Аграрний тиждень. Україна
» » Задля зменшення негативного впливу
» » Задля зменшення негативного впливу

  Задля зменшення негативного впливу


  Основним вихідним матеріалом, що використовують під час створення нових гібридів соняшнику та розмноження на насінницьких посівах уже наявних, є батьківські лінії. Відносно низька продуктивність ліній та залежність урожайності від агрокліматичних умов регіону є одним із негативних чинників за впровадження нових гібридів у виробництво.
  Селекція соняшнику на високу потенційну продуктивність і стійкість до біотичних чинників сприяє не тільки підвищенню валового виробництва продукції, але й підвищує її якість, екологічну рівновагу, забезпечує чистоту навколишнього середовища і вирощеної продукції.
  Високий поліморфізм, використання природного і штучного мутагенезу, народна селекція та інші чинники призвели до появи величезної кількості різновидів соняшнику. Багатий генетичний матеріал і різноманіття видів є ефективним матеріалом для боротьби з несприятливими кліматичними умовами, шкідниками та хворобами. Поєднання сучасних методів створення соняшнику та прискорення селекційного процесу за допомогою використання регуляторів росту і біотехнології дасть змогу людству навіть у несприятливих умовах навколишнього середовища не лише мати стабільні врожаї, а й мати тенденцію до їх зростання.
  У 2018 році на дослідному полі кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва було закладено дослідження з підвищення насіннєвої продуктивності батьківських ліній та гібридів соняшнику з використанням регуляторів росту рослин.
  Для обробки досліджуваного матеріалу використали регулятори росту. Фульвітал (препаративна форма (п.ф.) – порошок) 150 г/га, водорозчинний препарат, до складу якого входять: солі фульвових кислот, мікроелементи, органічно зв’язана сірка природного походження в легкозасвоюваній формі для рослин. Екостим (п.ф. – водно-суспензійний розчин) 25 мл/га, діюча речовина – водно-спиртовий розчин метаболітів штаму симбіотичного гриба-ендофіту Panax Ginseng M., виділеного з коренів женьшеню. Квадростим (п.ф. – водно-суспензійний розчин) 300 мл/га, до складу якого входить чотири групи сполук органічного походження, абсолютно нешкідливих для людей і тварин. Унікальність препарату полягає в комплексному впливі на біохімічні процеси, що відбуваються в рослинній клітині та рослині загалом.
  Як посівний матеріал використали лінії селекції ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН: Сх808А, Х06135В, Х06134В, Сх1002А, Х785В, Х1012Б, Сх1012А, Сх1010А, Сх808А/Х1002Б та лінії мутантного походження Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: ХНАУ505В, ХНАУ488В, ХНАУ1133В, ХНАУ742В, ХНАУ63В.
  Враховуючи, що вплив регуляторів росту має виключно індивідуальний характер для кожної лінії, гібрида чи сорту, для збільшення генетичного матеріалу дослідження були залучені сорти соняшнику Щелкунчик, Лакомка, Люкс, Донський Крупноплідний та Мир.
  Згідно з отриманими однорічними даними у 2018 році можна проаналізувати вплив регуляторів росту, а саме: Фульвітал, Екостим та Квадростим за кількісними ознаками. Так, позитивний вплив за ознакою «висота стебла» спостерігався в разі використання препарату Фульвітал на лініях: Сх808А – 194 см (контроль - 193 см), Сх808А/Х1002Б – 203 см (контроль - 196 см).
  Регулятор росту Екостим вагомого впливу на висоту ліній в більшості випадків не викликав, за винятком лінії Х06135В – 126 см порівняно з контролем - 125 см, та Сх808А/Х1002Б – 203 см (контроль - 196 см). 
  Найбільшого ефекту було отримано за використання регулятора росту Квадростим: спостерігали збільшення висоти стебла у досліджуваних лініях. У лінії Х785В висота стебла становила 157 см (контроль - 145 см), Сх1002А – 172 см (контроль - 169 см), Сх808А/Х1002Б – 201 см (контроль - 196 см).
  За ознакою «діаметр кошика» суттєвого впливу регулятори росту не мали. Середні значення ліній несуттєво відрізняються або взагалі не відрізняються порівняно з контролем. На це можуть впливати несприятливі погодні умови, які характеризувалися браком вологи у період кінця цвітіння та наливання кошика. Винятком можна розглянути лінію Сх808А/Х1002Б: за дії регулятора росту Квадростим діаметр кошика становив 15,8 см, (контроль - 15,4 см) та лінію Х06135В, де збільшення діаметра кошика відбулося під дією всіх трьох препаратів: Фульвітал - 14,3 см, Екостим - 13,7 см, Квадростим - 14,4 см (контроль - 13 см).
  Стандартне відхилення під дією регуляторів росту варіювало у лінії Х06134В у межах 1-1,2 см (контроль - 0,6 см), у лінії Х06135В під час оброблення Квадростимом - 1,5 см (контроль - 1,1 см) та у лінії Сх808А/Х1002Б – 1,5 см, (контроль - 1,1 см).
  Зміна кількісних ознак після обробки регуляторами росту спостерігалася і в досліджуваних сортах. Так, у сорту Щелкунчик висота під обробкою Фульвіталом становила 192 см, на ділянці використання Квадростиму середній показник становив 189 см (контроль - 183 см), сорт Мир - 166,2 см, під впливом Фульвіталу - 177 см, Квадростиму - 175 см.
  За ознакою «діаметр кошика» найбільший вплив встановлено на лініях Щелкунчик: контроль – 18,2 см, Фульвітал – 20,5 см, Квадростим – 18,9 см; Лакомка: контроль – 16,3 см, Фульвітал – 17,1 см, Квадростим – 17,5 см; Мир: контроль – 11 см, Фульвітал – 12,4 см, Квадростим – 12,9 см. 
  Регулятори росту можуть не лише прискорювати ріст, але його і сповільнювати на різних етапах перебігу онтогенезу, активувати проростання чи продовжити спокій насінини. Прикладом можна розглянути батьківську лінію Х06134В, де висота рослин на контрольній ділянці (124 см) була вищою, ніж під дією регуляторів росту Фульвітал – 120 см, Екостим та Квадростим – 116 см.
  У лабораторії якості ІР ім. В.Я. Юр’єва за допомогою ЯМР аналізатора визначено вміст олії в насінні на дослідних зразках соняшнику для визначення впливу дії регуляторів росту на якісні показники (вміст олії) соняшнику.
  Так, у лінії Х06134В вміст олії у контролю становив 44,38%, а після обробки Фульвіталом – 46,84%, Екостим – 46,29%, Квадростим – 46,25%. Лінія Х735В: контроль - 44,85%, Фульвітал – 46,34%, Екостим- 46,61%, Квадростим – 47,63% олії в насінні. 
  Позитивно вплинули регулятори росту на лінію Х1012Б, де вміст олії у контролі становив 32,64%, після обробки Фульвіталом – 35,08%, Екостим – 37,28%, Квадростим – 39,59%. Лінія ХНАУ488В: контроль – 41,16%, Квадростим - 49,01%. ХНАУ63В: контроль – 37,28%, Квадростим – 43,09%.
  Серед сортів зміни за показником вмісту олії відбулися у сорту Люкс: контроль – 42,69%, Фульвітал – 46,31%, Квадростим – 43,89%.
  Отже, ми використали препарати та методики, які є екологічно чистими і не роблять токсичного навантаження для навколишнього середовища і ґрунту. Вони сьогодні у зв’язку зі стрімкими темпами розвитку та впровадження у виробництво все більш агресивних пестицидів для екології знаходяться у критичному стані. Згідно з наведеними вище однорічними даними можна передбачати можливість високого впливу регуляторів росту Фульвітал, Екостим і Квадростим на кількісні та якісні ознаки самозапильних ліній, сортів і гібридів соняшнику. Тому цьогоріч планується продовжити та поглибити проведені дослідження.

  Д. ЧУЙКО, аспірант,
  О. БРАГІН, канд. с.-г. наук, доцент, науковий керівник,
  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

  Схожі новини
 • Стійкість самозапилених ліній кукурудзи
 • Здобутки НААН у селекції сільськогосподарських рослин
 • Визначили лідера в селекції сільськогосподарських культур
 • Нові рішення
 • 2012 рекордний за площею посівів технічних культур

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Задля зменшення негативного впливу


Основним вихідним матеріалом, що використовують під час створення нових гібридів соняшнику та розмноження на насінницьких посівах уже наявних, є батьківські лінії. Відносно низька продуктивність ліній та залежність урожайності від агрокліматичних умов регіону є одним із негативних чинників за впровадження нових гібридів у виробництво.
Селекція соняшнику на високу потенційну продуктивність і стійкість до біотичних чинників сприяє не тільки підвищенню валового виробництва продукції, але й підвищує її якість, екологічну рівновагу, забезпечує чистоту навколишнього середовища і вирощеної продукції.
Високий поліморфізм, використання природного і штучного мутагенезу, народна селекція та інші чинники призвели до появи величезної кількості різновидів соняшнику. Багатий генетичний матеріал і різноманіття видів є ефективним матеріалом для боротьби з несприятливими кліматичними умовами, шкідниками та хворобами. Поєднання сучасних методів створення соняшнику та прискорення селекційного процесу за допомогою використання регуляторів росту і біотехнології дасть змогу людству навіть у несприятливих умовах навколишнього середовища не лише мати стабільні врожаї, а й мати тенденцію до їх зростання.
У 2018 році на дослідному полі кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва було закладено дослідження з підвищення насіннєвої продуктивності батьківських ліній та гібридів соняшнику з використанням регуляторів росту рослин.
Для обробки досліджуваного матеріалу використали регулятори росту. Фульвітал (препаративна форма (п.ф.) – порошок) 150 г/га, водорозчинний препарат, до складу якого входять: солі фульвових кислот, мікроелементи, органічно зв’язана сірка природного походження в легкозасвоюваній формі для рослин. Екостим (п.ф. – водно-суспензійний розчин) 25 мл/га, діюча речовина – водно-спиртовий розчин метаболітів штаму симбіотичного гриба-ендофіту Panax Ginseng M., виділеного з коренів женьшеню. Квадростим (п.ф. – водно-суспензійний розчин) 300 мл/га, до складу якого входить чотири групи сполук органічного походження, абсолютно нешкідливих для людей і тварин. Унікальність препарату полягає в комплексному впливі на біохімічні процеси, що відбуваються в рослинній клітині та рослині загалом.
Як посівний матеріал використали лінії селекції ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН: Сх808А, Х06135В, Х06134В, Сх1002А, Х785В, Х1012Б, Сх1012А, Сх1010А, Сх808А/Х1002Б та лінії мутантного походження Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: ХНАУ505В, ХНАУ488В, ХНАУ1133В, ХНАУ742В, ХНАУ63В.
Враховуючи, що вплив регуляторів росту має виключно індивідуальний характер для кожної лінії, гібрида чи сорту, для збільшення генетичного матеріалу дослідження були залучені сорти соняшнику Щелкунчик, Лакомка, Люкс, Донський Крупноплідний та Мир.
Згідно з отриманими однорічними даними у 2018 році можна проаналізувати вплив регуляторів росту, а саме: Фульвітал, Екостим та Квадростим за кількісними ознаками. Так, позитивний вплив за ознакою «висота стебла» спостерігався в разі використання препарату Фульвітал на лініях: Сх808А – 194 см (контроль - 193 см), Сх808А/Х1002Б – 203 см (контроль - 196 см).
Регулятор росту Екостим вагомого впливу на висоту ліній в більшості випадків не викликав, за винятком лінії Х06135В – 126 см порівняно з контролем - 125 см, та Сх808А/Х1002Б – 203 см (контроль - 196 см). 
Найбільшого ефекту було отримано за використання регулятора росту Квадростим: спостерігали збільшення висоти стебла у досліджуваних лініях. У лінії Х785В висота стебла становила 157 см (контроль - 145 см), Сх1002А – 172 см (контроль - 169 см), Сх808А/Х1002Б – 201 см (контроль - 196 см).
За ознакою «діаметр кошика» суттєвого впливу регулятори росту не мали. Середні значення ліній несуттєво відрізняються або взагалі не відрізняються порівняно з контролем. На це можуть впливати несприятливі погодні умови, які характеризувалися браком вологи у період кінця цвітіння та наливання кошика. Винятком можна розглянути лінію Сх808А/Х1002Б: за дії регулятора росту Квадростим діаметр кошика становив 15,8 см, (контроль - 15,4 см) та лінію Х06135В, де збільшення діаметра кошика відбулося під дією всіх трьох препаратів: Фульвітал - 14,3 см, Екостим - 13,7 см, Квадростим - 14,4 см (контроль - 13 см).
Стандартне відхилення під дією регуляторів росту варіювало у лінії Х06134В у межах 1-1,2 см (контроль - 0,6 см), у лінії Х06135В під час оброблення Квадростимом - 1,5 см (контроль - 1,1 см) та у лінії Сх808А/Х1002Б – 1,5 см, (контроль - 1,1 см).
Зміна кількісних ознак після обробки регуляторами росту спостерігалася і в досліджуваних сортах. Так, у сорту Щелкунчик висота під обробкою Фульвіталом становила 192 см, на ділянці використання Квадростиму середній показник становив 189 см (контроль - 183 см), сорт Мир - 166,2 см, під впливом Фульвіталу - 177 см, Квадростиму - 175 см.
За ознакою «діаметр кошика» найбільший вплив встановлено на лініях Щелкунчик: контроль – 18,2 см, Фульвітал – 20,5 см, Квадростим – 18,9 см; Лакомка: контроль – 16,3 см, Фульвітал – 17,1 см, Квадростим – 17,5 см; Мир: контроль – 11 см, Фульвітал – 12,4 см, Квадростим – 12,9 см. 
Регулятори росту можуть не лише прискорювати ріст, але його і сповільнювати на різних етапах перебігу онтогенезу, активувати проростання чи продовжити спокій насінини. Прикладом можна розглянути батьківську лінію Х06134В, де висота рослин на контрольній ділянці (124 см) була вищою, ніж під дією регуляторів росту Фульвітал – 120 см, Екостим та Квадростим – 116 см.
У лабораторії якості ІР ім. В.Я. Юр’єва за допомогою ЯМР аналізатора визначено вміст олії в насінні на дослідних зразках соняшнику для визначення впливу дії регуляторів росту на якісні показники (вміст олії) соняшнику.
Так, у лінії Х06134В вміст олії у контролю становив 44,38%, а після обробки Фульвіталом – 46,84%, Екостим – 46,29%, Квадростим – 46,25%. Лінія Х735В: контроль - 44,85%, Фульвітал – 46,34%, Екостим- 46,61%, Квадростим – 47,63% олії в насінні. 
Позитивно вплинули регулятори росту на лінію Х1012Б, де вміст олії у контролі становив 32,64%, після обробки Фульвіталом – 35,08%, Екостим – 37,28%, Квадростим – 39,59%. Лінія ХНАУ488В: контроль – 41,16%, Квадростим - 49,01%. ХНАУ63В: контроль – 37,28%, Квадростим – 43,09%.
Серед сортів зміни за показником вмісту олії відбулися у сорту Люкс: контроль – 42,69%, Фульвітал – 46,31%, Квадростим – 43,89%.
Отже, ми використали препарати та методики, які є екологічно чистими і не роблять токсичного навантаження для навколишнього середовища і ґрунту. Вони сьогодні у зв’язку зі стрімкими темпами розвитку та впровадження у виробництво все більш агресивних пестицидів для екології знаходяться у критичному стані. Згідно з наведеними вище однорічними даними можна передбачати можливість високого впливу регуляторів росту Фульвітал, Екостим і Квадростим на кількісні та якісні ознаки самозапильних ліній, сортів і гібридів соняшнику. Тому цьогоріч планується продовжити та поглибити проведені дослідження.

Д. ЧУЙКО, аспірант,
О. БРАГІН, канд. с.-г. наук, доцент, науковий керівник,
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Схожі новини
 • Стійкість самозапилених ліній кукурудзи
 • Здобутки НААН у селекції сільськогосподарських рослин
 • Визначили лідера в селекції сільськогосподарських культур
 • Нові рішення
 • 2012 рекордний за площею посівів технічних культур

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.