Аграрний тиждень. Україна
» » » ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ БІОДЕСТРУКТОРОМ «КОМПЛЕЗИМ»
» » » ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ БІОДЕСТРУКТОРОМ «КОМПЛЕЗИМ»

  ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ БІОДЕСТРУКТОРОМ «КОМПЛЕЗИМ»


  На території України щороку накопичується більше 10 млн тонн органічних відходів тваринництва та птахівництва, які є, внаслідок високого вмісту поживних речовин, цінним органічним добривом. Але через ряд факторів послід та гній включені у розряд небезпечних відходів.

  Упродовж останніх 10-15 років вченими розроблялися і впроваджувалися у виробництво різноманітні технології утилізації посліду, з яких найбільш дієвими є біологічні методи, зокрема використання мікроорганізмів. Перевагами таких методів є залучення штучно вирощених мікроорганізмів у природний обмін речовин, а також асиміляція різноманітних хімічних сполук для здійснення процесів біоконверсії молекул чужорідних для живих організмів хімічних речовин до екологічно безпечних продуктів.

  Для утилізації свіжого безпідстилкового гною вологістю 75-80% та гною з підстилкою ми пропонуємо асоціацію нетоксичних і непатогенних спеціально підібраних штамів мікроорганізмів, що є основою препарату «Комплезим». Дані мікроорганізми мають ряд функціональних та екологічних переваг. Так, вони можуть рости у широкому діапазоні рН (від 2 до 10), стійкі до ряду хімічних забруднювачів.

   

  Результати випробування

  Для проведення виробничих випробувань препарату «Комплезим» на відкритих майданчиках ми формували дослідні та контрольні бурти органічних відходів свинарства масою до 1000 тонн. За допомогою пожежної техніки пошарово вносили препарат «Комплезим» з розрахунку 20 мл на 1 т маси. Біопрепарат із концентрацією 1 млрд мікробних клітин у 1 мл попередньо розводили водою (20 л води на 20 мл препарату) до робочої концентрації. Контрольні бурти не оброблялися. Тривалість експерименту складала 30 діб.

  Ефективність експерименту оцінювали за санітарно-мікробіологічними, токсикологічними і агрохімічними показниками. Відбір, зберігання і транспортування досліджуваних проб проводилися згідно вимог існуючих стандартів. Визначення масової частки вологи та сухого залишку, азоту, фосфору, калію, вмісту токсичних елементів та пестицидів проводили в спеціалізованій ветеринарній лабораторії.

  Визначення чисельності різних груп мікроорганізмів проводили шляхом посіву гомогенізованого субстрату методом серійних розведень на спеціальні поживні середовища з подальшим підрахунком колоній мікроорганізмів, що виросли.

  Польові дослідження проводили на сірих лісових опідзолених ґрунтах, порівнюючи одержане добриво з мінеральним добривом та гноєм (з еквівалентним вмістом поживних речовин), не переробленим мікроорганізмами.

  Результати проведених досліджень свідчать про значне прискорення процесу біодеградації та знешкодження органічної сировини. На 8-10 добу досліджень у відібраних зразках оброблених буртів відмічалось зниження кількості бактерій групи кишкової палички на 35% (від 6,3 до 4,1 КУО/г). Кількість ентерококів та сальмонел знизилась на 61,3% та 69,2% (від 5,04 та 5,2 до 1,95 та 1,6 КУО/г відповідно). Відмічалося зниження кількості стафілококів на 32% (від 3,1 до 2,11 КУО/г). На 21 добу досліджень в обробленому субстраті ентерококи, сальмонели та стафілококи виявлені не були, кількість бактерій групи кишкової палички складала близько 1,5-2,0 КУО/г, а на 30 добу досліджень – менше 1 КУО/г.

  В оброблених зразках гною були відсутні мікроскопічні гриби, ооцисти найпростіших (еймерій), в той час коли у вихідному та контрольному субстраті вони були присутні. Проведеними токсикологічними дослідженнями встановлено, що оброблений гній не становить небезпеки для навколишнього середовища та, відповідно, не є джерелом забруднення продукції рослинництва небезпечними токсичними сполуками. Вміст токсичних елементів знаходився на рівні гранично допустимих концентрацій, залишки пестицидів виявлені не були. Вміст токсичних елементів у відібраних оброблених зразках викладено в таблиці.

   

  Табл. 1. Вміст токсичних елементів у зразках дослідного гною

  Показник

  Вміст, мг/кг

  Pb

  3,3

  Cd

  0,11

  Cu

  25,8

  Zn

  90,4

  Fe

  2,5

  Mn

  68,2

  Co

  0,07

  Ni

  1,9

  Hg, As

  < 0,01

   

  Оброблений гній являв собою сипку коричневу масу без неприємного специфічного запаху. З урахуванням санітарно-бактеріологічних (індекс БГКП та ентерококів 1х101 КУО/г) та токсикологічних показників, відсутності збудників інвазійних хвороб, ми зробили висновок, що оброблена органічна сировина є придатною для використання у якості органічного добрива.

   

  Відходи перетворити на добрива

  При тривалому зберіганні гною на ґрунтових майданчиках відбувається забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод. Використання біопрепарату для утилізації посліду «Комплезим» дозволило запобігти втратам поживних речовин (масова частка загального азоту – 2,9%, фосфору – 6,12%, калію – 0,9%, масова частка органічної речовини в перерахунку на вуглець – 29,2% ). Вміст азоту, фосфору та калію необробленого зразку становив відповідно 1,6; 4,0 та 0,15%.

  Експерименти в польових умовах довели ефективність використання одержаного добрива. Була відмічена позитивна тенденція в покращенні поживного режиму ґрунту (вміст рухомого фосфору Р2О5, обмінного калію К2О) та фізико-хімічних властивостей ґрунту (гідролітична та обмінна кислотність, насиченість ґрунту лугами).

  Внесення одержаного добрива помітно активувало діяльність целюлозолітичних мікроорганізмів, амоніфікаторів, нітрифікаторів. Кількість целюлозолітичних мікроорганізмів при внесенні в ґрунт одержаного добрива зросла на 28,2%, нітрифікаторів – на 26,4% та амоніфікаторів – на 21,1% відповідно до початкових значень. Все це сприяло підвищенню врожайності та якісних показників сільгоспкультур.

  Виявлено позитивний вплив добрива на врожайність культур у ланці сівозміни: яра пшениця, однорічні трави, ячмінь та овес. Сумарна прибавка урожаю культур, що досліджувались, при внесенні добрива в дозі 6 т/га склала 16,5 ц/га зернових одиниць, це на 38,8% більше, ніж при внесенні мінеральних добрив. Добриво позитивно впливало на якість зернових, сприяло підвищенню вмісту клейковини ярої пшениці.

  Проведені дослідження свідчать про ефективність використання біопрепарату «Комплезим» для утилізації органічних решток тваринництва та птахівництва. Біопрепарат прискорює розпад органічних сполук та дозволяє у стислі строки знезаразити кінцевий продукт і усунути специфічний неприємний запах. Використання «Комплезим» дозволяє з одного боку значно покращити екологічний стан навколо тваринницьких комплексів, знизити економічні витрати на зберігання та вивіз гною, а з іншого – підвищити врожайність сільгоспкультур та одержати екологічно чисті продукти харчування і корми для тварин.

   

  Віталій НЕЖИВЕНКО,

  ТОВ «ТД «Ензим»

  Завод біо- і ферментних препаратів «Ензим»

  21050,м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60

  www.enzim.biz

  Схожі новини
 • Органічні відходи: раціонально використати
 • Для внесення дефекату та пташиного посліду
 • Готуємо ґрунт до майбутнього урожаю
 • Мікробний препарат Діазофіт у технології вирощування зернових культур
 • Мікробіологічний засіб підвищення продуктивності пшениці озимої та ріпаку озимого

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ БІОДЕСТРУКТОРОМ «КОМПЛЕЗИМ»


На території України щороку накопичується більше 10 млн тонн органічних відходів тваринництва та птахівництва, які є, внаслідок високого вмісту поживних речовин, цінним органічним добривом. Але через ряд факторів послід та гній включені у розряд небезпечних відходів.

Упродовж останніх 10-15 років вченими розроблялися і впроваджувалися у виробництво різноманітні технології утилізації посліду, з яких найбільш дієвими є біологічні методи, зокрема використання мікроорганізмів. Перевагами таких методів є залучення штучно вирощених мікроорганізмів у природний обмін речовин, а також асиміляція різноманітних хімічних сполук для здійснення процесів біоконверсії молекул чужорідних для живих організмів хімічних речовин до екологічно безпечних продуктів.

Для утилізації свіжого безпідстилкового гною вологістю 75-80% та гною з підстилкою ми пропонуємо асоціацію нетоксичних і непатогенних спеціально підібраних штамів мікроорганізмів, що є основою препарату «Комплезим». Дані мікроорганізми мають ряд функціональних та екологічних переваг. Так, вони можуть рости у широкому діапазоні рН (від 2 до 10), стійкі до ряду хімічних забруднювачів.

 

Результати випробування

Для проведення виробничих випробувань препарату «Комплезим» на відкритих майданчиках ми формували дослідні та контрольні бурти органічних відходів свинарства масою до 1000 тонн. За допомогою пожежної техніки пошарово вносили препарат «Комплезим» з розрахунку 20 мл на 1 т маси. Біопрепарат із концентрацією 1 млрд мікробних клітин у 1 мл попередньо розводили водою (20 л води на 20 мл препарату) до робочої концентрації. Контрольні бурти не оброблялися. Тривалість експерименту складала 30 діб.

Ефективність експерименту оцінювали за санітарно-мікробіологічними, токсикологічними і агрохімічними показниками. Відбір, зберігання і транспортування досліджуваних проб проводилися згідно вимог існуючих стандартів. Визначення масової частки вологи та сухого залишку, азоту, фосфору, калію, вмісту токсичних елементів та пестицидів проводили в спеціалізованій ветеринарній лабораторії.

Визначення чисельності різних груп мікроорганізмів проводили шляхом посіву гомогенізованого субстрату методом серійних розведень на спеціальні поживні середовища з подальшим підрахунком колоній мікроорганізмів, що виросли.

Польові дослідження проводили на сірих лісових опідзолених ґрунтах, порівнюючи одержане добриво з мінеральним добривом та гноєм (з еквівалентним вмістом поживних речовин), не переробленим мікроорганізмами.

Результати проведених досліджень свідчать про значне прискорення процесу біодеградації та знешкодження органічної сировини. На 8-10 добу досліджень у відібраних зразках оброблених буртів відмічалось зниження кількості бактерій групи кишкової палички на 35% (від 6,3 до 4,1 КУО/г). Кількість ентерококів та сальмонел знизилась на 61,3% та 69,2% (від 5,04 та 5,2 до 1,95 та 1,6 КУО/г відповідно). Відмічалося зниження кількості стафілококів на 32% (від 3,1 до 2,11 КУО/г). На 21 добу досліджень в обробленому субстраті ентерококи, сальмонели та стафілококи виявлені не були, кількість бактерій групи кишкової палички складала близько 1,5-2,0 КУО/г, а на 30 добу досліджень – менше 1 КУО/г.

В оброблених зразках гною були відсутні мікроскопічні гриби, ооцисти найпростіших (еймерій), в той час коли у вихідному та контрольному субстраті вони були присутні. Проведеними токсикологічними дослідженнями встановлено, що оброблений гній не становить небезпеки для навколишнього середовища та, відповідно, не є джерелом забруднення продукції рослинництва небезпечними токсичними сполуками. Вміст токсичних елементів знаходився на рівні гранично допустимих концентрацій, залишки пестицидів виявлені не були. Вміст токсичних елементів у відібраних оброблених зразках викладено в таблиці.

 

Табл. 1. Вміст токсичних елементів у зразках дослідного гною

Показник

Вміст, мг/кг

Pb

3,3

Cd

0,11

Cu

25,8

Zn

90,4

Fe

2,5

Mn

68,2

Co

0,07

Ni

1,9

Hg, As

< 0,01

 

Оброблений гній являв собою сипку коричневу масу без неприємного специфічного запаху. З урахуванням санітарно-бактеріологічних (індекс БГКП та ентерококів 1х101 КУО/г) та токсикологічних показників, відсутності збудників інвазійних хвороб, ми зробили висновок, що оброблена органічна сировина є придатною для використання у якості органічного добрива.

 

Відходи перетворити на добрива

При тривалому зберіганні гною на ґрунтових майданчиках відбувається забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод. Використання біопрепарату для утилізації посліду «Комплезим» дозволило запобігти втратам поживних речовин (масова частка загального азоту – 2,9%, фосфору – 6,12%, калію – 0,9%, масова частка органічної речовини в перерахунку на вуглець – 29,2% ). Вміст азоту, фосфору та калію необробленого зразку становив відповідно 1,6; 4,0 та 0,15%.

Експерименти в польових умовах довели ефективність використання одержаного добрива. Була відмічена позитивна тенденція в покращенні поживного режиму ґрунту (вміст рухомого фосфору Р2О5, обмінного калію К2О) та фізико-хімічних властивостей ґрунту (гідролітична та обмінна кислотність, насиченість ґрунту лугами).

Внесення одержаного добрива помітно активувало діяльність целюлозолітичних мікроорганізмів, амоніфікаторів, нітрифікаторів. Кількість целюлозолітичних мікроорганізмів при внесенні в ґрунт одержаного добрива зросла на 28,2%, нітрифікаторів – на 26,4% та амоніфікаторів – на 21,1% відповідно до початкових значень. Все це сприяло підвищенню врожайності та якісних показників сільгоспкультур.

Виявлено позитивний вплив добрива на врожайність культур у ланці сівозміни: яра пшениця, однорічні трави, ячмінь та овес. Сумарна прибавка урожаю культур, що досліджувались, при внесенні добрива в дозі 6 т/га склала 16,5 ц/га зернових одиниць, це на 38,8% більше, ніж при внесенні мінеральних добрив. Добриво позитивно впливало на якість зернових, сприяло підвищенню вмісту клейковини ярої пшениці.

Проведені дослідження свідчать про ефективність використання біопрепарату «Комплезим» для утилізації органічних решток тваринництва та птахівництва. Біопрепарат прискорює розпад органічних сполук та дозволяє у стислі строки знезаразити кінцевий продукт і усунути специфічний неприємний запах. Використання «Комплезим» дозволяє з одного боку значно покращити екологічний стан навколо тваринницьких комплексів, знизити економічні витрати на зберігання та вивіз гною, а з іншого – підвищити врожайність сільгоспкультур та одержати екологічно чисті продукти харчування і корми для тварин.

 

Віталій НЕЖИВЕНКО,

ТОВ «ТД «Ензим»

Завод біо- і ферментних препаратів «Ензим»

21050,м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60

www.enzim.biz

Схожі новини
 • Органічні відходи: раціонально використати
 • Для внесення дефекату та пташиного посліду
 • Готуємо ґрунт до майбутнього урожаю
 • Мікробний препарат Діазофіт у технології вирощування зернових культур
 • Мікробіологічний засіб підвищення продуктивності пшениці озимої та ріпаку озимого

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.