Аграрний тиждень. Україна
» » Молочне тваринництво потрібно модернізувати
» » Молочне тваринництво потрібно модернізувати

  Молочне тваринництво потрібно модернізувати


  Молочне тваринництво потрібно модернізувати

   

  На сучасному етапі розвитку галузі молочного тваринництва України ефективне виробництво високоякісного молока можливе лише за умови комплексного вирішення низки ключових задач галузі.

   

  А їх чимало:

  - перехід до виробництва товарного молока для переробної галузі виключно в умовах промислових ферм із виробництва молока;

  - впровадження сучасних планувально-технологічних рішень ферм, спрямованих на забезпечення максимального комфорту утримання корів і скорочення енерговитрат;

  - комплектація ферм високопродуктивним поголів’ям корів та організація селекційної роботи на загальнодержавному рівні;

  - забезпечення ферм високоякісними екологічно чистими кормами та впровадження сучасних систем годівлі;

  - використання фізіологічно-безпечного доїльного обладнання з мінімальним негативним впливом на здоров’я корів та на мікроструктуру молочного жиру з метою отримання якісних продуктів органічної переробки молока;

  - комплексне вирішення питань утилізації відходів ферми, екологічно безпечного виробництва органічних добрив та енергозабезпечення ферми;

  - забезпечення галузі кваліфікованими спеціалістами, починаючи від персоналу ферм і закінчуючи спеціалістами з монтажу обладнання та сервісного обслуговування;

  - наукове забезпечення галузі на усіх етапах виробництва продукції.

  Сьогодні в Україні переважна більшість поголів’я корів (77,5%) утримується в особистих підсобних господарствах, які виробляють близько 73% молока, забезпечуючи майже 50% сировинних потреб молокопереробної галузі. Це пов’язано з різким скороченням поголів’я корів у сільгосппідприємствах у 1990-2000 рр., в результаті якого виник дефіцит сировини для переробної галузі. Намагання компенсувати його за рахунок особистих підсобних господарств громадян, яке має місце нині, - це лише вимушене тимчасове явище. Бо збірне молоко не придатне для виготовлення якісної продукції через підвищений рівень санітарної небезпеки та значні затрати на збирання і транспортування.

  Україна виробляє на рік лише 275 кг молока на душу населення, тоді як мінімальна фізіологічно обґрунтована норма складає 380 кг, а поголів’я корів у промисловому секторі господарювання не перевищує 580 тис. голів.

   

  Рис. 1. Питоме поголівя та середня продуктивність корів у країнах світу

   

  При цьому на кожну тисячу чоловік населення припадає 58 голів корів, а середній річний надій - близько 3900 літрів (рис. 1). Разом із тим, на сьогодні в США цей показник складає 40 корів на одну тисячу чоловік, в Англії – 44, у Канаді – 41, у країнах ЄС – 45-48, в Росії – 66. Середня продуктивність корів в Україні значно менша, ніж у країнах із розвинутим молочним скотарством. А лідером за показником середніх надоїв є Ізраїль (10000 літрів), що значно переважає середньоєвропейський рівень (5900 літрів).

  Відтак можна зробити висновок, що необхідне нарощування поголів’я корів у промисловому секторі господарювання і забезпечення максимальної реалізації їх генетичного потенціалу для збільшення середньорічних надоїв.

  Наші розрахунки свідчать: для забезпечення продовольчої безпеки країни поголів’я корів у промисловому секторі господарювання має налічувати близько 2 млн голів за умови середньорічного надою на рівні 7500 л на голову.

  Безумовно, перспективним напрямком має бути будівництво нових ферм із безприв’язним утриманням і обов’язковим використанням автоматизованих систем управління стадом, без яких безприв’язні технології втрачають практично всі свої переваги.

  Але на першому етапі переоснащення і нарощування потужностей промислового виробництва молока має вестися як за рахунок створення нових ферм, так і за рахунок модернізації і нарощування поголів’я на існуючих фермах з прив’язним утриманням.

  Табл. 1. Вартість модернізації, реконструкції та нового будівництва ферм з виробництва молока

  Параметр

  Модернізація

  Реконструкція

  Нове будівництво

  Технологія доїння

  У молокопровід

  У молокопровід

  В доїльній залі

  В доїльній залі

  Тип утримування

  Прив’язне

  Прив’язне

  Безприв’язне

  Безприв’язне

  Вартість скотомісця, грн

  - у тому числі обладнання

  - будівельні роботи

  2000

  1 500

  500

  12 000

  3 500

  8 500

  36 000

  6 000

  30 000

  45000

  6 000

  39 000

  Дійне поголів’я корів на фермі

  100

  100-200

  від 200

  від 400

  Тип та особливості конструкції приміщення для реконструкції

  З опорами

  З опорами

  Без проміжних опор

  «клюшкове»

  Ширина приміщення, м

  12

  12, 16, 18, 21, 24

  21

  від 26

  Перелік основних робіт по будівництву та реконструкції приміщень

  -створення доїльно-молочного блоку;

  -монтаж доїльного обладнання

  - демонтаж будівельних конструкцій, що реконструюються (дах, годівниці, прив’язне обладнання та ін.);

  - збільшення висоти несучих стін та опор;

  - монтаж утепленного даху з світло-аераційним коньком;

  - ремонт вентиляційних фрамуг у бокових стінах;

  - обладнання кормового столу;

  - монтаж стійлового обладнання з комбінованими стілами-боксами, водопроводом та чашковими автонапувалками;

  - організації доїльно-молочного блоку;

  - монтаж доїльного обладнання;

  - можлива заміна кільцевого конвеєра дельта-скреперною установкою для видалення гною

  - повне перепланування приміщення під безприв’язне утримування (організація кормового столу, кормових проходів, повздовжніх та поперечних технологічних проходів, створення секцій боксів для відпочинку корів);

  - реконструкція даху і встановлення світло-аераційного конька;

  - ремонт вентиляційних фрамуг у бокових стінах або демонтаж бокових стін з встановленням вентиляційних штор;

  - будівництво доїльної зали з доїльно-молочним блоком;

  - монтаж технологічного обладнання (бокси для відпочинку корів, огорожа кормового столу, дельта--скреперні установки, групові автонапувалки, доїльне обладнання)

  - монтаж приміщення з легкозбірних конструкцій з утепленим дахом, світло-аераційним коньком та боковими вентиляційними шторами;

  - здійснення робіт по внутрішньому плануванню під безприв’язне утримування (організація кормового столу, кормових проходів, повздовжніх та поперечних технологічних проходів, створення секцій боксів для відпочинку корів);

  - будівництво окремої утепленої з можливістю опалювання у зимовий період доїльної зали з доїльно-молочним блоком;

  - монтаж технологічного обладнання (бокси для відпочинку корів, огорожа кормового столу, дельта-скреперні установки, групові автонапувалки, доїльне обладнання)

   

  При цьому вартість модернізації молочно-товарної ферми, яка передбачає лише монтаж установки типу молокопровід, складає близько 2000 грн за скотомісце (табл. 1). Реконструкція приміщення під монтаж молокопроводу, що передбачає монтаж нового даху зі світлоаераційним коньком, організацію кормового столу та встановлення нового прив’язного обладнання, коштуватиме 12000 грн за скотомісце. Реконструкція корівника під безприв’язне утримання доцільна лише у приміщеннях з безопорною конструкцією і коштуватиме приблизно 36000 грн за скотомісце, що лише на 9000 грн (20%) дешевше від нового будівництва сучасної ферми (45000 грн).

  Слід зазначити, що чинні норми проектування тваринницьких приміщень не відповідають сучасним вимогам. В ННЦ «ІМЕСГ» розроблено проектно-технологічні рішення ферм з виробництва молока різних розмірів, в основу яких покладено приміщення, спроектовані з урахуванням сучасних технологічних вимог (рис. 2, 3). Технологічна ширина таких приміщень складає 6,5 м на один ряд тварин.

  Розмір приміщення

  12×72 м

  Площа забудови

  864 м2

  Питома площа

  8,6 м2/гол

  Фронт годівлі

  1,2 м/гол

  Ширина центрального проходу

  4,5 м

  Ширина технологічних проходів

  2,0 м

  Рис. 2. План і розріз виробничого модуля на 100 голів корів з комбібоксовим утримуванням і доїльною залу

   

  Розмір приміщення

  26×96 м

  Площа забудови

  2496 м2

  Питома площа

  10 м2/гол

  Фронт годівлі

  0,7 м/гол

  Ширина центрального проходу з кормовим столом

  4,5 м

  Ширина кормових проходів

  3,5 м

  Ширина технологічних проходів біля стін

  2,5 м

  Ширина поперечного проходу біля напувалок

  5 м

   

   

  Рис. 3. Розріз виробничого приміщення для безприв’язного утримування

  256 голів корів

   

  Окремі технологічні рішення апробовані під час реконструкції дворядного корівника молочно-товарної ферми дослідного господарства ННЦ «ІМЕСГ» ДПДГ «Оленівське». Реконструкція передбачала: облаштування приміщення корівника новим утепленим дахом зі світловентиляційним коньком, заміну старих вентиляційних фрамуг на металопластикові, демонтаж годівниць та влаштування кормового столу, перепланування стійл і монтаж стійлового обладнання виробництва ВАТ «Брацлав», облаштування торцевої молочної та монтаж доїльної установки «Брацлавчанка».

  В результаті використання утепленого даху та ефективної вентиляції покращився мікроклімат приміщення, знизились прояви конденсації вологи у зимовий період, а в літній, незважаючи на відсутність вентиляційних штор, у приміщені зберігається прохолода.

   

  Рис. 4. Реконструйована ферма з виробництва молока в ДПДГ «Оленівське»

  Багаторічний досвід використання доїльного обладнання як вітчизняного виробництва, так і провідних світових виробників свідчить: незважаючи на досить високий рівень техніки, має місце значне подразнення дійок корів під час машинного доїння (що призводить до захворювань вимені) і втрати молочного жиру під час промивання молокопровідних комунікацій, особливо при доїнні у стійловий молокопровід із використанням попарних пульсаторів.

  В ННЦ «ІМЕСГ» розроблено фізіологічно безпечні доїльні апарати, що забезпечують стимулюючий режим доїння корів, а процес доїння не потребує машинного додоювання, рівень захворювань на мастит зменшуєтьсяв 2,5-4 рази, продуктивність корів зростає на 5-9%, жирність молока підвищується на 0,05-0,15%, а повнота видоювання складає 98,0-99,4.

  Лише створення крупних молочнотоварних ферм (600-1000 голів) дозволяє в повній мірі впровадити і використати переваги сучасних безприв’язних технологій утримування з АСУТП ферми, значно підвищити продуктивність праці, ефективно вести селекційну роботу та налагодити швидке централізоване постачання високоякісного товарного молока до переробних підприємств. За таких умов вкрай актуальним стає питання створення доїльних установок із пропускною здатністю до 300 і більше корів за годину. Вирішення цього питання можливе за рахунок створення доїльних систем конвеєрного типу.


   

  Дф - дестимулюючий фактор;

  Сф - стимулюючий фактор;

  1 - зміна тиску в піддійковому просторі доїльних стаканів;

  2 - зміна тиску в міжстінному просторі доїльних стаканів;

  А - серійний апарат АДУ-1;

  Б - розроблений апарат ДА-Ф-66.


   

  Рис. 5. Фізіологічно-безпечні доїльні апарати зі стимулюючим режимом роботи

   

  ННЦ «ІМЕСГ» спільно з ВАТ «Брацлав» за підтримки Мінагрополітики веде розробку вітчизняної доїльної системи конвеєрного типу. Вона призначена для облаштування доїльних залів ферм із поголів’ям 500-2000 корів. Забезпечує потоковість виконання технологічних операцій машинного доїння корів з продуктивністю до 300 гол./год. Усі конструкційні елементи, у т.ч. і платформа конвеєра, виготовляються в Україні. Установка буде обладнана автоматизованим постом доїння «Лакторобік», АСУТП ферми, автоматичним підгонщиком і буде змонтована на кільцевій платформі з доїльними місцями типу «ялинка». Планується випускати три типорозміри установки на 24, 32 та 40 доїльних місць з продуктивністю 140, 180 та 240 гол./год., для ферм із поголів’ям до 600, 1000 та 2000 корів відповідно.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рис. 6. Вітчизняна автоматизована доїльна система конвеєрного типу

   

  Варто ще раз наголосити, що Україна володіє всіма необхідними основними ресурсами для ефективного розвитку промислового виробництва молока, а вітчизняні підприємства машинобудування здатні у повній мірі забезпечити агровиробників високоякісним обладнанням для доїння й утримування корів.

  Анатолій ФЕНЕНКО, доктор техн. наук,

  Віталій ТКАЧ, канд. техн. наук,

  ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»     Схожі новини
 • Модернізація молочних ферм: міф чи реальність?
 • У великій повазі
 • На Черкащині за кошти внутрішніх інвесторів відроджується галузь молочного скотарства
 • Виробництво молока на Дніпропетровщині зросло за рахунок збільшення продуктивності корів
 • Без техніки – і ні туди, і ні сюди

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Молочне тваринництво потрібно модернізувати


Молочне тваринництво потрібно модернізувати

 

На сучасному етапі розвитку галузі молочного тваринництва України ефективне виробництво високоякісного молока можливе лише за умови комплексного вирішення низки ключових задач галузі.

 

А їх чимало:

- перехід до виробництва товарного молока для переробної галузі виключно в умовах промислових ферм із виробництва молока;

- впровадження сучасних планувально-технологічних рішень ферм, спрямованих на забезпечення максимального комфорту утримання корів і скорочення енерговитрат;

- комплектація ферм високопродуктивним поголів’ям корів та організація селекційної роботи на загальнодержавному рівні;

- забезпечення ферм високоякісними екологічно чистими кормами та впровадження сучасних систем годівлі;

- використання фізіологічно-безпечного доїльного обладнання з мінімальним негативним впливом на здоров’я корів та на мікроструктуру молочного жиру з метою отримання якісних продуктів органічної переробки молока;

- комплексне вирішення питань утилізації відходів ферми, екологічно безпечного виробництва органічних добрив та енергозабезпечення ферми;

- забезпечення галузі кваліфікованими спеціалістами, починаючи від персоналу ферм і закінчуючи спеціалістами з монтажу обладнання та сервісного обслуговування;

- наукове забезпечення галузі на усіх етапах виробництва продукції.

Сьогодні в Україні переважна більшість поголів’я корів (77,5%) утримується в особистих підсобних господарствах, які виробляють близько 73% молока, забезпечуючи майже 50% сировинних потреб молокопереробної галузі. Це пов’язано з різким скороченням поголів’я корів у сільгосппідприємствах у 1990-2000 рр., в результаті якого виник дефіцит сировини для переробної галузі. Намагання компенсувати його за рахунок особистих підсобних господарств громадян, яке має місце нині, - це лише вимушене тимчасове явище. Бо збірне молоко не придатне для виготовлення якісної продукції через підвищений рівень санітарної небезпеки та значні затрати на збирання і транспортування.

Україна виробляє на рік лише 275 кг молока на душу населення, тоді як мінімальна фізіологічно обґрунтована норма складає 380 кг, а поголів’я корів у промисловому секторі господарювання не перевищує 580 тис. голів.

 

Рис. 1. Питоме поголівя та середня продуктивність корів у країнах світу

 

При цьому на кожну тисячу чоловік населення припадає 58 голів корів, а середній річний надій - близько 3900 літрів (рис. 1). Разом із тим, на сьогодні в США цей показник складає 40 корів на одну тисячу чоловік, в Англії – 44, у Канаді – 41, у країнах ЄС – 45-48, в Росії – 66. Середня продуктивність корів в Україні значно менша, ніж у країнах із розвинутим молочним скотарством. А лідером за показником середніх надоїв є Ізраїль (10000 літрів), що значно переважає середньоєвропейський рівень (5900 літрів).

Відтак можна зробити висновок, що необхідне нарощування поголів’я корів у промисловому секторі господарювання і забезпечення максимальної реалізації їх генетичного потенціалу для збільшення середньорічних надоїв.

Наші розрахунки свідчать: для забезпечення продовольчої безпеки країни поголів’я корів у промисловому секторі господарювання має налічувати близько 2 млн голів за умови середньорічного надою на рівні 7500 л на голову.

Безумовно, перспективним напрямком має бути будівництво нових ферм із безприв’язним утриманням і обов’язковим використанням автоматизованих систем управління стадом, без яких безприв’язні технології втрачають практично всі свої переваги.

Але на першому етапі переоснащення і нарощування потужностей промислового виробництва молока має вестися як за рахунок створення нових ферм, так і за рахунок модернізації і нарощування поголів’я на існуючих фермах з прив’язним утриманням.

Табл. 1. Вартість модернізації, реконструкції та нового будівництва ферм з виробництва молока

Параметр

Модернізація

Реконструкція

Нове будівництво

Технологія доїння

У молокопровід

У молокопровід

В доїльній залі

В доїльній залі

Тип утримування

Прив’язне

Прив’язне

Безприв’язне

Безприв’язне

Вартість скотомісця, грн

- у тому числі обладнання

- будівельні роботи

2000

1 500

500

12 000

3 500

8 500

36 000

6 000

30 000

45000

6 000

39 000

Дійне поголів’я корів на фермі

100

100-200

від 200

від 400

Тип та особливості конструкції приміщення для реконструкції

З опорами

З опорами

Без проміжних опор

«клюшкове»

Ширина приміщення, м

12

12, 16, 18, 21, 24

21

від 26

Перелік основних робіт по будівництву та реконструкції приміщень

-створення доїльно-молочного блоку;

-монтаж доїльного обладнання

- демонтаж будівельних конструкцій, що реконструюються (дах, годівниці, прив’язне обладнання та ін.);

- збільшення висоти несучих стін та опор;

- монтаж утепленного даху з світло-аераційним коньком;

- ремонт вентиляційних фрамуг у бокових стінах;

- обладнання кормового столу;

- монтаж стійлового обладнання з комбінованими стілами-боксами, водопроводом та чашковими автонапувалками;

- організації доїльно-молочного блоку;

- монтаж доїльного обладнання;

- можлива заміна кільцевого конвеєра дельта-скреперною установкою для видалення гною

- повне перепланування приміщення під безприв’язне утримування (організація кормового столу, кормових проходів, повздовжніх та поперечних технологічних проходів, створення секцій боксів для відпочинку корів);

- реконструкція даху і встановлення світло-аераційного конька;

- ремонт вентиляційних фрамуг у бокових стінах або демонтаж бокових стін з встановленням вентиляційних штор;

- будівництво доїльної зали з доїльно-молочним блоком;

- монтаж технологічного обладнання (бокси для відпочинку корів, огорожа кормового столу, дельта--скреперні установки, групові автонапувалки, доїльне обладнання)

- монтаж приміщення з легкозбірних конструкцій з утепленим дахом, світло-аераційним коньком та боковими вентиляційними шторами;

- здійснення робіт по внутрішньому плануванню під безприв’язне утримування (організація кормового столу, кормових проходів, повздовжніх та поперечних технологічних проходів, створення секцій боксів для відпочинку корів);

- будівництво окремої утепленої з можливістю опалювання у зимовий період доїльної зали з доїльно-молочним блоком;

- монтаж технологічного обладнання (бокси для відпочинку корів, огорожа кормового столу, дельта-скреперні установки, групові автонапувалки, доїльне обладнання)

 

При цьому вартість модернізації молочно-товарної ферми, яка передбачає лише монтаж установки типу молокопровід, складає близько 2000 грн за скотомісце (табл. 1). Реконструкція приміщення під монтаж молокопроводу, що передбачає монтаж нового даху зі світлоаераційним коньком, організацію кормового столу та встановлення нового прив’язного обладнання, коштуватиме 12000 грн за скотомісце. Реконструкція корівника під безприв’язне утримання доцільна лише у приміщеннях з безопорною конструкцією і коштуватиме приблизно 36000 грн за скотомісце, що лише на 9000 грн (20%) дешевше від нового будівництва сучасної ферми (45000 грн).

Слід зазначити, що чинні норми проектування тваринницьких приміщень не відповідають сучасним вимогам. В ННЦ «ІМЕСГ» розроблено проектно-технологічні рішення ферм з виробництва молока різних розмірів, в основу яких покладено приміщення, спроектовані з урахуванням сучасних технологічних вимог (рис. 2, 3). Технологічна ширина таких приміщень складає 6,5 м на один ряд тварин.

Розмір приміщення

12×72 м

Площа забудови

864 м2

Питома площа

8,6 м2/гол

Фронт годівлі

1,2 м/гол

Ширина центрального проходу

4,5 м

Ширина технологічних проходів

2,0 м

Рис. 2. План і розріз виробничого модуля на 100 голів корів з комбібоксовим утримуванням і доїльною залу

 

Розмір приміщення

26×96 м

Площа забудови

2496 м2

Питома площа

10 м2/гол

Фронт годівлі

0,7 м/гол

Ширина центрального проходу з кормовим столом

4,5 м

Ширина кормових проходів

3,5 м

Ширина технологічних проходів біля стін

2,5 м

Ширина поперечного проходу біля напувалок

5 м

 

 

Рис. 3. Розріз виробничого приміщення для безприв’язного утримування

256 голів корів

 

Окремі технологічні рішення апробовані під час реконструкції дворядного корівника молочно-товарної ферми дослідного господарства ННЦ «ІМЕСГ» ДПДГ «Оленівське». Реконструкція передбачала: облаштування приміщення корівника новим утепленим дахом зі світловентиляційним коньком, заміну старих вентиляційних фрамуг на металопластикові, демонтаж годівниць та влаштування кормового столу, перепланування стійл і монтаж стійлового обладнання виробництва ВАТ «Брацлав», облаштування торцевої молочної та монтаж доїльної установки «Брацлавчанка».

В результаті використання утепленого даху та ефективної вентиляції покращився мікроклімат приміщення, знизились прояви конденсації вологи у зимовий період, а в літній, незважаючи на відсутність вентиляційних штор, у приміщені зберігається прохолода.

 

Рис. 4. Реконструйована ферма з виробництва молока в ДПДГ «Оленівське»

Багаторічний досвід використання доїльного обладнання як вітчизняного виробництва, так і провідних світових виробників свідчить: незважаючи на досить високий рівень техніки, має місце значне подразнення дійок корів під час машинного доїння (що призводить до захворювань вимені) і втрати молочного жиру під час промивання молокопровідних комунікацій, особливо при доїнні у стійловий молокопровід із використанням попарних пульсаторів.

В ННЦ «ІМЕСГ» розроблено фізіологічно безпечні доїльні апарати, що забезпечують стимулюючий режим доїння корів, а процес доїння не потребує машинного додоювання, рівень захворювань на мастит зменшуєтьсяв 2,5-4 рази, продуктивність корів зростає на 5-9%, жирність молока підвищується на 0,05-0,15%, а повнота видоювання складає 98,0-99,4.

Лише створення крупних молочнотоварних ферм (600-1000 голів) дозволяє в повній мірі впровадити і використати переваги сучасних безприв’язних технологій утримування з АСУТП ферми, значно підвищити продуктивність праці, ефективно вести селекційну роботу та налагодити швидке централізоване постачання високоякісного товарного молока до переробних підприємств. За таких умов вкрай актуальним стає питання створення доїльних установок із пропускною здатністю до 300 і більше корів за годину. Вирішення цього питання можливе за рахунок створення доїльних систем конвеєрного типу.


 

Дф - дестимулюючий фактор;

Сф - стимулюючий фактор;

1 - зміна тиску в піддійковому просторі доїльних стаканів;

2 - зміна тиску в міжстінному просторі доїльних стаканів;

А - серійний апарат АДУ-1;

Б - розроблений апарат ДА-Ф-66.


 

Рис. 5. Фізіологічно-безпечні доїльні апарати зі стимулюючим режимом роботи

 

ННЦ «ІМЕСГ» спільно з ВАТ «Брацлав» за підтримки Мінагрополітики веде розробку вітчизняної доїльної системи конвеєрного типу. Вона призначена для облаштування доїльних залів ферм із поголів’ям 500-2000 корів. Забезпечує потоковість виконання технологічних операцій машинного доїння корів з продуктивністю до 300 гол./год. Усі конструкційні елементи, у т.ч. і платформа конвеєра, виготовляються в Україні. Установка буде обладнана автоматизованим постом доїння «Лакторобік», АСУТП ферми, автоматичним підгонщиком і буде змонтована на кільцевій платформі з доїльними місцями типу «ялинка». Планується випускати три типорозміри установки на 24, 32 та 40 доїльних місць з продуктивністю 140, 180 та 240 гол./год., для ферм із поголів’ям до 600, 1000 та 2000 корів відповідно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Вітчизняна автоматизована доїльна система конвеєрного типу

 

Варто ще раз наголосити, що Україна володіє всіма необхідними основними ресурсами для ефективного розвитку промислового виробництва молока, а вітчизняні підприємства машинобудування здатні у повній мірі забезпечити агровиробників високоякісним обладнанням для доїння й утримування корів.

Анатолій ФЕНЕНКО, доктор техн. наук,

Віталій ТКАЧ, канд. техн. наук,

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Схожі новини
 • Модернізація молочних ферм: міф чи реальність?
 • У великій повазі
 • На Черкащині за кошти внутрішніх інвесторів відроджується галузь молочного скотарства
 • Виробництво молока на Дніпропетровщині зросло за рахунок збільшення продуктивності корів
 • Без техніки – і ні туди, і ні сюди

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.