Аграрний тиждень. Україна
» » АПК. РІК 2006-Й
» » АПК. РІК 2006-Й

  АПК. РІК 2006-Й


  Розглянувши підсумки роботи агропромислового комплексу України за 2006 рік, колегія відмічає, що Мінагрополітики і його регіональні органи управління працювали над реалізацією основних положень державної аграрної політики України, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки держави, утвердження конкурентоспроможного на внутрішньому та зовнішньому ринках агропромислового комплексу, вирішення проблем соціального розвитку села.
  Збережено набуті в попередньому році позитивні тенденції розвитку аграрного сектору економіки. Виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств проти 2005 року збільшилося на 0,4%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4,2%. При цьому зниження обсягів виробництва валової продукції допущено агроформуваннями Харківської, Луганської, Донецької, Волинської, Сумської та Херсонської областей.
  Активізувалося законодавче та нормативно-правове забезпечення подальшого розвитку АПК і завершення аграрних реформ. Прийнято 21 закон України, серед яких: «Про ветеринарну медицину», «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу», «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини», «Про дитяче харчування» та інші.
  Усіма категоріями господарств у 2006 році вироблено 34,2 млн. т зерна, що цілком достатньо для внутрішніх продовольчих потреб та експорту. Понад 2 млн. т намолотили хлібороби Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
  Накопано 22,3 млн. т цукрових буряків, що на третину перевищує торішній показник, зросло виробництво соняшнику, ріпаку, сої, овочів.
  Під урожай 2007 року посіяно майже 7 млн. га озимих зернових, що перевищує відповідний торішній показник на 15%. У доброму та задовільному стані перебуває 92% засіяних площ.
  Поліпшився стан справ у галузі тваринництва загалом. В усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося поголів'я свиней, овець і кіз та птиці.
  Реалізація на забій худоби і птиці в сільськогосподарських підприємствах порівняно з 2005 роком збільшилася на 24%, а свиней і птиці – відповідно на 46 і 30%, яєць – на 18%. Продуктивність дійного стада порівняно з попереднім роком підвищилася на 134 кг і становить 3090 кг.
  А проте, торік не вдалося стабілізувати поголів'я корів, чисельність яких в Україні скоротилася на 225 тис. голів. Найбільше у Львівській області – на 19,4 тис. голів, Хмельницькій – на 19, Одеській та Чернігівській – по 14,6, Київській – на 14,4, Сумській – 14,1, Донецькій – 13,8, Житомирській – на 13,4 тис. голів.
  Через скорочення поголів'я корів виробництво молока всіма категоріями господарств зменшилося на 445 тис. т, або на 3%, а в Одеській, Київській, Луганській, Донецькій областях – на 7-12%.
  За 2006 рік приріст товарної продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів порівняно з 2005 роком становив 10%. Зросло виробництво переважної більшості продукції харчової промисловості. Порівняно з попереднім роком виробництво цукру з цукрових буряків збільшилося на 36%, олії рафінованої – на 41%.
  Погіршили роботу підприємства рибного господарства. Вилов риби та добування морепродуктів у країні 2006 року становили 224,1 тис. т, тобто 84,4% до попереднього року, в тому числі у підприємствах океанічного промислу – 84,4%, внутрішніх водойм – 87,8%. Не розпочаті роботи з будівництва суден рибопромислового флоту. Це призвело до щорічного зменшення вилову риби підприємствами галузі та збільшення імпортних поставок, які нині перевищують 60%.
  Поліпшилася виробнича діяльність, економічна ефективність роботи та використання майна державних підприємств, які входять до сфери управління міністерства. На 25,2% зріс чистий доход від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, отримано 46,5 млн. грн. прибутку, зросла фондовіддача, зменшилася дебіторська заборгованість.
  Водночас треба зауважити, що майже 48% державних підприємств, які звітуються перед міністерством, – збиткові, робота над оновленням та реконструкцією їхніх основних засобів, виробництвом конкурентоспроможної продукції ведеться вкрай мляво.
  Активізовано кредитний ринок, що дало змогу залучити до агропромислового комплексу 12,7 млрд. грн. кредитних ресурсів, або на 22% більше, ніж у 2005 році. При цьому кількість підприємств, які користувалися кредитами, порівняно з попереднім роком зросла на 23% і нараховує 13,4 тис. одиниць.
  За 2006 рік до Зведеного бюджету від підприємств агропромислового комплексу надійшло 10,4 млрд. грн. податкових платежів, що на 1,6 млрд. грн. (на 18,8%) більше проти відповідного періоду 2005 року.
  До державного бюджету від підприємств агропромислового комплексу надійшло 8,0 млрд. грн. податкових платежів, що у 1,9 рази більше відповідного періоду попереднього року.
  Негативним є той факт, що податковий борг до державного бюджету за станом на 01.12.06 становив 263,7 млн. грн. і збільшився з початку минулого року на 79,9 млн. грн (на 43,5%).
  Прострочена заборгованість підприємств агропромислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду за 2006 рік зменшилася на 35% і становить 188,9 млн. грн.
  За рахунок загального фонду бюджету на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу в регіони спрямовано 2.4 млрд. грн., що на 350,8 млн. грн., або в 1,2 рази більше проти відповідного періоду попереднього року.
  Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу спрямовано 757,1 млн. грн.
  Зовнішньоторговельне сальдо за 11 місяців 2006 року позитивне і становить 1,7 млрд. доларів США. Експортовано продукції аграрного сектора на суму 4,7 млрд. дол., що на 13,7% більше до відповідного періоду 2005 року.
  На соціальний розвиток села спрямовані цільові бюджетні програми на підтримку фермерських господарств, кредитування сільських забудовників, оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК, розвиток комунального господарства та розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення.
  Водночас в Автономній Республіці Крим, Одеській, Вінницькій областях допущені порушення при відшкодуванні коштів за придбання техніки, а відсутність уваги з боку головних управлінь Черкаської, Київської, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської областей призвело до невикористання 1,9 млн. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК. Через відсутність достатнього контролю з боку Департаменту врегулювання відносин власності та соціального розвитку села головних управлінь є серйозні хиби в розподілі й використанні коштів областей та районів.
  Нині в Україні діє 36 товарних бірж, функціонує 347 агроторгових домів. Створено і працює 1586 продовольчих та плодоовочевих ринків та 22,4 тис. заготівельних пунктів.
  Кількість обслуговуючих кооперативів становить 970, із них у сільській місцевості – 698. Найкращий досвід напрацьовано у Київській, Херсонській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській та інших областях.
  Разом з тим, недостатня увага приділяється створенню та функціонуванню кооперативних агроторгових домів, яких на початок поточного року діє лише 84. Зменшується кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
  У сільському господарстві залишилися непогашеними 187 млн. грн. боргів із виплати заробітної плати, в тому числі в економічно активних підприємствах – 52 млн. грн. Найбільші суми заборгованості в господарствах Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської, Сумської областей та Автономної Республіки Крим. Протягом 2006 року борги зменшилися у Волинській та Запорізькій областях.
  Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві в січні-листопаді 2006 року хоч і зросла на 33% порівняно з відповідним періодом 2005 року і становила 546 грн., проте залишається майже вдвічі нижчою від середнього показника по галузях економіки.
  Незадовільна ситуація й щодо формування Аграрним фондом ресурсів зерна та цукру.
  Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» державний продовольчий резерв цих об`єктів державного цінового регулювання повинен бути сформований на рівні не менш як 10% внутрішнього споживання, що становить 565 тис. т зерна та 180 тис. т цукру. За результатами бюджетного року державний продовольчий резерв зерна сформовано лише в обсязі 5% (309 тис. т) від річного внутрішнього споживання, а цукру – 1% (25 тис. т). При цьому виділені кошти, яких бракувало для виконання затвердженої програми, не були освоєні у повному обсязі.
  У звітному періоді структурними підрозділами міністерства підготовлено і внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 164 проекти нормативно-правових актів, з яких 54 (33%) були повернуті КМУ на доопрацювання. Суттєвого поліпшення потребує і робота з виконання власних рішень. 2006 року видано 910 наказів та розпоряджень міністерства, і майже третина з них виконувалася з порушенням встановлених контрольних строків.
  За підсумками засідання колегії ухвалено проект наказу, який буде опрацьовано і подано на підпис міністру протягом 10 днів.

  Схожі новини
 • 7,8 млрд грн сплатили до бюджету підприємства агропромислового комплексу
 • Підсумки роботи агропромислового комплексу у січні-листопаді 2010 року - МінАП
 • Підсумки роботи АПК за січень-квітень 2009 року (у порівнянні з відповідним періодом 2008 року)
 • Аналізуймо дані та робімо висновки
 • Підсумки роботи АПК за січень - березень 2008 року

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Фотозвіти
Новини техніки
Рослинництво
Тваринництво
Відео

АПК. РІК 2006-Й


Розглянувши підсумки роботи агропромислового комплексу України за 2006 рік, колегія відмічає, що Мінагрополітики і його регіональні органи управління працювали над реалізацією основних положень державної аграрної політики України, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки держави, утвердження конкурентоспроможного на внутрішньому та зовнішньому ринках агропромислового комплексу, вирішення проблем соціального розвитку села.
Збережено набуті в попередньому році позитивні тенденції розвитку аграрного сектору економіки. Виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств проти 2005 року збільшилося на 0,4%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4,2%. При цьому зниження обсягів виробництва валової продукції допущено агроформуваннями Харківської, Луганської, Донецької, Волинської, Сумської та Херсонської областей.
Активізувалося законодавче та нормативно-правове забезпечення подальшого розвитку АПК і завершення аграрних реформ. Прийнято 21 закон України, серед яких: «Про ветеринарну медицину», «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу», «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини», «Про дитяче харчування» та інші.
Усіма категоріями господарств у 2006 році вироблено 34,2 млн. т зерна, що цілком достатньо для внутрішніх продовольчих потреб та експорту. Понад 2 млн. т намолотили хлібороби Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
Накопано 22,3 млн. т цукрових буряків, що на третину перевищує торішній показник, зросло виробництво соняшнику, ріпаку, сої, овочів.
Під урожай 2007 року посіяно майже 7 млн. га озимих зернових, що перевищує відповідний торішній показник на 15%. У доброму та задовільному стані перебуває 92% засіяних площ.
Поліпшився стан справ у галузі тваринництва загалом. В усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося поголів'я свиней, овець і кіз та птиці.
Реалізація на забій худоби і птиці в сільськогосподарських підприємствах порівняно з 2005 роком збільшилася на 24%, а свиней і птиці – відповідно на 46 і 30%, яєць – на 18%. Продуктивність дійного стада порівняно з попереднім роком підвищилася на 134 кг і становить 3090 кг.
А проте, торік не вдалося стабілізувати поголів'я корів, чисельність яких в Україні скоротилася на 225 тис. голів. Найбільше у Львівській області – на 19,4 тис. голів, Хмельницькій – на 19, Одеській та Чернігівській – по 14,6, Київській – на 14,4, Сумській – 14,1, Донецькій – 13,8, Житомирській – на 13,4 тис. голів.
Через скорочення поголів'я корів виробництво молока всіма категоріями господарств зменшилося на 445 тис. т, або на 3%, а в Одеській, Київській, Луганській, Донецькій областях – на 7-12%.
За 2006 рік приріст товарної продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів порівняно з 2005 роком становив 10%. Зросло виробництво переважної більшості продукції харчової промисловості. Порівняно з попереднім роком виробництво цукру з цукрових буряків збільшилося на 36%, олії рафінованої – на 41%.
Погіршили роботу підприємства рибного господарства. Вилов риби та добування морепродуктів у країні 2006 року становили 224,1 тис. т, тобто 84,4% до попереднього року, в тому числі у підприємствах океанічного промислу – 84,4%, внутрішніх водойм – 87,8%. Не розпочаті роботи з будівництва суден рибопромислового флоту. Це призвело до щорічного зменшення вилову риби підприємствами галузі та збільшення імпортних поставок, які нині перевищують 60%.
Поліпшилася виробнича діяльність, економічна ефективність роботи та використання майна державних підприємств, які входять до сфери управління міністерства. На 25,2% зріс чистий доход від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, отримано 46,5 млн. грн. прибутку, зросла фондовіддача, зменшилася дебіторська заборгованість.
Водночас треба зауважити, що майже 48% державних підприємств, які звітуються перед міністерством, – збиткові, робота над оновленням та реконструкцією їхніх основних засобів, виробництвом конкурентоспроможної продукції ведеться вкрай мляво.
Активізовано кредитний ринок, що дало змогу залучити до агропромислового комплексу 12,7 млрд. грн. кредитних ресурсів, або на 22% більше, ніж у 2005 році. При цьому кількість підприємств, які користувалися кредитами, порівняно з попереднім роком зросла на 23% і нараховує 13,4 тис. одиниць.
За 2006 рік до Зведеного бюджету від підприємств агропромислового комплексу надійшло 10,4 млрд. грн. податкових платежів, що на 1,6 млрд. грн. (на 18,8%) більше проти відповідного періоду 2005 року.
До державного бюджету від підприємств агропромислового комплексу надійшло 8,0 млрд. грн. податкових платежів, що у 1,9 рази більше відповідного періоду попереднього року.
Негативним є той факт, що податковий борг до державного бюджету за станом на 01.12.06 становив 263,7 млн. грн. і збільшився з початку минулого року на 79,9 млн. грн (на 43,5%).
Прострочена заборгованість підприємств агропромислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду за 2006 рік зменшилася на 35% і становить 188,9 млн. грн.
За рахунок загального фонду бюджету на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу в регіони спрямовано 2.4 млрд. грн., що на 350,8 млн. грн., або в 1,2 рази більше проти відповідного періоду попереднього року.
Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу спрямовано 757,1 млн. грн.
Зовнішньоторговельне сальдо за 11 місяців 2006 року позитивне і становить 1,7 млрд. доларів США. Експортовано продукції аграрного сектора на суму 4,7 млрд. дол., що на 13,7% більше до відповідного періоду 2005 року.
На соціальний розвиток села спрямовані цільові бюджетні програми на підтримку фермерських господарств, кредитування сільських забудовників, оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК, розвиток комунального господарства та розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення.
Водночас в Автономній Республіці Крим, Одеській, Вінницькій областях допущені порушення при відшкодуванні коштів за придбання техніки, а відсутність уваги з боку головних управлінь Черкаської, Київської, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської областей призвело до невикористання 1,9 млн. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК. Через відсутність достатнього контролю з боку Департаменту врегулювання відносин власності та соціального розвитку села головних управлінь є серйозні хиби в розподілі й використанні коштів областей та районів.
Нині в Україні діє 36 товарних бірж, функціонує 347 агроторгових домів. Створено і працює 1586 продовольчих та плодоовочевих ринків та 22,4 тис. заготівельних пунктів.
Кількість обслуговуючих кооперативів становить 970, із них у сільській місцевості – 698. Найкращий досвід напрацьовано у Київській, Херсонській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській та інших областях.
Разом з тим, недостатня увага приділяється створенню та функціонуванню кооперативних агроторгових домів, яких на початок поточного року діє лише 84. Зменшується кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
У сільському господарстві залишилися непогашеними 187 млн. грн. боргів із виплати заробітної плати, в тому числі в економічно активних підприємствах – 52 млн. грн. Найбільші суми заборгованості в господарствах Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської, Сумської областей та Автономної Республіки Крим. Протягом 2006 року борги зменшилися у Волинській та Запорізькій областях.
Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві в січні-листопаді 2006 року хоч і зросла на 33% порівняно з відповідним періодом 2005 року і становила 546 грн., проте залишається майже вдвічі нижчою від середнього показника по галузях економіки.
Незадовільна ситуація й щодо формування Аграрним фондом ресурсів зерна та цукру.
Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» державний продовольчий резерв цих об`єктів державного цінового регулювання повинен бути сформований на рівні не менш як 10% внутрішнього споживання, що становить 565 тис. т зерна та 180 тис. т цукру. За результатами бюджетного року державний продовольчий резерв зерна сформовано лише в обсязі 5% (309 тис. т) від річного внутрішнього споживання, а цукру – 1% (25 тис. т). При цьому виділені кошти, яких бракувало для виконання затвердженої програми, не були освоєні у повному обсязі.
У звітному періоді структурними підрозділами міністерства підготовлено і внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 164 проекти нормативно-правових актів, з яких 54 (33%) були повернуті КМУ на доопрацювання. Суттєвого поліпшення потребує і робота з виконання власних рішень. 2006 року видано 910 наказів та розпоряджень міністерства, і майже третина з них виконувалася з порушенням встановлених контрольних строків.
За підсумками засідання колегії ухвалено проект наказу, який буде опрацьовано і подано на підпис міністру протягом 10 днів.

Схожі новини
 • 7,8 млрд грн сплатили до бюджету підприємства агропромислового комплексу
 • Підсумки роботи агропромислового комплексу у січні-листопаді 2010 року - МінАП
 • Підсумки роботи АПК за січень-квітень 2009 року (у порівнянні з відповідним періодом 2008 року)
 • Аналізуймо дані та робімо висновки
 • Підсумки роботи АПК за січень - березень 2008 року

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.