Аграрний тиждень. Україна
» » Лідер з виробництва якісного насіння
» » Лідер з виробництва якісного насіння

  Лідер з виробництва якісного насіння


  Носівська селекційно-дослідна станція – одна з найстаріших науково-дослідних установ України, заснована в червні 1911 року з дослідним полем всього 75 га і науково-технічним персоналом 4 особи. Станція розташована в північній частині лісостепової зони Чернігівщини на чорноземах глибоких, малогумусних, вилугуваних, які є основним ґрунтовим різновидом для всього Лісостепу області.
  На той час всю організаційну роботу зі створення виконував агроном-дослідник, а пізніше доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Молдавської РСР Сергій Кулжинський, який і став першим директором станції. Як керманич установи, він узяв на себе основний тягар науково-організаційних проблем, сприяв тому, що станція не тільки зберегла свої активи під час Першої світової війни, а й стала однією з найкращих за визнаними здобутками серед галузевих дослідних установ України. 

  За більше ніж 100 років своєї діяльності Носівська селекційно-дослідна станція набула широкого визнання, особливо завдяки працям академіка К.К. Гедройца, доктора с.-г. наук, професора С.П. Кулжинського, професорів А.П. Редькіна, Ф.Н. Германова, Ф.П Саваренського, С.І. Лебедєва, кандидатів с.-г. наук І.Д. Рогози, В.Г. Тарановської та ін. 

  Визнаними селекціонерами, які працювали на станції, є Губернатор В.С., Бржезицький О.П., Гордієнко Г.Т., Лихацький В.Л., Паришкура І.С., Тонкошкур Д.А., Перепечай К.А., Іващенко Т.О., Колядко І.В., Набоков І.Г, Скорик В.В., Матрос О.П., Горган Н.О.
  Сьогодні, успішно продовжуючи традиції своїх попередників, на Носівській СДС Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України працюють селекціонери, кандидати с.-г. наук: по вівсу – Олександр Буняк, по ярому ячменю – Микола Сардак, по конюшині та люцерні – Анатолій Боженко.

  Основні напрямки діяльності станції, зокрема, створення нових сортів жита озимого, ячменю ярого, вівса, конюшини, люцерни, цибулі, огірків; виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння районованих сортів названих культур; надання науково-методичної допомоги господарствам з питань насінництва та агротехніки вирощування зернових і овочевих культур.

  На станції створено і зареєстровано більше 80 сортів таких агрокультур, як жита озимого, пшениці озимої та ярої, тритикале озимого та ярого, ячменю ярого, вівса, конюшини, цибулі, огірків, люцерни, вики, гороху, люпину жовтого та білого, гречки, томатів, столового буряку, редьки олійної, ріпаку ярого.

  В Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2019 році, 50 – інноваційні сорти Носівської СДС. Серед них - пшениця озима (м’яка) Ювівата 60; пшениця озима (тверда) Дуняша; пшениця яра (м’яка) Краса Полісся, Провінціалка; пшениця яра (тверда) Тера; жито озиме Дозор, Хлібне, Синтетик 38, Забава, Жатва, Кобза; тритикале озиме Славетне; тритикале яре Вікторія, Всеволод, Ландар, Вуйко; овес ярий Чернігівський 27, Чернігівський 28, Деснянський, Райдужний, Нептун, Зірковий, Закат, Парламентський, Світанок, Легінь Носівський, Зубр; овес голозерний Скарб України, Візит, Тембр; ячмінь ярий Носівський 21, Варіант, Гося, Імідж, Дар Носівщини; ячмінь голозерний Козацький, Новатор Носівський; конюшина лучна (червона) Файна, Фалкон, Божена; люцерна Владислава, Алія, буряк столовий Носівський плоский, огірок Носівський, Етап, Тонус F1; цибуля городня Буран, Господиня, Гармонія, Балада.

  Аграріям добре відомо: перші в Україні голозерні сорти ячменю ярого та вівса створені саме носівськими селекціонерами.
  Нині Носівська селекційно-дослідна станція здійснює велику насінницьку роботу як щодо сортів власної селекції, так і по інших культурах. На полях установи вирощується 18 культур, які представлені 46 сортами у 69 генераціях.

  Для популяризації наукових розробок і просування їх на поля країни в Носівці щороку проводять семінари та Дні поля за участі фахівців агропідприємств і фермерських господарств, представників обласних і районних управлінь АПР тощо. На станції традиційно закладено демонстраційний полігон озимих та ярих культур.

  За результатами 2015 року Носівська селекційно-дослідна станція отримала нагороду за перемогу в номінації «Лідер з виробництва якісного насіння» в Чернігівській області, де по праву є центром селекційної та насінницької роботи з високою культурою землеробства і визнаною якістю вирощуваного насіння, яке продається в більшість областей України.

  В середині квітня 2019 року у зв’язку із закінченням терміну дії контракту директора станції, кандидата економічних наук Наталії Буняк у колективі станції відбулися вибори керівника. На зібранні були представники НААН України – академік-секретар Відділення рослинництва Петро Кондратенко та начальник Відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення Ольга Швецова. 

  В голосуванні брали участь 11 науковців установи, які після попереднього обговорення за одностайної згоди знову обрали на посаду директора установи Наталію Буняк. Адже Наталія Миколаївна очолює станцію з квітня 2006 року. Отримавши наукову установу у важкому економічному та матеріально-технічному стані, вона за короткий час зуміла згуртувати і мобілізувати колектив на високоефективну творчу працю.  
  За 12 років її керівництва врожайність зернових зросла з 17-20 ц/га (2006 р.) до 35-50 ц/га (2012-2018 рр.). Валове виробництво зерна подвоїлося, виробництво елітного насіння зросло з 450-500 до 1000-1200 тонн. Розширився асортимент насіння, відновлені сівозміни, зросла культура землеробства. Суттєво поліпшена технологія вирощування сільгоспкультур. Кожного року оновлюється матеріально-технічна база, працюючим вчасно виплачується заробітна плата.

  Колективу вдалось відновити міжнародну співпрацю для поширення сортів селекції Носівської станції за кордоном. Так, у 2018-му до Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (Держкомісія з випробування сортів рослин Республіки Молдова) передано 3 сорти озимих зернових культур (жито, пшениця, тритикале) та 2 сорти ярих (голозерні ячмінь та овес).

  Успішно працюють наукові підрозділи. Селекціонери станції за останні 5 років передали до державного сортовипробування 20 сортів різних агрокультур: жито озиме, пшениця озима та яра, тритикале яре, ячмінь ярий, овес, конюшина, люцерна, цибуля, огірки. Занесені до Реєстру сортів рослин України 14 сортів, зокрема новинки зернової групи.

  Сорт вівса Легінь Носівський
          Рік включення до Держреєстру – 2018. 
  Морфологічні ознаки. Рослина у фазі кущення прямостоячого типу. Стебло - міцна соломина, середньої товщини, довжиною 100-120 см. Лист зелений, зі слабким восковим покривом. Волоть стисла, середньої довжини. Зерно плівчасте, середньої довжини, біле. Основа зерна зі слабким опушенням. Тип розвитку – ярий. 
  Господарсько-біологічна характеристика. За 2016-2017 рр. середня врожайність склала 37,0 ц/га. Максимальна урожайність 55,8 ц/га отримана в Харківській ОДЦЕСР (2017 р.). Вегетаційний період - 90-95 днів. Стійкий до ураження стебловою й корончатою іржею. Сорт зерно-харчового напрямку використання. Маса 1000 зерен 35-40 г. Натура зерна - 490-520 г/л. Вміст білка в зерні - 12,4%. Плівчастість в середньому 26,3%. 

  Сорт вівса Зубр
          Рік включення до Держреєстру – 2018. 
  Морфологічні ознаки. Рослина у фазі кущення прямостоячого типу. Стебло - міцна соломина, середньої товщини, довжиною 80-100 см. Лист зелений, із середнім восковим покривом. Волоть одногрива, середньої довжини. Зерно плівчасте, середньої довжини, жовте. Основа зерна без опушення. Тип розвитку – ярий. 
  Господарсько-біологічна характеристика. За 2016-2017 рр. середня врожайність склала 40,2 ц/га. Максимальна урожайність 59,0 ц/га отримана в Харківській ОДЦЕСР (2017 р.). Вегетаційний період - 90-95 днів. Стійкий до ураження стебловою й корончатою іржею. Сорт зерно-кормового напрямку використання. Маса 1000 зерен – 30-35 г. Натура зерна - 460-500 г/л. Вміст білка в зерні - 11,4%. Плівчастість в середньому 27,3%. 

  Сорт ячменю ярого Новатор Носівський (голозерний)
  Рік включення до Держреєстру – 2018.
  Морфологічні ознаки. Габітус – прямий. Опушення піхви - відсутнє, антоціанове забарвлення вушок прапорцевого листка слабке. Початок колосіння - середній. Інтенсивність забарвлення кінчиків остюків – слабка. Рослина за висотою стебла - середня. Колос дворядний, циліндричної форми, середньої щільності, довгий. Волоски основної щетинки короткі. Зернівка безплівчаста, видовжено-еліптична. Перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий. 
  Господарсько-біологічна характеристика. За роки державної експертизи врожайність сорту досягала 66,9 ц/га у Вінницькому ОДЦЕСР, 65,8 ц/га - у Тернопільському ОДЦЕСР, 63,1 ц/га - в Хмельницькому ОДЦЕСР. Вегетаційний період - 86-90 діб. Стійкість до ураження збудниками основних хвороб - 8,1-9 балів, вилягання - 8,1-8,5 балів. Сорт зернового напрямку використання. Маса 1000 зерен - 46,6-47,01 г. Вміст білка в зерні - 13,8-15,3%. Сорт рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу, Степу та Полісся України.

  Сорт ячменю ярого ДАР Носівщини
  Рік включення до Держреєстру – 2018.
  Морфологічні ознаки. Рослина: габітус (форма куща) – напівпрямий. Опушення піхви нижніх листків відсутнє, антоціанове забарвлення вушок прапорцевого листка сильне, восковий наліт на піхві прапорцевого листка помірний, початок колосіння ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків остюків – сильна. Рослина за висотою низька. Колос дворядний, пірамідальної форми, нещільний, середній за довжиною. Волоски основної щетинки – довгі. Зернівка велика, еліптичної форми. Поверхня зовнішньої квіткової луски грубо зморшкувата. Опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий. 
  Господарсько-біологічна характеристика. За роки державної експертизи середня врожайність сорту в зонах Лісостепу та Полісся склала 51,9 та 40,4 ц/га, що на 32-16% більше усередненої врожайності сортів, що пройшли державну реєстрацію за попередні 5 років. Максимальна врожайність 84,2 ц/га отримана в Тернопільському ОДЦЕСР (2016 р.). Вегетаційний період - 86-92 доби. Стійкість до ураження основними хворобами - 8-9 балів, вилягання - 7-9 балів. Сорт зернового напрямку використання. Маса 1000 зерен - 49,5-53,2 г. Вміст білка в зерні - 12,8-14,9%. Вирівняність зерна - 96,9-97,6%.

  Схожі новини
 • НААН відновлено статус Інституту сільського господарства степу
 • Кращі господарства Чернігівщини
 • Поважний ювілей
 • Нікітський ботанічний сад святкує в ці дні своє 200-ліття
 • Затверджено Порядок використання коштів на підтримку науково-дослідних господарств

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Лідер з виробництва якісного насіння


Носівська селекційно-дослідна станція – одна з найстаріших науково-дослідних установ України, заснована в червні 1911 року з дослідним полем всього 75 га і науково-технічним персоналом 4 особи. Станція розташована в північній частині лісостепової зони Чернігівщини на чорноземах глибоких, малогумусних, вилугуваних, які є основним ґрунтовим різновидом для всього Лісостепу області.
На той час всю організаційну роботу зі створення виконував агроном-дослідник, а пізніше доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Молдавської РСР Сергій Кулжинський, який і став першим директором станції. Як керманич установи, він узяв на себе основний тягар науково-організаційних проблем, сприяв тому, що станція не тільки зберегла свої активи під час Першої світової війни, а й стала однією з найкращих за визнаними здобутками серед галузевих дослідних установ України. 

За більше ніж 100 років своєї діяльності Носівська селекційно-дослідна станція набула широкого визнання, особливо завдяки працям академіка К.К. Гедройца, доктора с.-г. наук, професора С.П. Кулжинського, професорів А.П. Редькіна, Ф.Н. Германова, Ф.П Саваренського, С.І. Лебедєва, кандидатів с.-г. наук І.Д. Рогози, В.Г. Тарановської та ін. 

Визнаними селекціонерами, які працювали на станції, є Губернатор В.С., Бржезицький О.П., Гордієнко Г.Т., Лихацький В.Л., Паришкура І.С., Тонкошкур Д.А., Перепечай К.А., Іващенко Т.О., Колядко І.В., Набоков І.Г, Скорик В.В., Матрос О.П., Горган Н.О.
Сьогодні, успішно продовжуючи традиції своїх попередників, на Носівській СДС Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України працюють селекціонери, кандидати с.-г. наук: по вівсу – Олександр Буняк, по ярому ячменю – Микола Сардак, по конюшині та люцерні – Анатолій Боженко.

Основні напрямки діяльності станції, зокрема, створення нових сортів жита озимого, ячменю ярого, вівса, конюшини, люцерни, цибулі, огірків; виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння районованих сортів названих культур; надання науково-методичної допомоги господарствам з питань насінництва та агротехніки вирощування зернових і овочевих культур.

На станції створено і зареєстровано більше 80 сортів таких агрокультур, як жита озимого, пшениці озимої та ярої, тритикале озимого та ярого, ячменю ярого, вівса, конюшини, цибулі, огірків, люцерни, вики, гороху, люпину жовтого та білого, гречки, томатів, столового буряку, редьки олійної, ріпаку ярого.

В Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2019 році, 50 – інноваційні сорти Носівської СДС. Серед них - пшениця озима (м’яка) Ювівата 60; пшениця озима (тверда) Дуняша; пшениця яра (м’яка) Краса Полісся, Провінціалка; пшениця яра (тверда) Тера; жито озиме Дозор, Хлібне, Синтетик 38, Забава, Жатва, Кобза; тритикале озиме Славетне; тритикале яре Вікторія, Всеволод, Ландар, Вуйко; овес ярий Чернігівський 27, Чернігівський 28, Деснянський, Райдужний, Нептун, Зірковий, Закат, Парламентський, Світанок, Легінь Носівський, Зубр; овес голозерний Скарб України, Візит, Тембр; ячмінь ярий Носівський 21, Варіант, Гося, Імідж, Дар Носівщини; ячмінь голозерний Козацький, Новатор Носівський; конюшина лучна (червона) Файна, Фалкон, Божена; люцерна Владислава, Алія, буряк столовий Носівський плоский, огірок Носівський, Етап, Тонус F1; цибуля городня Буран, Господиня, Гармонія, Балада.

Аграріям добре відомо: перші в Україні голозерні сорти ячменю ярого та вівса створені саме носівськими селекціонерами.
Нині Носівська селекційно-дослідна станція здійснює велику насінницьку роботу як щодо сортів власної селекції, так і по інших культурах. На полях установи вирощується 18 культур, які представлені 46 сортами у 69 генераціях.

Для популяризації наукових розробок і просування їх на поля країни в Носівці щороку проводять семінари та Дні поля за участі фахівців агропідприємств і фермерських господарств, представників обласних і районних управлінь АПР тощо. На станції традиційно закладено демонстраційний полігон озимих та ярих культур.

За результатами 2015 року Носівська селекційно-дослідна станція отримала нагороду за перемогу в номінації «Лідер з виробництва якісного насіння» в Чернігівській області, де по праву є центром селекційної та насінницької роботи з високою культурою землеробства і визнаною якістю вирощуваного насіння, яке продається в більшість областей України.

В середині квітня 2019 року у зв’язку із закінченням терміну дії контракту директора станції, кандидата економічних наук Наталії Буняк у колективі станції відбулися вибори керівника. На зібранні були представники НААН України – академік-секретар Відділення рослинництва Петро Кондратенко та начальник Відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення Ольга Швецова. 

В голосуванні брали участь 11 науковців установи, які після попереднього обговорення за одностайної згоди знову обрали на посаду директора установи Наталію Буняк. Адже Наталія Миколаївна очолює станцію з квітня 2006 року. Отримавши наукову установу у важкому економічному та матеріально-технічному стані, вона за короткий час зуміла згуртувати і мобілізувати колектив на високоефективну творчу працю.  
За 12 років її керівництва врожайність зернових зросла з 17-20 ц/га (2006 р.) до 35-50 ц/га (2012-2018 рр.). Валове виробництво зерна подвоїлося, виробництво елітного насіння зросло з 450-500 до 1000-1200 тонн. Розширився асортимент насіння, відновлені сівозміни, зросла культура землеробства. Суттєво поліпшена технологія вирощування сільгоспкультур. Кожного року оновлюється матеріально-технічна база, працюючим вчасно виплачується заробітна плата.

Колективу вдалось відновити міжнародну співпрацю для поширення сортів селекції Носівської станції за кордоном. Так, у 2018-му до Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (Держкомісія з випробування сортів рослин Республіки Молдова) передано 3 сорти озимих зернових культур (жито, пшениця, тритикале) та 2 сорти ярих (голозерні ячмінь та овес).

Успішно працюють наукові підрозділи. Селекціонери станції за останні 5 років передали до державного сортовипробування 20 сортів різних агрокультур: жито озиме, пшениця озима та яра, тритикале яре, ячмінь ярий, овес, конюшина, люцерна, цибуля, огірки. Занесені до Реєстру сортів рослин України 14 сортів, зокрема новинки зернової групи.

Сорт вівса Легінь Носівський
        Рік включення до Держреєстру – 2018. 
Морфологічні ознаки. Рослина у фазі кущення прямостоячого типу. Стебло - міцна соломина, середньої товщини, довжиною 100-120 см. Лист зелений, зі слабким восковим покривом. Волоть стисла, середньої довжини. Зерно плівчасте, середньої довжини, біле. Основа зерна зі слабким опушенням. Тип розвитку – ярий. 
Господарсько-біологічна характеристика. За 2016-2017 рр. середня врожайність склала 37,0 ц/га. Максимальна урожайність 55,8 ц/га отримана в Харківській ОДЦЕСР (2017 р.). Вегетаційний період - 90-95 днів. Стійкий до ураження стебловою й корончатою іржею. Сорт зерно-харчового напрямку використання. Маса 1000 зерен 35-40 г. Натура зерна - 490-520 г/л. Вміст білка в зерні - 12,4%. Плівчастість в середньому 26,3%. 

Сорт вівса Зубр
        Рік включення до Держреєстру – 2018. 
Морфологічні ознаки. Рослина у фазі кущення прямостоячого типу. Стебло - міцна соломина, середньої товщини, довжиною 80-100 см. Лист зелений, із середнім восковим покривом. Волоть одногрива, середньої довжини. Зерно плівчасте, середньої довжини, жовте. Основа зерна без опушення. Тип розвитку – ярий. 
Господарсько-біологічна характеристика. За 2016-2017 рр. середня врожайність склала 40,2 ц/га. Максимальна урожайність 59,0 ц/га отримана в Харківській ОДЦЕСР (2017 р.). Вегетаційний період - 90-95 днів. Стійкий до ураження стебловою й корончатою іржею. Сорт зерно-кормового напрямку використання. Маса 1000 зерен – 30-35 г. Натура зерна - 460-500 г/л. Вміст білка в зерні - 11,4%. Плівчастість в середньому 27,3%. 

Сорт ячменю ярого Новатор Носівський (голозерний)
Рік включення до Держреєстру – 2018.
Морфологічні ознаки. Габітус – прямий. Опушення піхви - відсутнє, антоціанове забарвлення вушок прапорцевого листка слабке. Початок колосіння - середній. Інтенсивність забарвлення кінчиків остюків – слабка. Рослина за висотою стебла - середня. Колос дворядний, циліндричної форми, середньої щільності, довгий. Волоски основної щетинки короткі. Зернівка безплівчаста, видовжено-еліптична. Перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий. 
Господарсько-біологічна характеристика. За роки державної експертизи врожайність сорту досягала 66,9 ц/га у Вінницькому ОДЦЕСР, 65,8 ц/га - у Тернопільському ОДЦЕСР, 63,1 ц/га - в Хмельницькому ОДЦЕСР. Вегетаційний період - 86-90 діб. Стійкість до ураження збудниками основних хвороб - 8,1-9 балів, вилягання - 8,1-8,5 балів. Сорт зернового напрямку використання. Маса 1000 зерен - 46,6-47,01 г. Вміст білка в зерні - 13,8-15,3%. Сорт рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу, Степу та Полісся України.

Сорт ячменю ярого ДАР Носівщини
Рік включення до Держреєстру – 2018.
Морфологічні ознаки. Рослина: габітус (форма куща) – напівпрямий. Опушення піхви нижніх листків відсутнє, антоціанове забарвлення вушок прапорцевого листка сильне, восковий наліт на піхві прапорцевого листка помірний, початок колосіння ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків остюків – сильна. Рослина за висотою низька. Колос дворядний, пірамідальної форми, нещільний, середній за довжиною. Волоски основної щетинки – довгі. Зернівка велика, еліптичної форми. Поверхня зовнішньої квіткової луски грубо зморшкувата. Опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий. 
Господарсько-біологічна характеристика. За роки державної експертизи середня врожайність сорту в зонах Лісостепу та Полісся склала 51,9 та 40,4 ц/га, що на 32-16% більше усередненої врожайності сортів, що пройшли державну реєстрацію за попередні 5 років. Максимальна врожайність 84,2 ц/га отримана в Тернопільському ОДЦЕСР (2016 р.). Вегетаційний період - 86-92 доби. Стійкість до ураження основними хворобами - 8-9 балів, вилягання - 7-9 балів. Сорт зернового напрямку використання. Маса 1000 зерен - 49,5-53,2 г. Вміст білка в зерні - 12,8-14,9%. Вирівняність зерна - 96,9-97,6%.

Схожі новини
 • НААН відновлено статус Інституту сільського господарства степу
 • Кращі господарства Чернігівщини
 • Поважний ювілей
 • Нікітський ботанічний сад святкує в ці дні своє 200-ліття
 • Затверджено Порядок використання коштів на підтримку науково-дослідних господарств

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.