-3 (перша, друга, третя репродукції)

  98,0

  97

  40

  500

  80

  РН-н (наступні репродукції)

  97,0

  96

  60

  1500

  80

   

  Підготовлене до сівби насіння льону олійного зберігаємо у мішках по 40-45 кг, складених у штабелі. Мішки мають етикетку, де зазначено орган сертифікації, назву господарства, культуру, сорт, категорію за етапом насінництва, репродукцію, рік урожаю, номер насіннєвої партії.

  Періодичність сортооновлення залежить від умов вирощування, рівня проведення заходів, які запобігають засміченню сортових посівів і попереджають зараження сортів хворобами та шкідниками. Льон олійний належить до культур, які для збереження своїх сортових якостей вимагають проведення сортооновлення один раз на три роки. При сортооновленні насіння більш низьких репродукцій замінюють кращим насінням – елітою або першою репродукцією того ж сорту.

  Одним із найбільш ефективних засобів підвищення врожайності сільгоспкультур є сортозаміна, яка передбачає заміну у виробництві старих сортів новими, кращими за господарсько-цінними показниками. Відомо, що в результаті зміни сортів урожай культури зростає у середньому на 15-20%.

  Оскільки льон олійний є культурою багатоцільового призначення, впровадження спеціалізованих сортів може суттєво вплинути на розширення площ під культурою й розвиток галузі взагалі. Науковці Інституту олійних культур створюють нові високопродуктивні сорти різноспрямованого використання за допомогою сучасних методів селекції. Для захисту інтелектуальної власності сорти запорізької селекції мають морфологічні маркерні ознаки (забарвлення пелюсток віночка, пиляків, насіння, форма та розмір квітки).

  Патріций – сорт технічного напряму використання. Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 86-88 діб. Має комбінацію трьох маркерних ознак – фіолетову квітку, напівзгорнутий ступінь розкриття віночка й жовте забарвлення насіння. Урожайність – 2,0-2,5 т/га, олійність – 48-49%, вміст ліноленової кислоти в олії – 68,4%, маса 1000 насінин – 7,2-7,5 г.

  Запорізький богатир – сорт технічного напряму використання. Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 89-91 діб. Має відкриту блакитну квітку й помірно-коричневе насіння. Урожайність – 2,0-2,5 т/га, олійність – 49-50%, вміст ліноленової кислоти – 65,6%. Великонасіннєвий – маса 1000 насінин становить 9,5-9,8 г.

  Живинка – сорт харчового напряму використання, який характеризується унікальним співвідношенням ненасичених кислот в олії: зниженим умістом ліноленової кислоти (25,9%) та підвищеним умістом олеїнової (20,6%) і лінолевої (43,6%) кислот. Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 85-88 діб. Урожайність – 1,8-1,9 т/га, олійність – 47-48%, маса 1000 насінин – 6,8-7,0 г.

   

  Тетяна ТОВСТАНОВСЬКА, канд. с.-г. наук,

  Інститут олійних культур НААН

   

   


   Анатолій Третяк, регіональний представник KMZ Industries

   

  Погодні умови під час вирощування льону олійного можуть стати причиною збільшеної вологості врожаю. Тому перед зберіганням його необхідно просушити до оптимального рівня вологості.

  СпеціалістиKMZ Industries радять врахувати ряд важливих аспектів під час сушіння насіння льону, аби не допустити зниження його якості:

  1.       Здійснення контролю вологості з допомогою спеціальних датчиків, які входять у базову комплектацію сучасних шахтних зерносушарок, таких як, наприклад, Brice-Baker.

  2.       Здійснення контролю температури насіннєвої маси в процесі сушіння з допомогою датчиків температури зерна. Насіння льону містить багато високонасичених жирних кислот, тому важливо не допустити його перегріву. В комплекті системи автоматизації сучасних шахтних зерносушарок встановлюються датчики температури зерна, які контролюють рівень нагріву насіннєвої маси.

  3.       Рівномірне продування насіннєвої маси в сушильній шахті. Оскільки температура агенту сушки для льону олійного має бути не більше +65°С, важливо забезпечити ефективний розподіл повітряного потоку крізь сушильну масу. Конструкція коробів сушарок Brice-Baker(трикутового перегину, рівномірного перерізу з внутрішньою перегородкою розподілу повітряного потоку) на лише перешкоджає виникненню застійних зон та сприяє рівномірності просушування, а й забезпечує економію електроенергії до 40% на переміщення агенту сушки.

   

   

  Схожі новини
 • 12 міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018».
 • SMART AGRO SALES FORUM
 • Ярослав Гадзало назвав перспективні напрямки розвитку вітчизняного АПК
 • Жителів сіл запрошують взяти участь в конкурсі «Громадотворець»
 • Льон-довгунець української селекції

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Резерв підвищення врожаїв льону олійного


           Завдяки високій олійності (45-50%), потенційній урожайності (2,0-2,5 т/га), невеликим витратам при вирощуванні та мінімальному застосуванні хімії льон олійний є високорентабельною культурою. За середньої врожайності 1,5 т/га рентабельність його вирощування становить близько 150%.

 

 

Як відомо, найповніша «віддача» досягнень селекції можлива лише за добре налагодженого насінництва, основним завданням якого є прискорене розмноження сортового насіння, збереження його генетичної ідентичності, безперервне сортооновлення з одночасним упровадженням у виробництво нових сортів (сортозаміна).

У Інституті олійних культур НААН (м. Запоріжжя) запроваджено систему насінництва льону олійного, яка забезпечує вирощування доброякісного чистосортного насіннєвого матеріалу на всіх його етапах. Виробництво добазового (розсадник випробування, розсадник розмноження) та базового насіння (супереліта, еліта) виконується безпосередньо в інституті. Насіння першої репродукції виробляється у передових фермерських господарствах України, які мають досвід вирощування льону олійного, високу культуру землеробства і необхідну матеріально-технічну базу.

Важливою умовою підвищення врожайності льону є посів тільки сортами, які внесено до Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. На 2017 рік у реєстрі - 16 сортів льону олійного. Лідером за кількістю сортів і координатором селекційної роботи з льоном олійним є наша установа – 8 сортів, або 50% від усіх зареєстрованих, зокрема Дебют (2001), Південна ніч (2001), Айсберг (2001), Орфей (2002), Золотистий (2005), Ківіка (2007), Водограй (2009), Світлозір (2015). Комерційними сортами нашого інституту на вітчизняному ринку є високопродуктивні сорти технічного напряму використання Орфей, Водограй, Айсберг, Світлозір. Вони займають значну частку (70-80%) всіх площ під льоном в Україні.

Контроль за чистосортністю насіннєвого матеріалу є дуже важливою ланкою насінницького процесу. Висів сорту протягом декількох років без дотримання заходів для збереження чистоти насіння призводить до «виродження» сорту, тобто зниження його врожайності та погіршення якості насіння. Причинами втрати сортової чистоти може бути механічне й біологічне засмічення сорту насінням інших сортів цієї самої культури й інших видів льону. Тому при розмноженні насіння різних репродукцій фахівці Інституту олійних культур дотримуються правил насінництва на всіх його етапах. Для сівби використовуємо насіння, що відповідає вимогам Державного стандарту України 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості».

Схожість насіння визначає придатність зерна для сівби та норму його висіву. Насіння з високою схожістю дає швидкі й дружні сходи, що при дотриманні агротехніки забезпечує високий урожай, а насіння зі зниженою схожістю зазвичай дає низький урожай, навіть якщо його висівають зі збільшеною нормою.

Зниження схожості може настати за тривалого перебування в полі скошеного у валки льону в разі дощової погоди, неправильного зберігання, механічного пошкодження насіння під час збирання врожаю, тривалого зберігання протягом кількох років. Також знижена схожість спостерігається у зерні, в якому не закінчилися процеси післязбирального дозрівання. Підвищити схожість фізіологічно недозрілого зерна льону можна підсушуванням і повітряно-тепловим обігріванням, у результаті чого зростає повітропроникність насіннєвих оболонок. Установлено значне наростання енергії проростання (на 6-25%) і схожості (на 5-37%) фізіологічно недозрілого насіння льону під час обробки його гексахлораном із розрахунку 1-2 кг препарату на 1 ц насіння.

Під час зберігання треба враховувати стан вологості насіння льону олійного. Його нормальна вологість становить 8-10%. Насіння льону, призначене для промислової переробки, на тимчасове зберігання (строк до 1 місяця) в зерносховище треба закладати з вологістю не більше 10%, вмістом сміттєвої домішки – не більше ніж 4% та оліїстої домішки – не більше 5%. На тривале зберігання (строк від 1 місяця) в зерносховище треба закладати з вологістю не більше 8%, вмістом сміттєвої домішки – не більше 2% та оліїстої домішки – не більше 3%. Насіння з вологістю більше 10% треба зберігати на токах не довше доби. Якщо вологість насіння значно вища за стандартну, його можна зневоднити у шахтній установці ДСП-50. Температура теплоносія має бути + 55…+65°С, а нагрівання насіння - +35…+45°С. Також багато агровиробників пересвідчилися в ефективній роботі сушарок вітчизняного виробника Карлівського машинобудівного заводу (KMZ Industries) лінійки Brice-Baker. Сушарки мають репутацію одних із найкращих не лише за потужністю, а й за надійністю.

У посівному матеріалі олійного льону не допускається вміст насіння карантинних бур’янів, хвороб, живих шкідників і їх личинок. Згідно зі стандартом, у 1 кг оригінального (добазового) насіння має бути не більше 20 штук насінин інших видів культурних рослин і не більше 120 штук насіння бур’янів. У 1 кг елітного (базового) допускається вміст 20 штук насінин інших видів культурних рослин і 140 штук бур’янів. Репродукційне насіння повинне мати не більше 40 штук насінин інших видів культурних рослин і не більше 500 штук бур’янів.

Наразі компанії-імпортери висувають високі вимоги до показників чистоти (ступеня засміченості). Якщо раніше необхідна чистота насіння становила 97-98%, то зараз більшість європейських компаній вимагають чистоту 99,9%. Також у контрактах прописується вологість, яка повинна відповідати вимогам ДСТУ, відсутність ураженості сировини шкідниками й властивий здоровому насінню льону колір. Вимогою імпортерів є також насіння льону без ГМО, особливо після того, як було виявлено, що канадський льон генетично модифікований.

Сортові якості визначаються сортовою чистотою (типовістю). Під час цвітіння насіннєвих ділянок підтримуємо їхню чистосортність, а саме видаляємо рослини інших сортів і видів з іншим забарвленням та формою квітки.

 

                      Норми якості насіння льону олійного

Категорії насіння

Сортова чистота, або типовість, min

Вміст насіння

Схожість, %, min

основної культури, %, min

інших видів, шт./кг, max

культурних

бур’янів

ОН (добазове)

99,7

99

20

120

90

ЕН (базове)

99,7

98

20

140

85

РН-1-3 (перша, друга, третя репродукції)

98,0

97

40

500

80

РН-н (наступні репродукції)

97,0

96

60

1500

80

 

Підготовлене до сівби насіння льону олійного зберігаємо у мішках по 40-45 кг, складених у штабелі. Мішки мають етикетку, де зазначено орган сертифікації, назву господарства, культуру, сорт, категорію за етапом насінництва, репродукцію, рік урожаю, номер насіннєвої партії.

Періодичність сортооновлення залежить від умов вирощування, рівня проведення заходів, які запобігають засміченню сортових посівів і попереджають зараження сортів хворобами та шкідниками. Льон олійний належить до культур, які для збереження своїх сортових якостей вимагають проведення сортооновлення один раз на три роки. При сортооновленні насіння більш низьких репродукцій замінюють кращим насінням – елітою або першою репродукцією того ж сорту.

Одним із найбільш ефективних засобів підвищення врожайності сільгоспкультур є сортозаміна, яка передбачає заміну у виробництві старих сортів новими, кращими за господарсько-цінними показниками. Відомо, що в результаті зміни сортів урожай культури зростає у середньому на 15-20%.

Оскільки льон олійний є культурою багатоцільового призначення, впровадження спеціалізованих сортів може суттєво вплинути на розширення площ під культурою й розвиток галузі взагалі. Науковці Інституту олійних культур створюють нові високопродуктивні сорти різноспрямованого використання за допомогою сучасних методів селекції. Для захисту інтелектуальної власності сорти запорізької селекції мають морфологічні маркерні ознаки (забарвлення пелюсток віночка, пиляків, насіння, форма та розмір квітки).

Патріций – сорт технічного напряму використання. Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 86-88 діб. Має комбінацію трьох маркерних ознак – фіолетову квітку, напівзгорнутий ступінь розкриття віночка й жовте забарвлення насіння. Урожайність – 2,0-2,5 т/га, олійність – 48-49%, вміст ліноленової кислоти в олії – 68,4%, маса 1000 насінин – 7,2-7,5 г.

Запорізький богатир – сорт технічного напряму використання. Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 89-91 діб. Має відкриту блакитну квітку й помірно-коричневе насіння. Урожайність – 2,0-2,5 т/га, олійність – 49-50%, вміст ліноленової кислоти – 65,6%. Великонасіннєвий – маса 1000 насінин становить 9,5-9,8 г.

Живинка – сорт харчового напряму використання, який характеризується унікальним співвідношенням ненасичених кислот в олії: зниженим умістом ліноленової кислоти (25,9%) та підвищеним умістом олеїнової (20,6%) і лінолевої (43,6%) кислот. Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 85-88 діб. Урожайність – 1,8-1,9 т/га, олійність – 47-48%, маса 1000 насінин – 6,8-7,0 г.

 

Тетяна ТОВСТАНОВСЬКА, канд. с.-г. наук,

Інститут олійних культур НААН

 

 


 Анатолій Третяк, регіональний представник KMZ Industries

 

Погодні умови під час вирощування льону олійного можуть стати причиною збільшеної вологості врожаю. Тому перед зберіганням його необхідно просушити до оптимального рівня вологості.

СпеціалістиKMZ Industries радять врахувати ряд важливих аспектів під час сушіння насіння льону, аби не допустити зниження його якості:

1.       Здійснення контролю вологості з допомогою спеціальних датчиків, які входять у базову комплектацію сучасних шахтних зерносушарок, таких як, наприклад, Brice-Baker.

2.       Здійснення контролю температури насіннєвої маси в процесі сушіння з допомогою датчиків температури зерна. Насіння льону містить багато високонасичених жирних кислот, тому важливо не допустити його перегріву. В комплекті системи автоматизації сучасних шахтних зерносушарок встановлюються датчики температури зерна, які контролюють рівень нагріву насіннєвої маси.

3.       Рівномірне продування насіннєвої маси в сушильній шахті. Оскільки температура агенту сушки для льону олійного має бути не більше +65°С, важливо забезпечити ефективний розподіл повітряного потоку крізь сушильну масу. Конструкція коробів сушарок Brice-Baker(трикутового перегину, рівномірного перерізу з внутрішньою перегородкою розподілу повітряного потоку) на лише перешкоджає виникненню застійних зон та сприяє рівномірності просушування, а й забезпечує економію електроенергії до 40% на переміщення агенту сушки.

 

 

Схожі новини
 • 12 міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018».
 • SMART AGRO SALES FORUM
 • Ярослав Гадзало назвав перспективні напрямки розвитку вітчизняного АПК
 • Жителів сіл запрошують взяти участь в конкурсі «Громадотворець»
 • Льон-довгунець української селекції

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.