Аграрний тиждень. Україна
» » ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
» » ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


  Динамічний розвиток інформаційних технологій та їх вплив на різноманітні сфери людської діяльності не оминули і сільське господарство. Сучасного аграрія вже важко уявити без ефективних інструментів зв’язку, а також планування, збору й обробки професійної інформації.

  Всім, хто вперше стикається з необхідністю вибору тієї чи іншої моделі автоматизації сільського господарства, досить важко систематизувати пропозиції на ринку цих послуг, а тим більше уявити схему її застосування до власної компанії. Ця проблема ще декілька років тому стояла і перед керівництвом національної агропромислової групи Agricom Group. Але провівши значну кількість консультацій зі спеціалістами у сфері інформаційних технологій, нам вдалося прийти до набору оптимальних рішень, що об’єднуються в єдину інформаційну систему компанії – Agricom Group Management Information System. Це конгломерат кількох інформаційних систем, кожна з яких виконує певні функції, забезпечує обмін інформації одна з одною – від фінансових показників та контролю закупівель до якісних показників ведення польових робіт та обліку ТМЦ.

   

  Навіщо управляти рослинництвом?

  Якість агрономічних процесів, що відбуваються на полях, – сівба чи-то внесення добрив – є ключовими факторами економічної ефективності виробництва сільгосппродукції. І сучасні технології застосовуються тут як для планування та контролю якості виконання, так і для аналізу, аби прийняти подальші рішення. Очевидно, що зі збільшенням сільгоспугідь у агронома все менше можливості особисто контролювати все, що відбувається в полях. І тут на допомогу приходять рішення, що за своєю суттю далекі від аграрної науки, але якнайкраще виконують аграрні задачі. Крім того, оперативний контроль робіт у полях – одна з функцій інженерної служби, фінансових контролерів, логістів, диспетчерів, не кажучи вже про управлінців, котрі зазвичай працюють в територіально віддалених офісах. Тож варто використовувати рішення, що дозволяють максимально об’єктивно оцінити якісні та кількісні показники роботи в полях.


  З чого почати?

  Земля – один із найголовніших ресурсів агрокомпаній. Саме ефективне управління земельним банком забезпечує і ефективність робіт, що проводяться на ньому. Процедура впровадження системи управління земельним банком дуже схожа на ті процедури, які вже давно використовуються у повсякденній роботі земельних відділів. Такий відділ вносить інформацію про земельну ділянку конкретного пайовика, де зазначаються її характеристики та дані орендодавця. Після цього створюються точні контури ділянки у векторній системі картографії, пов’язаній зі світовою системою GPS координат. В результаті об’єднання окремих паїв отримуємо контури полів, кластерів і точну карту земельного банку компанії на базі тієї чи іншої геоінформаційної системи (ГІС), що являє собою клієнт-серверну платформу і поєднує в собі систему векторної картографії та базу даних, які розміщені на апаратній платформі достатньої потужності, дозволяє отримати повну картину, на основу якої в подальшому і буде накладатися інформація щодо розташування техніки, технологічні карти полів тощо. Іншими словами, впроваджена ГІС – це умовна віртуальна модель у вигляді векторних карт земельного банку компанії, а в нашому випадку – необхідний плацдарм для подальшої автоматизації рослинництва.

  Вріз

  Вартість впровадження системи залежить від обраної ліцензії та індивідуальних потреб і особливостей компанії – від десятків до сотень тисяч гривень.

  Системи GPS-контролю технікидозволяють в режимі реального часу отримувати дані щодо місцезнаходження конкретної одиниці техніки, вести облік її використання, вираховувати пробіг, фіксувати маршрут та зупинки. Отримана об’єктивна інформація не тільки забезпечує оперативний контроль, а й можливість розробки оптимальних шляхів руху, базуючись на історичній базі даних маршрутів.Технічна реалізація таких систем відбувається за допомогою двох складових: пристроїв, що встановлюються на кожну одиницю агрегатів та техніки (і не лише сільськогосподарської), а також серверу з відповідним програмним забезпеченням. На кожній одиниці сільгосптехніки, агрегатів, легкових і вантажних автомобілів, що належать Agricom Group, встановлені дорогі пристрої, а на найманій техніці - більш дешеві.
  Друга складова системи – це серверне обладнання та програмне забезпечення, що є її невід’ємними складовими. Принцип дії систем GPS-контролю наступний: пристрій системи глобального позиціювання у постійному режимі фіксує координати місцезнаходження (навіть у випадку вимкнення живлення, оскільки обладнаний власним акумулятором), а потім передає їх за допомогою мобільного інтернету (в апарат встановлюється SIM-карта одного з операторів) на сервер для обробки. У випадках відсутності мобільного зв’язку ця інформація тимчасово записується на сам пристрій, і передача даних відбувається з появою такої можливості, наприклад, при поверненні на базу.
  Місцезнаходження технічних засобів автоматично накладається на карту контурів полів (що вже створена за допомогою ГІС) і забезпечує точну оперативну візуалізацію того, яка саме техніка працює на якому з полів, як довго, з якими інтервалами та якою швидкістю тощо. Для масштабів земельного банку у 30 000 га достатньо одного диспетчера, який проводить моніторинг та, за необхідності, в оперативному порядку реагує на відхилення від плану.


  Неможливі зливи палива

  У комплексі з GPS-пристроями і на базі того самого програмного забезпечення можуть працювати і так звані датчики контролю палива, що дійсно стають панацеєю від «зливів» чи нецільового використання паливно-мастильних матеріалів. Встановлені у бензобак, вони фіксують рівень палива і передають ці дані для подальшої обробки й аналізу, співставлення з нормами використання, рівномірністю споживання в залежності від виду робіт, у яких задіяний транспортний засіб.
  Важливим є також і психологічний ефект. Так, обсяги споживання ПММ загалом по Agricom Group стали значно нижчими одразу після встановлення відповідного обладнання. Виявилось, усвідомлення персоналу на місцях факту, що контроль посилився, стало достатнім, і ця стаття видатків значно скоротилась в залежності від підприємства на 10-30%, що для загальної площі обробки у 30 000 га є суттєвою економією. Тож, враховуючи необхідність настройки та тестування, економічна окупність проекту розпочалася ще до моменту введення його в експлуатацію.
  Вартість одного пристрою коливається від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень.

  Поле на екрані монітора

  Ще кілька років тому, з метою точного планування агрозаходів, агрономи мали замовляти роздруковані плани полів на величезних аркушах паперу, а потім вручну наносити на них технологічну інформацію щодо особливостей ґрунтів, специфіки ландшафту, сівозміни, внесення добрив та підживлення. Це заняття не тільки займало багато часу, а й було низькоефективним через неможливість внесення оперативних змін і донесення цієї інформації до відповідальних спеціалістів.

  Маючи у своєму розпорядженні віртуальну модель земельного банку з точними контурами полів (що створена на базі ГІС) та відповідне програмне забезпечення, агроном отримує потужний інструмент автоматизації планування та контролю робіт, що проводяться на полі. Паспорти полів, їх технологічні карти, проведені і заплановані агрозаходи та інша інформація обробляється та забезпечує доступ для спеціалістів з комп’ютеру, планшету чи телефону. Системи управління аграрними технологіями не тільки пришвидшують процеси планування, унеможливлюють негативний вплив людського фактору, а і дозволяють майже миттєво обмінюватись інформацією між структурними підрозділами, проводити автоматичний підрахунок використання тих чи інших ТМЦ, формувати звіти за відповідними показниками.
  У випадку, якщо система управління аграрними технологіями об’єднана з системою GPS-моніторингу техніки, її можливості розширюються – аналіз та планування найоптимальніших маршрутів на полі та між ключовими пунктами сільськогосподарської і вантажної техніки, агрегатів, їх кількість, вид, графіки їх роботи та технічного обслуговування.
  Програмне забезпечення зазвичай пропонується у комплекті з ГІС.

  Зернина до зернини

  Пристрої точного землеробства сьогодні є вершиною інженерної думки у сфері АПК. Встановлений в кабіні техніки у вигляді рідкокристалічного монітору або навіть кількох моніторів, такий апарат дозволяє керувати не лише самим трактором, а й агрегатом, що працює з ним у парі. Автопілот, швидкість, регулювання норми внесення, можливість відключення окремих секцій – далеко не повний перелік всіх можливостей. Робота механізатора зводиться виключно до необхідності доставити конкретну одиницю техніки з бази на поле. Далі все відбувається в автоматичному режимі у відповідності із заданими програмами – обмін інформацією між полем та офісом є бездротовим, що дозволяє управляти, скажімо, диференційованим внесенням матеріалу з комп’ютеру, що знаходиться за сотні чи тисячі кілометрів.Окрім того, контролюється кожна зернина, кожна гранула, що залишилась на полі, найефективніший маршрут проходження площі не тільки прокладається з математичною точністю, але і не потребує втручання людини – все зробить система автоматизованого водіння.

  На підприємствах Agricom Group пристрої точного землеробства встановлені і успішно працюють на тракторах Challenger у парі з сівалками Horsh. Слід зазначити, що повноцінний ефект від використання таких пристроїв можливий за умови використання і відповідної техніки, що дозволяє виконувати необхідні функції.

  Вріз

  Вартість пристрою точного землеробства починається від 300 000 грн, повноцінно працює в парі з технікою та агрегатами вартістю від кількох мільйонів гривень.

  Моніторинг сходів

  На невеликих площах у кілька сотень гектарів з моніторингом сходів може впоратись і кілька спеціалістів, обійшовши угіддя і оцінивши стан посівів. Проте, компанії з земельним банком у десятки тисяч гектарів необхідно впроваджувати інноваційні методи. Для контролю індексу вегетативної маси нині використовуються два підходи: замовлення у відповідних організацій супутникових знімків певних територій та використання дронів.

  Вріз

  Вартість професійного квадрокоптеру – від 50 000 грн, вартість замовлення знімків залежить від площі, на яку він замовляється.

  Підсумовуючи, слід наголосити: обираючи те чи інше рішення у вигляді певної інформаційної системи для своєї компанії, керівництво та спеціалісти мають не тільки чітко визначити внутрішні потреби, що можуть виникнути у майбутньому, а й забезпечити повноцінний обмін інформації між ними. Наприклад, звіти з використання палива, що надходять з пристроїв, встановлених у бензобаках, мають автоматично відображатися у корпоративній транзакційній системі (скажімо, 1С).

   

  Вріз

  Інновації не оминули і таку важливу галузь господарства, як рослинництво. Системи управління аграрними технологіями – технічні рішення, що дозволяють підвищити ефективність роботи агрономічних, а разом з ними інженерних та інших відділів.

  АВТОР


  Схожі новини
 • Технологічні новинки «ІнтерАгро»
 • Розумне землеробство
 • Реєстрація більшості земельних ділянок триває близько 5-10 хвилин
 • ТЕРИТОРІЯ ЯКОСТІ Й ТОЧНОСТІ
 • «Сварог Вест Груп» запровадить технології точного землеробства

 • Додати комментар

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.