Аграрний тиждень. Україна
» » Працювати на 5
» » Працювати на 5

  Працювати на 5


  Програму "Український прорив: для людей, а не для політиків" взяли за основу діяльності Уряду Тимошенко. Минулого тижня на своєму засіданні за це проголосували усі члени Кабінету Міністрів України.
  Втім, програма діяльності Уряду так і чи інакше зазнає певних змін, адже протягом 10-15 січня документ обговорювався у Секретаріаті Президента України та національній Академії наук. Свої думки висловлювали також у громадських організаціях, міністерствах та відомствах. До того, як документ потрапить у парламент, Юлія Тимошенко має намір особисто підбити підсумки та провести загальноукраїнське слухання.
  11 січня обговорення програми відбулося і в Міністерстві аграрної політики України на засіданні Громадської ради. Представники численних громадських організацій та об’єднань провели жваву дискусію навколо
  проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не для політиків" в частині пріоритетних завдань діяльності Міністерства аграрної політики України на 2008 рік. Учасники засідання також обговорили проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” щодо підтримки сільгосптоваровиробників за рахунок спеціальних режимів оподаткування ПДВ та ставок акцизного збору на спирт коньячний.
  16 січня документ планують остаточно затвердити в Уряді та проголосувати на засіданні Верховної Ради України.

  Працювати на 5

  Проект пріоритетних завдань Міністерства аграрної політики України на 2008 рік

  І. Створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій, забезпечення соціальних стандартів та нормативів проживання в сільській місцевості, розробка та реалізація регіональних програм комплексного розвитку сільських територій.

  Передбачається виконання таких заходів:
  1. Визначити соціальні стандарти та нормативи щодо умов проживання сільського населення. Розробити паспорт соціального розвитку сільських територій та методику його заповнення для проведення паспортизації сільських населених пунктів і підготовки з урахуванням її результатів та визначених соціальних стандартів і нормативів, регіональних програм розвитку сільських територій.
  Обсяги та джерела фінансування: 0,12 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету.
  2. Виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім".
  Обсяги та джерела фінансування: 105 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного та місцевих бюджетів. Показники виконання: покращання житлово-побутових умов сільського населення, заохочення та залучення молоді та сільгоспвиробників для постійного проживання та праці на селі дозволить ввести в дію 125 тис. кв. м житла та газифікувати 7,6 тис. садиб.

  Працювати на 5

  3. Забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров’я, працівників бюджетних установ та організацій агропромислового комплексу, які проживають у сільській місцевості.
  Обсяги та джерела фінансування: 1000 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету. Показники виконання: дасть можливість поліпшити демографічну ситуацію через спрямування коштів на будівництво 380 тис. кв. м житла для працівників бюджетних установ, які працюють та проживають на селі, заохочуватиме молодих спеціалістів для роботи та проживання в сільській місцевості.

  4. Стимулювання розвитку комунального господарства сільських територій.
  Обсяги та джерела фінансування: 40,9 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету. Показники виконання: дозволить створити додатково 20 підприємств сільської комунальної служби, довівши їх загальну кількість до 715 одиниць; здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 100 одиниць опалювальних котелень, артезіанських свердловин та очисних споруд, довівши їх загальну кількість до 800; забезпечити обслуговування 17,4 тис. км водопровідних і каналізаційних мереж.

  5. Надання підтримки в оздоровленні та відпочинку дітей працівників АПК та розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення.
  Обсяги та джерела фінансування: 20,3 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету. Показники виконання: часткова оплата вартості путівок дозволить задовольнити потребу в оздоровленні за здешевленими путівками 19,6 тис. дітей (10,6 млн. грн.), поліпшити матеріально-технічне оснащення навчально-спортивних баз, баз олімпійської підготовки та спортивних споруд державного значення, проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведення навчально-тренувальної роботи (9,7 млн. грн.).

  Працювати на 5

  ІІ. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва зерна
  Передбачається виконання наступних заходів:
  1. Оптимізація структури посівних площ озимих та ярих зернових культур у відповідності з науково обґрунтованими нормами та концентрація виробництва зерна у найбільш сприятливих природно–економічних зонах держави.
  Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств. Показники виконання: забезпечення в структурі посівних площ до 52-58% посівів культур зернової групи.

  2. Проведення заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів й проведення агрохімічної паспортизації земель сільгосппризначення, складання агрохімічного паспорту поля і розробка на їх основі науково обґрунтованих рекомендацій з ефективного та безпечного застосування агрохімікатів.
  Обсяги та джерела фінансування: 107,9 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету та коштів підприємств.
  Показники виконання: проведення гіпсування ґрунтів на 50 тис. га, вапнування ґрунтів на 183 тис. га, посів сидеральних культур на 75 тис. гектарів, проведення робіт з агрохімічної паспортизації земель на 4,9 млн. га та видача 92 тис. агрохімічних паспортів.

  3. Збільшення виробництва сільгосппродукції на зрошувальних землях через механізм компенсації вартості електричної енергії, спожитої сільгоспвиробниками для подачі води на зрошувальні землі.
  Обсяги та джерела фінансування: 120 млн. грн. за рахунок коштів Держбюджету. Показники виконання: підвищення врожайності на зрошуваних землях порівняно з богарними.

  4. Надання фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва та дотування гектару посівів озимих і ярих зернових культур.
  Обсяги та джерела фінансування: розрахунково 749 млн. грн., які спрямовуються на підтримку виробництва зерна з коштів Державного бюджету, передбачених на державну підтримку виробництва продукції рослинництва. Показники виконання: забезпечення виробництва продукції рослинництва в обсягах, які гарантують продовольчу безпеку держави та нарощування експортного потенціалу.

  5. Використання новітніх досягнень у галузі селекції та насінництва, впровадження сучасних сортів і гібридів сільгоспкультур нового покоління, адаптованих до агроекологічних умов вирощування з цінними господарськими властивостями та удосконалення системи ведення насінництва.

  Працювати на 5

  Обсяги та джерела фінансування: 90 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: збільшення питомої ваги площ нових високорепродукційних сортів у загальній площі зернових культур до 53%, своєчасне проведення сортозаміни та сортооновлення. Закупівля за доступними цінами оригінального елітного та високорепродукційного насіння сільгоспкультур, вирощеного в установах УААН та в інших суб’єктах насінництва, створення конкурентоспроможних найсучасніших сортів і гібридів сільгоспкультур.

  6. Розширення застосування біологічних стимуляторів рослин, мікробіологічних препаратів, природних покладів органічних добрив – торфу, сапропелів, дефекатних відходів цукрових заводів, пожнивних решток, а також широкого використання посівів сидеральних культур, нетрадиційних видів місцевих добрив та біотехнологій.
  Обсяги та джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів та підприємств.

  Реалізація вищезазначених заходів із підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва зерна дозволить забезпечити зростання його виробництва до 40 млн. т і нарощування експортного потенціалу в межах 12 млн. т на суму 3,6 млрд. доларів США.

  ІІІ. Забезпечення розвитку великотоварного виробництва продукції тваринництва в першу чергу молочного та м'ясного скотарства, будівництво сучасних тваринницьких комплексів, розширення підтримки формування племінних ресурсів, підвищення експортного потенціалу галузі.

  З цією метою передбачається виконання наступних заходів:
  1. Стимулювання збільшення чисельності поголів'я корів молочного напряму продуктивності, в тому числі шляхом проведення доплат за закуплених племінних корів і нетелів та за прирощене поголів'я корів власного відтворення, а також наданням податкових преференцій при завезенні імпортного поголів’я.
  Обсяги та джерела фінансування: 214 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету. Показники виконання: поголів'я корів молочного напряму – приріст на 100 тис. голів і стабілізація виробництва молока.

  2. Стимулювання закупівлі сільгосппідприємствами молодняку великої рогатої худоби в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада та відгодівлі.
  Обсяги та джерела фінансування: 50 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету. Показники виконання: за рік в господарствах населення сільгосппідприємствами буде закуплено 100 тис. голів молодняку ВРХ для поповнення основного стада та відгодівлі.

  3. Надання державної підтримки в здійсненні селекційних заходів у тваринництві та птахівництві, осіменінні худоби в особистих селянських господарствах, проведенні ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби.
  Обсяги та джерела фінансування: 165 млн. грн. за рахунок коштів
  Державного бюджету. Показники виконання: буде підвищена продуктивність сільгосптварин і птиці за рахунок поліпшення генетичного потенціалу. У 2008 році буде охоплено ідентифікацією та реєстрацією все поголів’я ВРХ, в населення осіменено понад 800 тис. корів.

  4. Державна підтримка будівництва сучасних тваринницьких комплексів, закупівлі обладнання та племінних ресурсів шляхом часткового здешевлення кредитів, техніки, обладнання та фінансового лізингу.
  Обсяги та джерела фінансування: компенсація кредитів у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України та здешевлення до 40% вартості обладнання і техніки для тваринницьких ферм та комплексів за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: збільшення виробництва продукції молочного та м’ясного скотарства високої якості.

  5. Стимулювання нарощування виробництва м'яса шляхом доплат до закупівельних цін за реалізовані переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій, кондиційні свині, курчата-бройлери, качки, гуси, індики.
  Обсяги та джерела фінансування: 1236,5 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: на переробку буде направлено понад 1,2 млн. т (в живій вазі) кондиційної худоби та птиці, що більше на 15%, ніж у 2007 році, в т.ч.: 210 тис. т ВРХ підвищених вагових кондицій, 250 тис. т кондиційних свиней та 750 тис. т м'яса птиці.

  ІV. Забезпечення розвитку аграрного ринку, прийняття законодавчої та нормативної бази для створення та розбудови системи оптових ринків, розвитку біржової торгівлі, включаючи створення спеціалізованої зернової біржі, забезпечення необхідного бюджетного фінансування для здійснення Аграрним фондом ефективних аграрних інтервенцій, створення державної системи моніторингу аграрного ринку, підтримка розвитку різноманітних форм кооперації на селі.

  Передбачається виконання наступних заходів:
  1. Удосконалення роботи Аграрного фонду як державної агенції на організованому аграрному ринку шляхом внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Забезпечення ефективного впливу держави на кон'юнктуру внутрішнього ринку та гарантування продовольчої безпеки через формування державного продовольчого резерву зерна врожаю 2008 року у обсязі 1,5 млн. т і 220 тис. т цукру.
  Обсяги та джерела фінансування: 1623 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету (спецфонд). Показники виконання: вчасне та в повному обсязі виконання завдань Аграрним фондом щодо формування державного продовольчого резерву (збільшення обсягів зерна – до тримісячної потреби, цукру – до вимог законодавства).

  2. Запровадження державних форвардних закупівель зерна як засобу самофінансування товаровиробників із використанням оптимальної системи гарантованого виконання зобов’язань за відповідними контрактами. Передбачення внесення відповідних змін до податкового законодавства.
  Обсяги та джерела фінансування: 120 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету (спецфонд). Показники виконання: запровадження 50%-ого авансування виробництва зерна на суму 120 млн. грн. у формі форвардних закупівель обсягом 150 тис. т зерна.

  3. Забезпечення створення системи обігу складських документів на зерно, торгівлі товарними деривативами (ф’ючерсний контракт, опціон) для впровадження механізму страхування (хеджування) цінових ризиків, передбачивши створення спеціалізованої зернової біржі. Підготовка пропозиції щодо внесення змін до податкового законодавства у частині оподаткування операцій з похідними (деривативами) та доопрацювання Закону України "Про товарну біржу" (у новій редакції).
  Обсяги та джерела фінансування: не потребує. Показники виконання: запровадження ф’ючерсної торгівлі.

  4. Забезпечення умов для створення та діяльності оптових ринків сільгосппродукції, законодавче закріплення за ними функцій надання послуг із транспортування, складування, пакування продукції та фінансового обслуговування операторів ринку, сприяння здійсненню контролю за якістю сільгосппродукції.
  Забезпечити супроводження у Верховній Раді України Законопроекту "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" з метою його якнайшвидшого прийняття. Розробити і запровадити Державну цільову програму розвитку оптових ринків сільгосппродукції.
  Обсяги та джерела фінансування: здешевлення кредитів з місцевих та Державного бюджетів. Показники виконання: прискорення створення оптових ринків в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

  5. Створення умов для формування кооперативних каналів заготівель та збуту сільгосппродукції як основи розвитку сприятливого конкурентного середовища в сфері відносин розподілу, альтернативи посередницьким комерційним каналам шляхом внесення відповідних змін у чинне законодавство.
  Обсяги та джерела фінансування: не потребує. Показники виконання: скорочення маркетингового ланцюга та збільшення доходів сільгосптоваровиробників.

  6. Здійснення заходів для удосконалення системи контролю за якістю сільгосппродукції та продовольства, перехід до європейської моделі забезпечення якості та безпеки продовольства. Створення мережі лабораторій з контролю за якістю сільгосппродукції та їх акредитація у відповідних міжнародних системах. Завершення розробки та впровадження гармонізованих до міжнародних вимог стандартів на сільгосппродукцію та продовольство для нарощування експортного потенціалу держави і підвищення якості продуктів харчування на внутрішньому ринку.
  Обсяги та джерела фінансування: 8,2 млн. грн. на акредитацію та 40,5 млн. грн. на розробку та впровадження стандартів за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: збільшення обсягів експорту сільгосппродукції на 10-20%, акредитація лабораторій якості сільгосппродукції.

  V. Сприяння у вирішенні проблем забезпечення аграрного сектору сучасною технікою для підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, впровадження ресурсоощадних технологій, зниження матеріало- і енергоємності технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

  Передбачається виконання таких заходів:
  1. Розроблення та впровадження ресурсоенергозберігаючих і конкурентноспроможних технологій та технологічних комплексів машин для розвитку агропромислового комплексу.
  Обсяги та джерела фінансування: кошти Державного бюджету.
  Показники виконання: збільшення виробництва сільгосппродукції, зниження ресурсо- та енергоємності продукції, зменшення техногенного навантаження на довкілля, підвищення продуктивності праці, покращення матеріально- технічного стану сільгосптоваровиробників.

  2. Підтримка впровадження відновлюваних джерел енергії, підготовка проекту Закону України "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив". Впровадження положень Програми розвитку виробництва дизельного біопалива
  Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств та Державного бюджету на здешевлення кредитів в обсязі 150 млн. грн., а також 6,1 млн. грн. для наукового супроводження виробництва біопалива, затвердження стандартів, гармонізації до вимог ЄС, оснащення державної лабораторії якості біопалива. Показники виконання: відпрацювання технологій вирощування сировини для біодизелю, технологій та рецептур виробництва біодизелю, проведення випробувань техніки при роботі на біопаливі, підготовка стандартів на нього, гармонізованих до відповідних стандартів ЄС, створення пілотних об’єктів з виробництва біопалива.

  3. Стимулювання закупівлі складної сільськогосподарської техніки та розвитку фінансового лізингу сільськогосподарської техніки
  Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств в обсязі 554 млн. грн., кошти Державного бюджету в обсязі 100 млн. грн. для часткової компенсації вартості техніки та 233,6 млн. грн. - на фінансовий лізинг. Показники виконання: на умовах часткової компенсації техніки передбачається придбати до 220 зернозбиральних комбайнів, 1100 тракторів та 880 одиниць іншої складної техніки на суму понад 560 млн. грн.; на умовах фінансового лізингу передбачається придбати до 250 зернозбиральних комбайнів, 1000 тракторів, 70 автомобілів і майже 1500 одиниць іншої сільгосптехніки та обладнання. Залучення придбаної техніки сприятиме дотриманню технологічних термінів виконання польових робіт, зменшить втрати сільгосппродукції, сприятиме підвищенню продуктивності праці, поліпшенню матеріального стану сільгоспвиробників.

  4. Здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів для закупівель сільськогосподарської техніки та інших ресурсів.
  Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств, Державного бюджету. Показники виконання: збільшення обсягів придбання сільськогосподарської техніки: до 800 одиниць тракторів, 500 комбайнів, запасних частин, а також до 0,9 млн. т світлих нафтопродуктів та інших матеріально-технічних ресурсів на загальну суму понад 7 млрд. гривень.

  5. Формування єдиної інформаційної бази даних системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
  Обсяги та джерела фінансування: Держбюджет. Показники виконання: покращення стану технічного забезпечення сільгоспвиробників, інформаційне забезпечення впровадження сучасних технологій та систем машин для виробництва продукції рослинництва й тваринництва, зменшення витрат на пошук ефективних техніко-технологічних рішень.

  Очікувані результати
  Виконання пріоритетних завдань, а також положень „Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” дозволять досягти в 2008 році наступних результатів:
  1) зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 9-10%;
  2) зростання виробництва продукції харчової промисловості на 12%;
  3) підвищення врожайності сільгоспкультур на 13-15%, продуктивності праці на 20-25%;
  4) зростання обсягів прибутків сільгосппідприємств на 15-20%;
  5) покращення стану технічного забезпечення аграрного сектору на 10%;
  6) збільшення обсягів інвестицій на 40-45%;
  7) збільшення обсягів експорту сільгосппродукції та продовольчих товарів на 9-10%;
  8) зменшення на 25-30% відставання у заробітній платі працівників сільського господарства порівняно із загальним показником по економіці.

  матеріали надано Департаментом економіки
  та управління держвласністю і прес-службою МінАП

  Схожі новини
 • У Азарова обіцяють аграріям фінансову підтримку
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Працювати на 5


Програму "Український прорив: для людей, а не для політиків" взяли за основу діяльності Уряду Тимошенко. Минулого тижня на своєму засіданні за це проголосували усі члени Кабінету Міністрів України.
Втім, програма діяльності Уряду так і чи інакше зазнає певних змін, адже протягом 10-15 січня документ обговорювався у Секретаріаті Президента України та національній Академії наук. Свої думки висловлювали також у громадських організаціях, міністерствах та відомствах. До того, як документ потрапить у парламент, Юлія Тимошенко має намір особисто підбити підсумки та провести загальноукраїнське слухання.
11 січня обговорення програми відбулося і в Міністерстві аграрної політики України на засіданні Громадської ради. Представники численних громадських організацій та об’єднань провели жваву дискусію навколо
проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не для політиків" в частині пріоритетних завдань діяльності Міністерства аграрної політики України на 2008 рік. Учасники засідання також обговорили проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” щодо підтримки сільгосптоваровиробників за рахунок спеціальних режимів оподаткування ПДВ та ставок акцизного збору на спирт коньячний.
16 січня документ планують остаточно затвердити в Уряді та проголосувати на засіданні Верховної Ради України.

Працювати на 5

Проект пріоритетних завдань Міністерства аграрної політики України на 2008 рік

І. Створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій, забезпечення соціальних стандартів та нормативів проживання в сільській місцевості, розробка та реалізація регіональних програм комплексного розвитку сільських територій.

Передбачається виконання таких заходів:
1. Визначити соціальні стандарти та нормативи щодо умов проживання сільського населення. Розробити паспорт соціального розвитку сільських територій та методику його заповнення для проведення паспортизації сільських населених пунктів і підготовки з урахуванням її результатів та визначених соціальних стандартів і нормативів, регіональних програм розвитку сільських територій.
Обсяги та джерела фінансування: 0,12 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету.
2. Виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім".
Обсяги та джерела фінансування: 105 млн. грн. за рахунок коштів
Державного та місцевих бюджетів. Показники виконання: покращання житлово-побутових умов сільського населення, заохочення та залучення молоді та сільгоспвиробників для постійного проживання та праці на селі дозволить ввести в дію 125 тис. кв. м житла та газифікувати 7,6 тис. садиб.

Працювати на 5

3. Забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров’я, працівників бюджетних установ та організацій агропромислового комплексу, які проживають у сільській місцевості.
Обсяги та джерела фінансування: 1000 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету. Показники виконання: дасть можливість поліпшити демографічну ситуацію через спрямування коштів на будівництво 380 тис. кв. м житла для працівників бюджетних установ, які працюють та проживають на селі, заохочуватиме молодих спеціалістів для роботи та проживання в сільській місцевості.

4. Стимулювання розвитку комунального господарства сільських територій.
Обсяги та джерела фінансування: 40,9 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету. Показники виконання: дозволить створити додатково 20 підприємств сільської комунальної служби, довівши їх загальну кількість до 715 одиниць; здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 100 одиниць опалювальних котелень, артезіанських свердловин та очисних споруд, довівши їх загальну кількість до 800; забезпечити обслуговування 17,4 тис. км водопровідних і каналізаційних мереж.

5. Надання підтримки в оздоровленні та відпочинку дітей працівників АПК та розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення.
Обсяги та джерела фінансування: 20,3 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету. Показники виконання: часткова оплата вартості путівок дозволить задовольнити потребу в оздоровленні за здешевленими путівками 19,6 тис. дітей (10,6 млн. грн.), поліпшити матеріально-технічне оснащення навчально-спортивних баз, баз олімпійської підготовки та спортивних споруд державного значення, проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведення навчально-тренувальної роботи (9,7 млн. грн.).

Працювати на 5

ІІ. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва зерна
Передбачається виконання наступних заходів:
1. Оптимізація структури посівних площ озимих та ярих зернових культур у відповідності з науково обґрунтованими нормами та концентрація виробництва зерна у найбільш сприятливих природно–економічних зонах держави.
Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств. Показники виконання: забезпечення в структурі посівних площ до 52-58% посівів культур зернової групи.

2. Проведення заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів й проведення агрохімічної паспортизації земель сільгосппризначення, складання агрохімічного паспорту поля і розробка на їх основі науково обґрунтованих рекомендацій з ефективного та безпечного застосування агрохімікатів.
Обсяги та джерела фінансування: 107,9 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету та коштів підприємств.
Показники виконання: проведення гіпсування ґрунтів на 50 тис. га, вапнування ґрунтів на 183 тис. га, посів сидеральних культур на 75 тис. гектарів, проведення робіт з агрохімічної паспортизації земель на 4,9 млн. га та видача 92 тис. агрохімічних паспортів.

3. Збільшення виробництва сільгосппродукції на зрошувальних землях через механізм компенсації вартості електричної енергії, спожитої сільгоспвиробниками для подачі води на зрошувальні землі.
Обсяги та джерела фінансування: 120 млн. грн. за рахунок коштів Держбюджету. Показники виконання: підвищення врожайності на зрошуваних землях порівняно з богарними.

4. Надання фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва та дотування гектару посівів озимих і ярих зернових культур.
Обсяги та джерела фінансування: розрахунково 749 млн. грн., які спрямовуються на підтримку виробництва зерна з коштів Державного бюджету, передбачених на державну підтримку виробництва продукції рослинництва. Показники виконання: забезпечення виробництва продукції рослинництва в обсягах, які гарантують продовольчу безпеку держави та нарощування експортного потенціалу.

5. Використання новітніх досягнень у галузі селекції та насінництва, впровадження сучасних сортів і гібридів сільгоспкультур нового покоління, адаптованих до агроекологічних умов вирощування з цінними господарськими властивостями та удосконалення системи ведення насінництва.

Працювати на 5

Обсяги та джерела фінансування: 90 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: збільшення питомої ваги площ нових високорепродукційних сортів у загальній площі зернових культур до 53%, своєчасне проведення сортозаміни та сортооновлення. Закупівля за доступними цінами оригінального елітного та високорепродукційного насіння сільгоспкультур, вирощеного в установах УААН та в інших суб’єктах насінництва, створення конкурентоспроможних найсучасніших сортів і гібридів сільгоспкультур.

6. Розширення застосування біологічних стимуляторів рослин, мікробіологічних препаратів, природних покладів органічних добрив – торфу, сапропелів, дефекатних відходів цукрових заводів, пожнивних решток, а також широкого використання посівів сидеральних культур, нетрадиційних видів місцевих добрив та біотехнологій.
Обсяги та джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів та підприємств.

Реалізація вищезазначених заходів із підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва зерна дозволить забезпечити зростання його виробництва до 40 млн. т і нарощування експортного потенціалу в межах 12 млн. т на суму 3,6 млрд. доларів США.

ІІІ. Забезпечення розвитку великотоварного виробництва продукції тваринництва в першу чергу молочного та м'ясного скотарства, будівництво сучасних тваринницьких комплексів, розширення підтримки формування племінних ресурсів, підвищення експортного потенціалу галузі.

З цією метою передбачається виконання наступних заходів:
1. Стимулювання збільшення чисельності поголів'я корів молочного напряму продуктивності, в тому числі шляхом проведення доплат за закуплених племінних корів і нетелів та за прирощене поголів'я корів власного відтворення, а також наданням податкових преференцій при завезенні імпортного поголів’я.
Обсяги та джерела фінансування: 214 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету. Показники виконання: поголів'я корів молочного напряму – приріст на 100 тис. голів і стабілізація виробництва молока.

2. Стимулювання закупівлі сільгосппідприємствами молодняку великої рогатої худоби в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада та відгодівлі.
Обсяги та джерела фінансування: 50 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету. Показники виконання: за рік в господарствах населення сільгосппідприємствами буде закуплено 100 тис. голів молодняку ВРХ для поповнення основного стада та відгодівлі.

3. Надання державної підтримки в здійсненні селекційних заходів у тваринництві та птахівництві, осіменінні худоби в особистих селянських господарствах, проведенні ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби.
Обсяги та джерела фінансування: 165 млн. грн. за рахунок коштів
Державного бюджету. Показники виконання: буде підвищена продуктивність сільгосптварин і птиці за рахунок поліпшення генетичного потенціалу. У 2008 році буде охоплено ідентифікацією та реєстрацією все поголів’я ВРХ, в населення осіменено понад 800 тис. корів.

4. Державна підтримка будівництва сучасних тваринницьких комплексів, закупівлі обладнання та племінних ресурсів шляхом часткового здешевлення кредитів, техніки, обладнання та фінансового лізингу.
Обсяги та джерела фінансування: компенсація кредитів у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України та здешевлення до 40% вартості обладнання і техніки для тваринницьких ферм та комплексів за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: збільшення виробництва продукції молочного та м’ясного скотарства високої якості.

5. Стимулювання нарощування виробництва м'яса шляхом доплат до закупівельних цін за реалізовані переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій, кондиційні свині, курчата-бройлери, качки, гуси, індики.
Обсяги та джерела фінансування: 1236,5 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: на переробку буде направлено понад 1,2 млн. т (в живій вазі) кондиційної худоби та птиці, що більше на 15%, ніж у 2007 році, в т.ч.: 210 тис. т ВРХ підвищених вагових кондицій, 250 тис. т кондиційних свиней та 750 тис. т м'яса птиці.

ІV. Забезпечення розвитку аграрного ринку, прийняття законодавчої та нормативної бази для створення та розбудови системи оптових ринків, розвитку біржової торгівлі, включаючи створення спеціалізованої зернової біржі, забезпечення необхідного бюджетного фінансування для здійснення Аграрним фондом ефективних аграрних інтервенцій, створення державної системи моніторингу аграрного ринку, підтримка розвитку різноманітних форм кооперації на селі.

Передбачається виконання наступних заходів:
1. Удосконалення роботи Аграрного фонду як державної агенції на організованому аграрному ринку шляхом внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Забезпечення ефективного впливу держави на кон'юнктуру внутрішнього ринку та гарантування продовольчої безпеки через формування державного продовольчого резерву зерна врожаю 2008 року у обсязі 1,5 млн. т і 220 тис. т цукру.
Обсяги та джерела фінансування: 1623 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету (спецфонд). Показники виконання: вчасне та в повному обсязі виконання завдань Аграрним фондом щодо формування державного продовольчого резерву (збільшення обсягів зерна – до тримісячної потреби, цукру – до вимог законодавства).

2. Запровадження державних форвардних закупівель зерна як засобу самофінансування товаровиробників із використанням оптимальної системи гарантованого виконання зобов’язань за відповідними контрактами. Передбачення внесення відповідних змін до податкового законодавства.
Обсяги та джерела фінансування: 120 млн. грн. за рахунок коштів Державного бюджету (спецфонд). Показники виконання: запровадження 50%-ого авансування виробництва зерна на суму 120 млн. грн. у формі форвардних закупівель обсягом 150 тис. т зерна.

3. Забезпечення створення системи обігу складських документів на зерно, торгівлі товарними деривативами (ф’ючерсний контракт, опціон) для впровадження механізму страхування (хеджування) цінових ризиків, передбачивши створення спеціалізованої зернової біржі. Підготовка пропозиції щодо внесення змін до податкового законодавства у частині оподаткування операцій з похідними (деривативами) та доопрацювання Закону України "Про товарну біржу" (у новій редакції).
Обсяги та джерела фінансування: не потребує. Показники виконання: запровадження ф’ючерсної торгівлі.

4. Забезпечення умов для створення та діяльності оптових ринків сільгосппродукції, законодавче закріплення за ними функцій надання послуг із транспортування, складування, пакування продукції та фінансового обслуговування операторів ринку, сприяння здійсненню контролю за якістю сільгосппродукції.
Забезпечити супроводження у Верховній Раді України Законопроекту "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" з метою його якнайшвидшого прийняття. Розробити і запровадити Державну цільову програму розвитку оптових ринків сільгосппродукції.
Обсяги та джерела фінансування: здешевлення кредитів з місцевих та Державного бюджетів. Показники виконання: прискорення створення оптових ринків в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

5. Створення умов для формування кооперативних каналів заготівель та збуту сільгосппродукції як основи розвитку сприятливого конкурентного середовища в сфері відносин розподілу, альтернативи посередницьким комерційним каналам шляхом внесення відповідних змін у чинне законодавство.
Обсяги та джерела фінансування: не потребує. Показники виконання: скорочення маркетингового ланцюга та збільшення доходів сільгосптоваровиробників.

6. Здійснення заходів для удосконалення системи контролю за якістю сільгосппродукції та продовольства, перехід до європейської моделі забезпечення якості та безпеки продовольства. Створення мережі лабораторій з контролю за якістю сільгосппродукції та їх акредитація у відповідних міжнародних системах. Завершення розробки та впровадження гармонізованих до міжнародних вимог стандартів на сільгосппродукцію та продовольство для нарощування експортного потенціалу держави і підвищення якості продуктів харчування на внутрішньому ринку.
Обсяги та джерела фінансування: 8,2 млн. грн. на акредитацію та 40,5 млн. грн. на розробку та впровадження стандартів за рахунок коштів Державного бюджету. Показники виконання: збільшення обсягів експорту сільгосппродукції на 10-20%, акредитація лабораторій якості сільгосппродукції.

V. Сприяння у вирішенні проблем забезпечення аграрного сектору сучасною технікою для підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, впровадження ресурсоощадних технологій, зниження матеріало- і енергоємності технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

Передбачається виконання таких заходів:
1. Розроблення та впровадження ресурсоенергозберігаючих і конкурентноспроможних технологій та технологічних комплексів машин для розвитку агропромислового комплексу.
Обсяги та джерела фінансування: кошти Державного бюджету.
Показники виконання: збільшення виробництва сільгосппродукції, зниження ресурсо- та енергоємності продукції, зменшення техногенного навантаження на довкілля, підвищення продуктивності праці, покращення матеріально- технічного стану сільгосптоваровиробників.

2. Підтримка впровадження відновлюваних джерел енергії, підготовка проекту Закону України "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив". Впровадження положень Програми розвитку виробництва дизельного біопалива
Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств та Державного бюджету на здешевлення кредитів в обсязі 150 млн. грн., а також 6,1 млн. грн. для наукового супроводження виробництва біопалива, затвердження стандартів, гармонізації до вимог ЄС, оснащення державної лабораторії якості біопалива. Показники виконання: відпрацювання технологій вирощування сировини для біодизелю, технологій та рецептур виробництва біодизелю, проведення випробувань техніки при роботі на біопаливі, підготовка стандартів на нього, гармонізованих до відповідних стандартів ЄС, створення пілотних об’єктів з виробництва біопалива.

3. Стимулювання закупівлі складної сільськогосподарської техніки та розвитку фінансового лізингу сільськогосподарської техніки
Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств в обсязі 554 млн. грн., кошти Державного бюджету в обсязі 100 млн. грн. для часткової компенсації вартості техніки та 233,6 млн. грн. - на фінансовий лізинг. Показники виконання: на умовах часткової компенсації техніки передбачається придбати до 220 зернозбиральних комбайнів, 1100 тракторів та 880 одиниць іншої складної техніки на суму понад 560 млн. грн.; на умовах фінансового лізингу передбачається придбати до 250 зернозбиральних комбайнів, 1000 тракторів, 70 автомобілів і майже 1500 одиниць іншої сільгосптехніки та обладнання. Залучення придбаної техніки сприятиме дотриманню технологічних термінів виконання польових робіт, зменшить втрати сільгосппродукції, сприятиме підвищенню продуктивності праці, поліпшенню матеріального стану сільгоспвиробників.

4. Здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів для закупівель сільськогосподарської техніки та інших ресурсів.
Обсяги та джерела фінансування: кошти підприємств, Державного бюджету. Показники виконання: збільшення обсягів придбання сільськогосподарської техніки: до 800 одиниць тракторів, 500 комбайнів, запасних частин, а також до 0,9 млн. т світлих нафтопродуктів та інших матеріально-технічних ресурсів на загальну суму понад 7 млрд. гривень.

5. Формування єдиної інформаційної бази даних системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
Обсяги та джерела фінансування: Держбюджет. Показники виконання: покращення стану технічного забезпечення сільгоспвиробників, інформаційне забезпечення впровадження сучасних технологій та систем машин для виробництва продукції рослинництва й тваринництва, зменшення витрат на пошук ефективних техніко-технологічних рішень.

Очікувані результати
Виконання пріоритетних завдань, а також положень „Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” дозволять досягти в 2008 році наступних результатів:
1) зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 9-10%;
2) зростання виробництва продукції харчової промисловості на 12%;
3) підвищення врожайності сільгоспкультур на 13-15%, продуктивності праці на 20-25%;
4) зростання обсягів прибутків сільгосппідприємств на 15-20%;
5) покращення стану технічного забезпечення аграрного сектору на 10%;
6) збільшення обсягів інвестицій на 40-45%;
7) збільшення обсягів експорту сільгосппродукції та продовольчих товарів на 9-10%;
8) зменшення на 25-30% відставання у заробітній платі працівників сільського господарства порівняно із загальним показником по економіці.

матеріали надано Департаментом економіки
та управління держвласністю і прес-службою МінАП

Схожі новини
 • У Азарова обіцяють аграріям фінансову підтримку
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК
 • П’ять пріоритетів АПК

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.