Аграрний тиждень. Україна
» » Досвід застосування біологічної добавки із рослинної сировини
» » Досвід застосування біологічної добавки із рослинної сировини

  Досвід застосування біологічної добавки із рослинної сировини


  За даними NASA, середньорічна температура в нашій країні до 2100 року може підвищитися на 3,2-4,5°С. Оскільки традиційною галуззю в Україні є свинарство, то серед негативних абіотичних факторів особливу увагу слід приділяти температурному режиму в приміщеннях. 
  Це пов’язано із фізіологічними особливостями поросят, оскільки їх тіло покрите дуже незначним волосяним покровом, що фактично не захищає від зовнішнього температурного впливу, також прошарок жиру в підшкірній клітковині у молодняка практично відсутній. Тому для підтримки сталої температури тіла організм поросят витрачає певну кількість енергії. 
  За оптимальної температури зовнішнього середовища ці витрати мінімальні. Водночас невідповідність умов утримання спричиняє порушення природної резистентності свиней, що призводить до захворюваності та зменшення продуктивності, особливо у молодняка.
  Сьогодні для створення локального мікроклімату поросят у період відлучення розроблено різні способи обігріву: інфрачервоний (кварцові, галогенні, керамічні інфрачервоні випромінювачі та ін.), контактний (теплі підлоги, що обігріваються, електричні та водяні килимки) і комбінований. Правильне застосування будь-якого з перерахованих способів дає позитивні результати щодо підвищення продуктивних і фізіологічних показників у поросят. Поряд із цим використання біологічно активних речовин для підвищення продуктивних та фізіологічних показників у свиней є актуальною проблемою сучасного тваринництва.
  Метою наших досліджень було встановлення впливу інфрачервоного опромінення та біологічно активного препарату «Люкон» на організм поросят за негативної дії абіотичних факторів.
  Матеріал і методи дослідження. Робота була виконана у науково-навчальному центрі рослинництва і тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії. Для досліджень було відібрано 20 поросят української білої породи віком 60-65 днів. Було сформовано 4 групи тварин по 5 голів у кожній. Поросят утримували в індивідуальних станках, умови годівлі та утримання були задовільними. Перша група тварин була контрольною, друга група тварин отримувала препарат «Люкон» у дозі 5 мг/кг із водою по 10 днів із 10-денною перервою, третя група тварин отримала локальне місце обігріву із застосуванням інфрачервоних ламп PAR 38, в четвертій групі тварин опромінення поєднували із застосуванням препарату «Люкон».
  У процесі досліджень використовували зоотехнічні, біохімічні, морфологічні та статистичні методи досліджень. Кров для досліджень відбирали із орбітального синуса поросят до початку досліду та через 30 днів після давання препарату. Як результат було враховано: морфологічні (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (вміст гемоглобіну), імунологічні (фагоцитарна, бактеріальна та лізоцимна активності) зоотехнічні показники (жива маса, середньодобовий приріст), які визначали за загальноприйнятими методиками, та статистичні показники (середнє арифметичне, помилка середньої арифметичної) за допомогою програми «Exel-2000», достовірність різниці показників між групами встановлювали за методом Ван-дер-Вардена.
  Результати дослідження. На початку експерименту всі тварини перебували в однакових умовах, причому слід зазначити, що показники температури в індивідуальних станках в усіх групах були меншими за норму в середньому на 4-5°С, відносна вологість була більшою на 3-4%, швидкість руху повітря була в межах норми. Застосування інфрачервоних ламп локального обігріву в третій та четвертій групі тварин збільшило температуру і вологість повітря до нормальних значень.
  Важливими показниками добробуту тварин є показники приросту маси тіла поросят, тож можна зазначити, що середньодобовий приріст поросят порівняно з контролем був достовірно вищим у тварин 4 групи на 22%, абсолютний приріст становив у другій групі 11%, третій - 12% (р<0,05) та четвертій - 27% (р<0,01). 
  Таким чином змішення температури в індивідуальних станках зменшило витрати корму на підтримання маси тіла поросят, і як наслідок збільшилися прирости живої маси поросят, а паралельне застосування препарату «Люкон» у четвертій групі посилило цю дію на 15% порівняно із третьою групою, що свідчить про анаболічну дію цього препарату на організм свиней.
  Окрім технологічних показників росту свиней, ми дослідили морфологічні та імунологічні індекси поросят для об’єктивізації впливу опромінення та застосування препарату «Люкон».
  У тварин четвертої групи (табл.) достовірно збільшився рівень еритроцитів 7,2±0,3 Т/л (р<0,05) та особливо гемоглобіну 124±7 г/л (р<0,001), підвищилася бактеріальна 58,8±1,1 (р<0,05) та лізоцимна 38,3±1,1 (р<0,01) активності сироватки крові й фагоцитарна активність лейкоцитів 39,6±1,1 (р<0,05). Це свідчить як про поліпшення загального еритропоезу, так і про посилення гуморального і клітинного імунітету.
  Висновок. Отже, можна зробити висновок, що для зменшення негативної дії низької температури на організм поросят поряд із фізичними методами (інфрачервоне опромінення) можливо застосовувати загально-стимулюючі біологічні препарати.

  В. БОРОВКОВА, асистент, 
  С. БОРОВКОВ, канд. вет. наук, доцент,
  Харківська державна зооветеринарна академія

  Схожі новини
 • Особливості утримання без приміщень
 • Експерименти щодо ідентифікації поросят триватимуть
 • Відомі ТОП-5 господарств, які розкажуть про свій досвід під час Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство» 29.03.2018
 • Природна стимуляція росту та продуктивності у свиней
 • Низькі затрати, чисте повітря, якісна продукція

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Досвід застосування біологічної добавки із рослинної сировини


За даними NASA, середньорічна температура в нашій країні до 2100 року може підвищитися на 3,2-4,5°С. Оскільки традиційною галуззю в Україні є свинарство, то серед негативних абіотичних факторів особливу увагу слід приділяти температурному режиму в приміщеннях. 
Це пов’язано із фізіологічними особливостями поросят, оскільки їх тіло покрите дуже незначним волосяним покровом, що фактично не захищає від зовнішнього температурного впливу, також прошарок жиру в підшкірній клітковині у молодняка практично відсутній. Тому для підтримки сталої температури тіла організм поросят витрачає певну кількість енергії. 
За оптимальної температури зовнішнього середовища ці витрати мінімальні. Водночас невідповідність умов утримання спричиняє порушення природної резистентності свиней, що призводить до захворюваності та зменшення продуктивності, особливо у молодняка.
Сьогодні для створення локального мікроклімату поросят у період відлучення розроблено різні способи обігріву: інфрачервоний (кварцові, галогенні, керамічні інфрачервоні випромінювачі та ін.), контактний (теплі підлоги, що обігріваються, електричні та водяні килимки) і комбінований. Правильне застосування будь-якого з перерахованих способів дає позитивні результати щодо підвищення продуктивних і фізіологічних показників у поросят. Поряд із цим використання біологічно активних речовин для підвищення продуктивних та фізіологічних показників у свиней є актуальною проблемою сучасного тваринництва.
Метою наших досліджень було встановлення впливу інфрачервоного опромінення та біологічно активного препарату «Люкон» на організм поросят за негативної дії абіотичних факторів.
Матеріал і методи дослідження. Робота була виконана у науково-навчальному центрі рослинництва і тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії. Для досліджень було відібрано 20 поросят української білої породи віком 60-65 днів. Було сформовано 4 групи тварин по 5 голів у кожній. Поросят утримували в індивідуальних станках, умови годівлі та утримання були задовільними. Перша група тварин була контрольною, друга група тварин отримувала препарат «Люкон» у дозі 5 мг/кг із водою по 10 днів із 10-денною перервою, третя група тварин отримала локальне місце обігріву із застосуванням інфрачервоних ламп PAR 38, в четвертій групі тварин опромінення поєднували із застосуванням препарату «Люкон».
У процесі досліджень використовували зоотехнічні, біохімічні, морфологічні та статистичні методи досліджень. Кров для досліджень відбирали із орбітального синуса поросят до початку досліду та через 30 днів після давання препарату. Як результат було враховано: морфологічні (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (вміст гемоглобіну), імунологічні (фагоцитарна, бактеріальна та лізоцимна активності) зоотехнічні показники (жива маса, середньодобовий приріст), які визначали за загальноприйнятими методиками, та статистичні показники (середнє арифметичне, помилка середньої арифметичної) за допомогою програми «Exel-2000», достовірність різниці показників між групами встановлювали за методом Ван-дер-Вардена.
Результати дослідження. На початку експерименту всі тварини перебували в однакових умовах, причому слід зазначити, що показники температури в індивідуальних станках в усіх групах були меншими за норму в середньому на 4-5°С, відносна вологість була більшою на 3-4%, швидкість руху повітря була в межах норми. Застосування інфрачервоних ламп локального обігріву в третій та четвертій групі тварин збільшило температуру і вологість повітря до нормальних значень.
Важливими показниками добробуту тварин є показники приросту маси тіла поросят, тож можна зазначити, що середньодобовий приріст поросят порівняно з контролем був достовірно вищим у тварин 4 групи на 22%, абсолютний приріст становив у другій групі 11%, третій - 12% (р<0,05) та четвертій - 27% (р<0,01). 
Таким чином змішення температури в індивідуальних станках зменшило витрати корму на підтримання маси тіла поросят, і як наслідок збільшилися прирости живої маси поросят, а паралельне застосування препарату «Люкон» у четвертій групі посилило цю дію на 15% порівняно із третьою групою, що свідчить про анаболічну дію цього препарату на організм свиней.
Окрім технологічних показників росту свиней, ми дослідили морфологічні та імунологічні індекси поросят для об’єктивізації впливу опромінення та застосування препарату «Люкон».
У тварин четвертої групи (табл.) достовірно збільшився рівень еритроцитів 7,2±0,3 Т/л (р<0,05) та особливо гемоглобіну 124±7 г/л (р<0,001), підвищилася бактеріальна 58,8±1,1 (р<0,05) та лізоцимна 38,3±1,1 (р<0,01) активності сироватки крові й фагоцитарна активність лейкоцитів 39,6±1,1 (р<0,05). Це свідчить як про поліпшення загального еритропоезу, так і про посилення гуморального і клітинного імунітету.
Висновок. Отже, можна зробити висновок, що для зменшення негативної дії низької температури на організм поросят поряд із фізичними методами (інфрачервоне опромінення) можливо застосовувати загально-стимулюючі біологічні препарати.

В. БОРОВКОВА, асистент, 
С. БОРОВКОВ, канд. вет. наук, доцент,
Харківська державна зооветеринарна академія

Схожі новини
 • Особливості утримання без приміщень
 • Експерименти щодо ідентифікації поросят триватимуть
 • Відомі ТОП-5 господарств, які розкажуть про свій досвід під час Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство» 29.03.2018
 • Природна стимуляція росту та продуктивності у свиней
 • Низькі затрати, чисте повітря, якісна продукція

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.