Аграрний тиждень. Україна
» » Препарати на основі органічних кислот
» » Препарати на основі органічних кислот

  Препарати на основі органічних кислот


  Препарати на основі органічних кислот

   Протягом останніх десятиліть суттєво зросла продуктивність сільськогосподарських тварин — жива маса бройлерів за 35−40 днів вирощування становить у середньому 2,5−3 кг, несучість — 330 яєць на несучку на рік. Ці показники, безумовно, пов’язані з підвищенням генетичного потенціалу тварин, але цього неможливо досягти без відповідної годівлі. В сучасних умовах господарювання віддають перевагу новим породам високопродуктивних тварин і птиці, які дуже вимогливі до умов утримання і годівлі. Оскільки у таких особин більш інтенсивний обмін речовин, дія патогенетичних чинників швидко призводить до функціональних розладів різних систем і органів. Крім того, висока концентрація поголів’я на обмежених територіях в умовах інтенсивного ведення галузей вимагає багаторазової імунізації та призводить до високого антигенного навантаження. Вакцинальний і технологічний стрес різко знижують резистентність, сприяють персистенції умовно-патогенної мікрофлори в шлунково-кишковому тракті та інших органах і тканинах. Деякі живі вакцини, особливо з так званих гарячих штамів, провокують пряму колонізацію кишківника, респіраторної та інших систем, а також поствакцинальні зміни в мікрофлорі відповідних зон. До змін мікробіоценозу призводить використання антибіотиків, антигельмінтиків, кокцидіостатиків, деяких кормових добавок. Крім того, джерелами токсичних речовин, які згубно впливають на цілісність слизових оболонок і безпосередньо на мікробіоценоз, часом стають корми, повітря і вода.


   
  СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ
  Після введення заборони на використання кормових антибіотиків у країнах Євросоюзу як альтернативних (з точки зору регуляції мікробіологічних процесів у шлунково-кишковому тракті та стимулювання продуктивності тварин і птиці) розглядають цілу низку препаратів. Важливу роль відводять органічним кислотам.
   
  Застосування органічних кислот у тваринництві, зокрема в птахівництві, можна розділити на чотири різні категорії:
  •         Для консервації сировини й комбікормів. Органічні кислоти вбивають мікроорганізми, які, як правило, поїдають ціннісну енергію, білок та жири.
  •         Контроль над патогенними мікроорганізмами (сальмонела, E. coli тощо).
  •         Знезараження питної води.
  •         Позитивний вплив на поживні властивості корму, тому що корм, оброблений органічними кислотами, краще засвоюється тваринами та впливає на підвищення продуктивності.
   
  Під час вибору суміші органічних кислот враховують ступінь: зниження бактеріального обсіменіння комбікорму і води за їх застосування, запобігання контамінації патогенною мікрофлорою м’яса птиці на забої, поліпшення морфологічного стану кишкової стінки, поліпшення перетравності корму, підвищення ефективності вирощування птиці, консервації корму.
   
  Тварини й птиця в ранній постнатальний період мають недорозвинену травну систему, нездатну повною мірою перетравлювати корм. Це негативно впливає на нарощування м’язової маси і розвиток внутрішніх органів. Крім того, саме в цей період можливий розвиток різних шкідливих мікроорганізмів у просвіті кишкового тракту. Слід враховувати, що травлення в молодняку відрізняється від такого у дорослих тварин перш за все слабкою секрецією соляної кислоти в шлунку і її низькою активністю. У курчат у перші 7 діб виділяється менш як 1 мл соляної кислоти, у поросят же кількість трохи вища, і надходить вона у просвіт шлунка в пов’язаному вигляді, що негативно позначається на її активності. Внаслідок такої цілком фізіологічної реакції виділяється кислоти недостатньо для того, щоб набухала кормова маса і повністю нейтралізувалися її лужні властивості. Тільки в стійкому кислому середовищі в шлунку з рН менше ніж 3,5 ферменти, які виробляються в організмі, починають впливати на травлення і максимально його посилювати. Крім того, кислота шлунка є вирішальним до певного моменту бар’єром для розвитку мікроорганізмів патогенної природи і їх проникнення в нижні відділи кишківника. Органічні кислоти підсилюють процес нейтралізації кислотозв’язувальної здатності кормових компонентів раціону з найменшими для організму витратами; знижують рН шлункового вмісту, створюють оптимальний рівень кислотності для перетравлення, всмоктування поживних речовин у нижніх відділах шлунково-кишкового тракту. Органічні кислоти володіють вираженими бактерицидними властивостями. Бактерицидність — властивість органічних кислот вбивати бактерії, і дія їх проявляється за певного рівня рН. Відомо, що основні життєві функції рослин і мікроорганізмів відбуваються приблизно за рН 5,8−6,5, а припиняються повністю, за винятком деяких бактерій, за рН 3,8−4,2. Органічні кислоти використовують також під час санітарної обробки приміщень і виробничих ліній комбікормових цехів, сховищ, силосів та транспорту, на якому перевозять сировину і корми. Крім бактерицидних і антисептичних властивостей органічні кислоти володіють фунгіцидною дією, тобто властивістю вбивати або пригнічувати розмноження мікроскопічних грибів (цвілі). Необхідно враховувати, що фунгіцидна дія більшості консервантів, що складаються з органічних кислот, не поширюється на грибницю цвілі, яка вже розвинулася всередині стебла або зерна. Під час вибору підкислювача зазвичай орієнтуються на його структуру, тобто на утримання і співвідношення основних активних компонентів.
   
  ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ
  Органічні кислоти являють собою біологічно активні речовини, які умовно відносять до групи парафармацевтиків. Вважається, що органічні кислоти з різною хімічною структурою мають загальний механізм дії: змінюють внутрішньоклітинний рівень рН грам-негативних бактерій, руйнують їх клітинні мембрани та пригнічують основні обмінні процеси. Крім цього, вони знижують енергетичний потенціал і акумулюють токсичні аніони в бактеріальній клітині. Одночасно з уповільненням зростання грам-негативних бактерій, які оптимально розвиваються за величини рН 6−7, в шлунково-кишковому тракті за підкислення його вмісту поліпшується робота протеаз.
   

  Органічні (карбонові) кислоти — це кислоти з хімічними структурами, в основі яких є вуглець. Вони відрізняються за своїми характеристиками, які пов’язані з їх протимікробними й протигрибковими властивостями в кормі та воді. Різними у них є оптимальні значення рН, шляхи метаболізму та поживні якості. До складу сучасних препаратів входить кілька органічних кислот, які діють синергічно.
  Зокрема, молочна кислота тривалий час використовується у ветеринарній медицині як антисептичний препарат.Однак, будучи важливим проміжним продуктом обміну речовин у живих організмів і володіючи антимікробними властивостями, вона, як порівняти з іншими аналогічними препаратами, має суттєві переваги, оскільки не виключається пряма дія метаболіту на гіпоталамус і гіпофіз по типу гормонів і адаптогенів. Введення від 3 до 5 кг 4%-го водногорозчину молочної кислоти в комбікорм для курей-несучок у початкову фазу яйцекладки істотно стимулює формування у них фолікулів, підвищення резистентності.
   
  Оцтова кислота знижує рН корму й буферну ємність лужних компонентів (крейда, вапняк, трикальційфосфат тощо). Вона покращує використання азоту, кальцію і фосфору в організмі. Іншою позитивною стороною оцтової кислоти є її виражена дія, що запобігає розвитку в просвіті шлунково- кишкового тракту дріжджів і бактерій, особливо коліформ і сальмонел, запобігає зростанню цвілевих грибів.
  Лимонна кислота служить і регулятором кислотності та каталізатором гідролізу речовин. Як синергіст антиокислювачів, вона оберігає від негативного впливу важких металів. У результаті поєднання молочної та лимонної кислот — отримуємо регулятор кислотності широкого спектра дії. А основним консервувальним агентом у сільському господарстві є комбінація молочної та оцтової кислот. Молочна і лимонна кислоти (або їх солі) активізують ферменти підшлункової залози. Для досягнення позитивного впливу на ворсинки кишківника, обов’язковим чинником є наявність молочної, масляної або яблучної кислоти. Молочна кислота в складі препаратів стимулює розвиток нормофлори кишківника. Лауринова кислота здатна розчиняти мембрани патогенних грам-позитивних і грам-негативних бактерій.
   
  Зважаючи на зазначене вище, можна зробити таківисновки:
  1. Органічні кислоти та комплексні препарати, до складу яких вони входять, можуть бути альтернативою застосування кормових стимуляторів росту — антибіотиків.
  2. Органічні кислоти покращують перетравлення поживних речовин корму, стан травного каналу в цілому, підвищують поживну цінність корму і відтворювальні

  здатності сільськогосподарських тварин і птиці, сприяють балансуванню мікрофлори та мікрофауни.
  1. Вапняк і джерела протеїну — м’ясне або рибне борошно, замінники сухого молока мають високу кислотно- зв’язувальну здатність — «буферність», для зниження якої необхідно додатково використовувати органічні кислоти.
   
  Всім описаним вище якостям повною мірою відповідає препарат Progutba®виробництва голландської компанії Eco-Feed B.V., який являє собою суміш рідких органічних кислот, нанесену на спеціальний органічний кальцієвий носій, який має форму губки. У складі препарату Progutba®є коротко- і середньоланцюгові жирні кислоти, оцтова, молочна, лимонна та лауринова кислоти. Препарат вводять з розрахунку 1−3 кг на тонну корму. Об’єм введення залежитьвід ситуації в господарстві та виду тварин. Зокрема, для птиці потрібно 0,5−1 кг на тонну корму.
   
  ПРОФІЛАКТИКА КОНТАМІНАЦІЇ КОРМУ САЛЬМОНЕЛОЮ
  Щоб убезпечити м’ясо птиці від зараження сальмонелою, необхідно контролювати всі стадії виробничого процесу: сировина, корм, процес виробництва м’яса. Найбільш схильною до зараження сальмонелою є багата протеїном сировина, зокрема, рибне борошно. Тому надзвичайно важливо вживати заходів на етапі зберігання сировини, щоб запобігти зараженню сальмонелою. Традиційний спосіб позбутися від сальмонели в сировині або комбікормі — це піддати його температурній обробці від 85−90 °С протягом 2−5 хв, але після температурної обробки гине не тільки сальмонела, але й всі мікроорганізми. В результаті створюється ідеальне середовище для повторного зараження сальмонелою. Для того щоб запобігти зараженню стерильного корму сальмонелою, рекомендуємо додавати препарат Progutba®.
   
  ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ
  Птиця споживає більше води, ніж корму. Основним джерелом зараження частіше є не стільки вода в тому вигляді, в якому вона надходить, а плівка, що утворюється на стінках водопровідних труб — біоплівка. Щоб створити найбільш несприятливі умови в питній воді для зростання і розмноження бактерій, рекомендуємо знижувати рівень pH до 4,5, що призводить до загибелі сальмонели. Також необхідно регулярно промивати систему напування між цикламивиробництва. У препараті Progutba® враховані всі антибіотичні властивості органічних кислот з мінімальною кількістю наповнювача, що робить препарат максимально ефективним.
   

   

  Схожі новини
 • Засоби заміни АСР: готові до активної дії
 • Мультифазова годівля поросят
 • Проблемні питання відтворення корів
 • Відгодівля свиней і паратипові фактори
 • Продуктивним коровам – нові технології утримання

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Препарати на основі органічних кислот


Препарати на основі органічних кислот

 Протягом останніх десятиліть суттєво зросла продуктивність сільськогосподарських тварин — жива маса бройлерів за 35−40 днів вирощування становить у середньому 2,5−3 кг, несучість — 330 яєць на несучку на рік. Ці показники, безумовно, пов’язані з підвищенням генетичного потенціалу тварин, але цього неможливо досягти без відповідної годівлі. В сучасних умовах господарювання віддають перевагу новим породам високопродуктивних тварин і птиці, які дуже вимогливі до умов утримання і годівлі. Оскільки у таких особин більш інтенсивний обмін речовин, дія патогенетичних чинників швидко призводить до функціональних розладів різних систем і органів. Крім того, висока концентрація поголів’я на обмежених територіях в умовах інтенсивного ведення галузей вимагає багаторазової імунізації та призводить до високого антигенного навантаження. Вакцинальний і технологічний стрес різко знижують резистентність, сприяють персистенції умовно-патогенної мікрофлори в шлунково-кишковому тракті та інших органах і тканинах. Деякі живі вакцини, особливо з так званих гарячих штамів, провокують пряму колонізацію кишківника, респіраторної та інших систем, а також поствакцинальні зміни в мікрофлорі відповідних зон. До змін мікробіоценозу призводить використання антибіотиків, антигельмінтиків, кокцидіостатиків, деяких кормових добавок. Крім того, джерелами токсичних речовин, які згубно впливають на цілісність слизових оболонок і безпосередньо на мікробіоценоз, часом стають корми, повітря і вода.


 
СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ
Після введення заборони на використання кормових антибіотиків у країнах Євросоюзу як альтернативних (з точки зору регуляції мікробіологічних процесів у шлунково-кишковому тракті та стимулювання продуктивності тварин і птиці) розглядають цілу низку препаратів. Важливу роль відводять органічним кислотам.
 
Застосування органічних кислот у тваринництві, зокрема в птахівництві, можна розділити на чотири різні категорії:
•         Для консервації сировини й комбікормів. Органічні кислоти вбивають мікроорганізми, які, як правило, поїдають ціннісну енергію, білок та жири.
•         Контроль над патогенними мікроорганізмами (сальмонела, E. coli тощо).
•         Знезараження питної води.
•         Позитивний вплив на поживні властивості корму, тому що корм, оброблений органічними кислотами, краще засвоюється тваринами та впливає на підвищення продуктивності.
 
Під час вибору суміші органічних кислот враховують ступінь: зниження бактеріального обсіменіння комбікорму і води за їх застосування, запобігання контамінації патогенною мікрофлорою м’яса птиці на забої, поліпшення морфологічного стану кишкової стінки, поліпшення перетравності корму, підвищення ефективності вирощування птиці, консервації корму.
 
Тварини й птиця в ранній постнатальний період мають недорозвинену травну систему, нездатну повною мірою перетравлювати корм. Це негативно впливає на нарощування м’язової маси і розвиток внутрішніх органів. Крім того, саме в цей період можливий розвиток різних шкідливих мікроорганізмів у просвіті кишкового тракту. Слід враховувати, що травлення в молодняку відрізняється від такого у дорослих тварин перш за все слабкою секрецією соляної кислоти в шлунку і її низькою активністю. У курчат у перші 7 діб виділяється менш як 1 мл соляної кислоти, у поросят же кількість трохи вища, і надходить вона у просвіт шлунка в пов’язаному вигляді, що негативно позначається на її активності. Внаслідок такої цілком фізіологічної реакції виділяється кислоти недостатньо для того, щоб набухала кормова маса і повністю нейтралізувалися її лужні властивості. Тільки в стійкому кислому середовищі в шлунку з рН менше ніж 3,5 ферменти, які виробляються в організмі, починають впливати на травлення і максимально його посилювати. Крім того, кислота шлунка є вирішальним до певного моменту бар’єром для розвитку мікроорганізмів патогенної природи і їх проникнення в нижні відділи кишківника. Органічні кислоти підсилюють процес нейтралізації кислотозв’язувальної здатності кормових компонентів раціону з найменшими для організму витратами; знижують рН шлункового вмісту, створюють оптимальний рівень кислотності для перетравлення, всмоктування поживних речовин у нижніх відділах шлунково-кишкового тракту. Органічні кислоти володіють вираженими бактерицидними властивостями. Бактерицидність — властивість органічних кислот вбивати бактерії, і дія їх проявляється за певного рівня рН. Відомо, що основні життєві функції рослин і мікроорганізмів відбуваються приблизно за рН 5,8−6,5, а припиняються повністю, за винятком деяких бактерій, за рН 3,8−4,2. Органічні кислоти використовують також під час санітарної обробки приміщень і виробничих ліній комбікормових цехів, сховищ, силосів та транспорту, на якому перевозять сировину і корми. Крім бактерицидних і антисептичних властивостей органічні кислоти володіють фунгіцидною дією, тобто властивістю вбивати або пригнічувати розмноження мікроскопічних грибів (цвілі). Необхідно враховувати, що фунгіцидна дія більшості консервантів, що складаються з органічних кислот, не поширюється на грибницю цвілі, яка вже розвинулася всередині стебла або зерна. Під час вибору підкислювача зазвичай орієнтуються на його структуру, тобто на утримання і співвідношення основних активних компонентів.
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ
Органічні кислоти являють собою біологічно активні речовини, які умовно відносять до групи парафармацевтиків. Вважається, що органічні кислоти з різною хімічною структурою мають загальний механізм дії: змінюють внутрішньоклітинний рівень рН грам-негативних бактерій, руйнують їх клітинні мембрани та пригнічують основні обмінні процеси. Крім цього, вони знижують енергетичний потенціал і акумулюють токсичні аніони в бактеріальній клітині. Одночасно з уповільненням зростання грам-негативних бактерій, які оптимально розвиваються за величини рН 6−7, в шлунково-кишковому тракті за підкислення його вмісту поліпшується робота протеаз.
 

Органічні (карбонові) кислоти — це кислоти з хімічними структурами, в основі яких є вуглець. Вони відрізняються за своїми характеристиками, які пов’язані з їх протимікробними й протигрибковими властивостями в кормі та воді. Різними у них є оптимальні значення рН, шляхи метаболізму та поживні якості. До складу сучасних препаратів входить кілька органічних кислот, які діють синергічно.
Зокрема, молочна кислота тривалий час використовується у ветеринарній медицині як антисептичний препарат.Однак, будучи важливим проміжним продуктом обміну речовин у живих організмів і володіючи антимікробними властивостями, вона, як порівняти з іншими аналогічними препаратами, має суттєві переваги, оскільки не виключається пряма дія метаболіту на гіпоталамус і гіпофіз по типу гормонів і адаптогенів. Введення від 3 до 5 кг 4%-го водногорозчину молочної кислоти в комбікорм для курей-несучок у початкову фазу яйцекладки істотно стимулює формування у них фолікулів, підвищення резистентності.
 
Оцтова кислота знижує рН корму й буферну ємність лужних компонентів (крейда, вапняк, трикальційфосфат тощо). Вона покращує використання азоту, кальцію і фосфору в організмі. Іншою позитивною стороною оцтової кислоти є її виражена дія, що запобігає розвитку в просвіті шлунково- кишкового тракту дріжджів і бактерій, особливо коліформ і сальмонел, запобігає зростанню цвілевих грибів.
Лимонна кислота служить і регулятором кислотності та каталізатором гідролізу речовин. Як синергіст антиокислювачів, вона оберігає від негативного впливу важких металів. У результаті поєднання молочної та лимонної кислот — отримуємо регулятор кислотності широкого спектра дії. А основним консервувальним агентом у сільському господарстві є комбінація молочної та оцтової кислот. Молочна і лимонна кислоти (або їх солі) активізують ферменти підшлункової залози. Для досягнення позитивного впливу на ворсинки кишківника, обов’язковим чинником є наявність молочної, масляної або яблучної кислоти. Молочна кислота в складі препаратів стимулює розвиток нормофлори кишківника. Лауринова кислота здатна розчиняти мембрани патогенних грам-позитивних і грам-негативних бактерій.
 
Зважаючи на зазначене вище, можна зробити таківисновки:
1. Органічні кислоти та комплексні препарати, до складу яких вони входять, можуть бути альтернативою застосування кормових стимуляторів росту — антибіотиків.
2. Органічні кислоти покращують перетравлення поживних речовин корму, стан травного каналу в цілому, підвищують поживну цінність корму і відтворювальні

здатності сільськогосподарських тварин і птиці, сприяють балансуванню мікрофлори та мікрофауни.
1. Вапняк і джерела протеїну — м’ясне або рибне борошно, замінники сухого молока мають високу кислотно- зв’язувальну здатність — «буферність», для зниження якої необхідно додатково використовувати органічні кислоти.
 
Всім описаним вище якостям повною мірою відповідає препарат Progutba®виробництва голландської компанії Eco-Feed B.V., який являє собою суміш рідких органічних кислот, нанесену на спеціальний органічний кальцієвий носій, який має форму губки. У складі препарату Progutba®є коротко- і середньоланцюгові жирні кислоти, оцтова, молочна, лимонна та лауринова кислоти. Препарат вводять з розрахунку 1−3 кг на тонну корму. Об’єм введення залежитьвід ситуації в господарстві та виду тварин. Зокрема, для птиці потрібно 0,5−1 кг на тонну корму.
 
ПРОФІЛАКТИКА КОНТАМІНАЦІЇ КОРМУ САЛЬМОНЕЛОЮ
Щоб убезпечити м’ясо птиці від зараження сальмонелою, необхідно контролювати всі стадії виробничого процесу: сировина, корм, процес виробництва м’яса. Найбільш схильною до зараження сальмонелою є багата протеїном сировина, зокрема, рибне борошно. Тому надзвичайно важливо вживати заходів на етапі зберігання сировини, щоб запобігти зараженню сальмонелою. Традиційний спосіб позбутися від сальмонели в сировині або комбікормі — це піддати його температурній обробці від 85−90 °С протягом 2−5 хв, але після температурної обробки гине не тільки сальмонела, але й всі мікроорганізми. В результаті створюється ідеальне середовище для повторного зараження сальмонелою. Для того щоб запобігти зараженню стерильного корму сальмонелою, рекомендуємо додавати препарат Progutba®.
 
ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ
Птиця споживає більше води, ніж корму. Основним джерелом зараження частіше є не стільки вода в тому вигляді, в якому вона надходить, а плівка, що утворюється на стінках водопровідних труб — біоплівка. Щоб створити найбільш несприятливі умови в питній воді для зростання і розмноження бактерій, рекомендуємо знижувати рівень pH до 4,5, що призводить до загибелі сальмонели. Також необхідно регулярно промивати систему напування між цикламивиробництва. У препараті Progutba® враховані всі антибіотичні властивості органічних кислот з мінімальною кількістю наповнювача, що робить препарат максимально ефективним.
 

 

Схожі новини
 • Засоби заміни АСР: готові до активної дії
 • Мультифазова годівля поросят
 • Проблемні питання відтворення корів
 • Відгодівля свиней і паратипові фактори
 • Продуктивним коровам – нові технології утримання

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.