Аграрний тиждень. Україна
» » РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ОБ'ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ
» » РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ОБ'ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ

  РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ОБ'ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ


  Порядок. Президент та уряд задекларували вступ України до СОТ. Участь у цих та ряду інших міжнародних організаціях вимагає від України, в тому числі і від фітосанітарної служби, адаптації свого законодавства та нормативно-правових актів до вимог міжнародної спільноти.

  Україна з березня 1994 року є членом Європейської Організації Захисту рослин. В 2006 році у відповідності до Указу Президента Україна приєдналася до Міжнародної конвенції із захисту рослин.
  Відповідно до ст.27 Закону України «Про карантин рослин» (від 19.01.06 № 3369-IV, зі змінами та доповненнями) реєстрації у відповідних державних інспекціях з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя підлягають особи, які:
  здійснюють господарську діяльність з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах;
  виробляють насіннєвий та садивний матеріал;
  здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів;
  здійснюють госпродарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
  здійснюють зберігання та переробку зерна.

  На виконання даної статті Закону спеціалістами служби було розроблено «Порядок Реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання» (далі – Порядок). Порядок затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 21.11.06 № 690 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.12.06 за № 1286/13160.

  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, проводиться на підставі результатів перевірки об'єктів регулювання державним інспектором з карантину рослин. Перевірка здійснюється шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності об'єктів регулювання діючим фітосанітарним вимогам України та країни-імпортера.
  В кожній Державній інспекції з карантину рослин наказом по інспекції визначається особа, відповідальна за проведення реєстрації.
  Для реєстрації особи подають заяву на проведення перевірки та реєстрації особи, передбаченої в Порядку форми, до заяви додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  Державний інспектор протягом 5 робочих днів з моменту надходження (реєстрації) заяви здійснює перевірку об'єктів регулювання, місця їх зберігання, обстежує прилеглу територію, вивчає можливості особи для їх ввезення, вивезення, перевезення в межах держави, переробки, реалізації та інше, аналізує виконання фітосанітарних вимог особою до подання заяви. За результатами перевірки складається акт перевірки особи, в якому даються рекомендації щодо реєстрації особи в Державній інспекції.
  За результатами розгляду документів Державна інспекція з карантину рослин зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації протягом 10 робочих днів. Рішення про реєстрацію або відмову надається особі в довільній письмовій формі. В рішенні про відмову обов'язково зазначаються причини, за якими особі відмовлено в реєстрації.
  Підставами для прийняття рішення про відмову у реєстрації особи можуть бути:
  невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;
  виявлення зараження об'єктів регулювання, потужностей виробництва та обігу об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами. Однак дана вимога може слугувати тільки підставою для відмови, або відтермінуванням в часі проведення реєстрації. Рішення приймається на підставі стану виконання особою фітосанітарних вимог, локалізаційних та ліквідаційних заходів, рекомендованих інспектором при проведенні перевірки об'єктів регулювання шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи, з оформленням відповідних документів;
  відсутність в особи можливостей та потужностей для виконання фітосанітарних заходів, а також виявлення недостовірної інформації, зазначеної в заяві, про що зазначається в акті перевірки.
  Рішення про відмову у реєстрації надсилається особі у письмовій формі протягом 5 днів після прийняття такого рішення.
  Підставами для прийняття рішення про скасування реєстрації можуть бути:
  скасування державної реєстрації особи як юридичної особи;
  неповідомлення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановлений термін;
  систематичні (повторне невиконання вимог) порушення вимог щодо боротьби з карантинними організмами та невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину рослин щодо вжиття особою фітосанітарних заходів, які виявлені під час проведення планових перевірок;
  виявлення неодноразових (повторних) порушень вимог, зазначених у карантинному дозволі та карантинному сертифікаті, щодо інспектування, огляду, нагляду та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання, що ввозяться особою під час проведення планових перевірок.
  При бажанні особи повторно пройти реєстрацію, вона подає всі документи і проходить процедуру реєстрації у відповідності до Порядку.
  При зміні будь-яких даних необхідних для проходження реєстрації, особа зобов'язана протягом 10 робочих днів надати їх інспекції у письмовій формі.
  Відповідно до ст.7 Закону України «Про карантин рослин» Головна державна інспекція з карантину рослин України веде та затверджує загальнодержавний Реєстр осіб. Уключення до Реєстру осіб проводиться на підставі подання Державних інспекцій з карантину рослин. В подальшому Укрголовдержкарантин щоквартально переглядає та вносить зміни до Реєстру осіб.
  Кожній особі, яка включена до Реєстру осіб, Укрголовдержкарантин видає «Посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання».

  ЩО ДАЄ РЕЄСТРАЦІЯ ВЛАДІ ТА ПІДПРИЄМЦЯМ. Проведення реєстрації надасть можливість Державним інспекціям з карантину рослин:
  в повному обсязі встановити осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, а це в свою чергу призведе до планомірного і більш повного проведення обстежень земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, вчасної організації та проведення локалізаційних та/або ліквідаційних заходів при виявленні регульованих та нерегульованих шкідливих організмів.
  запобігти їх поширенню та проникненню у зони, вільні від регульованих шкідливих організмів;
  покращити здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання. збільшити можливості поширення інформації та, за необхідності, запровадження навчання виробників рослин, продуктів рослинного походження та інших обєктів регулювання стосовно ідентифікації відповідних карантинних організмів.

  Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, після реєстрації зможуть:
  отримувати повну інформацію щодо фітосанітарного стану відповідних територій та об'єктів регулювання;
  отримувати інформацію щодо виявлених обєктів регулювання та професійні рекомендації з їх локалізації та/або ліквідації;
  покращити моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;
  своєчасне проведення карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів;
  безперешкодно, при включенні до загальнодержавного Реєстру осіб та наявності Посвідчення, оформляти відповідні фітосанітарні документи, у відповідності до процедури, в інших областях.

  Поряд з тим, при проведенні реєстрації виникає низка питань відповіді на які Ви можете знайти та залишити свої побажання на Web-сторінці Укрголовдержкарантину за адресою в Інтернеті www.golovderzhkarantin.kiev.ua в рубриці «Практичні коментарі щодо впровадження та виконання вимог наказу Міністерства аграрної політики України від 21.11.06 № 690 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання».

  В.П.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

  Схожі новини
 • Близько половини аграрного бізнесу в Україні займається вирощуванням зернових культур
 • Суб'єктів господарювання сфери карантину рослин перевірятимуть менше
 • Уряд хоче спростити реєстрацію землі та нерухомості
 • На сторожі фітосанітарної безпеки країни
 • Микола КОСТЯК. МИ ЗАХИЩАЄМО ФІТОСАНІТАРНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ОБ'ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ


Порядок. Президент та уряд задекларували вступ України до СОТ. Участь у цих та ряду інших міжнародних організаціях вимагає від України, в тому числі і від фітосанітарної служби, адаптації свого законодавства та нормативно-правових актів до вимог міжнародної спільноти.

Україна з березня 1994 року є членом Європейської Організації Захисту рослин. В 2006 році у відповідності до Указу Президента Україна приєдналася до Міжнародної конвенції із захисту рослин.
Відповідно до ст.27 Закону України «Про карантин рослин» (від 19.01.06 № 3369-IV, зі змінами та доповненнями) реєстрації у відповідних державних інспекціях з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя підлягають особи, які:
здійснюють господарську діяльність з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах;
виробляють насіннєвий та садивний матеріал;
здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів;
здійснюють госпродарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
здійснюють зберігання та переробку зерна.

На виконання даної статті Закону спеціалістами служби було розроблено «Порядок Реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання» (далі – Порядок). Порядок затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 21.11.06 № 690 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.12.06 за № 1286/13160.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, проводиться на підставі результатів перевірки об'єктів регулювання державним інспектором з карантину рослин. Перевірка здійснюється шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності об'єктів регулювання діючим фітосанітарним вимогам України та країни-імпортера.
В кожній Державній інспекції з карантину рослин наказом по інспекції визначається особа, відповідальна за проведення реєстрації.
Для реєстрації особи подають заяву на проведення перевірки та реєстрації особи, передбаченої в Порядку форми, до заяви додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Державний інспектор протягом 5 робочих днів з моменту надходження (реєстрації) заяви здійснює перевірку об'єктів регулювання, місця їх зберігання, обстежує прилеглу територію, вивчає можливості особи для їх ввезення, вивезення, перевезення в межах держави, переробки, реалізації та інше, аналізує виконання фітосанітарних вимог особою до подання заяви. За результатами перевірки складається акт перевірки особи, в якому даються рекомендації щодо реєстрації особи в Державній інспекції.
За результатами розгляду документів Державна інспекція з карантину рослин зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації протягом 10 робочих днів. Рішення про реєстрацію або відмову надається особі в довільній письмовій формі. В рішенні про відмову обов'язково зазначаються причини, за якими особі відмовлено в реєстрації.
Підставами для прийняття рішення про відмову у реєстрації особи можуть бути:
невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;
виявлення зараження об'єктів регулювання, потужностей виробництва та обігу об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами. Однак дана вимога може слугувати тільки підставою для відмови, або відтермінуванням в часі проведення реєстрації. Рішення приймається на підставі стану виконання особою фітосанітарних вимог, локалізаційних та ліквідаційних заходів, рекомендованих інспектором при проведенні перевірки об'єктів регулювання шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи, з оформленням відповідних документів;
відсутність в особи можливостей та потужностей для виконання фітосанітарних заходів, а також виявлення недостовірної інформації, зазначеної в заяві, про що зазначається в акті перевірки.
Рішення про відмову у реєстрації надсилається особі у письмовій формі протягом 5 днів після прийняття такого рішення.
Підставами для прийняття рішення про скасування реєстрації можуть бути:
скасування державної реєстрації особи як юридичної особи;
неповідомлення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановлений термін;
систематичні (повторне невиконання вимог) порушення вимог щодо боротьби з карантинними організмами та невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину рослин щодо вжиття особою фітосанітарних заходів, які виявлені під час проведення планових перевірок;
виявлення неодноразових (повторних) порушень вимог, зазначених у карантинному дозволі та карантинному сертифікаті, щодо інспектування, огляду, нагляду та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання, що ввозяться особою під час проведення планових перевірок.
При бажанні особи повторно пройти реєстрацію, вона подає всі документи і проходить процедуру реєстрації у відповідності до Порядку.
При зміні будь-яких даних необхідних для проходження реєстрації, особа зобов'язана протягом 10 робочих днів надати їх інспекції у письмовій формі.
Відповідно до ст.7 Закону України «Про карантин рослин» Головна державна інспекція з карантину рослин України веде та затверджує загальнодержавний Реєстр осіб. Уключення до Реєстру осіб проводиться на підставі подання Державних інспекцій з карантину рослин. В подальшому Укрголовдержкарантин щоквартально переглядає та вносить зміни до Реєстру осіб.
Кожній особі, яка включена до Реєстру осіб, Укрголовдержкарантин видає «Посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання».

ЩО ДАЄ РЕЄСТРАЦІЯ ВЛАДІ ТА ПІДПРИЄМЦЯМ. Проведення реєстрації надасть можливість Державним інспекціям з карантину рослин:
в повному обсязі встановити осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, а це в свою чергу призведе до планомірного і більш повного проведення обстежень земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, вчасної організації та проведення локалізаційних та/або ліквідаційних заходів при виявленні регульованих та нерегульованих шкідливих організмів.
запобігти їх поширенню та проникненню у зони, вільні від регульованих шкідливих організмів;
покращити здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання. збільшити можливості поширення інформації та, за необхідності, запровадження навчання виробників рослин, продуктів рослинного походження та інших обєктів регулювання стосовно ідентифікації відповідних карантинних організмів.

Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, після реєстрації зможуть:
отримувати повну інформацію щодо фітосанітарного стану відповідних територій та об'єктів регулювання;
отримувати інформацію щодо виявлених обєктів регулювання та професійні рекомендації з їх локалізації та/або ліквідації;
покращити моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;
своєчасне проведення карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів;
безперешкодно, при включенні до загальнодержавного Реєстру осіб та наявності Посвідчення, оформляти відповідні фітосанітарні документи, у відповідності до процедури, в інших областях.

Поряд з тим, при проведенні реєстрації виникає низка питань відповіді на які Ви можете знайти та залишити свої побажання на Web-сторінці Укрголовдержкарантину за адресою в Інтернеті www.golovderzhkarantin.kiev.ua в рубриці «Практичні коментарі щодо впровадження та виконання вимог наказу Міністерства аграрної політики України від 21.11.06 № 690 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання».

В.П.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

Схожі новини
 • Близько половини аграрного бізнесу в Україні займається вирощуванням зернових культур
 • Суб'єктів господарювання сфери карантину рослин перевірятимуть менше
 • Уряд хоче спростити реєстрацію землі та нерухомості
 • На сторожі фітосанітарної безпеки країни
 • Микола КОСТЯК. МИ ЗАХИЩАЄМО ФІТОСАНІТАРНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.