Аграрний тиждень. Україна
» » Що є у стоках свиноферм?
» » Що є у стоках свиноферм?

  Що є у стоках свиноферм?


  Останнім часом залишки ветеринарних препаратів все частіше виявляють у стічних водах тваринницьких підприємств, але не завжди їх кількість піддається контролю. Надходження цих препаратів у відходи пов’язане з широким використанням антибіотиків, сульфаніламідних препаратів, антигельмінтиків та інших засобів у лікуванні та профілактиці захворювань сільськогосподарських тварин.
  Метою наших досліджень було визначення залишкових кількостей лікарських засобів у калових масах свиней та гнойових стоках деяких свинарських підприємств, які практикують різні типи годівлі тварин. Середні зразки гнойових стоків відбирали від 3-х технологічних груп свиней: підсисні матки, відлучені поросята та свині на відгодівлі. У стоках досліджували вміст ветеринарних засобів і стимуляторів продуктивності тварин.
  Проведеними дослідженнями встановлено: відходи свиноферм містять цілу низку ветеринарних препаратів, а також гормональні сполуки, які можуть бути як екзогенного, так і ендогенного походження. Це пояснюється наявністю їх в організмі тварин для забезпечення їхніх фізіологічних функцій та метаболічних процесів в органах і тканинах.
  Встановлено, що відходи свинокомплексів містять низку сульфаніламідних препаратів, а саме сульфаніламід і сульфаметазин. Водночас такі сполуки як сульфакванідин, сульфадіазин, сульфатіазол, сульфадиметоксин, сульфамеразин, сульфаметоксипіридазин, сульфаметоксазол, енрофлоксацин, норфлоксацин, хлорамфенікол, окситетрациклін, доксициклін, хлортетрациклін у рідкому гної свинарських підприємств за різних типів годівлі дослідженнями не виявлені.
  Наявність ветеринарних препаратів і гормональних сполук у рідкому гної свиногосподарств за різних типів годівлі свиней підтверджено моніторингом відходів різних підприємств (табл. 1).
  Примітки:* р ≤ 0,05 порівняно з підсисними свиноматками,
  ** р ≤ 0,05 порівняно з відлученими поросятами
  Встановлено, що вміст сульфаметазину в гнойових стоках свинокомплексу від свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі був у 2,3 рази вищим, ніж у стоках від підсисних свиноматок з поросятами за того самого типу годівлі. В рідкому гної, одержаному від свиней на відгодівлі та від відлучених поросят за концентратного типу годівлі, вміст сульфаметазину був майже однаковий. Водночас рівень сульфаметазину в гнойових стоках виявився в 1,6 рази меншим, ніж у рідкому гної, що пояснюється значним розбавленням екскрементів водою.
  Що ж до наявності у рідких стоках свинокомплексів антигельмінтиків та антибіотиків, то їх уміст був незначний і характеризувався наявністю альбендазолу та тетрацикліну. Так, незначну кількість альбендазолу виявлено тільки в рідкому гної від свиней на відгодівлі та підсисних свиноматок з поросятами за комбінованого типу годівлі. Цей факт пов’язаний, на наш погляд, із проведенням заходів з дегельмінтизації поголів’я. До того ж у рідкому гної свиней за комбінованого типу годівлі вміст альбендазолу виявився в майже в 4 рази вищим, ніж у відходах підсисних свиноматок з поросятами за аналогічного типу годівлі.
  У рідкому гної за концентратного типу годівлі свиней та гнойових стоках свинокомплексів альбендазолу не виявляли. Водночас у гнойових стоках уміст антибіотика тетрацикліну був значно вищим, ніж у рідкому гної свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі (табл. 1).
  Особливий інтерес щодо наявності у рідкому гної та гнойових стоках свиноферм становлять гормони та продукти їхнього метаболізму, що утворюються в залозах внутрішньої секреції та забезпечують ряд фізіологічних функцій організму тварин. Показано, що відходи свинарських підприємств містять болденон і стільбени, а також кортикостероїди та нандролон. Водночас такі бета-агоністи як рактопамін та інші гормони, а саме тренболон і зеранол, у відходах свинокомплексів не виявлено. 
  Що стосується нандролону, як показали дослідження, найбільшу його кількість виявлено у рідкому гної свиней за комбінованого типу годівлі, а найменшу – у гнойових стоках та у рідкому гної свиней на відгодівлі за концентратного типу годівлі. Останнє, можливо, пов’язане зі значним розбавленням екскрементів свиней водою за гідравлічного способу гноєвидалення.
  Аналіз результатів дослідження показав: усі відходи свиноферм містять таку речовину як нандролон, кількість якого в гної, рідкому гної та гнойових стоках змінюється у значних межах. Найбільшу кількість цієї речовини знайдено у рідкому гної, відібраному від підсисних маток з поросятами і свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі та у рідкому гної відлучених поросят за концентратної годівлі. У гнойових стоках ферм уміст нандролону був значно нижчим, ніж у рідкому гної свиноферми. 
  Подібну закономірність виявлено і щодо вмісту у відходах різних свиногосподарств болденону. Його рівень був найвищим у рідкому гної, одержаному від підсисних маток та свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі, а найменшим – у рідкому гної свиней на відгодівлі за концентратного типу годівлі. Його вміст в останньому був майже у 10 разів нижчим, ніж у рідкому гної свиней на відгодівлі за концентратної годівлі. У рідкому гної підсисних свиноматок та відлучених поросят знайдено незначну кількість кортикостероїдів. Однак їх уміст у відходах виявився значно нижчим, ніж нандролону та болденону.
  Дослідження наявності стильбенів у різних відходах свиноферм показали: вміст цих препаратів, як і кортикостероїдів, був низьким і змінювався у незначних межах.
  Одержані результати свідчать про наявність у відходах свинарських господарств різних сульфаніламідних препаратів, зокрема сульфаметазину, а також антибіотиків (тетрацикліну), антигельмінтиків (альбендазолу) і низки гормональних сполук. Цей факт пов’язаний із застосуванням для тварин профілактичних і лікувальних засобів, а гормональних сполук – з їх ендогенним походженням. 
  На основі одержаних результатів можна зробити висновок, що профілактичні і лікувальні засоби, виявлені у різних відходах свинарських підприємств, здатні впливати на перетворення органічної речовини (забруднень) та процеси переробки рідкого гною та гнойових стоків під час їх очищення. Це насамперед стосується сульфаніламідних препаратів. Останні здатні змінювати активність різних видів бактерій, що беруть участь у процесах аеробної біоферментації та анаеробного бродіння біомаси, основних способів біологічного очищення відходів.

  О. БАЙЄР, канд. вет. наук,
  Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
  Л. ШЕВЧЕНКО, доктор вет. наук, професор,
  В. МИХАЛЬСЬКА, канд. вет. наук, доцент,
  Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Схожі новини
 • Бізнес закликає переглянути використання антибіотиків у тваринництві
 • Ситуація на ринку ветеринарних імунобіологічних препаратів
 • Майже 103 млн грн виділили на боротьбу з інфекційними хворобами тварин у 2013 році
 • У держбюджеті передбачили кошти на підтримку стабільної епізоотичної ситуації
 • АВМ продовжує запровадження єдиної автоматизованої програми обліку й управління дійним стадом

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Що є у стоках свиноферм?


Останнім часом залишки ветеринарних препаратів все частіше виявляють у стічних водах тваринницьких підприємств, але не завжди їх кількість піддається контролю. Надходження цих препаратів у відходи пов’язане з широким використанням антибіотиків, сульфаніламідних препаратів, антигельмінтиків та інших засобів у лікуванні та профілактиці захворювань сільськогосподарських тварин.
Метою наших досліджень було визначення залишкових кількостей лікарських засобів у калових масах свиней та гнойових стоках деяких свинарських підприємств, які практикують різні типи годівлі тварин. Середні зразки гнойових стоків відбирали від 3-х технологічних груп свиней: підсисні матки, відлучені поросята та свині на відгодівлі. У стоках досліджували вміст ветеринарних засобів і стимуляторів продуктивності тварин.
Проведеними дослідженнями встановлено: відходи свиноферм містять цілу низку ветеринарних препаратів, а також гормональні сполуки, які можуть бути як екзогенного, так і ендогенного походження. Це пояснюється наявністю їх в організмі тварин для забезпечення їхніх фізіологічних функцій та метаболічних процесів в органах і тканинах.
Встановлено, що відходи свинокомплексів містять низку сульфаніламідних препаратів, а саме сульфаніламід і сульфаметазин. Водночас такі сполуки як сульфакванідин, сульфадіазин, сульфатіазол, сульфадиметоксин, сульфамеразин, сульфаметоксипіридазин, сульфаметоксазол, енрофлоксацин, норфлоксацин, хлорамфенікол, окситетрациклін, доксициклін, хлортетрациклін у рідкому гної свинарських підприємств за різних типів годівлі дослідженнями не виявлені.
Наявність ветеринарних препаратів і гормональних сполук у рідкому гної свиногосподарств за різних типів годівлі свиней підтверджено моніторингом відходів різних підприємств (табл. 1).
Примітки:* р ≤ 0,05 порівняно з підсисними свиноматками,
** р ≤ 0,05 порівняно з відлученими поросятами
Встановлено, що вміст сульфаметазину в гнойових стоках свинокомплексу від свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі був у 2,3 рази вищим, ніж у стоках від підсисних свиноматок з поросятами за того самого типу годівлі. В рідкому гної, одержаному від свиней на відгодівлі та від відлучених поросят за концентратного типу годівлі, вміст сульфаметазину був майже однаковий. Водночас рівень сульфаметазину в гнойових стоках виявився в 1,6 рази меншим, ніж у рідкому гної, що пояснюється значним розбавленням екскрементів водою.
Що ж до наявності у рідких стоках свинокомплексів антигельмінтиків та антибіотиків, то їх уміст був незначний і характеризувався наявністю альбендазолу та тетрацикліну. Так, незначну кількість альбендазолу виявлено тільки в рідкому гної від свиней на відгодівлі та підсисних свиноматок з поросятами за комбінованого типу годівлі. Цей факт пов’язаний, на наш погляд, із проведенням заходів з дегельмінтизації поголів’я. До того ж у рідкому гної свиней за комбінованого типу годівлі вміст альбендазолу виявився в майже в 4 рази вищим, ніж у відходах підсисних свиноматок з поросятами за аналогічного типу годівлі.
У рідкому гної за концентратного типу годівлі свиней та гнойових стоках свинокомплексів альбендазолу не виявляли. Водночас у гнойових стоках уміст антибіотика тетрацикліну був значно вищим, ніж у рідкому гної свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі (табл. 1).
Особливий інтерес щодо наявності у рідкому гної та гнойових стоках свиноферм становлять гормони та продукти їхнього метаболізму, що утворюються в залозах внутрішньої секреції та забезпечують ряд фізіологічних функцій організму тварин. Показано, що відходи свинарських підприємств містять болденон і стільбени, а також кортикостероїди та нандролон. Водночас такі бета-агоністи як рактопамін та інші гормони, а саме тренболон і зеранол, у відходах свинокомплексів не виявлено. 
Що стосується нандролону, як показали дослідження, найбільшу його кількість виявлено у рідкому гної свиней за комбінованого типу годівлі, а найменшу – у гнойових стоках та у рідкому гної свиней на відгодівлі за концентратного типу годівлі. Останнє, можливо, пов’язане зі значним розбавленням екскрементів свиней водою за гідравлічного способу гноєвидалення.
Аналіз результатів дослідження показав: усі відходи свиноферм містять таку речовину як нандролон, кількість якого в гної, рідкому гної та гнойових стоках змінюється у значних межах. Найбільшу кількість цієї речовини знайдено у рідкому гної, відібраному від підсисних маток з поросятами і свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі та у рідкому гної відлучених поросят за концентратної годівлі. У гнойових стоках ферм уміст нандролону був значно нижчим, ніж у рідкому гної свиноферми. 
Подібну закономірність виявлено і щодо вмісту у відходах різних свиногосподарств болденону. Його рівень був найвищим у рідкому гної, одержаному від підсисних маток та свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі, а найменшим – у рідкому гної свиней на відгодівлі за концентратного типу годівлі. Його вміст в останньому був майже у 10 разів нижчим, ніж у рідкому гної свиней на відгодівлі за концентратної годівлі. У рідкому гної підсисних свиноматок та відлучених поросят знайдено незначну кількість кортикостероїдів. Однак їх уміст у відходах виявився значно нижчим, ніж нандролону та болденону.
Дослідження наявності стильбенів у різних відходах свиноферм показали: вміст цих препаратів, як і кортикостероїдів, був низьким і змінювався у незначних межах.
Одержані результати свідчать про наявність у відходах свинарських господарств різних сульфаніламідних препаратів, зокрема сульфаметазину, а також антибіотиків (тетрацикліну), антигельмінтиків (альбендазолу) і низки гормональних сполук. Цей факт пов’язаний із застосуванням для тварин профілактичних і лікувальних засобів, а гормональних сполук – з їх ендогенним походженням. 
На основі одержаних результатів можна зробити висновок, що профілактичні і лікувальні засоби, виявлені у різних відходах свинарських підприємств, здатні впливати на перетворення органічної речовини (забруднень) та процеси переробки рідкого гною та гнойових стоків під час їх очищення. Це насамперед стосується сульфаніламідних препаратів. Останні здатні змінювати активність різних видів бактерій, що беруть участь у процесах аеробної біоферментації та анаеробного бродіння біомаси, основних способів біологічного очищення відходів.

О. БАЙЄР, канд. вет. наук,
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
Л. ШЕВЧЕНКО, доктор вет. наук, професор,
В. МИХАЛЬСЬКА, канд. вет. наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Схожі новини
 • Бізнес закликає переглянути використання антибіотиків у тваринництві
 • Ситуація на ринку ветеринарних імунобіологічних препаратів
 • Майже 103 млн грн виділили на боротьбу з інфекційними хворобами тварин у 2013 році
 • У держбюджеті передбачили кошти на підтримку стабільної епізоотичної ситуації
 • АВМ продовжує запровадження єдиної автоматизованої програми обліку й управління дійним стадом

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.