Аграрний тиждень. Україна
» » Від теорії до практики
» » Від теорії до практики

  Від теорії до практики


  Зміни клімату, які відбуваються в Україні, згідно з прогнозами метеорологів, у найближчі 20-30 років призведуть до погіршення вологозабезпеченості сільгоспкультур, збільшення кількості і тривалості посух, посилення процесу аридизації і активізації розпадання гумусу в ґрунті.

   

  Внаслідок того, що середньодобові температури повітря в Україні до 2020 року можуть зрости на 1,8…2,8ºС (а до 2070 року – на 4ºС), відбудеться зміщення географічних зон на північ у межах 200-300 км, а біологічна продуктивність рослин знизиться на 30-40%, що призведе до значного падіння агровиробництва в традиційно аграрних регіонах країни (рис.).

  Тому одними з найбільш помітних і вагомих для агросектору країни є розробки Інституту овочівництва і баштанництва НААН. www.ovoch.com Розробляються елементи технології, розраховані на збереження родючості ґрунту при максимальному утриманні та ефективному використанні води, енергоресурсів для формування стабільних і якісних урожаїв. Розроблено нові робочі органи та ґрунтообробні сільськогосподарські машини, робота яких спрямована на поліпшення обробітку ґрунту.

  На основі сучасних методів генетики, селекції, імунітету, біотехнології та молекулярної біології науковці установи створили понад 500 конкурентоздатних сортів і гібридів 49-ти овочевих, баштанних і малопоширених культур для відкритого і закритого ґрунтів, пристосованих до різних агрокліматичних зон вирощування.

  Основні переваги сортів і гібридів овочевих і баштанних культур селекції інституту над іноземними аналогами:

  ·дозволяють забезпечувати високі урожаї при мінімальних затратах на вирощування;

  ·конвеєрне надходження вітамінної продукції протягом року;

  ·генетичний потенціал стійкості до стресових факторів навколишнього середовища (спеки, посухи, збудників хвороб тощо);

  ·широкий асортимент овочевої продукції;

  ·висока адаптованість до різних технологій вирощування, у т. ч. за органічного землеробства;

  ·широкий спектр використання й переробки;

  ·врахування традицій народної селекції та вимог агровиробників;

  ·традиційно високий попит продукції у населення за відмінні смакові властивості.

  Селекціонери інституту та мережі підпорядкованих дослідних станцій створили високопродуктивні, зонально адаптовані сорти і гібриди томата, перцю,баклажана, огірка, капустяних та цибулевих видів рослин, буряка столового, моркви, гороху овочевого, квасолі, малопоширених видів рослин – редиски, петрушки листкової і коренеплідної, шпинату, пастернаку, селери, салату, кропу, редьки зимової та ін. Створені сорти і гібриди зонально адаптовані, мають різні напрями використання та придатні для вирощування як у відкритому, так і захищеному ґрунті.

  Нині в структурі посівних площ держави частка сортів і гібридів овочевих і баштанних культур селекції інституту складає 17%, або 76,1 тис. га, з яких культура томата займає площу 7,5 тис. га, перцю – 1 тис. га, баклажана – 2 тис. га, огірка – 3,1 тис. га, капусти – 19,1 тис. га, моркви – 3,7 тис. га, цибулі – 6,7 тис. га, буряка – 4,7 тис. га, баштанних культур – 16,9 тис. га, інших культур – 11,4 тис. га.

  По культурі томата робота спрямована на створення сортів і гібридів різного напрямку використання та груп стиглості з генетичною стійкістю до біотичних і абіотичних факторів.

  Користуються попитом сорти і гібриди томата для свіжого споживання салатного призначення оранжево-, рожевоплідні з високими смаковими властивостями: Клондайк, Малинове Віканте, Рожеве серце, Рожевий Велетень; ультраранньостиглий оранжевоплідний сорт томата Золотой потокз підвищеним вмістом β-каротину; ранньостиглий гібрид томата Сандра F1 з урожайністю понад 100 т/га, вмістом розчинної сухої речовини 5,5%, придатністю до механізованого збирання, консервування та переробки на томатопродукти; округлі та сливоподібні сорти томата для цілоплідного консервування Дама, Алтей, Чайка, Елеонора; неперевершені сорти для виготовлення томатного соку – Любимий і Малиновий дзвін.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти томата – Алтей, Дама, Зореслав, Карась.

  По культурі перцю вчені проводять роботу зі створення скоростиглих, стійких до кореневих гнилей і вірусних хвороб сортів і гібридів для відкритого ґрунту. Значні успіхи досягнуто у створенні скоростиглих високопродуктивних ліній і сортів, які гарантують одержання стабільних урожаїв плодів і насіння. Це сорти Надія, Фея, Дружок. За останні роки створено високоврожайні товстостінні сорти перцю солодкого Снігур, гібрид Злагода F1, великоплідні сорти Валюша, Велетень, ранньостиглий сорт Лада, для фарширування сорт Світозар. Для розширення сортименту створено сорт перцю гіркого для переробки з високим вмістом капсаїцину – Харуз.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти перцю солодкого – Валюша, Велетень.

  По культурі баклажана триває робота зі створення ранньостиглих, високоврожайних, з дружною віддачею врожаю сортів і гібридів з низьким вмістом солоніну М, стійкістю до основних збудників хвороб. Найбільшу цінність та попит на ринку мають сорти і гібриди Сапфір F1, Алмаз, Прем’єр, Лідер, Біла лілія.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти баклажана – Алмаз, Біла лілія, Прем’єр.

  Одним із напрямків селекції є створення конкурентоздатних гетерозисних гібридів огірка з високими засолювальними властивостями як бджолозапилювального, так і партенокарпічного типу: Слобожанський F1, Смак F1, Самородок F1, Еврика F1, Анет F1 і Янос F1з урожайністю на рівні 45-60 т/га, придатні для свіжого споживання, соління і консервування для відкритого ґрунту. Для плівкових теплиць – Каміла F1, Сувенір F1, Надія F1 (з урожайністю 25-30 кг/м2). Створені гібриди відзначаються підвищеною стійкістю до борошнистої роси, доброю якістю плодів як у свіжому, так і в солоному і консервованому вигляді.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти і гібриди огірка – Джерело, Еврика F1, Слобожанський F1 та ін.

  По капустяних культурах робота селекціонерів спрямована на створення нових сортів капусти головчастої, які є еталоном якості для споживачів у свіжому вигляді і як ферментована продукція (квасіння). Серед селекційних інновацій найбільшу цінність являють собою сорти капусти білоголової середньопізньої і пізньостиглої групи, придатні для тривалого зберігання, квасіння. Серед цієї групи найбільш відомі сорти Білосніжка, Ліка, Леся, Лазурна, Яна, Українська осінь, Харківська зимова,Ярославна.

  Для розширення сортименту капустяних видів рослин створені придатні для свіжого споживання лежкі сорти капусти червоноголової Палета і капусти савойської Розалі.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти капусти головчастої – Харківська супер, Лазурна, Ярославна.

  По цибулевих культурах створюють сорти різних видів, здатних забезпечувати вимоги населення протягом року.

  Серед сортів цибулі ріпчастої найбільший попит мають сорти салатного напряму - Веселка, Мавка, Амфора, Біляночка, звисоким потенціалом лежкості і врожайності, придатні як для свіжого споживання, так і переробки – Глобус, Любчик, Ткаченківська, Варяг. Для розширення сортименту цибулевих видів рослин створено ряд високопродуктивних, лежких сортів цибулі шалот універсального призначення – Ольвія, Ліра, для свіжого споживання сорти цибулі батун – П’єро, Стася та сорти цибулі запашної – Зоряний і Етюд.

  Більшість сортів часнику належить до вузького ареалу поширення. При перенесенні їх в інші ґрунтово-кліматичні умови рослини швидко вироджуються і формують дрібні цибулини, тому для одержання високих урожаїв вирощують кращі місцеві сорти. Найбільш відомі вітчизняні сорти часнику: Мереф’янський білий і Дюшес.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти цибулевих видів рослин – Ткаченківська, Глобус, Любчик.

  Для коренеплідних культур пріоритетними напрямами селекції є створення сортів і гібридів з високим потенціалом лежкості і придатності до різних видів переробки, з підвищеним вмістом біологічно цінних компонентів у коренеплодах.

  Створено висококаротинові сорти моркви універсального призначення – Нантська харківська, Яскрава, Оленка, Вереснева. Відомі сорти-бренди буряка столового – Бордо харківський, Багряний, Дій і Вітал мають високу врожайність коренеплодів і відзначаються стабільно високою лежкістю. Створено новий високобетаніновий гібрид буряка столового Рицар F1.

  Серед інших коренеплідних культур науковцями запропоновано для вирощування ранньостиглі сорти редиски Базис, Богиня, Ксенія, Рубін, сорти петрушки коренеплідної Харків’янка та Господиня, сорт селери Іванко, сорт редьки літньої Сударушка, сорти редьки лобо Лебідка, Трояндова, Мереф’яночка, сорт пастернаку Петрик.

  Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти коренеплідних овочевих видів рослин: буряка столового – Багряний, Бордо харківський, Дій, моркви – Нантська харківська, Оленка, Яскрава.

  Головним досягненням селекції баштанних культур є розширення зони вирощування на 200-300 км на північ від традиційних регіонів вирощування цих рослин. Широко користуються попитом середньоранній, холодостійкий, з високими смаковими якостями сорт кавуна Макс плюс з урожайністю 40 т/га та лежкістю до 90 діб та високим вмістом фолієвої кислоти (лікування пухлин), пектину 1-2% (радіопротекторні властивості). Запропоновано також новий сорт кавуна з жовтим м’якушем Сонячне сяйво. Широко користуються попитом сорти кавуна Борчанський, Огоньок, Чорногорець, Широнінський.

   

   

   

   

  С. КОРНІЄНКО, В. МУРАВЙОВ, С. КОНДРАТЕНКО,

  Л. ТЕРЬОХІНА, О. МЕЛЬНИК,

  Інститут овочівництва і баштанництва НААН

   

  Інститут овочівництва і баштанництва НААН

  www.ovoch.com

  Тел.: (057) 748-91-91

  ovoch.iob@gmail.com

   

  Схожі новини
 • Сорти рису вітчизняної селекції займають в Україні понад 80% площ
 • В Інституті "Магарач" тривають дослідження та селекція нових сортів винограду
 • Потенціал нових українських сортів і гібридів
 • Як отримати 10-12 млн. тонн овочів
 • ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ НОСІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Від теорії до практики


Зміни клімату, які відбуваються в Україні, згідно з прогнозами метеорологів, у найближчі 20-30 років призведуть до погіршення вологозабезпеченості сільгоспкультур, збільшення кількості і тривалості посух, посилення процесу аридизації і активізації розпадання гумусу в ґрунті.

 

Внаслідок того, що середньодобові температури повітря в Україні до 2020 року можуть зрости на 1,8…2,8ºС (а до 2070 року – на 4ºС), відбудеться зміщення географічних зон на північ у межах 200-300 км, а біологічна продуктивність рослин знизиться на 30-40%, що призведе до значного падіння агровиробництва в традиційно аграрних регіонах країни (рис.).

Тому одними з найбільш помітних і вагомих для агросектору країни є розробки Інституту овочівництва і баштанництва НААН. www.ovoch.com Розробляються елементи технології, розраховані на збереження родючості ґрунту при максимальному утриманні та ефективному використанні води, енергоресурсів для формування стабільних і якісних урожаїв. Розроблено нові робочі органи та ґрунтообробні сільськогосподарські машини, робота яких спрямована на поліпшення обробітку ґрунту.

На основі сучасних методів генетики, селекції, імунітету, біотехнології та молекулярної біології науковці установи створили понад 500 конкурентоздатних сортів і гібридів 49-ти овочевих, баштанних і малопоширених культур для відкритого і закритого ґрунтів, пристосованих до різних агрокліматичних зон вирощування.

Основні переваги сортів і гібридів овочевих і баштанних культур селекції інституту над іноземними аналогами:

·дозволяють забезпечувати високі урожаї при мінімальних затратах на вирощування;

·конвеєрне надходження вітамінної продукції протягом року;

·генетичний потенціал стійкості до стресових факторів навколишнього середовища (спеки, посухи, збудників хвороб тощо);

·широкий асортимент овочевої продукції;

·висока адаптованість до різних технологій вирощування, у т. ч. за органічного землеробства;

·широкий спектр використання й переробки;

·врахування традицій народної селекції та вимог агровиробників;

·традиційно високий попит продукції у населення за відмінні смакові властивості.

Селекціонери інституту та мережі підпорядкованих дослідних станцій створили високопродуктивні, зонально адаптовані сорти і гібриди томата, перцю,баклажана, огірка, капустяних та цибулевих видів рослин, буряка столового, моркви, гороху овочевого, квасолі, малопоширених видів рослин – редиски, петрушки листкової і коренеплідної, шпинату, пастернаку, селери, салату, кропу, редьки зимової та ін. Створені сорти і гібриди зонально адаптовані, мають різні напрями використання та придатні для вирощування як у відкритому, так і захищеному ґрунті.

Нині в структурі посівних площ держави частка сортів і гібридів овочевих і баштанних культур селекції інституту складає 17%, або 76,1 тис. га, з яких культура томата займає площу 7,5 тис. га, перцю – 1 тис. га, баклажана – 2 тис. га, огірка – 3,1 тис. га, капусти – 19,1 тис. га, моркви – 3,7 тис. га, цибулі – 6,7 тис. га, буряка – 4,7 тис. га, баштанних культур – 16,9 тис. га, інших культур – 11,4 тис. га.

По культурі томата робота спрямована на створення сортів і гібридів різного напрямку використання та груп стиглості з генетичною стійкістю до біотичних і абіотичних факторів.

Користуються попитом сорти і гібриди томата для свіжого споживання салатного призначення оранжево-, рожевоплідні з високими смаковими властивостями: Клондайк, Малинове Віканте, Рожеве серце, Рожевий Велетень; ультраранньостиглий оранжевоплідний сорт томата Золотой потокз підвищеним вмістом β-каротину; ранньостиглий гібрид томата Сандра F1 з урожайністю понад 100 т/га, вмістом розчинної сухої речовини 5,5%, придатністю до механізованого збирання, консервування та переробки на томатопродукти; округлі та сливоподібні сорти томата для цілоплідного консервування Дама, Алтей, Чайка, Елеонора; неперевершені сорти для виготовлення томатного соку – Любимий і Малиновий дзвін.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти томата – Алтей, Дама, Зореслав, Карась.

По культурі перцю вчені проводять роботу зі створення скоростиглих, стійких до кореневих гнилей і вірусних хвороб сортів і гібридів для відкритого ґрунту. Значні успіхи досягнуто у створенні скоростиглих високопродуктивних ліній і сортів, які гарантують одержання стабільних урожаїв плодів і насіння. Це сорти Надія, Фея, Дружок. За останні роки створено високоврожайні товстостінні сорти перцю солодкого Снігур, гібрид Злагода F1, великоплідні сорти Валюша, Велетень, ранньостиглий сорт Лада, для фарширування сорт Світозар. Для розширення сортименту створено сорт перцю гіркого для переробки з високим вмістом капсаїцину – Харуз.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти перцю солодкого – Валюша, Велетень.

По культурі баклажана триває робота зі створення ранньостиглих, високоврожайних, з дружною віддачею врожаю сортів і гібридів з низьким вмістом солоніну М, стійкістю до основних збудників хвороб. Найбільшу цінність та попит на ринку мають сорти і гібриди Сапфір F1, Алмаз, Прем’єр, Лідер, Біла лілія.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти баклажана – Алмаз, Біла лілія, Прем’єр.

Одним із напрямків селекції є створення конкурентоздатних гетерозисних гібридів огірка з високими засолювальними властивостями як бджолозапилювального, так і партенокарпічного типу: Слобожанський F1, Смак F1, Самородок F1, Еврика F1, Анет F1 і Янос F1з урожайністю на рівні 45-60 т/га, придатні для свіжого споживання, соління і консервування для відкритого ґрунту. Для плівкових теплиць – Каміла F1, Сувенір F1, Надія F1 (з урожайністю 25-30 кг/м2). Створені гібриди відзначаються підвищеною стійкістю до борошнистої роси, доброю якістю плодів як у свіжому, так і в солоному і консервованому вигляді.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти і гібриди огірка – Джерело, Еврика F1, Слобожанський F1 та ін.

По капустяних культурах робота селекціонерів спрямована на створення нових сортів капусти головчастої, які є еталоном якості для споживачів у свіжому вигляді і як ферментована продукція (квасіння). Серед селекційних інновацій найбільшу цінність являють собою сорти капусти білоголової середньопізньої і пізньостиглої групи, придатні для тривалого зберігання, квасіння. Серед цієї групи найбільш відомі сорти Білосніжка, Ліка, Леся, Лазурна, Яна, Українська осінь, Харківська зимова,Ярославна.

Для розширення сортименту капустяних видів рослин створені придатні для свіжого споживання лежкі сорти капусти червоноголової Палета і капусти савойської Розалі.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти капусти головчастої – Харківська супер, Лазурна, Ярославна.

По цибулевих культурах створюють сорти різних видів, здатних забезпечувати вимоги населення протягом року.

Серед сортів цибулі ріпчастої найбільший попит мають сорти салатного напряму - Веселка, Мавка, Амфора, Біляночка, звисоким потенціалом лежкості і врожайності, придатні як для свіжого споживання, так і переробки – Глобус, Любчик, Ткаченківська, Варяг. Для розширення сортименту цибулевих видів рослин створено ряд високопродуктивних, лежких сортів цибулі шалот універсального призначення – Ольвія, Ліра, для свіжого споживання сорти цибулі батун – П’єро, Стася та сорти цибулі запашної – Зоряний і Етюд.

Більшість сортів часнику належить до вузького ареалу поширення. При перенесенні їх в інші ґрунтово-кліматичні умови рослини швидко вироджуються і формують дрібні цибулини, тому для одержання високих урожаїв вирощують кращі місцеві сорти. Найбільш відомі вітчизняні сорти часнику: Мереф’янський білий і Дюшес.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти цибулевих видів рослин – Ткаченківська, Глобус, Любчик.

Для коренеплідних культур пріоритетними напрямами селекції є створення сортів і гібридів з високим потенціалом лежкості і придатності до різних видів переробки, з підвищеним вмістом біологічно цінних компонентів у коренеплодах.

Створено висококаротинові сорти моркви універсального призначення – Нантська харківська, Яскрава, Оленка, Вереснева. Відомі сорти-бренди буряка столового – Бордо харківський, Багряний, Дій і Вітал мають високу врожайність коренеплодів і відзначаються стабільно високою лежкістю. Створено новий високобетаніновий гібрид буряка столового Рицар F1.

Серед інших коренеплідних культур науковцями запропоновано для вирощування ранньостиглі сорти редиски Базис, Богиня, Ксенія, Рубін, сорти петрушки коренеплідної Харків’янка та Господиня, сорт селери Іванко, сорт редьки літньої Сударушка, сорти редьки лобо Лебідка, Трояндова, Мереф’яночка, сорт пастернаку Петрик.

Серед найбільш поширених за площами вирощування є сорти коренеплідних овочевих видів рослин: буряка столового – Багряний, Бордо харківський, Дій, моркви – Нантська харківська, Оленка, Яскрава.

Головним досягненням селекції баштанних культур є розширення зони вирощування на 200-300 км на північ від традиційних регіонів вирощування цих рослин. Широко користуються попитом середньоранній, холодостійкий, з високими смаковими якостями сорт кавуна Макс плюс з урожайністю 40 т/га та лежкістю до 90 діб та високим вмістом фолієвої кислоти (лікування пухлин), пектину 1-2% (радіопротекторні властивості). Запропоновано також новий сорт кавуна з жовтим м’якушем Сонячне сяйво. Широко користуються попитом сорти кавуна Борчанський, Огоньок, Чорногорець, Широнінський.

 

 

 

 

С. КОРНІЄНКО, В. МУРАВЙОВ, С. КОНДРАТЕНКО,

Л. ТЕРЬОХІНА, О. МЕЛЬНИК,

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

www.ovoch.com

Тел.: (057) 748-91-91

ovoch.iob@gmail.com

 

Схожі новини
 • Сорти рису вітчизняної селекції займають в Україні понад 80% площ
 • В Інституті "Магарач" тривають дослідження та селекція нових сортів винограду
 • Потенціал нових українських сортів і гібридів
 • Як отримати 10-12 млн. тонн овочів
 • ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ НОСІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.