Аграрний тиждень. Україна
» » » Гірчиця біла – і рентабельно, і корисно
» » » Гірчиця біла – і рентабельно, і корисно

  Гірчиця біла – і рентабельно, і корисно


  Горчица, гірчиця біла, mustardБудь-яка інформація щодо виробництва гірчиці починається з повідомлення про значне зростання попиту на її насіння. Але його забезпечення не завжди відбувається в повній мірі. Пов’язано це, насамперед, зі значним коливанням урожайності культури під впливом як природних, так і антропогенних факторів.

   

  Господарі вже підбили підсумки року, що минув. Заради отримання економічної вигоди планують «розумну» структуру посівних площ, щоб і з прибутком, і без шкоди господарству. Тому незначний - 10% - обcяг площ вирощування повинні займати хрестоцвіті культури, в тому числі й гірчиця.

  Сума доходу агровиробника перебуває в прямопропорційній залежності від ринкової ціни на дану продукцію. Якісне насіння гірчиці білої, придатне для переробки, на сьогодні коштує досить дорого – до 8,5 тис. грн/т, а насіння гірчиці сизої – 4,3-4,5 тис. грн/т. Тому вона і більше цікавить виробника. За даними АПК-Інформ, ціни на насіння гірчиці білої урожаю 2013 р. коливаються від 8,0 до 8,3 тис. грн/т.

   

   

  Це, безумовно, не залишається без уваги аграріїв, бо порахувавши затрати та отримавши виручку від реалізації насіння, роблять висновки про рентабельність культури. За даними експертів, основна частина аграріїв (70%) вирощує гірчицю з рентабельністю до 20-30%. Більшістьгосподарств сприймає її не більш ніж культуру, що підходить для сівозміни між вирощуванням основних культур.

  Унікальніприродно-кліматичніумови України дозволяють вирощувати гірчицю практично по всій її території. Найбільші (до 70-80%) площі - це все ж таки Крим та зона Степу, хоча кращий урожай отримують у зонах більшого зволоження – Лісостепу та Поліссі. Урожайність насіння білої гірчиці в середньому становить 8-9 ц/га, а за сприятливих кліматичних умов - 20-25 ц/га.

  Гірчицю досить широко використовують у багатьох галузях народного господарства – це і олія, і продукти переробки, і порошок, і зелена маса (300 ц/га).

  За даними аналітиків, уперше за останні кілька сезонів спостерігається незначне збільшення валового збору насіння гірчиці, чому сприяло розширення посівних і збиральних площ (становлять понад 50 тис. га). Посівна площа залежить від вирощування господарствами головних сільгоспкультур, бо найчастіше гірчицю вибирають як вигідного попередника. За даними експертів, у 2012/2013 МР валовий збір гірчиці становив 45,8 тис. тонн. Майже 90% вирощеного врожаю експортується.

  Судячи з низької врожайності, аграрії не приділяють належної уваги і особливо не прагнуть підвищити продуктивність гірчиці, знижуючи ефективність її виробництва і недоодержуючи прибуток. Проблемними є і післязбиральна обробка (очищення, сушіння) та зберігання з доведенням олієнасіння до загальноприйнятих світових стандартів. Потенціал для поліпшення рентабельності виробництва гірчиці в Україні полягає в дотриманні сучасних агротехнологій вирощування, підвищенні урожайності й достатньому інвестуванні в сільське господарство в цілому. Рентабельність 100% – це реально.

  Гірчиця – холодостійка культура, насіння її починає проростати при температурі +1-3°С. Дружні сходи з’являються на 4-5 день після сівби при температурі +5-8°С за наявності достатньої кількості вологи. Сходи переносять короткочасні приморозки до -4-5°С. У засушливих умовах і при загущених посівах рослини відразу переходять у стадію стеблування. Оптимальна температура для росту вегетативної маси становить +10-15°С, для формування та розвитку генеративних органів - +15-20°С. Під час цвітіння та достигання найбільш сприятливою є температура +22-25°С. Сума середньодобових температур за вегетацію становить 1700-2100°С. Для кращого росту та розвитку за вегетаційний період потребує 450 мм і більше опадів.

  До ґрунтових умов невибаглива, малопридатними є важкі, запливаючі та засолені ґрунти. На бідних ґрунтах та за умов низької агротехніки вона розвиває слабку кореневу систему, від чого знижуються посухостійкість і врожай. Отже, урожай насіння гірчиці схильний до широкої мінливості як під впливом природних умов, так і до умов вирощування.

  Горчица, гірчиця біла, mustardСортова пропозиція

  Українському виробнику радимо добре відомий сорт гірчиці білої Талісман, що є лідером вітчизняних продажів, та новий - Запоріжанка - селекції Інституту олійних культур НААН з потенційною врожайністю до 2,0-2,5 т/га, масою тисячі насінин 4,0-7,0 г, олійністю 30-32%, тривалістю вегетаційного періоду 80-85 діб. Сорти стійкі проти вилягання рослин та розтріскування стручків, середньостійкі проти шкідників та хвороб, пристосовані до механізованого вирощування.

  Щоб одержати високі врожаї кращої якості, важливо дотримуватись кожного елементу технології вирощування, відповідного контролю за якістю та строками проведення необхідних агроприйомів, своєчасного проведення на посівах, заходів боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками.

  Горчица, гірчиця біла, mustard


  Місце у сівозміні

  Найкращими попередниками для гірчиці є чистий пар, зернові колосові, просапні та зернобобові культури. Посіви гірчиці не розміщують після інших хрестоцвітих культур, льону олійного, буряку, які мають однакових шкідників та хвороби, а також після соняшнику, проса. На попереднє місце вирощування її можна повертати лише за 4-5 років.

  Гірчиця є добрим попередником для зернових колосових, адже розміщення її між двома полями озимої пшениці запобігає захворюванню на кореневищні гнилі, пошкодженню жужелицею, підвищує урожайність пшениці.

  Обробіток ґрунту

  Гірчиця потребує високоякісного обробітку ґрунту, тому його підготовка повинна бути спрямована на накопичення вологи, прискорене розкладання рослинних решток, знищення бур’янів, створення вирівняного та вологого шару на глибині загортання насіння. В зоні Південного Степу ефективним є обробіток ґрунту за системою поліпшеного зябу. Після збирання попередника проводять лущення стерні на глибину 6-8 см, а потім лемішними плугами-лущільниками або плоскорізними культиваторами – на глибину 10-12 сантиметрів. У разі відростання бур’янів культивують на глибину 8-10 сантиметрів. Зяблеву оранку проводять у кінці вересня – на початку жовтня на глибину 23-25 сантиметрів. Зяб восени обов’язково вирівнюють. При сильній забур’яненості поля коренепаростковими або кореневищними бур’янами механічні заходи боротьби з ними поєднують з хімічними. Гербіциди суцільної дії вносять по вегетуючих бур’янах до проведення оранки. Оранку здійснюють за 2-3 тижні після обробки гербіцидами.

  Передпосівний обробіток проводиться при досягненні фізичної стиглості ґрунту. Якщо з будь-яких причин ґрунт не вирівняний восени, необхідно провести боронування важкими боронами або середніми. Слід пам’ятати, що весняне вирівнювання завжди шкодить структурі ґрунту і зумовлює втрату вологи у посівному шарі. Для створення оптимального насіннєвого ложа проводять культивацію на глибину 4-5 см упоперек до оранки або під кутом до неї. Після культивації перед посівом необхідно провести коткування. Ефективним є використання комбінованих ґрунтообробних знарядь.

  Удобрення

  Гірчиця вибаглива до наявності в ґрунті поживних речовин. На формування 1 т насіння необхідно 55-60 кг азоту, 20-30 кг фосфору та 35-60 кг калію. Норму внесення міндобрив визначають за результатами ґрунтової діагностики. За низької забезпеченості ґрунту азотом і фосфором оптимальна доза основного добрива на чорноземах і каштанових ґрунтах становить N60P60 кг д.р. на гектар. Калійні добрива вносять на полях з низьким вмістом обмінного калію чи на ґрунтах легкого гранулометричного складу в дозі K40 кг д.р. на гектар. Органічні добрива вносять під попередник.

  Сівба

  Для висіву використовують добре відсортоване насіння І репродукції, яке за посівними якостями відповідає вимогам державного стандарту. Строки сівби гірчиці є одним із найважливіших елементів агротехніки її вирощування. В умовах Південного Степу найвищий урожай гірчиці забезпечує сівба, проведена у максимально ранній строк, одночасно з ярими зерновими культурами. Запізнення з сівбою на 10-15 діб, порівняно з оптимальним строком, призводить до зниження урожайності на 20-40%.

  Найкращі оптимальні умови для росту, розвитку та формування високого врожаю гірчиці − звичайний рядковий спосіб сівби з шириною міжрядь 15 см і нормою висіву, залежно від виду гірчиці, 1,5 млн шт. схожих насінин на гектар.

  Глибина загортання насіння становить 2-3 сантиметри. При пересиханні верхнього шару ґрунту глибину загортання насіння можна збільшити до 4-5 сантиметрів. При цьому норма висіву повинна бути збільшена на 5-10%. Перед сівбою, за недостатньої вологості ґрунту, проводять коткування, а для отримання дружніх сходів необхідно проводити і післяпосівне коткування.

  Догляд за посівами

  Догляд за посівами гірчиці передбачає комплекс заходів, спрямованих на появу дружних сходів, знищення бур’янів, захист рослин від шкідників та хвороб, створення оптимальних умов для росту та розвитку рослин.

  При утворенні ґрунтової кірки ефективним прийомом є досходове боронування легкими зубовими боронами при швидкості руху агрегату 5-6 км/год. При загущених посівах застосовують післясходове боронування у фазі 3-5 справжніх листків при втраті тургору рослинами.

  Для хімічного захисту застосовують гербіциди, дозволені до використання в Україні.

  Обов’язковим профілактичним заходом від пліснявіння, альтернаріозу, пероноспорозу та інших хвороб, а також проти комплексу ґрунтових і післясходових шкідників є протруювання очищеного і каліброваного насіння. Якщо з будь-яких причин насіння не було протруєне до висіву, то при перевищенні порогу шкодочинності – більше 3 жуків хрестоцвітої блішки на 1 м2 - посіви необхідно обробити інсектицидами.

  Наприкінці бутонізації поле необхідно обприскати проти стеблового, капустяного, насіннєвого прихованохоботника, квіткогриза, ріпакового пильщика. У період цвітіння - утворення стручків посів може заселяти капустяна попелиця. В цьому разі необхідно вчасно провести крайову обробку посіву.

  Горчица, гірчиця біла, mustard


  Збирання

  Гірчицю можна збирати як прямим комбайнуванням, так і роздільним способом. Двофазний спосіб збирання застосовують на забур’янених або зріджених посівах. Пряме комбайнування проводять на чистих від бур’янів посівах за вологості насіння 12-15%. У разі роздільного збирання посіви скошують у валки при вологості насіння 25-30%. Підбирання валків проводять при вологості насіння 10-12%. Збирання краще проводити у ранкові та вечірні години.

  Післязбиральна доробка насіння

  Насіння гірчиці, що надійшло на тік, підлягає терміновому первинному очищенню. При підвищеній вологості насіння сушать методом активного вентилювання. За відсутності сушарок активного вентилювання насіння сушать на відкритих майданчиках. Після доведення вологості насіння до 9% проводять вторинне очищення. На тривале зберігання насіння закладають вологістю 8-9%. Для короткочасного зберігання допускається вологість не вище 12%.

  Дотримуючись рекомендованої науковцями технології вирощування гірчиці та використовуючи сертифіковане насіння, можна одержати максимальний врожай високої якості.

  Збільшення посівних площ під такою перспективною культурою як гірчиця обумовлене незначними затратами, високим коефіцієнтом розмноження, що дозволяє господарствам за рахунок рентабельності отримувати значні прибутки.

  Сміливо сійте гірчицю – вона відплатить сповна.

   


  Валентина ЖУРАВЕЛЬ, канд. с.-г. наук,

  Ганна БУДІЛКА,

  Інститут олійних культур НААН

   

   

  Схожі новини
 • Два врожаї на одному полі
 • Хочете врожаю? Працюйте комплексно
 • Сівба ярих. ОСОБЛИВОСТІ підготовки та проведення
 • Потенціал нових українських сортів і гібридів
 • Післяукісні та післяжнивні посіви сої

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Гірчиця біла – і рентабельно, і корисно


Горчица, гірчиця біла, mustardБудь-яка інформація щодо виробництва гірчиці починається з повідомлення про значне зростання попиту на її насіння. Але його забезпечення не завжди відбувається в повній мірі. Пов’язано це, насамперед, зі значним коливанням урожайності культури під впливом як природних, так і антропогенних факторів.

 

Господарі вже підбили підсумки року, що минув. Заради отримання економічної вигоди планують «розумну» структуру посівних площ, щоб і з прибутком, і без шкоди господарству. Тому незначний - 10% - обcяг площ вирощування повинні займати хрестоцвіті культури, в тому числі й гірчиця.

Сума доходу агровиробника перебуває в прямопропорційній залежності від ринкової ціни на дану продукцію. Якісне насіння гірчиці білої, придатне для переробки, на сьогодні коштує досить дорого – до 8,5 тис. грн/т, а насіння гірчиці сизої – 4,3-4,5 тис. грн/т. Тому вона і більше цікавить виробника. За даними АПК-Інформ, ціни на насіння гірчиці білої урожаю 2013 р. коливаються від 8,0 до 8,3 тис. грн/т.

 

 

Це, безумовно, не залишається без уваги аграріїв, бо порахувавши затрати та отримавши виручку від реалізації насіння, роблять висновки про рентабельність культури. За даними експертів, основна частина аграріїв (70%) вирощує гірчицю з рентабельністю до 20-30%. Більшістьгосподарств сприймає її не більш ніж культуру, що підходить для сівозміни між вирощуванням основних культур.

Унікальніприродно-кліматичніумови України дозволяють вирощувати гірчицю практично по всій її території. Найбільші (до 70-80%) площі - це все ж таки Крим та зона Степу, хоча кращий урожай отримують у зонах більшого зволоження – Лісостепу та Поліссі. Урожайність насіння білої гірчиці в середньому становить 8-9 ц/га, а за сприятливих кліматичних умов - 20-25 ц/га.

Гірчицю досить широко використовують у багатьох галузях народного господарства – це і олія, і продукти переробки, і порошок, і зелена маса (300 ц/га).

За даними аналітиків, уперше за останні кілька сезонів спостерігається незначне збільшення валового збору насіння гірчиці, чому сприяло розширення посівних і збиральних площ (становлять понад 50 тис. га). Посівна площа залежить від вирощування господарствами головних сільгоспкультур, бо найчастіше гірчицю вибирають як вигідного попередника. За даними експертів, у 2012/2013 МР валовий збір гірчиці становив 45,8 тис. тонн. Майже 90% вирощеного врожаю експортується.

Судячи з низької врожайності, аграрії не приділяють належної уваги і особливо не прагнуть підвищити продуктивність гірчиці, знижуючи ефективність її виробництва і недоодержуючи прибуток. Проблемними є і післязбиральна обробка (очищення, сушіння) та зберігання з доведенням олієнасіння до загальноприйнятих світових стандартів. Потенціал для поліпшення рентабельності виробництва гірчиці в Україні полягає в дотриманні сучасних агротехнологій вирощування, підвищенні урожайності й достатньому інвестуванні в сільське господарство в цілому. Рентабельність 100% – це реально.

Гірчиця – холодостійка культура, насіння її починає проростати при температурі +1-3°С. Дружні сходи з’являються на 4-5 день після сівби при температурі +5-8°С за наявності достатньої кількості вологи. Сходи переносять короткочасні приморозки до -4-5°С. У засушливих умовах і при загущених посівах рослини відразу переходять у стадію стеблування. Оптимальна температура для росту вегетативної маси становить +10-15°С, для формування та розвитку генеративних органів - +15-20°С. Під час цвітіння та достигання найбільш сприятливою є температура +22-25°С. Сума середньодобових температур за вегетацію становить 1700-2100°С. Для кращого росту та розвитку за вегетаційний період потребує 450 мм і більше опадів.

До ґрунтових умов невибаглива, малопридатними є важкі, запливаючі та засолені ґрунти. На бідних ґрунтах та за умов низької агротехніки вона розвиває слабку кореневу систему, від чого знижуються посухостійкість і врожай. Отже, урожай насіння гірчиці схильний до широкої мінливості як під впливом природних умов, так і до умов вирощування.

Горчица, гірчиця біла, mustardСортова пропозиція

Українському виробнику радимо добре відомий сорт гірчиці білої Талісман, що є лідером вітчизняних продажів, та новий - Запоріжанка - селекції Інституту олійних культур НААН з потенційною врожайністю до 2,0-2,5 т/га, масою тисячі насінин 4,0-7,0 г, олійністю 30-32%, тривалістю вегетаційного періоду 80-85 діб. Сорти стійкі проти вилягання рослин та розтріскування стручків, середньостійкі проти шкідників та хвороб, пристосовані до механізованого вирощування.

Щоб одержати високі врожаї кращої якості, важливо дотримуватись кожного елементу технології вирощування, відповідного контролю за якістю та строками проведення необхідних агроприйомів, своєчасного проведення на посівах, заходів боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками.

Горчица, гірчиця біла, mustard


Місце у сівозміні

Найкращими попередниками для гірчиці є чистий пар, зернові колосові, просапні та зернобобові культури. Посіви гірчиці не розміщують після інших хрестоцвітих культур, льону олійного, буряку, які мають однакових шкідників та хвороби, а також після соняшнику, проса. На попереднє місце вирощування її можна повертати лише за 4-5 років.

Гірчиця є добрим попередником для зернових колосових, адже розміщення її між двома полями озимої пшениці запобігає захворюванню на кореневищні гнилі, пошкодженню жужелицею, підвищує урожайність пшениці.

Обробіток ґрунту

Гірчиця потребує високоякісного обробітку ґрунту, тому його підготовка повинна бути спрямована на накопичення вологи, прискорене розкладання рослинних решток, знищення бур’янів, створення вирівняного та вологого шару на глибині загортання насіння. В зоні Південного Степу ефективним є обробіток ґрунту за системою поліпшеного зябу. Після збирання попередника проводять лущення стерні на глибину 6-8 см, а потім лемішними плугами-лущільниками або плоскорізними культиваторами – на глибину 10-12 сантиметрів. У разі відростання бур’янів культивують на глибину 8-10 сантиметрів. Зяблеву оранку проводять у кінці вересня – на початку жовтня на глибину 23-25 сантиметрів. Зяб восени обов’язково вирівнюють. При сильній забур’яненості поля коренепаростковими або кореневищними бур’янами механічні заходи боротьби з ними поєднують з хімічними. Гербіциди суцільної дії вносять по вегетуючих бур’янах до проведення оранки. Оранку здійснюють за 2-3 тижні після обробки гербіцидами.

Передпосівний обробіток проводиться при досягненні фізичної стиглості ґрунту. Якщо з будь-яких причин ґрунт не вирівняний восени, необхідно провести боронування важкими боронами або середніми. Слід пам’ятати, що весняне вирівнювання завжди шкодить структурі ґрунту і зумовлює втрату вологи у посівному шарі. Для створення оптимального насіннєвого ложа проводять культивацію на глибину 4-5 см упоперек до оранки або під кутом до неї. Після культивації перед посівом необхідно провести коткування. Ефективним є використання комбінованих ґрунтообробних знарядь.

Удобрення

Гірчиця вибаглива до наявності в ґрунті поживних речовин. На формування 1 т насіння необхідно 55-60 кг азоту, 20-30 кг фосфору та 35-60 кг калію. Норму внесення міндобрив визначають за результатами ґрунтової діагностики. За низької забезпеченості ґрунту азотом і фосфором оптимальна доза основного добрива на чорноземах і каштанових ґрунтах становить N60P60 кг д.р. на гектар. Калійні добрива вносять на полях з низьким вмістом обмінного калію чи на ґрунтах легкого гранулометричного складу в дозі K40 кг д.р. на гектар. Органічні добрива вносять під попередник.

Сівба

Для висіву використовують добре відсортоване насіння І репродукції, яке за посівними якостями відповідає вимогам державного стандарту. Строки сівби гірчиці є одним із найважливіших елементів агротехніки її вирощування. В умовах Південного Степу найвищий урожай гірчиці забезпечує сівба, проведена у максимально ранній строк, одночасно з ярими зерновими культурами. Запізнення з сівбою на 10-15 діб, порівняно з оптимальним строком, призводить до зниження урожайності на 20-40%.

Найкращі оптимальні умови для росту, розвитку та формування високого врожаю гірчиці − звичайний рядковий спосіб сівби з шириною міжрядь 15 см і нормою висіву, залежно від виду гірчиці, 1,5 млн шт. схожих насінин на гектар.

Глибина загортання насіння становить 2-3 сантиметри. При пересиханні верхнього шару ґрунту глибину загортання насіння можна збільшити до 4-5 сантиметрів. При цьому норма висіву повинна бути збільшена на 5-10%. Перед сівбою, за недостатньої вологості ґрунту, проводять коткування, а для отримання дружніх сходів необхідно проводити і післяпосівне коткування.

Догляд за посівами

Догляд за посівами гірчиці передбачає комплекс заходів, спрямованих на появу дружних сходів, знищення бур’янів, захист рослин від шкідників та хвороб, створення оптимальних умов для росту та розвитку рослин.

При утворенні ґрунтової кірки ефективним прийомом є досходове боронування легкими зубовими боронами при швидкості руху агрегату 5-6 км/год. При загущених посівах застосовують післясходове боронування у фазі 3-5 справжніх листків при втраті тургору рослинами.

Для хімічного захисту застосовують гербіциди, дозволені до використання в Україні.

Обов’язковим профілактичним заходом від пліснявіння, альтернаріозу, пероноспорозу та інших хвороб, а також проти комплексу ґрунтових і післясходових шкідників є протруювання очищеного і каліброваного насіння. Якщо з будь-яких причин насіння не було протруєне до висіву, то при перевищенні порогу шкодочинності – більше 3 жуків хрестоцвітої блішки на 1 м2 - посіви необхідно обробити інсектицидами.

Наприкінці бутонізації поле необхідно обприскати проти стеблового, капустяного, насіннєвого прихованохоботника, квіткогриза, ріпакового пильщика. У період цвітіння - утворення стручків посів може заселяти капустяна попелиця. В цьому разі необхідно вчасно провести крайову обробку посіву.

Горчица, гірчиця біла, mustard


Збирання

Гірчицю можна збирати як прямим комбайнуванням, так і роздільним способом. Двофазний спосіб збирання застосовують на забур’янених або зріджених посівах. Пряме комбайнування проводять на чистих від бур’янів посівах за вологості насіння 12-15%. У разі роздільного збирання посіви скошують у валки при вологості насіння 25-30%. Підбирання валків проводять при вологості насіння 10-12%. Збирання краще проводити у ранкові та вечірні години.

Післязбиральна доробка насіння

Насіння гірчиці, що надійшло на тік, підлягає терміновому первинному очищенню. При підвищеній вологості насіння сушать методом активного вентилювання. За відсутності сушарок активного вентилювання насіння сушать на відкритих майданчиках. Після доведення вологості насіння до 9% проводять вторинне очищення. На тривале зберігання насіння закладають вологістю 8-9%. Для короткочасного зберігання допускається вологість не вище 12%.

Дотримуючись рекомендованої науковцями технології вирощування гірчиці та використовуючи сертифіковане насіння, можна одержати максимальний врожай високої якості.

Збільшення посівних площ під такою перспективною культурою як гірчиця обумовлене незначними затратами, високим коефіцієнтом розмноження, що дозволяє господарствам за рахунок рентабельності отримувати значні прибутки.

Сміливо сійте гірчицю – вона відплатить сповна.

 


Валентина ЖУРАВЕЛЬ, канд. с.-г. наук,

Ганна БУДІЛКА,

Інститут олійних культур НААН

 

 

Схожі новини
 • Два врожаї на одному полі
 • Хочете врожаю? Працюйте комплексно
 • Сівба ярих. ОСОБЛИВОСТІ підготовки та проведення
 • Потенціал нових українських сортів і гібридів
 • Післяукісні та післяжнивні посіви сої

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.