Аграрний тиждень. Україна
» » ЛЬВІВСЬКОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ –150
» » ЛЬВІВСЬКОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ –150

  ЛЬВІВСЬКОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ –150


  Ювілей. Один із найдавніших в нашій країні вищих навчальних закладів аграрної освіти – Львівський державний аграрний університет – нещодавно відзначив своє 150-ліття.

  Його історія розпочалася в січні 1856 року, коли під керівництвом і на кошти Галицького господарського товариства було відкрито у Дублянах Рільничу школу. В ній готували господарів-практиків, здатних вести великі господарства. 1880 року Рільнича школа у Дублянах стала вищим навчальним закладом. Статус Академії Вищій рільничій школі присвоєно 1901 року на підставі ухвали міністра землеробства Австро-Угорщини. Академія рільництва у Дублянах стала центром аграрної освіти та науки в Східній та Західній Галичині, імена її професорів були відомі у всій Європі. Після Другої світової війни на базі рільничо-лісового факультету Львівської політехніки у вересні 1946 року створено Львівський сільськогосподарський інститут. У вересні 1996 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Львівського державного аграрного університету.
  З нагоди 150-літнього ювілею навчальний заклад привітали Президент України, Голова Верховної Ради, міністри аграрної політики, освіти та науки, ректори вищих навчальних закладів та наукових установ Європи, США, України. На урочисту академію у Дубляни привітати колектив університету з ювілейною датою прибуло багато поважних гостей. Невдовзі після ювілейних урочистостей на святі до Дня працівників сільського господарства у Києві Президент України нагородив орденом «За заслуги» ІІ ступеня ректора ЛДАУ, академіка УААН Володимира Снітинського.
  Вияв пошани цілком закономірний, адже ЛДАУ завжди був в авангарді запровадження новітніх технологій у навчання та досягнень аграрної науки у виробництво. Університет підійшов до свого славного ювілею зі значними здобутками у науковій, навчальній, виховній та організаційно-господарській роботі, підготував багато тисяч випускників, серед яких відомі політичні та громадські діячі, видатні вчені, керівники установ та організацій, висококваліфіковані економісти, агрономи, екологи, інженери-механіки, енергетики, землевпорядники, будівельники та архітектори, які сьогодні повністю формують сферу сільськогосподарського виробництва Західного регіону нашої держави, працюють скрізь по Україні та представляють її за кордоном.
  Сьогодні ЛДАУ – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад, який готує висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства, забезпечує ефективні фундаментальні і прикладні дослідження та є відомим науково-методичним центром агропромислового комплексу нашої держави.
  Нині тут на 6 факультетах (економічному, агрономічному, механізації сільського господарства, сільськогосподарського будівництва та архітектури, землевпорядному та заочної освіти) й у відокремлених структурних підрозділах університету за 18 спеціальностями та 40 спеціалізаціями навчається понад 18 тисяч студентів. Основні напрями, за якими здобувають освіту в ЛДАУ, – «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Геодезія, картографія, землевпорядкування», «Механізація та електрифікація сільського господарства», «Інженерна механіка», «Агрономія», «Екологія», «Будівництво», «Архітектура». Більш як 2 тисячі слухачів підвищують свою кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти.
  На 39 кафедрах університету сучасний рівень освіти забезпечують відомі у царині аграрної науки учені, досвідчені педагоги, серед яких понад 60 професорів, докторів наук та більш ніж 270 доцентів, кандидатів наук. Серед керівників та виконавців наукових досліджень – 2 академіки УААН, 5 заслужених діячів науки і техніки України, заслужений працівник народної освіти України, заслужений художник України, лауреат Державної премії України та понад 40 членів різних громадських академій. Усі науково-педагогічні працівники систематично проходять стажування в провідних науково-дослідних установах України та поза її межами – у США, Франції, Німеччині, Ізраїлі, Польщі.
  2006 року ЛДАУ одним із перших в Україні запровадив на всіх курсах та всіх факультетах кредитно-модульну систему навчання, що відповідає вимогам Болонської декларації. Створені за останні роки новаційний центр, навчально-наукові інститути селекції і технології картоплі, ріпаку, інженерно-технічний інститут, науково-дослідний інститут архітектури та будівництва, навчально-науково-дослідний інститут економіки АПК та дослідний центр стали потужними осередками науково-навчальної та науково-дослідної роботи в університеті. У вересні 2005 року створено університетський центр, до складу якого входять як відокремлені структурні підрозділи Львівського державного аграрного університету Золочівський сільськогосподарський технікум, Стрийський аграрний коледж, Екологічний політехнікум, Вишнянський аграрний технікум, Горохівський сільськогосподарський технікум, Івано-Франківський коледж, Тлумацький технікум та Чернівецький будівельний технікум.
  Традиції науково­дослідної роботи продовжує та розвиває студентська молодь. Активно працює студентське наукове товариство, наукові гуртки. Про результати своїх наукових пошуків і досліджень гуртківці доповідають на щорічних наукових студентських конференціях. Існує також Рада молодих учених ЛДАУ. Проводиться щорічний набір в магістратуру й аспірантуру. В університеті проходять Всеукраїнські олімпіади з агроекології, біології та механізації сільського господарства. Понад 1000 студентів денної та заочної форм навчання виконують дипломи на замовлення підприємств або отримують рекомендації ДЕК на впровадження результатів у виробництво.
  Базою виробничих практик є Навчально-науково-виробничий центр, 116 філій кафедр, найкращі господарства регіону. Щороку майже 300 студентів ЛДАУ проходять ознайомчі та виробничі практики у фермерських господарствах та агрофірмах Європи.
  Налагоджено тісні контакти з науковими товариствами аграрних ВНЗ України й закордонних навчальних закладів та наукових установ США, Канади, Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, інших країн.
  Готуючи фахівців АПК різних спеціальностей, професори і викладачі університету ставлять перед собою мету не лише забезпечити високий професійний рівень викладання, але й сформувати національно свідому, всебічно розвинену людину. Важливим чинником виховання студентської молоді стали створені в університеті музеї Степана Бандери, Євгена Храпливого та історії навчального закладу.
  Велика увага приділяється розвитку творчості студентів. При Народному домі ЛДАУ «Просвіта» діє низка молодіжних осередків культурно­мистецького спрямування. Це хорова капела «Джерела Розточчя», камерний хор «Бужани», капела бандуристів, хорова капела викладачів та співробітників, ансамбль «Троїсті музики», духовий оркестр, ансамбль танцю «Первоцвіт». Творчі колективи університету є переможцями обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. В університеті активно працюють студентська самоврядна організація «Основа», профспілкова студентська організація, дискусійний клуб, студентське братство ім. С. Бандери, команда КВК «Нокдаун». Набули популярності фестивалі «Нові таланти університету» та «Студентська весна». Створено належні умови й для занять фізичною культурою і спортом. Серед студентів ЛДАУ – 4 майстри спорту міжнародного класу, 12 майстрів спорту, 47 кандидатів у майстри, 165 спортсменів­розрядників.
  Студенти користуються послугами наукової бібліотеки університету, яка є найбільшою бібліотекою сільськогосподарського профілю в Західному регіоні. У студентському містечку забезпечено всі необхідні умови для навчання, проживання і дозвілля.
  Колектив ЛДАУ, взявши як гасло для герба крилатий вислів Вергілія «Carpent tua poma nepotes» – «Твої плоди зберуть нащадки», наполегливо працює над тим, щоб виховати не тільки висококваліфікованих фахівців для сільського господарства, а й мудрих господарів, патріотів і будівничих держави, докладає зусиль, щоб плоди аграрної науки та освіти постійно живили сили нашого народу. Бо знає: молоді люди, які, обравши фах агронома чи економіста, еколога чи землевпорядника, механіка чи енергетика, будівельника чи архітектора, щорічно поповнюють лави університетського студентства, в майбутньому стануть тими справжніми господарями на рідній землі, які упорядковуватимуть її, оберігатимуть від екологічного лиха та вирощуватимуть щедрі врожаї – запоруку добробуту та процвітання у нашій державі.

  Фото: ЛДАУ

  Схожі новини
 • Об’єднання університетів на Львівщині допоможе підвищити конкурентоздатність випускників
 • На базі Глухівського коледжу буде створено агротехнічний інститут
 • МІНІСТР ВІДВІДАВ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ЛНАУ – інтелектуальний центр регіону
 • 75 років Таврійському ДАУ

 • Комментарі


  чи є курси при аграрному університеті термін навчання з якого числа оплата курсів

  Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Фотозвіти
Новини техніки
Рослинництво
Тваринництво
Відео

ЛЬВІВСЬКОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ –150


Ювілей. Один із найдавніших в нашій країні вищих навчальних закладів аграрної освіти – Львівський державний аграрний університет – нещодавно відзначив своє 150-ліття.

Його історія розпочалася в січні 1856 року, коли під керівництвом і на кошти Галицького господарського товариства було відкрито у Дублянах Рільничу школу. В ній готували господарів-практиків, здатних вести великі господарства. 1880 року Рільнича школа у Дублянах стала вищим навчальним закладом. Статус Академії Вищій рільничій школі присвоєно 1901 року на підставі ухвали міністра землеробства Австро-Угорщини. Академія рільництва у Дублянах стала центром аграрної освіти та науки в Східній та Західній Галичині, імена її професорів були відомі у всій Європі. Після Другої світової війни на базі рільничо-лісового факультету Львівської політехніки у вересні 1946 року створено Львівський сільськогосподарський інститут. У вересні 1996 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Львівського державного аграрного університету.
З нагоди 150-літнього ювілею навчальний заклад привітали Президент України, Голова Верховної Ради, міністри аграрної політики, освіти та науки, ректори вищих навчальних закладів та наукових установ Європи, США, України. На урочисту академію у Дубляни привітати колектив університету з ювілейною датою прибуло багато поважних гостей. Невдовзі після ювілейних урочистостей на святі до Дня працівників сільського господарства у Києві Президент України нагородив орденом «За заслуги» ІІ ступеня ректора ЛДАУ, академіка УААН Володимира Снітинського.
Вияв пошани цілком закономірний, адже ЛДАУ завжди був в авангарді запровадження новітніх технологій у навчання та досягнень аграрної науки у виробництво. Університет підійшов до свого славного ювілею зі значними здобутками у науковій, навчальній, виховній та організаційно-господарській роботі, підготував багато тисяч випускників, серед яких відомі політичні та громадські діячі, видатні вчені, керівники установ та організацій, висококваліфіковані економісти, агрономи, екологи, інженери-механіки, енергетики, землевпорядники, будівельники та архітектори, які сьогодні повністю формують сферу сільськогосподарського виробництва Західного регіону нашої держави, працюють скрізь по Україні та представляють її за кордоном.
Сьогодні ЛДАУ – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад, який готує висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства, забезпечує ефективні фундаментальні і прикладні дослідження та є відомим науково-методичним центром агропромислового комплексу нашої держави.
Нині тут на 6 факультетах (економічному, агрономічному, механізації сільського господарства, сільськогосподарського будівництва та архітектури, землевпорядному та заочної освіти) й у відокремлених структурних підрозділах університету за 18 спеціальностями та 40 спеціалізаціями навчається понад 18 тисяч студентів. Основні напрями, за якими здобувають освіту в ЛДАУ, – «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Геодезія, картографія, землевпорядкування», «Механізація та електрифікація сільського господарства», «Інженерна механіка», «Агрономія», «Екологія», «Будівництво», «Архітектура». Більш як 2 тисячі слухачів підвищують свою кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти.
На 39 кафедрах університету сучасний рівень освіти забезпечують відомі у царині аграрної науки учені, досвідчені педагоги, серед яких понад 60 професорів, докторів наук та більш ніж 270 доцентів, кандидатів наук. Серед керівників та виконавців наукових досліджень – 2 академіки УААН, 5 заслужених діячів науки і техніки України, заслужений працівник народної освіти України, заслужений художник України, лауреат Державної премії України та понад 40 членів різних громадських академій. Усі науково-педагогічні працівники систематично проходять стажування в провідних науково-дослідних установах України та поза її межами – у США, Франції, Німеччині, Ізраїлі, Польщі.
2006 року ЛДАУ одним із перших в Україні запровадив на всіх курсах та всіх факультетах кредитно-модульну систему навчання, що відповідає вимогам Болонської декларації. Створені за останні роки новаційний центр, навчально-наукові інститути селекції і технології картоплі, ріпаку, інженерно-технічний інститут, науково-дослідний інститут архітектури та будівництва, навчально-науково-дослідний інститут економіки АПК та дослідний центр стали потужними осередками науково-навчальної та науково-дослідної роботи в університеті. У вересні 2005 року створено університетський центр, до складу якого входять як відокремлені структурні підрозділи Львівського державного аграрного університету Золочівський сільськогосподарський технікум, Стрийський аграрний коледж, Екологічний політехнікум, Вишнянський аграрний технікум, Горохівський сільськогосподарський технікум, Івано-Франківський коледж, Тлумацький технікум та Чернівецький будівельний технікум.
Традиції науково­дослідної роботи продовжує та розвиває студентська молодь. Активно працює студентське наукове товариство, наукові гуртки. Про результати своїх наукових пошуків і досліджень гуртківці доповідають на щорічних наукових студентських конференціях. Існує також Рада молодих учених ЛДАУ. Проводиться щорічний набір в магістратуру й аспірантуру. В університеті проходять Всеукраїнські олімпіади з агроекології, біології та механізації сільського господарства. Понад 1000 студентів денної та заочної форм навчання виконують дипломи на замовлення підприємств або отримують рекомендації ДЕК на впровадження результатів у виробництво.
Базою виробничих практик є Навчально-науково-виробничий центр, 116 філій кафедр, найкращі господарства регіону. Щороку майже 300 студентів ЛДАУ проходять ознайомчі та виробничі практики у фермерських господарствах та агрофірмах Європи.
Налагоджено тісні контакти з науковими товариствами аграрних ВНЗ України й закордонних навчальних закладів та наукових установ США, Канади, Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, інших країн.
Готуючи фахівців АПК різних спеціальностей, професори і викладачі університету ставлять перед собою мету не лише забезпечити високий професійний рівень викладання, але й сформувати національно свідому, всебічно розвинену людину. Важливим чинником виховання студентської молоді стали створені в університеті музеї Степана Бандери, Євгена Храпливого та історії навчального закладу.
Велика увага приділяється розвитку творчості студентів. При Народному домі ЛДАУ «Просвіта» діє низка молодіжних осередків культурно­мистецького спрямування. Це хорова капела «Джерела Розточчя», камерний хор «Бужани», капела бандуристів, хорова капела викладачів та співробітників, ансамбль «Троїсті музики», духовий оркестр, ансамбль танцю «Первоцвіт». Творчі колективи університету є переможцями обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. В університеті активно працюють студентська самоврядна організація «Основа», профспілкова студентська організація, дискусійний клуб, студентське братство ім. С. Бандери, команда КВК «Нокдаун». Набули популярності фестивалі «Нові таланти університету» та «Студентська весна». Створено належні умови й для занять фізичною культурою і спортом. Серед студентів ЛДАУ – 4 майстри спорту міжнародного класу, 12 майстрів спорту, 47 кандидатів у майстри, 165 спортсменів­розрядників.
Студенти користуються послугами наукової бібліотеки університету, яка є найбільшою бібліотекою сільськогосподарського профілю в Західному регіоні. У студентському містечку забезпечено всі необхідні умови для навчання, проживання і дозвілля.
Колектив ЛДАУ, взявши як гасло для герба крилатий вислів Вергілія «Carpent tua poma nepotes» – «Твої плоди зберуть нащадки», наполегливо працює над тим, щоб виховати не тільки висококваліфікованих фахівців для сільського господарства, а й мудрих господарів, патріотів і будівничих держави, докладає зусиль, щоб плоди аграрної науки та освіти постійно живили сили нашого народу. Бо знає: молоді люди, які, обравши фах агронома чи економіста, еколога чи землевпорядника, механіка чи енергетика, будівельника чи архітектора, щорічно поповнюють лави університетського студентства, в майбутньому стануть тими справжніми господарями на рідній землі, які упорядковуватимуть її, оберігатимуть від екологічного лиха та вирощуватимуть щедрі врожаї – запоруку добробуту та процвітання у нашій державі.

Фото: ЛДАУ

Схожі новини
 • Об’єднання університетів на Львівщині допоможе підвищити конкурентоздатність випускників
 • На базі Глухівського коледжу буде створено агротехнічний інститут
 • МІНІСТР ВІДВІДАВ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ЛНАУ – інтелектуальний центр регіону
 • 75 років Таврійському ДАУ

 • Комментарі


  чи є курси при аграрному університеті термін навчання з якого числа оплата курсів

  Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.