Аграрний тиждень. Україна
» » Бюджетно-податкові новації для аграріїв
» » Бюджетно-податкові новації для аграріїв

  Бюджетно-податкові новації для аграріїв


  Новий рік приносить не тільки надії на новий врожай, а й чергові зміни у податковому законодавстві, які чи не найбільше стосуються агровиробників. У цій статті ми розглянемо Закон України про держбюджет на 2018 рік від 07.12.2017 р. (законопроект № 7000) і Закони України, якими внесено зміни в Податковий кодекс України (ПКУ) від 07.12.2017 р. (законопроект № 6776-д) та від 09.11.2017 р. № 2198-VIII. Читайте та аналізуйте.
   

  Фінансування програм держпідтримки: у пріоритеті тваринництво

  У Додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» визначено програми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Найбільші обсяги бюджетних асигнувань виділені на підтримку галузі тваринництва.

  Порівняльний Розподіл видатків Державного бюджету на 2018 рік, тис. грн
  Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
  згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
  2017 2018 Різниця
  2801030 0421 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 300 000,0 66 000,0 – 234 000,0
  2801230 0421 Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств 0,0 1 000 000,0 + 1 000 000,0
  2801350 0421 Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 75 000,0 300 000,0 + 225 000,0
  2801540 0421 Державна підтримка галузі тваринництва 170 000,0 4 000 000,0 + 3 830 000,0
  2801580 0421 Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 4 774 300,0 945 000,0 – 3 829 300,0
  ВСЬОГО 5 319 300,0 6 311 000,0 + 991 700,0

  Нагадаємо, що Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. №884.

  Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними тварини у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року у розмірі до 50 відсотків вартості, але не більш як:

  • за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження — за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг), — 12000 грн за одну голову;
  • за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 12000 грн за одну голову;
  • за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 2400 грн за одну голову;
  • за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту — 2000 гривень за одну голову.

  Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300.

  Часткове відшкодування вартості об’єктів здійснюється на безповоротній основі у розмірі до 50% вартості (фактично понесених витрат без урахування ПДВ) завершених у попередньому та поточному роках етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств, у тому числі у розмірі до 30% вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, але не більш як 30 тис. грн у розрахунку на одну голову великої рогатої худоби та 25 тис. грн у розрахунку на одну свиноматку для об’єктів із завершеним циклом виробництва і 1,25 тис. грн у розрахунку на одну голову свиней для об’єктів з утримання та відгодівлі свиней.

  Зміни в Податковий Кодекс

  7 грудня 2017 р. Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році (законопроект № 6776-д).

  NB: Згідно цього Закону у новій редакції викладено ст. 21 ПКУ. Визначено, що шкода, завдана платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи.

  При цьому посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через незаконні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

  Без санкцій

  У ст. 201 ПКУ п. 201.10 доповнено нормою такого змісту: «Для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)».

  NB: Тобто, покупці товарів, робіт, послуг фактично отримали полегшення реєстрації розрахунків коригувань до податкових накладних на зменшення вартості і не нестимуть фінансових санкцій за затримку в наданні таких розрахунків коригувань покупцям з боку продавців.

  Зміни в оплаті за землю та нерухоме майно

  Важливими є зміни щодо порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та щодо плати за землю (пп. 266.10.2, 266.10.3, 287.9, 287.10 ПКУ).

  У разі, якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у встановлені строки, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

  Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених п. 102.1 ст. 102 ПКУ.

  Виробники м’яса вже не можуть бути платниками ЄП 4 групи

  З 1 січня 2018 року не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від «м’яса та їстівних субпродуктів курей свійських (коди згідно з УКТЗЕД 0207 11 — 0207 14) та яєць курей свійських (коди згідно УКТЗЕД 0407 11 00 00, 0407 21 00 00)» (пп. 291.5-1.1 ПКУ).

  Є й позитивні моменти: зупинка системи блокування ПН/РК

  Розділом XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено тимчасову (до 1 березня 2018 року) зупинку системи блокування ПН/РК:

  1) Виключено п. 74.2 ПКУ, яким передбачено, що в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації.

  При цьому Кабінет Міністрів України зобов’язаний протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

  • визначити порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до пункту 201.16 ПКУ;
  • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
  • у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
  • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  2) Щодо заблокованих ПН/РК передбачено:

  ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 та  пункту 201.10 ПКУ, 02.01.2018 року крім:

  • ПН/РК, по яких станом на 01.12.2017 року не подані пояснення і документи відповідно до підпункту 201.16.2 ПКУ;
  • ПН/РК по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації по яких станом на 01.12.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

  ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено з 01.12.2017 року до набрання чинності цим Законом та по яких платником податку після 01.12.2017 року подані пояснення і копії документів відповідно реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. У разі, якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.

  3) Щодо безумовного права покупця на податковий кредит зазначено, що на період зупинки роботи системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) зупиняється дія норми, якою передбачено, що ПН/РК, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в ЄРПН, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

  ПДВ з експорту олійних

  Тимчасово звільняються від обкладення ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:

  • з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТЗЕД);
  • з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТЗЕД).

  Звільнення від обкладення ПДВ експорту соняшнику не передбачене (така операція буде обкладатися ПДВ за ставкою 0 % на загальних умовах). За такі зміни в законопроект № 6776-д проголосувала Верховна Рада України. Нагадаємо, що законопроект № 6776-д передбачав скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику з 01.03.18 р.

  Індексація нормативної грошової оцінки сільгоспземель

  Підрозділ 6 перехідних положень ПКУ доповнено новим пунктом, яким встановлено, що індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 %.

  Зміни у держпідтримці

  Цим же законом (законопроект № 6776-д) внесено зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» в частині видів економічної діяльності, які претендують на отримання бюджетної дотації:

  — розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:

  • розведення та вирощування свійської птиці (індиків, качок, гусей, цесарок);
  • одержування яєць свійської птиці (індиків, качок, гусей, цесарок);
  • діяльності інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці (індиків, качок, гусей, цесарок);

  — інших видів птиці, у частині перепелів;

  — виробництво м’яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:

  • забою, оброблення та фасування м’яса свійської птиці (індики, качки, гуси, цесарки);
  • виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса (тушки та окремі частини тушок (індиків, качок, гусей, цесарок);

  NB: Крім того, з 1 січня 2018 року сума всіх видів державної підтримки не може перевищувати 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

  Індексація ставок податків

  Слід звернути увагу і на той факт, що Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». (законопроект № 6776-д) передбачено індексацію ставок податків, установлених в абсолютних значеннях, а саме:

  • збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін — на 11,2 %;
  • збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин; рентної плати за спеціальне використання води з урахуванням ІСЦ виробників промислової продукції — на 16,8 %.

  Безстрокове право на реєстрацію ПН

  3 грудня набув чинності Закон України від 09.11.17 р. № 2198-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України», згідно з яким:

  1) збільшено строк, протягом якого покупець має право віднести суми ПДВ за зареєстрованими ПН та РК, до податкового кредиту — з 365 до 1095 днів;

  2) знято обмеження 365 календарних днів для можливості реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 року;

  3) встановлено штраф у розмірі 50% суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

  В.М. Метелиця,

  Директор Інституту обліку і фінансів П.н.с. Інституту аграрної економіки

  Джерело: //www.growhow.in.ua




  Схожі новини
 • Аграрні асоціації висловили свої пропозиції щодо держпідтримки АПК у 2018 році
 • Кабмін вирішив, як підтримати тваринництво за рахунок держбюджету
 • Бізнес має право на податковий компроміс
 • Тваринникам відшкодовуватимуть вартість будівництва ферм
 • Тваринникам відшкодовуватимуть вартість будівництва ферм

 • Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Бюджетно-податкові новації для аграріїв


Новий рік приносить не тільки надії на новий врожай, а й чергові зміни у податковому законодавстві, які чи не найбільше стосуються агровиробників. У цій статті ми розглянемо Закон України про держбюджет на 2018 рік від 07.12.2017 р. (законопроект № 7000) і Закони України, якими внесено зміни в Податковий кодекс України (ПКУ) від 07.12.2017 р. (законопроект № 6776-д) та від 09.11.2017 р. № 2198-VIII. Читайте та аналізуйте.
 

Фінансування програм держпідтримки: у пріоритеті тваринництво

У Додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» визначено програми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Найбільші обсяги бюджетних асигнувань виділені на підтримку галузі тваринництва.

Порівняльний Розподіл видатків Державного бюджету на 2018 рік, тис. грн
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
2017 2018 Різниця
2801030 0421 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 300 000,0 66 000,0 – 234 000,0
2801230 0421 Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств 0,0 1 000 000,0 + 1 000 000,0
2801350 0421 Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 75 000,0 300 000,0 + 225 000,0
2801540 0421 Державна підтримка галузі тваринництва 170 000,0 4 000 000,0 + 3 830 000,0
2801580 0421 Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 4 774 300,0 945 000,0 – 3 829 300,0
ВСЬОГО 5 319 300,0 6 311 000,0 + 991 700,0

Нагадаємо, що Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. №884.

Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними тварини у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року у розмірі до 50 відсотків вартості, але не більш як:

 • за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження — за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг), — 12000 грн за одну голову;
 • за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 12000 грн за одну голову;
 • за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 2400 грн за одну голову;
 • за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту — 2000 гривень за одну голову.

Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300.

Часткове відшкодування вартості об’єктів здійснюється на безповоротній основі у розмірі до 50% вартості (фактично понесених витрат без урахування ПДВ) завершених у попередньому та поточному роках етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств, у тому числі у розмірі до 30% вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, але не більш як 30 тис. грн у розрахунку на одну голову великої рогатої худоби та 25 тис. грн у розрахунку на одну свиноматку для об’єктів із завершеним циклом виробництва і 1,25 тис. грн у розрахунку на одну голову свиней для об’єктів з утримання та відгодівлі свиней.

Зміни в Податковий Кодекс

7 грудня 2017 р. Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році (законопроект № 6776-д).

NB: Згідно цього Закону у новій редакції викладено ст. 21 ПКУ. Визначено, що шкода, завдана платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи.

При цьому посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через незаконні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

Без санкцій

У ст. 201 ПКУ п. 201.10 доповнено нормою такого змісту: «Для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)».

NB: Тобто, покупці товарів, робіт, послуг фактично отримали полегшення реєстрації розрахунків коригувань до податкових накладних на зменшення вартості і не нестимуть фінансових санкцій за затримку в наданні таких розрахунків коригувань покупцям з боку продавців.

Зміни в оплаті за землю та нерухоме майно

Важливими є зміни щодо порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та щодо плати за землю (пп. 266.10.2, 266.10.3, 287.9, 287.10 ПКУ).

У разі, якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у встановлені строки, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених п. 102.1 ст. 102 ПКУ.

Виробники м’яса вже не можуть бути платниками ЄП 4 групи

З 1 січня 2018 року не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від «м’яса та їстівних субпродуктів курей свійських (коди згідно з УКТЗЕД 0207 11 — 0207 14) та яєць курей свійських (коди згідно УКТЗЕД 0407 11 00 00, 0407 21 00 00)» (пп. 291.5-1.1 ПКУ).

Є й позитивні моменти: зупинка системи блокування ПН/РК

Розділом XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено тимчасову (до 1 березня 2018 року) зупинку системи блокування ПН/РК:

1) Виключено п. 74.2 ПКУ, яким передбачено, що в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації.

При цьому Кабінет Міністрів України зобов’язаний протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

 • визначити порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до пункту 201.16 ПКУ;
 • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 • у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

2) Щодо заблокованих ПН/РК передбачено:

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 та  пункту 201.10 ПКУ, 02.01.2018 року крім:

 • ПН/РК, по яких станом на 01.12.2017 року не подані пояснення і документи відповідно до підпункту 201.16.2 ПКУ;
 • ПН/РК по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації по яких станом на 01.12.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено з 01.12.2017 року до набрання чинності цим Законом та по яких платником податку після 01.12.2017 року подані пояснення і копії документів відповідно реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. У разі, якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.

3) Щодо безумовного права покупця на податковий кредит зазначено, що на період зупинки роботи системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) зупиняється дія норми, якою передбачено, що ПН/РК, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в ЄРПН, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

ПДВ з експорту олійних

Тимчасово звільняються від обкладення ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:

 • з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТЗЕД);
 • з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТЗЕД).

Звільнення від обкладення ПДВ експорту соняшнику не передбачене (така операція буде обкладатися ПДВ за ставкою 0 % на загальних умовах). За такі зміни в законопроект № 6776-д проголосувала Верховна Рада України. Нагадаємо, що законопроект № 6776-д передбачав скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику з 01.03.18 р.

Індексація нормативної грошової оцінки сільгоспземель

Підрозділ 6 перехідних положень ПКУ доповнено новим пунктом, яким встановлено, що індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 %.

Зміни у держпідтримці

Цим же законом (законопроект № 6776-д) внесено зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» в частині видів економічної діяльності, які претендують на отримання бюджетної дотації:

— розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:

 • розведення та вирощування свійської птиці (індиків, качок, гусей, цесарок);
 • одержування яєць свійської птиці (індиків, качок, гусей, цесарок);
 • діяльності інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці (індиків, качок, гусей, цесарок);

— інших видів птиці, у частині перепелів;

— виробництво м’яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:

 • забою, оброблення та фасування м’яса свійської птиці (індики, качки, гуси, цесарки);
 • виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса (тушки та окремі частини тушок (індиків, качок, гусей, цесарок);

NB: Крім того, з 1 січня 2018 року сума всіх видів державної підтримки не може перевищувати 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Індексація ставок податків

Слід звернути увагу і на той факт, що Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». (законопроект № 6776-д) передбачено індексацію ставок податків, установлених в абсолютних значеннях, а саме:

 • збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін — на 11,2 %;
 • збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин; рентної плати за спеціальне використання води з урахуванням ІСЦ виробників промислової продукції — на 16,8 %.

Безстрокове право на реєстрацію ПН

3 грудня набув чинності Закон України від 09.11.17 р. № 2198-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України», згідно з яким:

1) збільшено строк, протягом якого покупець має право віднести суми ПДВ за зареєстрованими ПН та РК, до податкового кредиту — з 365 до 1095 днів;

2) знято обмеження 365 календарних днів для можливості реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 року;

3) встановлено штраф у розмірі 50% суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

В.М. Метелиця,

Директор Інституту обліку і фінансів П.н.с. Інституту аграрної економіки

Джерело: //www.growhow.in.ua




Схожі новини
 • Аграрні асоціації висловили свої пропозиції щодо держпідтримки АПК у 2018 році
 • Кабмін вирішив, як підтримати тваринництво за рахунок держбюджету
 • Бізнес має право на податковий компроміс
 • Тваринникам відшкодовуватимуть вартість будівництва ферм
 • Тваринникам відшкодовуватимуть вартість будівництва ферм

 • Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

  Аграрний тиждень. Україна

  Всеукраїнський діловий портал «Аграрний тиждень. Україна» створений з метою достовірного і своєчасного висвітлення об’єктивної інформації про реальний стан і роботу аграрного сектору України.


  Розрахований на власників, керівників і фахівців господарств і переробних підприємств; обласні та районні адміністрації, головні управління агропромислового розвитку; вищі учбові заклади аграрного напрямку I-IV ступенів акредитації, представників галузевих об’єднань і організацій, фермерів, і виходитиме за їх інформаційної підтримки.



  © 2006-2024 "Аграрний тиждень. Україна"

  МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
  «    February 2024    »
  MonTueWedThuFriSatSun
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  26272829