Аграрний тиждень. Україна
» » Аграрні "копійки" Держбюджету-2015
» » Аграрні "копійки" Держбюджету-2015

  Аграрні "копійки" Держбюджету-2015


  У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачено в сумі 3 092 540,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду –1 132 874,4 тис. грн., по спеціальному – 1 959 665,6 тис. гривень.

  За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 43 022,6 тис. гривень.

  За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачені видатки в цілому у сумі 79 830,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 44 510,4 тис. грн., видатки спеціального фонду – 35 320 тис. гривень.

  У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів.

  За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу" на 2015 рік передбачені видатки в обсязі 14 434,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду 7 867,3 тис. грн., спеціального фонду 6 567 тис. гривень.

  У проекті державного бюджету України на 2015 рік передбачаються видатки за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" в обсязі 2 700 тис. гривень.

  У 2015 році за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" за рахунок спеціального фонду державного бюджету передбачено 5 000 тис. грн. на забезпечення закупівлі насіння сільськогосподарських культур до державного резервного насіннєвого фонду.

  З метою забезпечення належної якості об’єктів державного цінового регулювання в державному інтервенційному фонді, підвищення маневреності в управлінні ними на 2015 рік передбачені видатки за спеціальним фондом в сумі 100 000 тис. грн. за бюджетною програмою "Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду".

  Проектом державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" передбачено видатки у обсязі 14 886,8 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечено проведення контрольно-інспекторських функцій з реалізації державної політики у сфері агропромислового комплексу та забезпечено діяльність Аграрного фонду.

  У 2015 році передбачено видатки за бюджетною програмою "Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу" за рахунок спеціального фонду в сумі 54 000 тис. грн., які планується спрямовувати на підвищення технічної оснащеності сільськогосподарських підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності агропромислового комплексу шляхом поставки їм технічних засобів на умовах фінансового лізингу.

  У 2015 році буде збережена підтримка фермерських господарств за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" в обсязі 25 600 тис. грн., а також надання кредитів для здійснення операцій фінансового лізингу за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" в обсязі 3 818,4 тис. гривень.

  У 2015 році передбачено видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" за рахунок спеціального фонду в сумі 3 818,4 тис. грн.

  У проекті Державного бюджету України на 2015 рік обсяг коштів за бюджетною програмою "Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення" передбачені кошти в сумі 5 564,2 тис. грн., що на 23,4 % більше 2014 року. За рахунок цих коштів буде надаватися фінансова підтримка на діяльність Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос", центральної школи вищої спортивної майстерності Товариства, проведення Товариством навчально-тренувальних зборів, організаційно-методологічних заходів, масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань серед сільського населення.

  При цьому, видатки, які були передбачені у складі цієї бюджетної програми на фінансову підтримку 3-х спортивних баз, підпорядкованих Товариству, для оплати комунальних послуг, з 2015 року передані на фінансування з відповідних місцевих бюджетів.

  У 2015 році надання кредитів за бюджетною програмою "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" за спеціальним фондом у сумі 1 400 000 тис. грн. дозволить здійснити конкретні заходи по забезпеченню стабільної цінової ситуації на організованому аграрному ринку та сприятиме підтримці належного рівня продовольчої безпеки населення.

  За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України" передбачено видатки у сумі 89 766,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 64 759,1 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 25 007,2 тис. гривень.

  Для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації у країні на 2015 рік визначено видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" в обсязі 68 761,3 тис. гривень.

  Зазначені кошти передбачається спрямувати на протиепізоотичні заходи з метою своєчасного проведення профілактичних, упереджувальних заходів та ліквідації спалахів гостроінфекційних хвороб, в тому числі спільних для тварин і людини.

  З метою здійснення державного ветеринарного контролю, а також нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн, або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що проводиться інспекторами на прикордонних і транспортних пунктах державного ветеринарно-санітарного контролю та проведення лабораторних досліджень на наявність збудників хвороб тварин і рослин на 2015 рік передбачаються видатки за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ ветеринарної та фітосанітарної служби" в обсязі 552 894,0 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 266 207,6 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду – 286 686,4 тис. гривень.

  За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері рибного господарства" передбачені видатки у сумі 82 752,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 82 702,8 тис. гривень. Видатки спеціального фонду складають 50,0 тис. гривень.

  З метою здійснення охорони водних живих ресурсів, регулювання рибальства, відтворення рибних запасів у внутрішніх водоймах України за бюджетною програмою "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" у 2015 році передбачено спрямувати видатки в обсязі 33 510,5 тис. грн. у тому числі за рахунок загального фонду державного бюджету 33 490,5 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду –20 тис. гривень.

  За бюджетною програмою "Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері рибного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 634,7 тис. гривень.

  У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання прикладних науково-дослідних робіт.

  За бюджетною програмою "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" у 2015 році передбачено видатки в сумі 1 000 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету, які буде спрямовано на сплату внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та на участь у міжнародних заходах.

  За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" передбачено видатки у сумі 39 437,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 39 421,9 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 15,8 тис. гривень.

  За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачено видатки у сумі 7 455,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 4 484,6 тис. грн., спеціального фонду –2 970,4 тис. гривень.

  У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та здійснення підготовки наукових кадрів.

  У проекті державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" планується спрямувати видатки у сумі 410 713,2 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду державного бюджету 396 142,8 тис. грн. та спеціального фонду – 14 570,4 тис. гривень.

  За рахунок вищезазначених коштів буде здійснено заходи з лісовпорядкування, авіаційної та наземної охорони лісів від пожеж, проведення боротьби зі шкідниками та хворобами лісу, забезпечення функціонування державної лісової охорони та збереження природно-заповідного фонду України, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

  За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства" передбачено видатки у сумі 56 757,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 56 717,8 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 40,0 тис. гривень.

  ІЦ УАК за матеріалами Верховна Рада України

  Схожі новини
 • Янукович підписав зміни до держбюджету щодо створення умов для кредитування АПК
 • Аграрному фонду передбачено 7,2 млрд грн для формування інтервенційного фонду
 • Кабмін планує зменшити в 2013 році витрати Мінагропроду
 • Мінагрополітики: В 2012 році аграрний сектор отримає 6,4 млрд гривень державної підтримки
 • Держлісагентство: На збереження об'єктів природно-заповідного фонду у 2012 р. буде виділено 58,6 млн грн

 • Комментарі


  Де дотації на підтримку села???Де дотації на молодняк ВРХ та забій?? Так Ви підтримуєте село, а воно за Вас   голосувало. Де є ціна на молоко 2,30 грн в якій  державі  1л=11 центів??

  Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Фотозвіти
Новини техніки
Рослинництво
Тваринництво
Відео

Аграрні "копійки" Держбюджету-2015


У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачено в сумі 3 092 540,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду –1 132 874,4 тис. грн., по спеціальному – 1 959 665,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 43 022,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачені видатки в цілому у сумі 79 830,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 44 510,4 тис. грн., видатки спеціального фонду – 35 320 тис. гривень.

У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу" на 2015 рік передбачені видатки в обсязі 14 434,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду 7 867,3 тис. грн., спеціального фонду 6 567 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2015 рік передбачаються видатки за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" в обсязі 2 700 тис. гривень.

У 2015 році за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" за рахунок спеціального фонду державного бюджету передбачено 5 000 тис. грн. на забезпечення закупівлі насіння сільськогосподарських культур до державного резервного насіннєвого фонду.

З метою забезпечення належної якості об’єктів державного цінового регулювання в державному інтервенційному фонді, підвищення маневреності в управлінні ними на 2015 рік передбачені видатки за спеціальним фондом в сумі 100 000 тис. грн. за бюджетною програмою "Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду".

Проектом державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" передбачено видатки у обсязі 14 886,8 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечено проведення контрольно-інспекторських функцій з реалізації державної політики у сфері агропромислового комплексу та забезпечено діяльність Аграрного фонду.

У 2015 році передбачено видатки за бюджетною програмою "Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу" за рахунок спеціального фонду в сумі 54 000 тис. грн., які планується спрямовувати на підвищення технічної оснащеності сільськогосподарських підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності агропромислового комплексу шляхом поставки їм технічних засобів на умовах фінансового лізингу.

У 2015 році буде збережена підтримка фермерських господарств за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" в обсязі 25 600 тис. грн., а також надання кредитів для здійснення операцій фінансового лізингу за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" в обсязі 3 818,4 тис. гривень.

У 2015 році передбачено видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" за рахунок спеціального фонду в сумі 3 818,4 тис. грн.

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік обсяг коштів за бюджетною програмою "Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення" передбачені кошти в сумі 5 564,2 тис. грн., що на 23,4 % більше 2014 року. За рахунок цих коштів буде надаватися фінансова підтримка на діяльність Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос", центральної школи вищої спортивної майстерності Товариства, проведення Товариством навчально-тренувальних зборів, організаційно-методологічних заходів, масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань серед сільського населення.

При цьому, видатки, які були передбачені у складі цієї бюджетної програми на фінансову підтримку 3-х спортивних баз, підпорядкованих Товариству, для оплати комунальних послуг, з 2015 року передані на фінансування з відповідних місцевих бюджетів.

У 2015 році надання кредитів за бюджетною програмою "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" за спеціальним фондом у сумі 1 400 000 тис. грн. дозволить здійснити конкретні заходи по забезпеченню стабільної цінової ситуації на організованому аграрному ринку та сприятиме підтримці належного рівня продовольчої безпеки населення.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України" передбачено видатки у сумі 89 766,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 64 759,1 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 25 007,2 тис. гривень.

Для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації у країні на 2015 рік визначено видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" в обсязі 68 761,3 тис. гривень.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на протиепізоотичні заходи з метою своєчасного проведення профілактичних, упереджувальних заходів та ліквідації спалахів гостроінфекційних хвороб, в тому числі спільних для тварин і людини.

З метою здійснення державного ветеринарного контролю, а також нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн, або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що проводиться інспекторами на прикордонних і транспортних пунктах державного ветеринарно-санітарного контролю та проведення лабораторних досліджень на наявність збудників хвороб тварин і рослин на 2015 рік передбачаються видатки за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ ветеринарної та фітосанітарної служби" в обсязі 552 894,0 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 266 207,6 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду – 286 686,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері рибного господарства" передбачені видатки у сумі 82 752,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 82 702,8 тис. гривень. Видатки спеціального фонду складають 50,0 тис. гривень.

З метою здійснення охорони водних живих ресурсів, регулювання рибальства, відтворення рибних запасів у внутрішніх водоймах України за бюджетною програмою "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" у 2015 році передбачено спрямувати видатки в обсязі 33 510,5 тис. грн. у тому числі за рахунок загального фонду державного бюджету 33 490,5 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду –20 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері рибного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 634,7 тис. гривень.

У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання прикладних науково-дослідних робіт.

За бюджетною програмою "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" у 2015 році передбачено видатки в сумі 1 000 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету, які буде спрямовано на сплату внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та на участь у міжнародних заходах.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" передбачено видатки у сумі 39 437,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 39 421,9 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 15,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачено видатки у сумі 7 455,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 4 484,6 тис. грн., спеціального фонду –2 970,4 тис. гривень.

У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та здійснення підготовки наукових кадрів.

У проекті державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" планується спрямувати видатки у сумі 410 713,2 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду державного бюджету 396 142,8 тис. грн. та спеціального фонду – 14 570,4 тис. гривень.

За рахунок вищезазначених коштів буде здійснено заходи з лісовпорядкування, авіаційної та наземної охорони лісів від пожеж, проведення боротьби зі шкідниками та хворобами лісу, забезпечення функціонування державної лісової охорони та збереження природно-заповідного фонду України, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства" передбачено видатки у сумі 56 757,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 56 717,8 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 40,0 тис. гривень.

ІЦ УАК за матеріалами Верховна Рада України

Схожі новини
 • Янукович підписав зміни до держбюджету щодо створення умов для кредитування АПК
 • Аграрному фонду передбачено 7,2 млрд грн для формування інтервенційного фонду
 • Кабмін планує зменшити в 2013 році витрати Мінагропроду
 • Мінагрополітики: В 2012 році аграрний сектор отримає 6,4 млрд гривень державної підтримки
 • Держлісагентство: На збереження об'єктів природно-заповідного фонду у 2012 р. буде виділено 58,6 млн грн

 • Комментарі


  Де дотації на підтримку села???Де дотації на молодняк ВРХ та забій?? Так Ви підтримуєте село, а воно за Вас   голосувало. Де є ціна на молоко 2,30 грн в якій  державі  1л=11 центів??

  Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.